Markkinoille pääsyä koskeva asetus

Tuoko yrityksenne tuotteita Länsi-Afrikan yhteisöstä, Itä-Afrikan yhteisöstä tai Kamerunista? Jos on, tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n markkinoillepääsyasetusta

Lyhyesti

Markkinoillepääsyasetuksessa säädetään tullittomasta ja kiintiöttömästä pääsystä EU:n markkinoille Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maista peräisin oleville tuotteille, jotka

 • eivät hyödy EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmästä (EBA) 
 • ovat tehneet talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa, mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä 

Näihin maihin kuuluvat Länsi-Afrikan yhteisön, Itä-Afrikan yhteisön ja Kamerunin maat. Niistä käytetään tässä nimitystä MAR-maat.

Tariffit

Nämä maat hyötyvät markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla

 • tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille tukikelpoisista AKT-maista peräisin oleville tuotteille

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Yksityiskohtaiset säännökset ovat markkinoillepääsyasetuksen (MAR) liitteessä 1 (2016/1076).

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”.  Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Suvaitsevaisuus

Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen sisältyvät poikkeamat ovat tavanomaista lievempiä. Ne ovat 15 prosenttia tuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

MV-asetuksessa säädetään seuraavista tavoista yhdistää alkuperä:

 • kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • tässä tapauksessa yhdestä MMA:sta tai yhdestä MAR-maasta toiseen MAR-maahan tuotujen tuotantopanosten alkuperä olisi määritettävä markkinoiden väärinkäyttöasetukseen sisältyvien alkuperäsääntöjen perusteella.
 • muunlainen kumulaatio, myös Etelä-Afrikan ja naapurimaiden kanssa

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Mahdollistaa niiden tullien palauttamisen, jotka on alun perin maksettu MAR-maasta jalostettavaksi tarkoitetuista ja sen jälkeen EU:hun viedyistä aineksista.

Aluksia koskevat vaatimukset

MAR-maan aluevesien ulkopuolella pyydettyjä kaloja voidaan pitää MAR-maan alkuperätuotteina vain, jos ne ovat sellaisten alusten pyytämiä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

 1. aluksen rekisteröintipaikka
 2. lippu, jonka alla se purjehtii
 3. sen omistajuus

Miehistön tai päällystön kansallisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 • tuotekohtaiset säännöt 
 • tiettyjä maataloustuotteita koskevat helpommat erityissäännöt

Poikkeukset

MAR-maan pyynnöstä voidaan tietyin edellytyksin myöntää poikkeus, jotta helpotettuja alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin. Luettelo näiden säännösten mukaisesti tällä hetkellä myönnetystä poikkeuksesta on seuraava:

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Käytä Omaa kauppa- avustajaa

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä

Jos haluat tarkastella tuotettasi koskevia vaatimuksia, ilmoita ensin sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, eläinten ja kasvien terveys ja hygienia

Käytä Omaa kauppa- avustajaa

 • tietoa terveys- sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa (terveys- ja kasvinsuojelutoimia) koskevista vaatimuksista, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä 
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä 

Jos haluat tarkastella tuotettasi koskevia vaatimuksia, ilmoita ensin sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tuotantomenetelmä

Jotta MAR-maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys.
Tämä voi olla jokin seuraavista:

 • Viejämaantulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä muut alkuperäsääntöpöytäkirjan vaatimukset.

  tai

 • Kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut
  • viejä, kun lähetyksen arvo on enintään 6000 euroa
  • minkä tahansa arvoisten lähetysten valtuutetut viejät

Kumulaation osalta alkuperäselvitys tuoduista aineksista, jotka ovat peräisin

 • muut MAR-maat
 • EU:n
 • Merentakaiset tullialueet 

jonka tarjoaa

 • EUR.1-tavaratodistus (diagonaalinen kumulaatio)

  tai

 • hankkijan ilmoitus (diagonaalinen ja täyskumulaatio)

Kumulaatiomenettelyt

 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • tietoa EU-lainsäädännöstä
  • Immateriaalioikeudet
  • Maantieteelliset merkinnät

vähiten kehittyneet maat ja kehitysmaat

 • yleistä tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista ja maantieteellisistä merkinnöistä

Palvelukauppa

 • markkinoiden väärinkäyttöasetus koskee ainoastaan tavaroita, ei palveluja.
 • erityistietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • erityistietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista
 • yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri hankintamarkkinoille EU:ssa

Sijoitus

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: