Ιστορία εταιρείας:

Εξυπνότερη ιατρική απεικόνιση χάρη σε ελέγχους υψηλής τεχνολογίας

Εξυπνότερη ιατρική απεικόνιση χάρη σε ελέγχους υψηλής τεχνολογίας

Το Pro-Project είναι πολωνική εταιρεία σε πολύ εξειδικευμένη αγορά. Περίπου το 40 % των πωλήσεών της πραγματοποιείται εκτός Ευρώπης, με αποτέλεσμα οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η εταιρεία προμηθεύει phantom kits, τα οποία είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, την ανάλυση και τη ρύθμιση των επιδόσεων του ιατρικού εξοπλισμού απεικόνισης. Στην αρχή, τα κιτ προορίζονταν για τον οδοντιατρικό τομέα, αλλά η Pro-Project πωλεί πλέον phantom kits και συναφή λογισμικά για μαστογραφία, υπερήχους, MRI, ακτινοθεραπεία και άλλο εξοπλισμό δοκιμών.

Ευθυγράμμιση των προτύπων για ομαλότερες εμπορικές συναλλαγές

Από το 2009, το πρόγραμμα Pro-Project άρχισε να εξετάζει τις ξένες αγορές. Επελέγη για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Gateway» της ΕΕ προς την Ιαπωνία το 2009 και το 2010. Με τον τρόπο αυτό, έμαθε πολλά για την ιαπωνική αγορά και για τη σημασία της ενοποίησης των συστημάτων ISO για την επίδειξη διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να υιοθετήσει και να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με διεθνή πρότυπα όπως ο ISO. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως το «Pro-Project» πρέπει να πληρούν μόνο ένα σύνολο προτύπων για την εξαγωγή των προϊόντων τους, αποφεύγοντας έτσι την αλληλεπικάλυψη των εργασιών πιστοποίησης.

Η γραφειοκρατία που απαιτείται για τις εξαγωγές στην Ιαπωνία έχει καταστεί πολύ εύκολη στη διαχείριση του
Δρ. Rafał Kartaszyński, διευθύνοντος συμβούλου του Pro-Project

Έκτοτε, η Ιαπωνία έχει καταστεί σημαντική αγορά για το προ-έργο. Ο Δρ. Rafał Kartaszyński είναι η δεύτερη γενιά που εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση και δηλώνει ότι «είναι τώρα μία από τις πέντε κορυφαίες αγορές μας».

Οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να παρακάμψουν την ανάγκη για τοπικές θυγατρικές

Το σχέδιο εξακολουθεί να επεκτείνεται εκτός Ευρώπης χάρη στην κανονιστική ευθυγράμμιση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που συνεπάγονται οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις