Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Ukrajine

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju Sporazum o pridruživanju od studenoga 2014. Kao dio tog sporazuma o pridruživanju, od siječnja 2016. privremeno se primjenjuje Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini (DCFTA). Njime se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Ukrajinu. Sporazumom se olakšava trgovina povećanjem učinkovitosti carinskih postupaka i postupnim usklađivanjem ukrajinskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući norme, s onima EU-a.

Kratak pregled sporazuma

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju svoj Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini (DCFTA) od 1. siječnja 2016. kao dio šireg Sporazuma o pridruživanju, čije se odredbe o politici i suradnji privremeno primjenjuju od studenoga 2014. DCFTA-om se otvaraju tržišta za robu i usluge s obje strane, na temelju predvidivih i provedivih trgovinskih pravila.

Cjeloviti tekst i prilozi Sporazumu

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju

 • poduzećima iz EU-a olakšava se i pristupačnije uvoz iz Ukrajine i izvoz u nju
 • uvodi niz pogodnosti za vaše poduzeće, kao što su ukidanje carina te učinkovito i brzo olakšavanje prometa na međunarodnim granicama

 

EUje jedan od najvećih trgovinskih partnera Ukrajine, što znači da postoji nekoliko mogućnosti za uvoz i izvoz iz EU-a u Ukrajinu i obrnuto. Ključne izvozne robe su sirovine kao što su željezo, čelik, rudarski proizvodi, poljoprivredni proizvodi, strojevi i kemijski proizvodi. Ukrajina trenutačno radi na pojednostavnjenju politika u korist malih poduzeća pri trgovanju s EU-om. Mala poduzeća mogu dobiti potporu i iz vodeće inicijative EU-a za MSP-ove.

Tarife

Sporazumom između EU-a i Ukrajine poboljšava se konkurentnost europskih poduzeća na ukrajinskom tržištu i obrnuto. Općenito, kad je riječ o trgovini robom, sporazumom je ukinuta većina carina EU: 98,1 % i Ukrajina: 99,1 %.

Industrijski proizvodi

Iako je velik dio carina na industrijske proizvode ukinut kada je sporazum stupio na snagu, dogovorena su prijelazna razdoblja za niz proizvodnih linija.

EU

Sporazumom je uklonjeno 94,7 % tarifnih stavki.

EU i dalje postupno ukida carine za nekoliko roba u sljedećim prijelaznim razdobljima

 • minerali – 2019.
 • kemikalije – 2021.
 • gnojiva – 2023.
 • drvni proizvodi – 2021.
 • obuća – 2021.
 • proizvodi od bakra – 2021.
 • aluminijski proizvodi – 2023.
 • automobili i većina motornih vozila – 2023.
Ukrajina

Stupanjem na snagu sporazuma 49,2 % industrijskih proizvoda moglo bi ući u Ukrajinu bez carina.

Predviđa se da će udio izvoza EU-a koji je liberalizirala Ukrajina do 2023. porasti na 96 %. To daljnje postupno ukidanje carina odnosi se na sljedeće proizvodne linije

 • minerali – 2023.
 • organske kemikalije – 2019.
 • gnojiva – 2019.
 • gume – 2021.
 • kožni proizvodi – 2021.
 • tekstil, kao što su pokrivala za glavu – 2019.

Ukrajinski sektor motornih vozila također će imati prijelazno razdoblje do 2026., što je rezultat pregovora dogovorenih 2008. u okviru WTO-a.

Poljoprivredni proizvodi

EU

Uvozne carine na većinu poljoprivrednih proizvoda uvezenih u EU smanjene su na nulu 2016. Carinske kvote primjenjuju se na ostale poljoprivredne proizvode koji nisu liberalizirani. Upravljanje tim kvotama obavlja se prema redoslijedu podnošenja zahtjeva ili na temelju uvoznih dozvola. Popis svih carinskih kvota za EU i Ukrajinu nalazi se u Dodatku 1. i Prilogu I.-A.

Ukrajina

Gotovo polovina ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda liberalizirana je stupanjem na snagu sporazuma, ali za mali broj proizvoda prijelazno razdoblje trajalo je do 2023.

Neće se sve ukrajinske uvozne carine smanjiti na nulu

 • do 2026. 8,7 % poljoprivredno-prehrambenih carina na robu kao što su mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, šećer, životinjska ulja i masti podlijegat će ograničenom linearnom smanjenju za 20 – 60 % – nakon toga primjenjivat će se preostala carina
 • za šećere, meso peradi i svinjsko meso primjenjivat će se carinske kvote – roba uvezena u okviru navedenih količina oslobođena je carine

Sporazumom između EU-a i Ukrajine objema stranama zabranjuje se upotreba izvoznih carina. Međutim, ukrajinska vlada pristala je postupno ukinuti postojeće izvozne carine na određenu robu do 2026., uključujući stoku i skrivanje sirovina, sjemenje nekih vrsta uljarica i vrste metala. Više informacija o tome nalazi se u Prilogu I.-C Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Za izvoz Ukrajine u trajanju do 2031. predviđen je poseban zaštitni mehanizam. To znači da je Ukrajini dopušteno uvesti dodatnu naknadu na izvoznu carinu za nekoliko roba, kao što su sirovine, sjemenke suncokreta i vrste metala, čelika i bakra, ako tijekom godišnjeg razdoblja kumulativni obujam izvoza iz Ukrajine u EU premaši graničnu razinu. Više informacija o tome nalazi se u Prilogu I.-D Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

 

Carinsku tarifu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ostvarili pravo na povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ispunjavao uvjete za povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom jesu pravila Konvencije PEM ( Regionalna konvencija o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla) (SL L 54, 26.2.2013., str. 4.). Zahtjevi za pravila o podrijetlu na temelju Konvencije PEM definirani su u Prilogu 2. Dodatku I. Konvenciji PEM. Ta su pravila u postupku revizije i novi skup alternativnih pravila o podrijetlu trebao bi se primjenjivati sredinom 2021., uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU-a, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera u sporazumima o slobodnoj trgovini u južnom i istočnom susjedstvu EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine u skladu s Konvencijom PEM?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine.

Proizvod „podrijetlom” ako je ili

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Ukrajini, ili
 • Proizvedeni u EU-u ili Ukrajini uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za pojedine proizvode utvrđenima u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM vidjeti
  također Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Za određene proizvode postoje alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak II.

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje vam pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, na primjer, tolerancija ili kumulacija.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te kemijskom sektoru

 

Primjenjiva pravila za pojedinačne proizvode možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja
 • pravilom o toleranciji proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a, koji su navedeni u napomenama 5. i 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Zbrajanje

Konvencijom PEM predviđaju se dva načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Ukrajine mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • Dijagonalna kumulacija – materijali s podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao proizvodi s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje ima li konačni proizvod pravo na povlašteni pristup pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranskog područja – dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi trgovinski sporazum između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu
  Please screening kumulacija pri izvozu u trećoj ugovornoj stranci unutar paneuromediteranskog područja – dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu u Ukrajini Please screening kumulacije pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranskog područja – dijagonalna kumulacija primjenjuje samo ako se primjenjuje trgovinski sporazum između svih predmetnih ugovornih stranaka u Ukrajini i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu.

 

Kako djeluje dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija postoji između nekoliko različitih zemalja koje imaju ista pravila o podrijetlu i međusobno imaju sporazume o slobodnoj trgovini. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da potječu iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, ukrajinski trgovac koji sačinjavaju odjeću u Ukrajini za izvoz u Švicarsku može upotrijebiti tkanine podrijetlom iz EU-a za proizvodnju odjeće i može je smatrati podrijetlom iz Ukrajine. Ispunjen je zahtjev za dvostruku transformaciju, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće te se smatra da je odjeća podrijetlom iz Ukrajine pri izvozu u Švicarsku te će stoga imati slobodan pristup na švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM-a dostupna su ovdje.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Ukrajinu (i obratno) ili kroz državna područja ugovornih stranaka na koja se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni dostavlja se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (npr. teretnica) kojom je obuhvaćen prolazak iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju je roba prevezena
 • potvrda koju izdaju carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu
 • ako to nije moguće, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carina

U skladu s Konvencijom PEM o trgovini između EU-a i Ukrajine nije moguće dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj carini.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti preferencije ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu vrijedi 4 mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • UPrilogu III. nalazi se obrazac potvrda EUR.1 i EUR-MED te se daju upute za njihovo ispunjavanje.
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada se koristiti certifikatom EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti

 •  Ovlašteni izvoznik
 • Izvoznik, ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju, izjava je sljedeća (Prilog IV.):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno naznačeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla.

— cumulation applied with... (ime zemlje/zemalja).

—Nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili službenim jezicima u zoni PEM-a kako je navedeno u Prilogu IV. (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela – nisu dopušteni posjeti stranke uvoznice izvozniku

Nadležna tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Sporazumom između EU-a i Ukrajine predviđa se usklađivanje zakonodavstva, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti između Ukrajine i EU-a. Stoga proizvođači iz Ukrajine moraju ispunjavati samo jedan skup zahtjeva za stavljanje svojih proizvoda na tržište EU-a i Ukrajine.

Ukrajina približila propise uključuju

 • akreditaciju i stavljanje proizvoda na tržište, u kojima su utvrđeni moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba uzeti u obzir pri ocjenjivanju je li proizvod siguran i utvrđivanje kada se proizvod može zabraniti jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Za popis svih 27 propisa koji obuhvaćaju sigurnosne zahtjeve za širok raspon proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske uređaje i jednostavne tlačne posude vidjeti Prilog III. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

Ukrajina je u pogledu normi

 • usvajanje međunarodnih i europskih normi u skladu s najboljom praksom
 • predane stavljanju izvan snage svih proturječnih nacionalnih normi. To uključuje sve proturječne standarde GOST-a (Gosudarstvenny Standart) koji se primjenjuju u postsovjetskim državama.
Kako ću znati da su proizvodi koje uvozim u EU u skladu s propisima i standardima EU-a?

Suradnja stranaka u postupcima nadzora tržišta i ocjenjivanja sukladnosti znači da ako u EU izvozite robu visokog rizika kao što su tlačne posude, dizala i određeni strojevi, potrebna vam je samo ocjena sukladnosti koju provodi prijavljeno tijelo (laboratori ili druga inspekcijska i certifikacijska tijela koja je akreditirala ukrajinska vlada).

Pronađite popis 114 tijela Ukrajine koja su uključena u ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, a sve ih je akreditirala Nacionalna akreditacijska agencija Ukrajine

Ako želite uvoziti robu u EU iz Ukrajine, morat ćete proći postupak dokazivanja sukladnosti EU izjavom o sukladnosti koju potpisuje vaš proizvođač. Nakon toga proizvođač može staviti oznaku CE na svoje proizvode ako je to potrebno.

U okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine sklopit će se Sporazum o sukladnosti, ocjenjivanju i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACCA). To je vrsta Sporazuma o uzajamnom priznavanju između EU-a i Ukrajine. U skladu s tim sporazumom EU i Ukrajina dopustit će stavljanje na tržište industrijskih proizvoda navedenih u prilozima ACCA-u koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti bez daljnjih ispitivanja ili postupaka sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Kako biste mogli nesmetano izvoziti iz EU-a iz Ukrajine ili u njega uvoziti iz Ukrajine ili obrnuto, između Ukrajine i EU-a postoje određena pravila koja se odnose na zdravlje i sigurnost bilja i životinja. Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine usklađena su mnoga pravila o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama te je strankama zabranjeno uvođenje neopravdanih prepreka.

Kad je riječ o bolestima životinja ili biljaka, uključujući štetočine, uspostavljeni su postupci za priznavanje statusa područja slobodnog od štetnih organizama. To se odnosi na potrebe trgovine i za obavješćivanje o rizicima za javno zdravlje, zdravlje životinja ili bilja. U slučaju da zemlja uvoznica treba poduzeti mjere za kontrolu ozbiljnog rizika za zdravlje, Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine omogućuje se poduzimanje privremenih mjera ograničavanja u pogledu uvoza. Međutim, one se provode tako da se poremećaji u trgovini između dviju zemalja svedu na najmanju moguću mjeru. Više informacija o postupcima nalazi se u Prilogu VI. Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Sanitarni i fitosanitarni nadzor u Ukrajini

Vlada provodi tri vrste nadzora državne granice:

Sanitarna i epidemiološka kontrola

Time se zemlja nastoji zaštititi od širenja bolesti te provesti ispitivanja kojima se osigurava usklađenost robe sa sanitarnim standardima. Ta je vrsta kontrole obvezna i provodi se uglavnom nad uvezenim prehrambenim proizvodima, nekim potrošačkim proizvodima i izvozom suncokretovih ulja. Roba koja pripada kategoriji poljoprivrednih proizvoda ne podliježe sanitarnoj i epidemiološkoj kontroli.

Veterinarska i sanitarna kontrola

Cilj je te kontrole spriječiti širenje bolesti životinja. Veterinarski i sanitarni nadzor obično se primjenjuje na izvoz, uvoz i provoz životinja, reprodukcijskog materijala, bioloških proizvoda, patološkog materijala, veterinarskih pripravaka, proizvoda za njegu životinja, dodataka hrani za životinje, premiksa i proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući mesne proizvode, jaja, mlijeko, ribu i med).

Fitosanitarna kontrola

Ova vrsta kontrole ne samo da sprečava širenje štetnih organizama, već je osmišljena i za nadzor karantenskih režima. Fitosanitarna kontrola primjenjuje se na izvoz, uvoz i provoz bilja i biljnih proizvoda (uključujući prehrambene proizvode), ambalaže, prijevoznih sredstava, tla i drugih proizvoda koji šire regulirane štetne organizme.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što zatvarate izvoz u Ukrajinu s pomoću internetskog obrasca – EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u službi My Trade Assistant).
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • Dokaz o podrijetlu — izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje proizvoda potražite na My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela potražite u prethodnom odjeljku o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i geografski pokazatelji

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Ukrajinu.

Žigovi i autorska prava

Sporazum između EU-a i Ukrajine u skladu je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima te osigurava pravedan i transparentan sustav registracije žigova. Ako je zahtjev odbijen od strane uprave žiga, odluka se mora dostaviti podnositelju zahtjeva u pisanom obliku te se moraju navesti razlozi za odbijanje. Žig se može opozvati ako se u roku od 5 godina nije stvarno rabio na državnom području na kojem je registriran.

Dizajni i patenti

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine vaši neovisni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su registracijom na razdoblje do 25 godina. Time ćete steći isključivo pravo uporabe dizajna i spriječiti treće strane da bez vašeg pristanka upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze dizajn.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Poseban odbor za geografske pokazatelje koji je osnovan na temelju sporazuma između EU-a i Ukrajine pratit će provedbu sporazuma u vezi s intelektualnim vlasništvom i izvješćivati Odbor za trgovinu.

Žigovi

Prijave žiga trebalo bi podnijeti ukrajinskom institutu za intelektualno vlasništvo (Ukrajinski PTO), državnom poduzeću.

Ako želite podnijeti žig u Ukrajini, bit će vam potrebni sljedeći dokumenti i informacije:

 • vaše puno ime
 • država osnutka
 • adresa i oznaka zemlje WIPO-a
 • slika i opis žiga koji tražite
 • opis ako žig sadržava verbalni element
 • oznaka boje žiga
 • popis proizvoda i/ili usluga za koje se podnosi prijava u skladu s relevantnom Nicanskom međunarodnom klasifikacijom
 • datum, zemlju i broj prijave prvenstva ili datum izložbe (ako se traži pravo prvenstva u skladu s Pariškom konvencijom)
 • ovjerena preslika zahtjeva za priznanje prava prvenstva ili dokument kojim se potvrđuje izlaganje koje sadrži žig za koji je podnesena prijava na službeno priznatoj međunarodnoj izložbi
 • punomoć koju je potpisala ovlaštena osoba u ime podnositelja zahtjeva

Postupak registracije je sljedeći:

 • ako je vaša dokumentacija za prijavu u skladu sa zahtjevima, bit ćete obaviješteni o datumu podnošenja prijave
 • dokumenti koje ste dostavili provjeravaju se kako bi se osiguralo da su u skladu s formalnim zahtjevima ukrajinskog Zakona o žigovima – ako je vaš zahtjev u skladu, provodi se ispitivanje merituma.
 • meritorno ispitivanje – provjerava se prihvatljivost vaše prijave za žig u skladu s ukrajinskim pravom te se provode pretraživanja istovjetnosti i sličnosti

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Prvo, da biste se registrirali za oznaku zemljopisnog podrijetla u Ukrajini, morate podnijeti zahtjev na ukrajinskom jeziku. Dokumente možete podnijeti na stranom jeziku i dostaviti prijevod na ukrajinski jezik najkasnije 3 mjeseca od datuma podnošenja prijave. Nakon što zaprimite vaš zahtjev i popratne dokumente, ocijenit će ih ukrajinski institut za intelektualno vlasništvo.

Vaša prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti proizvoda, oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda ili prava na uporabu registrirane kvalificirane oznake podrijetla proizvoda s informacijama o podnositelju zahtjeva i njihovoj adresi
 • oznaka izvornosti proizvoda koje potražujete ili oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda koje potražujete
 • naziv proizvoda za koje podnosite zahtjev za registraciju navedene oznake podrijetla ili pravo na uporabu registrirane kvalificirane oznake podrijetla
 • naziv i granice zemljopisnog mjesta na kojem se proizvodi roba i na koje se odnose posebna svojstva, svojstva ili ugled
 • opis posebnih svojstava, kvaliteta, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda
 • podaci o uporabi navedene kvalificirane oznake podrijetla robe na etiketi i u označivanju robe
 • podaci o povezanosti određenih svojstava i kvalitete ugleda robe s prirodnim uvjetima ili ljudskim faktorom određenog zemljopisnog mjesta

Napominjemo da se od vas očekuje da kao strani podnositelj zahtjeva u Ukrajini uz prijavu podnesete i dodatne popratne dokumente. Ti bi dokumenti trebali potvrditi

 • pravna zaštita kvalificirane oznake podrijetla robe koju potražujete u odgovarajućoj državi članici EU-a
 • vaše pravo na uporabu kvalificirane oznake podrijetla robe

Trgovina uslugama

Vlada Ukrajine i EU utvrdili su sva svoja postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga uz visoku razinu transparentnosti. Rezerve koje je Ukrajina donijela nalaze se u prilozima XVI.D do F.

Kako pregledavate priloge?

Sporazum između EU-a i Ukrajine sadržava 3 priloga kojih biste trebali biti svjesni pri izvozu. One sadržavaju rezerve koje je Ukrajina iznijela za izvoznike iz EU-a.

 • U Prilogu XVI.-D naveden je negativan popis svih uslužnih sektora koji podliježu posebnim ograničenjima pri osnivanju poduzeća u Ukrajini. To znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim sektorima koji nisu navedeni. Ograničenja su podijeljena u popis onih koji se primjenjuju na sve sektore ili podsektore i popis u kojem su navedene posebne rezerve po sektoru ili podsektoru.
 • U Prilogu XVI.-E naveden je pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. Na popisu su navedeni svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • UPrilogu XVI.F navedene su rezerve u pogledu ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka.

Tko može osnovati poduzeće u Ukrajini?

Ako ste

 • poduzeće, sporazum između EU-a i Ukrajine, omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica vašeg poduzeća ili predstavništva u bilo kojoj zemlji
 • pojedinac, sporazum između EU-a i Ukrajine, pruža vam mogućnosti za osnivanje i osnivanje poduzeća samozapošljavanjem ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom

Prema vama će se postupati jednako kao prema državljanima Ukrajine i obratno. U Prilogu XVI.-D nalazi se popis sektora u kojima je poslovni nastan ograničen.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste zainteresirani za prekogranično pružanje usluga, dopušteno vam je pružanje usluga Ukrajini (i obratno) pod istim uvjetima kao za državljane Ukrajine. Primjenjuju se sljedeće iznimke:

 • sektori kao što su bilježničke usluge, vlasništvo šuma ili vođenje obrazovnih ustanova, u kojima ukrajinska vlada zahtijeva da pružatelj usluga ima ukrajinsko državljanstvo, ili poštanske usluge, u kojima pružatelj usluga mora ishoditi dozvolu
 • Sektori koji su potpuno isključeni iz sporazuma, npr. audiovizualne usluge, nacionalna pomorska kabotaža te domaći i međunarodni zračni prijevoz – u članku 92. Sporazuma između EU-a i Ukrajine naveden je popis tih posebnih usluga.

U sektorima u kojima vam je dopušten pristup tržištu u Ukrajini (i obrnuto) sporazumom između EU-a i Ukrajine uklanjaju se sljedeća ograničenja:

 • ograničenje broja pružatelja usluga
  • to se može učiniti ili zahtjevom za ispitivanje gospodarskih potreba, primjenom sustava kvota ili zakonima kojima se promiču monopoli ili isključivi pružatelji usluga, čime se ograničava ulazak drugih pružatelja usluga na tržište.
 • ukupna vrijednost uslužnih transakcija ili imovine
 • ukupan broj uslužnih djelatnosti ili ukupna količina izlaznih usluga

U Prilogu XVI.-E naveden je pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. Na popisu su navedeni svi sektori u kojima smijete trgovati. Zbog toga svi uslužni sektori koji se ne nalaze na popisu imaju ograničenja. Više informacija o popisu uslužnih sektora u kojima imate pristup tržištu nalazi se u Prilogu XIV.E Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Privremeni boravak

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine možete se privremeno preseliti u Ukrajinu kako biste radili kao diplomirani vježbenici, prodavatelji poslovnih usluga ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji. Na primjer, ako ste viši član osoblja odgovoran za osnivanje ili vođenje poslovne jedinice.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • Osoba premještena unutar društva (ključno osoblje poduzeća u Ukrajini (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do 3 godine
 • Poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi poslovnog nastana u Ukrajini (ili EU-u) ili prodavatelj poslovnog subjekta) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • Diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva — do 1 godine

Ako ste ugovorni pružatelj usluga, sporazumom između EU-a i Ukrajine stvaraju se mogućnosti za vas u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate:

 • privremeno pružati dotičnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga koji nije dulji od 1 godine
 • imati najmanje 3 godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge u
 • imati sveučilišnu diplomu ili dokaz o kvalifikaciji kojim se potvrđuje znanje na jednakovrijednoj razini i relevantne stručne kvalifikacije

 

Za više informacija o

Javna nabava

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine EU i Ukrajina obvezuju se osigurati pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe, usluga ili građevinarstva i koncesija u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga. Otvaranje tržišta postupno se odvija u okviru sporazuma između EU-a i Ukrajine.

Sporazumom se osigurava i da se prema ponuditeljima iz Ukrajine i EU-a postupa jednako kada se međusobno natječu za natječaje.

Sporazum između EU-a i Ukrajine obvezuje i EU i Ukrajinu da osiguraju ispunjavanje sljedećih uvjeta u pogledu javnog nadmetanja

 • pozivi na podnošenje ponuda objavljuju se na odgovarajući način i objavljuju na internetu. Time se svakom zainteresiranom poduzeću omogućuje pristup informacijama o predstojećim natječajima.
 • objavljene informacije uključuju najvažnije elemente ponude, kao što su predmet budućeg ugovora, primjenjivi rokovi ili uvjeti za podnošenje ponuda
 • ne postoji izravna ili neizravna diskriminacija poduzeća iz Ukrajine ili EU-a koja bi ih spriječila da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju
 • transparentnost i jednako postupanje zajamčeni su tijekom cijelog natječajnog postupka
 • odluka o dodjeli ugovora priopćava se svim podnositeljima zahtjeva, a razlozi za neuspješni ponuditelj navode se na zahtjev.
 • u slučaju spora, trgovačka društva imaju zakonsko pravo postaviti pitanja nadležnim nacionalnim tijelima za preispitivanje.

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kontakti za tehničke zahtjeve

Ukrajinski centar za znanost, istraživanje i osposobljavanje za certifikaciju, standarde i kvalitetu

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kyiv, Ukrajina

Telefon: + 380 44452 – 3396

Tel. i faks: + 380 44452 – 6907

E-pošta: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internetska stranica: http://uas.org.ua

Državna inspekcija za sigurnost hrane i zaštitu potrošača

174 Antonovycha Street, 03680 Kyiv, Ukrajina

Telefon: + 380 44528 – 9244

Internetska stranica: http://www.consumer.gov.ua/


Ukrajinska državna regulatorna služba

9/11 Arsenalna ulica, 01011 Kyiv, Ukrajina

Telefon: + 380 44254 – 5673

Telefaks: + 380 44254 – 4393

E-pošta: inform@dkrp.gov.ua

Internetska stranica: http://www.drs.gov.ua 

Odjel za tehničke propise Ministarstva gospodarskog razvoja i trgovine Ukrajine

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kijev, Ukrajina

Telefon: + 380 44528 – 8564

Telefaks: + 380 44528 – 9014

E-pošta: dtr@me.gov.ua

Internetska stranica: http://www.me.gov.ua

Internetska stranica: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Ministarstvo poljoprivrede i prehrane Ukrajine

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kijev, Ukrajina

Podaci za kontakt za žalbe građana:

Telefon: + 380 44279 – 8474

E-pošta: zvg@minagro.gov.ua 


Služba za korespondenciju:

Telefon: + 380 44278 – 8171

Tel. i faks: + 380 44278 – 7602 

E-pošta: info@minagro.gov.ua

Ministarstvo gospodarskog razvoja i trgovine

12/2 M. Grushevs'kyi Street, 01008 Kijev, Ukrajina 

Telefon: + 380 44253 – 9394

Telefaks: + 380 44253 – 6371

E-pošta: meconomy@me.gov.ua

Ministarstvo zdravstva Ukrajine

Javni prijemnik

41 Yaroslavska Street, 04071 Kijev, Ukrajina

Telefon: + 380 44425 – 0526

Ministarstvo ekologije i prirodnih resursa

35 Vasilya Lipkivs'kogo Street, Kijev 03035, Ukrajina

 

Javni prijem

Telefon: + 380 44206 – 3302

E-pošta: gr_priem@menr.gov.ua

 

Javna referentna jedinica

Telefon: + 380 44206 – 3115

 

Centar za medije

Telefon: + 380 44206 – 3174

E-pošta: press@menr.gov.ua

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice