10 grudnia 2021

Armenia opuszcza system GSP do dnia 1 stycznia 2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. Armenia zostanie wyłączona z ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) zgodnie z R/UE 2021/114, ponieważ została sklasyfikowana przez Bank Światowy jako kraj o średnio-wysokim dochodzie w latach 2018, 2019 i 2021.

W związku z tym, zgodnie z R/UE 2018/148, Armenia nie kwalifikuje się już do statusu kraju korzystającego z systemu GSP.

W związku z utratą statusu beneficjenta GSP Armenia powinna również przestać być krajem korzystającym z systemu GSP+ na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012.

Dodatkowe informacje można znaleźć w:

Udostępnij tę stronę: