Markkinoillepääsyä koskeva asetus

Tuoko yrityksenne tuotteita Länsi-Afrikan yhteisöstä, Itä-Afrikan yhteisöstä tai Kamerunista? Jos on, tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n markkinoillepääsyasetusta.

Lyhyesti

Markkinoillepääsyasetuksella taataan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maista peräisin olevien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille.

 • eivät hyödy EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmästä
 • ovat tehneet EU:n kanssa talouskumppanuussopimuksen, mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä

Näihin maihin kuuluvat Länsi-Afrikan yhteisön, Itä-Afrikan yhteisön ja Kamerunin maat. Niistä käytetään tässä nimitystä ”MAR-maat”.

Tullit

Nämä maat hyötyvät markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen nojalla

 • tukikelpoisista AKT-maista peräisin olevien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille

Alkuperäsäännöt

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Yksityiskohtaiset säännökset ovat markkinoillepääsyä koskevan asetuksen (2016/1076) liitteessä 1.

Suvaitsevaisuus

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan asetukseen sisältyvät toleranssit ovat maltillisempia kuin tavanomaiset toleranssit. Niiden osuus tuotteen noudettuna-hinnasta on 15 % eikä 10 %. Tekstiili- ja vaatetustuotteisiin sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetään seuraavista alkuperän kumulointitavoista:

 • kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • diagonaalinen ja täysimääräinen kumulaatio MV-asetukseen kuuluvien MMA:iden ja AKT-valtioiden kanssa. tässä tapauksessa yhdestä MMA:sta tai MAR-maasta toiseen MAR-maahan tuotujen tuotantopanosten alkuperä olisi määritettävä MV-asetukseen sisältyvien alkuperäsääntöjen perusteella.
 • muuntyyppinen kumulaatio, myös Etelä-Afrikan ja sen naapureina olevien kehitysmaiden kanssa

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Sen avulla voidaan palauttaa tullit, jotka on maksettu aineksista, jotka on alun perin tuotu MAR-maahan jalostettavaksi ja viety sen jälkeen EU:hun.

Alusten kunto

MAR-maan aluevesien ulkopuolella pyydettyjä kaloja voidaan pitää MAR-maasta peräisin olevina vain, jos ne ovat sellaisten alusten pyytämiä, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

 1. jos alus on rekisteröity
 2. lippu, jonka alla alus purjehtii
 3. sen omistus

Miehistön tai päällystön kansallisuutta ei vaadita erikseen.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

 • tuotekohtaiset säännöt
 • tiettyjä maataloustuotteita koskevat yksinkertaisemmat erityissäännöt

Poikkeukset

Markkinoiden väärinkäyttömaan pyynnöstä voidaan tietyin edellytyksin myöntää poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Luettelo näiden säännösten mukaisesti tällä hetkellä myönnetystä poikkeuksesta on seuraava:

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Käytä kauppa-avustajani

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä

Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, määritä ensin sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, eläinten ja kasvien terveys ja hygienia

Käytä kauppa-avustajani

 • tietoa terveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa (terveys- ja kasvinsuojelutoimia) koskevista vaatimuksista, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
 • hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä

Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, määritä ensin sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperätodisteet

Etuustullien soveltaminen edellyttää, että MAR-maista peräisin olevien tuotteiden mukana on alkuperäselvitys.
Tämä voi olla jokin seuraavista:

 • EUR.1-tavaratodistus — viejämaan tulliviranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis pyynnöstä esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.

  tai

 • Kauppalaskuilmoituksen antaja
  • viejä, kun lähetys on enintään 6,000 euroa
  • kaikenarvoisille lähetyksille valtuutetut viejät

Kumulaation osalta alkuperäselvitys tuoduista aineksista

 • muut MAR-maat
 • EU:n
 • Merentakaiset tullialueet

jonka tarjoaa

 • EUR.1-tavaratodistus (diagonaalinen kumulaatio)

  tai

 • hankkijan ilmoitus (diagonaalinen ja täydellinen kumulaatio)

Kumulaatiomenettelyt

 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • Erityistietoa EU:n lainsäädännöstä, joka koskee
  • Immateriaalioikeudet
  • Maantieteelliset merkinnät

vähiten kehittyneet maat ja kehitysmaat

 • Yleistä tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista ja maantieteellisistä merkinnöistä

Palvelujen kauppa

 • markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus koskee ainoastaan tavaroita, ei palveluja.
 • Erityistietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • Erityistietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista
 • Yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä EU:n eri hankintamarkkinoille

Investoinnit

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit