Företagsberättelse:

Smartare medicinsk avbildning tack vare högteknologiska kontroller

Smartare medicinsk avbildning tack vare högteknologiska kontroller

ProProject är ett polskt företag på en mycket nischmarknad. Omkring 40 % av dess försäljning sker utanför Europa, så EU:s handelsavtal spelar en stor roll i dess verksamhet. Företaget tillhandahåller phantomkit, som är verktyg som används för att utvärdera, analysera och justera prestandan hos medicinsk bildåtergivningsutrustning. I början var satsningarna avsedda för tandvård, men ProProject säljer nu phantomkit och tillhörande programvara för mammografi, ultraljud, MRT, radioterapi och annan testutrustning.

Anpassning av standarder för smidigare handel

Från och med 2009 började ProProprojektet att titta på utländska marknader. Det valdes ut för att delta i EU:s Gateway program för Japan under 2009 och 2010. Därigenom lärde man sig mycket om den japanska marknaden och om vikten av att integrera ISO-system för att demonstrera kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan åtog sig Japan att anta och ytterligare anpassa sig till internationella standarder såsom ISO. Detta innebär att europeiska företag som ProProject endast behöver uppfylla en uppsättning standarder för att exportera sina produkter, och på så sätt undvika dubblering av certifieringsarbetet.

Det pappersarbete som krävs för export till Japan har blivit mycket enkelt att
leda Rafał Kartaszyński, verkställande direktör för Pro-Project

Japan har sedan dess blivit en betydande marknad för Pro-Project. Rafał Kartaszyński är den andra generationen som arbetar inom familjeföretaget och säger att det nu är en av våra fem främsta marknader.

Handelsavtal kan kringgå behovet av lokala dotterbolag

ProProprojektet fortsätter att expandera utanför Europa tack vare den anpassning av lagstiftningen och de rationaliserade processer som EU:s handelsavtal medför.

Dela sidan:

Genvägar