Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a ljudima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava se međusobno ulaganje i trgovina te poticanje razvoja diljem Kariba. Saznajte kako sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a s 14 karipskih država imaju koristi od vaše trgovine.

Kratki prikaz

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU- a potpisan je u listopadu 2008. To nije samo sporazum o trgovini robom; uključuje obveze u pogledu trgovine uslugama, ulaganja, pitanja povezanih s trgovinom kao što su politika tržišnog natjecanja, javna nabava, prava intelektualnog vlasništva te aspekti održivog razvoja. Sporazum:

 • pomaže tim dvjema regijama da ulažu i međusobno trguju
 • omogućuje predvidljiv pristup tržištu za trgovce iz EU-a i Kariba
 • postupno otvara tržište usluga EU-a, uključujući kreativne i zabavne industrije, te karipsko tržište za pružatelje usluga iz EU-a
 • osigurava se bescarinski pristup tržištu bez kvota u EU-u za sve proizvode
 • Izvoz osjetljivih proizvoda iz EU-a postupno se liberalizira tijekom razdoblja od 25 godina
 • omogućuje trgovačkim društvima CARIFORUM-a da uspostave komercijalnu prisutnost u EU-u
 • predviđa se klauzula o regionalnim povlasticama za trgovinu unutar karipske regije, čime se potiču regionalna integracija i regionalni lanci vrijednosti.

Sporazum uključuje i poseban Protokol o suradnji u području kulture, čiji je cilj poboljšanje uvjeta kojima se uređuje razmjena kulturnih aktivnosti, dobara i usluga između zemalja CARIFORUM-a i EU-a. Sporazum o gospodarskom partnerstvu CARIFORUM – EU prvi je trgovinski sporazum u koji je EU izričito uključio sveobuhvatne odredbe o kulturi.

Zemlje korisnice

Ukupno 14 zemalja CARIFORUM-a provodi SGP-ove između CARIFORUM-a i EU-a:

 • Dominikanska Republika
 • Države Karipske zajednice:
  • Antigva i Barbuda
  • Bahami
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Gvajana
  • Jamajka
  • Sveta Lucija
  • Sveti Vincent i Grenadini
  • Sveti Kristofor i Nevis
  • Surinam
  • Trinidad i Tobago

Haiti je također potpisao sporazum u prosincu 2009., ali ga još ne primjenjuje dok ga ne ratificira njegov parlament.

Asimetrične odredbe u korist karipskih zemalja

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu predviđaju se asimetrije u korist zemalja AKP-a, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, države CARIFORUM-a imaju 15 – 25 godina da budu otvorene za uvoz EU-a. Nadalje, proizvođači 17 % najosjetljivije robe (uglavnom iz poglavlja 1 – 24 HS-a) bit će trajno zaštićeni od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • EU odobrava stopostotni bescarinski i beskvotni pristup za svu robu koja dolazi iz država Cariforuma. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode iz CARIFORUM-a
 • Zemlje Carribeja postupno ukidaju carine, u razdoblju od 15 do 25 godina. 17 % proizvoda i usluga smatra se osjetljivima i u potpunosti je isključeno iz liberalizacije. Ako se uvoz neke robe iz EU-a u zemlje CARIFORUM-a naglo poveća i prijeti lokalnoj proizvodnji, mogu se primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote.
 • Sve carine nalaze se u prilozima 1., 2. i 3. SGP-u CARIFORUM – EU. Imajte na umu da sve zemlje Cariforuma ne slijede isti raspored liberalizacije.
 • Upotrijebite opciju pretraživanja Mojeg trgovinskog asistenta kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.
 •  Postoje posebne odredbe o uvozu mlijeka u prahu u Dominikansku Republiku – postoje uvozne kvote s povlaštenim carinama.

Pravilima o podrijetlu;

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Primjenjuje se poglavlje SGP-ova o pravilima o podrijetlu.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.

Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću Mojeg trgovinskog asistenta. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim normama koje roba mora ispuniti kako bi mogla biti uvezena u Europsku uniju.
 • Potražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u Mojem trgovinskom asistentu. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja SGP-a mora biti priložen dokaz o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci. To može biti:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu. Dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom vrijedi deset mjeseci od datuma izdavanja.
 • Izjava na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom i koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu.

Kumulativni tretman

U slučaju zahtjeva za kumulaciju u pogledu upotrebe materijala partnera u SGP-u, države AKP-a koja nije država CARIFORUM-a ili PZP-a ili obrade ili prerade obavljene u tim zemljama, dokazi koje trebate dostaviti carinskim tijelima su:

 • za isporučene materijale, potvrdu o prometu robe EUR.1 ili izjavu dobavljača;
 • za obavljenu obradu ili preradu, zasebna izjava dobavljača.

Za svaku pošiljku isporučenih materijala na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi potrebno je dostaviti zasebnu izjavu dobavljača u kojoj se ti materijali detaljno opisuju.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Odredbama povezanima s autorskim pravom nastoji se osigurati odgovarajuća naknada nositeljima prava iz EU-a i država CARIFORUM-a za korištenje njihovih djela. Stoga bi nositeljima prava CARIFORUM-a koji žele izvoziti proizvode ili usluge zaštićene autorskim pravom u EU trebalo biti lakše dobiti naknadu za uporabu takvih proizvoda i usluga.
 • SGP (poglavlje o uslugama) sadržava obveze 27 država članica EU-a (osim Belgije) u pogledu pristupa tržištu za razmjenu zabavnih usluga, osim audiovizualnih usluga. To znači da umjetnici CARIFORUM-a, glazbenici i drugi kulturni djelatnici, koji su registrirani kao poduzeće, mogu poslati svoje članove ili zaposlenike u 27 država članica EU-a radi pružanja usluga zabave, kao što su izvedbe, koje su zaštićene autorskim pravom i srodnim pravima.
 • U tijeku su pregovori o sporazumu o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Budući da je SGP asimetričn u korist karipskih država, CARIFORUM otvara 65 – 75 % svojih tržišta s naglaskom na sektore s najvećim učinkom na razvoj i u kojima su potrebna ulaganja i prijenos tehnologije, dok EU otvara 90 % svojeg tržišta usluga.

Dvije strane trenutačno raspravljaju o:

 • turizam
 • aktivacija kulturnog protokola
 • osnivanje Odbora za usluge

Molimo da

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu pomaže se razvoju Kariba većom integracijom u globalnu i regionalnu trgovinu te novim tržišnim prilikama:

 • otvaranje trgovine uslugama i ulaganja
 • olakšavanje poslovanja na Karibima, uključujući pravila za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja
 • pružanje financijske potpore EU-a za pomoć:
  • vlade provode poduzeća u okviru SGP-a
  • primjena SGP-a za veći izvoz i privlačenje više vanjskih ulaganja

Natjecanje

Od 2014. EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.

EU je minimizirao mjere s učincima narušavanja proizvodnje i trgovine.

Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu stoga sadržavaju jedan od najjačih izraza o pravima i održivom razvoju dostupnih u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih koristi.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Zemlje CARIFORUM-a u većoj su mjeri međusobno povezane. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu olakšava se izvoz robe i usluga između:

 • sve zemlje koje čine CARIFORUM
 • 17 Karipskih područja izravno povezanih sa zemljama EU-a (četiri francuska „najudaljenija regija” i 13 prekomorskih područja – šest britanskih, šest nizozemskih i jedan francuski)
 • Države CARIFORUM-a obvezale su se da će jedna drugoj ponuditi iste povlastice koje daju EU-u (još nisu u potpunosti provedene)
 • U razdoblju od 2014. do 2020. EU je u okviru programa regionalne suradnje osigurao 346 milijuna EUR. 

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pomaže karipskim vladama da ispune svoje obveze na sljedeće načine:

 • Kao prvo, EU financira strukture za provedbu SGP-a diljem Kariba. Sjedište im je u nacionalnim ministarstvima trgovine i u Upravi CARIFORUM-a pri Tajništvu Karipske zajednice (CARICOM).
 • Drugo, u okviru ERF-a EU od 2012. financira provedbu SGP-a i programe razvoja privatnog sektora za vlade i poduzeća. U suradnji s nekoliko karipskih i međunarodnih tijela EU pomaže karipskim zemljama
  • modernizirati način na koji prikupljaju poreze i statističke podatke
  • pomoći poduzećima da ispune zdravstvene, sigurnosne i ekološke standarde EU-a
  • diversificirati svoja gospodarstva podupiranjem rasta njihova uslužnog sektora
  • Osnivanje agencija za tržišno natjecanje, zaštitu trgovine i zaštitne mjere
   Pružanje tehničke pomoći u području prava intelektualnog vlasništva
 • Treće, EU ulaže u pomoć vladama da se integriraju na druge načine.
  • diljem CARICOM-a: stvaranjem jedinstvenog tržišta i gospodarstva (CSME)
  • u DR-u i Haitiju: poticanjem bliskije suradnje između njih
  • na istočnim Karibima: ostvarivanjem bolje integracije
 • Četvrto, EU financira sličan rad i u okviru svojih programa za pojedine zemlje.
  • sve države imaju uspostavljene koordinatore i strukture SGP-a
  • gotovo sve države provele su progresivne krugove smanjenja carina 2011. i 2013., 2015. i 2017. kako je dogovoreno u Sporazumu o gospodarskom partnerstvu.
  • trenutačno se radi na jačanju CROSQ-a, regionalnog tijela za standarde, i CAHFSA-e, regionalne agencije za sigurnost hrane osnovane 2010.

Zajedničke institucije

EU je pomogao i u provedbi Sporazuma o gospodarskom partnerstvu surađujući s karipskim zemljama na uspostavi nekoliko novih, zajedničkih karipskih i europskih institucija.

Cilj je tih tijela pratiti načine na koje obje regije provode sporazum u praksi. Cilj im je i osigurati pozitivne rezultate SGP-a i riješiti eventualne probleme ako do njih dođe.

Šest zajedničkih institucija CARIFORUM-a i EU-a:

 • Zajedničko vijeće
 • Odbor za trgovinu i razvoj (T&DC)
 • Parlamentarni odbor
 • Savjetodavni odbor
 • Posebni odbor za carinsku suradnju i olakšavanje trgovine
 • Posebni odbor za poljoprivredu.

Pomoć karipskim poduzećima

EU pomaže i u provedbi Sporazuma o gospodarskom partnerstvu u okviru partnerstva s karipskom agencijom za izvoz, karipskom agencijom koja promiče trgovinu i ulaganja diljem regije.

EU financira programe kojima se pomaže karipskim izvoznim poduzećima da blisko surađuju s karipskim poduzećima kako bi mogla iskoristiti Sporazum o gospodarskom partnerstvu kako bi razvila svoju proizvodnju i više izvozila u druge karipske zemlje i u EU.

Agencija surađuje i s najudaljenijim regijama EU-a i prekomorskim zemljama i područjima na Karibima kako bi potaknula trgovinu između njih i ostatka regije.

Kulturna suradnja

Protokolom o suradnji u području kulture uspostavlja se okvir za veću suradnju u razmjeni kulturnih aktivnosti te dobara i usluga između CARIFORUM-a i EU-a.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice