Kauppajärjestelmä

EU:lla on erityiset kauppajärjestelyt kehitysmaiden tukemiseksi.

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

EU tarjoaa nykyistä GSP-järjestelmäänsä matalan tulotason ja alemman keskitulotason maille.Järjestelmällä poistetaan osittain tai kokonaan EU:n tullit useilta EU:n markkinoille tulevilta tuotteilta.

Yleinen tullietuusjärjestelmä Plus (GSP +)

GSP ± järjestelmä on kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävä erityinen kannustusmenettely. Sillä alennetaan EU:n tuontitulleja 0 %: iin heikossa asemassa olevissa matalan ja alemman keskitulotason maissa, jotka panevat täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristönsuojeluun ja hyvään hallintotapaan.

Kaikki paitsi aseet (EBA)

”Kaikki paitsi aseet ” -järjestely on vähiten kehittyneitä maita koskeva erityisjärjestely, jolla myönnetään täysin tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n sisämarkkinoille kaikille tuotteille aseita ja aseriisuntaa lukuun ottamatta.

Talouskumppanuussopimukset

Talouskumppanuussopimukset ovat EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välisiä kauppa- ja kehitysjärjestelyjä, joiden tarkoituksena on helpottaa AKT-valtioiden integroitumista maailmantalouteen kaupan asteittaisen vapauttamisen ja kauppaan liittyvän yhteistyön parantamisen avulla.

Muita erityisiä kauppajärjestelyjä ovat

Markkinoillepääsyä koskeva asetus

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevalla asetuksella myönnetään tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille sellaisista AKT-maista peräisin oleville tuotteille, joihin ei sovelleta ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyä ja jotka ovat tehneet talouskumppanuussopimuksia, jotka odottavat ratifiointia.

Euroopan talousalue (ETA)

ETA tuo EU:n 27 jäsenvaltiota ja kolme Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtiota – Islanti, Liechtenstein ja Norja – yhteen EU:n sisämarkkinoille ja takaa tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaan liikkuvuuden sekä niihin liittyvät yhtenäiset politiikat (kilpailu, liikenne, energia sekä talous- ja rahapoliittinen yhteistyö).

Tulliliitot

EU on osa kolmea tulliliittoa

Tulliliitot takaavat tavaroiden vapaan liikkuvuuden tulliliiton kahden osan välillä, ulkoisten tullien yhdenmukaistamisen, yhdenmukaistetut kauppapoliittiset toimenpiteet, yhteiset normit ja keskinäisen avunannon tulliasioissa sekä yhteistyön muilla aloilla.

Merentakaiset maat ja alueet

MMA:t eivät kuulu Euroopan yhteisön alueeseen, vaan niillä on perustuslaillinen yhteys neljään jäsenvaltioon (Tanska, Ranska ja Alankomaat).Euroopan yhteisö myöntää yksipuolisia kauppaetuuksia kaikille MMA:ista peräisin oleville tuotteille edistääkseen niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä luodakseen läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko yhteisön välille.

Jaa tämä sivu: