Termékkövetelmények

Az Európába importált és az uniós piacon forgalmazott termékeknek meg kell felelniük az emberi és állati egészség, a környezet és a fogyasztói jogok védelmére vonatkozó uniós követelményeknek. Egyes esetekben, amikor egy termék kereskedelmi forgalomba kerül, különböző ellenőrzési intézkedések, behozatali engedélyek kezelése vagy más különleges kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozhat.

Míg a termékek 85 %-ára vonatkozó követelmények harmonizáltak az EU-ban, vannak olyan termékszabályok is, amelyek csak nemzeti szinten alkalmazandók.

  • Az Ön termékére vonatkozó, uniós szinten harmonizált szabályok és követelmények a kereskedelmi asszisztensemnél találhatók. Kezdje az alábbi általános áttekintéssel:
  • A termékekre vonatkozó, kizárólag nemzeti szinten alkalmazandó szabályokról és rendeletekről minden uniós ország létrehozott egy ún. „termék-kapcsolattartó pontot”.

 

Ne feledje, hogy Önnek csak abban az uniós országban alkalmazandó szabályoknak kell megfelelnie, ahol a terméket forgalomba kívánja hozni.

Keresse meg a KereskedelmiAsszisztensemet

  • importeljárások, valamint az importált termékekre vonatkozó különleges alakiságok és rendelkezések
  • vámeljárások és a szükséges okmányok mintái
  • a növényekre és állatokra vonatkozó egészségügyi és higiéniai intézkedések területén illetékes nemzeti hatóságok

Az uniós termékkövetelmények áttekintése

Részletes információk a következő termékekre vonatkozó uniós termékkövetelményekről:

 

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások