Jak používat nástroj sebehodnocení pravidel původu (ROSA)

Jak používat nástroj sebehodnocení pravidel původu (ROSA)

Díky řadě obchodních dohod, které EU v celém světě uzavřela, se podařilo snížit cla nebo je dokonce zcela odstranit.

Abyste mohli využít těchto nižších nebo nulových cel, musí váš produkt splňovat pravidla původu.

Rosa– nástroj sebehodnocení pravidel původu na internetových stránkách Access2Markets umožňuje ověřit, zda produkt splňuje pravidla původu, a zda tedy splňuje podmínky pro preferenční sazební zacházení podle konkrétní obchodní dohody EU.

Rosa je jednotné kontaktní místo, kde se dozvíte o pravidlech původu vašeho výrobku ve většině obchodních dohod EU.

Rosaje zdarma a snadno použitelná! Od dnešního dne jsou ve všech jazycích EU k dispozici dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem a také všeobecný systém preferencí (stroj přeložený z původní anglické verze). Všechny dohody o volném obchodu budou postupně přeloženy do všech jazyků EU.

Co je ROSA?

Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) poskytuje podnikům pokyny pro všechna pravidla původu platná pro jejich produkty v konkrétní obchodní dohodě. Umožňuje jim zodpovězením jednoduchých otázek provést sebehodnocení s cílem určit, zda je jejich produkt v souladu s těmito pravidly, a může tedy mít nárok na preferenční sazební zacházení. V celém nástroji jsou k dispozici jasná vysvětlení, příklady a odkazy na příslušné právní texty.

S cílem usnadnit podnikům život poskytuje ROSA vysvětlení ohledně dokladu o původu, který je třeba vyhotovit, aby získaly celní preference.

Jak působí?

Přejděte na My Trade Assistant a zadejte

 • výrobek
 • zemi vývozu
 • země dovozu
 • pro přístup k nástroji klikněte na „Pravidla původu – sebehodnocení“ (ROSA) v nabídce na levé straně.

Nástroj ROSA vám zobrazí

 • postupný nástroj s otázkami uzpůsobenými na míru, který vám pomůže při posuzování původu vašeho výrobku pomocí několika kliknutí.
 • podrobné informace o tom, jak správně dokumentovat původ vašeho produktu v rámci každé dohody
 • vysvětlení požadavků a podmínek pravidel původu
 • praktické příklady
 • přímý přístup k právním textům
 • individuálně uzpůsobenou zprávu o sebehodnocení založenou na vašich odpovědích
 • přehled postupů pravidel původu
 • veškeré poskytnuté informace se týkají konkrétní obchodní dohody, kterou jste si zvolili, a vašeho produktu.

Spolupracujte přímo s dodavateli

ROSA můžete zaslat svým dodavatelům, aby jim pomohli:

 • ověřit pravidla původu
 • správně vyplnit prohlášení dodavatele

Porovnejte si pravidla platná na několika trzích

Můžete také porovnat pravidla pro jednotlivé produkty v rámci různých obchodních dohod EU.

Obecné informace o pravidlech původu

Obecné informace o pravidlech původu a postupech určování původu najdete v příručce Quick Guide – jak s pravidly původu pracovat.

Přejete-li si obecné informace o pravidlech původu v konkrétní dohodě, podívejte se na stránce Markets – EU trade agreements at alance, včetně jejich pravidel původu a postupů.

Abychom porozuměli základní terminologii a pojmům, poskytuje náš glosář definice klíčových pojmů, které potřebujete znáte, abyste porozuměli pravidlům, např. zcela získané, kumulaci, toleranci atd.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy