Markkinoille pääsyä koskeva asetus (MAR)

Tuoko yrityksenne tuotteita Länsi-Afrikan yhteisöstä, Itä-Afrikan yhteisöstä tai Kamerunista? Jos näin on, tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n markkinoillepääsyasetusta.

Lyhyesti

Markkinoille pääsyä koskevassa asetuksessa säädetään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maista peräisin olevien tuotteiden tullittomasta ja kiintiöttömästä pääsystä EU:n markkinoille,

 • eivät hyödy EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmästä (EBA) 
 • ovat tehneet talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä 

Näihin maihin kuuluvat Länsi-Afrikan yhteisön, Itä-Afrikan yhteisön ja Kamerunin maat. Niistä käytetään tässä nimitystä MAR-maat.

Tariffit

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla nämä maat hyötyvät

 • etuuskohteluun oikeutetuista AKT-maista peräisin olevien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkistaalkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) -työkalusta ( Oma Trade Assistant), jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Yksityiskohtaiset säännökset ovat markkinoillepääsyä koskevan asetuksen (2016/1076) liitteessä 1.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”.  Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Toleranssi (sallittu poikkeama

Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen sisältyvät poikkeamat ovat tavanomaista lievempiä. Niiden osuus tuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 10 prosentin sijasta 15 prosenttia. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetään seuraavista alkuperäkumulaatiotavoista:

 • kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • diagonaalinen ja täysi kumulaatio ja AKT-valtioiden kanssa, jotka kuuluvat MAR-asetukseen. Tässä tapauksessa yhdestä MMA-maasta tai yhdestä MAR-maasta toiseen MAR-maahan tuotujen tuotantopanosten alkuperä olisi määritettävä MAR-asetukseen sisältyvien alkuperäsääntöjen perusteella.
 • muuntyyppinen kumulaatio, myös Etelä-Afrikan ja naapureina olevien kehitysmaiden kanssa

Suora kuljetus

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Mahdollistaa tullien palauttamisen aineksille, jotka on alun perin tuotu MAR-maan jalostettavaksi ja sitten viety.

Alusten olosuhteet

Jonkin MAR-maan aluevesien ulkopuolella pyydettyä kalaa voidaan pitää MAR-maan alkuperätuotteena ainoastaan, jos se on pyydetty aluksilta, jotka täyttävät tietyt edellytykset

 1. jos alus on rekisteröity
 2. lippu, jonka alla se purjehtii
 3. sen omistajuus

Miehistön tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 • tuotekohtaiset säännöt 
 • tiettyjä maataloustuotteita koskevat helpommat säännöt

Poikkeukset

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen maan pyynnöstä voidaan tietyin edellytyksin myöntää poikkeus, jotta helpotettuja alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin. Luettelo näiden säännösten mukaisesti tällä hetkellä myönnettävästä poikkeuksesta on seuraava:

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Käytä kauppa- avustajani

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
 • hae erityisiä sääntöjä ja määräyksiä, joita sovelletaan tuotteeseen ja sen alkuperämaaseen

Jos haluat tarkastella tuotteen vaatimuksia, yksilöi ensin sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, eläinten ja kasvien terveys ja hygienia

Käytä kauppa- avustajani

 • tietoa terveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa (terveys- ja kasvinsuojelutoimia) koskevista vaatimuksista, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä 
 • hae terveys-, turvallisuus- ja terveys- sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä, joita sovelletaan tuotteeseen ja sen alkuperämaaseen 

Jos haluat tarkastella tuotteen vaatimuksia, yksilöi ensin sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Jotta MAR-maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys.
Tämä voi olla jokin seuraavista:

 • Viejämaan tulliviranomaisten antamaEUR 1 -tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.

  tai

 • Kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut
  • 6 000 euron tai sitä pienempien lähetysten osalta kuka tahansa viejä
  • valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisten lähetysten osalta

Kumulaation osalta alkuperäselvitys tuoduille aineksille, jotka ovat peräisin

 • muut MAR-maat
 • EU
 • Merentakaiset tullialueet 

on toimittanut

 • EUR.1-tavaratodistus (diagonaalinen kumulaatio)

  tai

 • hankkijan ilmoitus (diagonaalinen ja täysi kumulaatio)

Kumulaatiota koskevat menettelyt

 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • erityistietoja EU:n lainsäädännöstä, joka koskee
  • Teollis- ja tekijänoikeudet
  • Maantieteelliset merkinnät

vähiten kehittyneet maat ja kehitysmaat

 • yleistä tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista ja maantieteellisistä merkinnöistä

Palvelukauppa

 • markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus kattaa ainoastaan tavarat, jotka eivät ole palveluja.
 • EU:n palvelumarkkinoita koskevaterityistiedot
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • EU:n julkisten hankintojen markkinoita koskevaterityistiedot
 • yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä EU:n eri hankintamarkkinoille

Investoinnit

 • tietoa tehtävistä investoinneista EU:n ulkopuolelta
 • yleistä tietoa EU:n ulkopuolelle tehdyistä investoinneista

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: