Umowy handlowe i porozumienia handlowe UE

UE zarządza stosunkami handlowymi z krajami za granicą w formie umów i porozumień handlowych. Umowy i porozumienia oparte na wzajemnych zobowiązaniach UE i jej partnerów handlowych mają na celu tworzenie lepszych możliwości handlowych i pokonywanie związanych z nimi barier. Handel w ramach umowy przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, takie jak niższe taryfy celne, lepszy dostęp do rynku i mniej biurokracji.

Czy interesuje Cię handel z krajami spoza UE?

W tej części zostaną Państwo poinformowani o

Czy interesuje Cię handel z krajami UE?

W tej części zostaną Państwo poinformowani o korzyściach płynących z jednolitego rynku UE.

Udostępnij tę stronę: