Yritysesimerkki:

Älykkäämpi lääketieteellinen kuvantaminen huipputeknologian tarkastusten ansiosta

Älykkäämpi lääketieteellinen kuvantaminen huipputeknologian tarkastusten ansiosta

Pro-Project on puolalainen yritys hyvin pienillä erikoismarkkinoilla. Noin 40 prosenttia sen myynnistä tapahtuu Euroopan ulkopuolella, joten EU:n kauppasopimuksilla on suuri merkitys sen liiketoiminnassa. Yhtiö toimittaa pantomipakkauksia, joita käytetään lääketieteellisten kuvantamislaitteiden suorituskyvyn arviointiin, analysointiin ja ohjaukseen. Aluksi pakkaukset oli tarkoitettu hammaslääkärialalle, mutta Pro-Project myy nyt phantom-paketteja ja niihin liittyviä ohjelmistoja mammografiaa, ultraääniä, magneettikuvausta, sädehoitoa ja muita testauslaitteita varten.

Sujuvampaa kauppaa koskevien vaatimusten yhdenmukaistaminen

Vuodesta 2009 alkaen pro-Project alkoi tarkastella ulkomaisia markkinoita. Se valittiin osallistumaan EU:n Gateway-ohjelmaan Japaniin vuosina 2009 ja 2010. Siinä opittiin paljon Japanin markkinoista ja ISO-järjestelmien integroinnin merkityksestä laadunhallinnan ja -varmuuden osoittamisessa. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukaisesti Japani sitoutui hyväksymään kansainväliset standardit, kuten ISO:n, ja lähentymään niitä edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että Pro-Project-hankkeen kaltaisten eurooppalaisten yritysten on täytettävä vain yksi vaatimus, jotta ne voivat viedä tuotteitaan, ja välttää näin päällekkäisyyksiä sertifiointityön kanssa.

Japaniin suuntautuvan viennin edellyttämästä paperityöstä on tullut hyvin helppoa hallinnoida
Pro-Projectin toimitusjohtajan Rafał Kartaszyńskintoimintaa.

Japanista on sittemmin tullut Pro-Project-hankkeen merkittävät markkinat. Tohtori Rafał Kartaszyński on perheyrityksissä työskentelevä toinen sukupolvi ja sanoo, että ”se on nyt yksi viidestä tärkeimmästä markkina-alueestamme”.

Kauppasopimukset voivat ohittaa paikallisten tytäryhtiöiden tarpeet

Hanke-ehdotus laajenee edelleen Euroopan ulkopuolelle EU:n kauppasopimusten mukanaan tuoman sääntelyn yhdenmukaistamisen ja virtaviivaistettujen prosessien ansiosta.

Jaa tämä sivu: