Príbeh spoločnosti:

Inteligentnejšie lekárske zobrazovanie vďaka lekárskym kontrolám

Inteligentnejšie lekárske zobrazovanie vďaka lekárskym kontrolám

Projekt je poľská spoločnosť na veľmi okrajovom trhu. Približne 40 % jeho predaja sa uskutočňuje mimo Európy, takže obchodné dohody EÚ zohrávajú významnú úlohu v jej podnikaní. Spoločnosť dodáva stožiarske súpravy, ktoré sú nástrojmi používanými na hodnotenie, analýzu a doladenie výkonnosti zdravotníckych zobrazovacích zariadení. Na začiatku boli súpravy určené pre odvetvie zubného lekárstva, ale Pro-Project teraz predáva balíčky fantom a súvisiaci softvér na mamografiu, ultrazvuky, MRI, rádioterapiu a iné testovacie zariadenia.

Zosúladenie noriem pre plynulejší obchod

Od roku 2009 sa Pro-projekt začal zaoberať zahraničnými trhmi. Bola vybraná, aby sa v rokoch 2009 a 2010 zúčastnila na programe EÚ Gateway do Japonska. Vďaka tomu sa veľmi dozvedela o japonskom trhu a o význame integrácie systémov ISO na preukázanie riadenia a zabezpečenia kvality. V rámci dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa Japonsko zaviazalo prijať medzinárodné normy, ako je ISO, a ďalej ich zosúlaďovať s nimi. To znamená, že európske podniky, ako je Proprojekt, musia spĺňať len jeden súbor noriem na vývoz svojich výrobkov, a tak sa vyhnúť duplicite certifikačných prác.

Administratíva potrebná na vývoz do Japonska sa veľmi ľahko riadila Dr.
Rafałom Kartaszyńskim, výkonným riaditeľom projektu Pro-Project

Japonsko sa odvtedy stalo významným trhom pre Pro-projekt. Dr. Rafał Kartaszyński je druhou generáciou pracujúcich v rodinnom podniku a uvádza, že „v súčasnosti je jedným z našich piatich najväčších trhov“.

Obchodné dohody môžu obísť potrebu miestnych dcérskych spoločností

Proprojekt sa naďalej rozširuje mimo Európy vďaka regulačnému zosúladeniu a zefektívneniu procesov, ktoré prinášajú obchodné dohody EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy