Yritysesimerkki:

Kaivostoiminta menestymisen puolesta Japanissa

Kaivostoiminta menestymisen puolesta Japanissa

Marin Baturovin kauppa Japanin kanssa on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus tuli voimaan helmikuussa 2019. Marin Baturov on perheomistuksessa oleva luonnonkiven toimittaja, jonka kotipaikka on Bulgariassa. Ne perustettiin vuonna 1996, ja niillä on kokemusta kaupasta Japanin kanssa sekä ennen sopimuksen voimaantuloa että sen jälkeen. Bulgarialaiselle yritykselle kauppasopimuksesta koituvat käytännön hyödyt ovat selvästi nähtävissä niiden viennistä alueelle.

Japanilla on erittäin tiukat tullitarkastukset, mutta kumppanuussopimus on helpottanut tätä estettä EU:n viejille. Yksi suurimmista parannuksista eurooppalaisten yritysten kannalta on paperityön väheneminen.
Irina Gueorguieva, Marin Baturovin vientijohtaja

Yksinkertaisen vientitavan vieminen

Ennen sopimuksen tekemistä Marin Baturovin oli toimitettava kasvien terveystodistus, jota vaaditaan kasviperäisten lähetysten lähettämiseen, alkuperätodistus, kauppalasku, pakkausluettelo ja kaasutustodistus. EU:n ja Japanin välisen kauppasopimuksen ansiosta Japanin tulli ei enää tarvitse kasvinterveystodistusta ja alkuperätodistusta eurooppalaisilta yrityksiltä. Lisäksi EU:n viejät Japaniin voivat nyt toteuttaa prosessin verkossa, joten Marin Baturovin vientitiimi säästää nyt paljon aikaa paperityöhön. Tästä verkkoprosessista on myös hyötyä yrityksille, sillä se vähentää kuriiripalvelujen kustannuksia merkittävästi. Aiemmin Marin Baturovin oli lähetettävä nämä paperiversiot erikseen kalliiden kansainvälisten kuriirien kautta. Nyt klikkaa hiirtä vain muutamalla klikkauksella.

Gueorguieva arvioi kaiken kaikkiaan, että ”Bulgariassa on yksi päivä myöhässä ja Japanin tullissa yksi päivä viivästynyt jokaista lähetystä kohti. Kaksi päivää paperityötä ja tarkastuksia on kauppasopimuksen ansiosta korvattu hyvin yksinkertaisella kymmenen minuutin prosessilla.”

Japanin markkinoiden ymmärtäminen

Gueorguieva toteaa, että Japanin markkinat ovat hyvin erilaiset kuin Euroopassa ja että yritykset todella ymmärtävät nämä erot. Marin Baturovilla oli jo joitakin asiakkaita Japanissa osallistuessaan EU:n rahoittamaan vierailuun Japaniin (EU:n Gateways Business Avenues -ohjelma), jossa he saivat lisätietoa liiketoimintakulttuurista ja olivat yhteydessä uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin. ”Japanissa opimme, että ne ovat erittäin korkeatasoisia”, Gueorguieva sanoo. Esimerkiksi Japanin markkinoilla sallitaan vain vähän jyvän tai luonnonkiven värin muutoksia, joten Marin Baturov pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että tuote on hyvin yhtenäinen. Gueorguieva toteaa, että ”he ovat tehneet kovasti työtä täyttääkseen japanilaisten tuojien odotukset, jotka ovat puolestaan osoittaneet olevansa hyvin sitoutuneita liikesuhteeseen”. Näiden suhteiden vahvuus tekee Japanista ”kohtuulliset markkinat”.

Myynti maailmanlaajuisesti, voittaminen paikallisesti

Marin Baturov on viime vuosina lisännyt työvoimaansa noin 45 henkilöön, koska Japanista tulevien tilausten määrä on kasvanut. Japanin osuus myynnistä on nyt 13 prosenttia. Myös yrityksen paikalliset pakkausten ja niihin liittyvien materiaalien toimittajat hyötyvät Japaniin suuntautuvan viennin kasvusta. Tämä ei johdu pelkästään määrän kasvusta vaan myös kulttuurieroista. Japanilaiset kuluttajat odottavat, että heidän tuotteensa pakataan voimakkaasti ja yksittäin ja että kivet eivät eroa toisistaan. Tämän vuoksi Marin Baturov vie kiviään Japaniin pieninä, yksittäin pakattuina erinä, jotka mukautuvat siihen, että japanilaiset puutarhat ovat keskimäärin vain 5 neliömetriä, kun Euroopassa vastaava luku on keskimäärin 50 neliömetriä. Nämä pienemmät pakkauserät tarvitsevat enemmän pakkausmateriaalia (kuormalavat, kynnet, folio jne.), joita Marin Baturov hankkii paikallisesti.

Marin Baturovin lisääntynyt kauppa Japanin kanssa on tuonut odottamatonta hyötyä eurooppalaisille kuluttajille. ”Japanissa asiakas on kunnioittanut”, sanoo Gueorguieva ja Marin Baturov, joka on parantanut asiakaspalveluaan täyttääkseen nämä korkeat vaatimukset eurooppalaisten asiakkaidensa eduksi. Tämä osoittaa, miten EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus – ja jopa kaikki EU:n kauppasopimukset – luo heijastusvaikutuksia, jotka hyödyttävät meitä kaikkia.

Linkit

Alkuperäsäännöt

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

Jaa tämä sivu: