Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između EU-a i Ukrajine

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju Sporazum o pridruživanju od studenoga 2014. Kao dio tog sporazuma o pridruživanju od siječnja 2016. privremeno se primjenjuje Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini (DCFTA). Njome se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Ukrajinu. Sporazumom se olakšava trgovina povećanjem učinkovitosti carinskih postupaka i postupnim približavanjem ukrajinskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući standarde, zakonodavstvu, pravilima i postupcima EU-a.

Ukratko o dogovoru

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju svoj Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini (DCFTA) od 1. siječnja 2016. kao dio šireg Sporazuma o pridruživanju, čije se političke odredbe i odredbe o suradnji privremeno primjenjuju od studenoga 2014. DCFTA-om se otvaraju tržišta za robu i usluge na obje strane na temelju predvidljivih i provedivih trgovinskih pravila.

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju

 • poduzećima iz EU-a olakšava se uvoz iz Ukrajine i izvoz u nju te je pristupačnije
 • uvodi niz prednosti za vaše poduzeće, kao što su ukidanje carina te učinkovito i brzo olakšavanje prometa carinom na međunarodnim granicama

 

EUje jedan od najvećih trgovinskih partnera Ukrajine, što znači da postoji nekoliko prilika za uvoz i izvoz iz EU-a u Ukrajinu i obrnuto. Ključna izvozna roba su sirovine kao što su željezo, čelik, rudarski proizvodi, poljoprivredni proizvodi, strojevi i kemijski proizvodi. Ukrajina trenutačno radi na pojednostavnjenju politika u korist malih poduzeća pri trgovanju s EU-om. Mala poduzeća mogu dobiti potporu i iz vodeće inicijative EU-a za MSP-ove.

Tarife

Sporazumom između EU-a i Ukrajine poboljšava se konkurentnost europskih poduzeća na ukrajinskom tržištu i obrnuto. Općenito, kad je riječ o trgovini robom, sporazumom je ukinuta većina carina – EU: 98,1 % i Ukrajina: 99,1 %.

Industrijska roba

Iako je velik dio carina na industrijske proizvode ukinut kada je sporazum stupio na snagu, dogovorena su prijelazna razdoblja za niz proizvodnih linija.

EU

Sporazumom je uklonjeno 94,7 % tarifnih stavki.

EU i dalje postupno ukida carine za nekoliko roba sa sljedećim prijelaznim razdobljima

 • minerali – 2019.
 • kemikalije – 2021.
 • gnojiva – 2023.
 • proizvodi od drva – 2021.
 • obuća – 2021.
 • proizvodi od bakra – 2021.
 • proizvodi od aluminija – 2023.
 • automobili i većina motornih vozila – 2023.
Ukrajina

Stupanjem na snagu sporazuma 49,2 % industrijskih proizvoda moglo bi ući u Ukrajinu bez carina.

Predviđa se da će se udio izvoza EU-a koji je liberalizirala Ukrajina povećati na 96 % do 2023. To daljnje postupno ukidanje carina odnosi se na sljedeće linije proizvoda:

 • minerali – 2023.
 • organske kemikalije – 2019.
 • gnojiva – 2019.
 • gume za gumu – 2021.
 • proizvodi od kože – 2021.
 • tekstil kao što su pokrivala za glavu – 2019.

Ukrajinski sektor motornih vozila također će imati prijelazno razdoblje do 2026., što je rezultat pregovora dogovorenih u WTO-u 2008.  

Poljoprivredni proizvodi

EU

Uvozne carine na većinu poljoprivrednih proizvoda uvezenih u EU 2016. smanjene su na nulu. Carinske kvote primjenjuju se na ostale poljoprivredne proizvode koji nisu liberalizirani. Upravljanje tim kvotama obavlja se prema redoslijedu prijave ili uvoznim dozvolama. Popis svih carinskih kvota za EU i Ukrajinu možete pronaći u dodacima 1. i 2. Prilogu I.-A.

Ukrajina

Gotovo polovina ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda liberalizirana je kada je sporazum stupio na snagu, ali na mali broj robe primjenjuje se prijelazno razdoblje koje traje do 2023.

Sve uvozne carine Ukrajine neće se smanjiti na nulu

 • do 2026. 8,7 % poljoprivredno-prehrambenih carina na robu kao što su mliječni proizvodi, jaja, šećer, životinjska ulja i masti podlijegat će ograničenom linearnom smanjenju za 20 – 60 % – nakon toga će se primjenjivati preostala tarifa.
 • za šećere, meso peradi i svinjsko meso primjenjivat će se carinske kvote – roba uvezena u navedenim količinama oslobođena je carine

Sporazumom između EU-a i Ukrajine objema stranama zabranjuje se upotreba izvoznih carina. Međutim, vlada Ukrajine pristala je postupno ukinuti postojeće izvozne carine na određenu robu do 2026., uključujući stočnu i kožu sirovine, sjeme nekih vrsta uljanih kultura i vrste metala. Više informacija o tome dostupno je u Prilogu I.-C Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Predviđen je poseban mehanizam zaštitnih mjera za ukrajinski izvoz koji traje do 2031. To znači da je Ukrajini dopušteno uvesti dodatnu pristojbu na izvoznu carinu za nekoliko roba, kao što su sirovine, suncokretovo sjeme i vrste metala, čelika i bakra ako tijekom godišnjeg razdoblja kumulativni obujam izvoza iz Ukrajine u EU premaši graničnu razinu. Više informacija o tome dostupno je u Prilogu I.-D Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

 

Pronađite tarifnu stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod na stranici Moja pomoćnica za trgovinu.

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom pravila su iz Konvencije PEM ( Regionalna konvencija o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla) (SL L 54, 26.2.2013., str. 4.). Zahtjevi za pravila o podrijetlu na temelju Konvencije PEM definirani su u Prilogu 2. Dodatku I. Konvenciji PEM. Ta su pravila u postupku revizije te bi se sredinom 2021. trebao primjenjivati novi skup alternativnih pravila o podrijetlu, uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU-a, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera u južnom i istočnom susjedstvu EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone. 

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu Euro-Med dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine u skladu s Konvencijom PEM?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine.

Proizvod „izvori” ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Ukrajini, ili
 • proizvedeni u EU-u ili Ukrajini od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za pojedine proizvode utvrđenima u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM;
  vidjeti i Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Za određene proizvode postoje alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak II.

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, na primjer s dopuštenim odstupanjem ili kumulacijom.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za određene proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene 5. i 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Kumulacija

Konvencijom PEM predviđena su dva načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Ukrajine mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • dijagonalna kumulacija – materijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje je li konačni proizvod podrijetlom za ostvarivanje koristi od povlaštenog pristupa pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranske zone – dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi sporazum o trgovini između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu.
  Provjerite „matricu” (tablica koja sadržava sve sporazume na snazi s pomoću Konvencije PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Ukrajina može primjenjivati dijagonalnu kumulaciju (u travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Ukrajine prihvatljivi za dijagonalnu kumulaciju bili su Island, Švicarska (uključujući Lihtenštajn))

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se među nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i imaju sporazume o slobodnoj trgovini. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i koristiti ih kao da potječu iz svoje zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM ukrajinski trgovac koji sastavlja odjeću u Ukrajini za izvoz u Švicarsku može upotrebljavati tkanine podrijetlom iz EU-a za proizvodnju odjeće i može je brojiti kao robu podrijetlom iz Ukrajine. Zahtjev dvostruke prerade, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće, ispunjen je i odjeća se smatra podrijetlom iz Ukrajine pri izvozu u Švicarsku te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Ukrajinu (i obrnuto) ili preko državnih područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija, bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provesti u trećoj zemlji ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (npr. teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju se roba provozi
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje kroz koju prevozite robu
 • ako to nije moguće, sve isprave koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Ukrajine nije moguće dobiti povrat na prethodno plaćene carine na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se, primjerice, pojašnjava kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III. sadržava ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te daje upute za njihovo ispunjavanje.
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti

 •  ovlašteni izvoznik
 •  bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod trebao unijeti tip, pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju izjava je sljedeća (Prilog IV.)

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.

— primjenjuje se kumulacija s... (ime zemlje/zemalja).

- nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na bilo kojem službenom jeziku u zoni PEM kako je navedeno u Prilogu IV. (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku). 

Morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje provode lokalne carine – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

Sporazumom između EU-a i Ukrajine predviđa se usklađivanje zakonodavstva, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti između Ukrajine i EU-a. Stoga proizvođači iz Ukrajine moraju ispuniti samo jedan skup zahtjeva za stavljanje njihovih proizvoda na tržište EU-a i na ukrajinsko tržište.

Ukrajinski usklađeni propisi uključuju:

 • akreditacija i stavljanje na tržište proizvoda, u kojima se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba uzeti u obzir pri procjeni sigurnosti proizvoda i određivanju kada treba zabraniti proizvod jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Za popis od svih 27 propisa koji obuhvaćaju sigurnosne zahtjeve širokog raspona proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske uređaje i jednostavne tlačne posude, vidjeti Prilog III. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

Kad je riječ o standardima, Ukrajina je

 • usvajanje međunarodnih i europskih normi u skladu s najboljom praksom
 • opredijeljene za ukidanje svih proturječnih nacionalnih standarda. To uključuje sve proturječne standarde GOST-a (Gosudarstvenny Standart) koji se primjenjuju u postsovjetskim državama.
Kako ću znati da je roba koju uvozim u EU u skladu s propisima i standardima EU-a?

Suradnja stranaka u postupcima nadzora tržišta i ocjenjivanja sukladnosti znači da za izvoz visokorizične robe kao što su tlačne posude, dizala i određeni strojevi u EU trebate samo ocjenjivanje sukladnosti koje provodi prijavljeno tijelo (laboratori ili druga tijela za inspekciju i certificiranje koja je akreditirala ukrajinska vlada).

Pronađite popis 114 imenovanih tijela Ukrajine uključenih u ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, koja je akreditirala Nacionalna akreditacijska agencija Ukrajine

Ako želite uvoziti robu iz Ukrajine u EU, morat ćete proći postupak dokazivanja sukladnosti s pomoću EU izjave o sukladnosti koju je potpisao vaš proizvođač. Nakon toga proizvođač može staviti oznaku CE na svoje proizvode ako je to potrebno.

U okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine sklopit će se Sporazum o sukladnosti i ocjenjivanju i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA). Riječ je o vrsti sporazuma o uzajamnom priznavanju između EU-a i Ukrajine. Na temelju tog sporazuma EU i Ukrajina dopustit će stavljanje na tržište industrijskih proizvoda navedenih u prilozima ACAA-i koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti bez daljnjih postupaka ispitivanja ili sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Kako biste iz Ukrajine i EU-a bez poteškoća izvozili iz Ukrajine ili uvozili u EU, trebali biste znati određena pravila koja se odnose na zdravlje i sigurnost bilja i životinja između Ukrajine i EU-a. Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine usklađena su mnoga sanitarna i fitosanitarna pravila te je strankama zabranjeno uvođenje neopravdanih prepreka.

Kad je riječ o bolestima životinja ili biljaka, uključujući štetne organizme, uspostavljeni su postupci za priznavanje statusa nezaraženosti određenih regija. To je u svrhu trgovine i obavješćivanja o rizicima za javno zdravlje, zdravlje životinja ili biljaka. U slučaju da zemlja uvoznica treba poduzeti mjere za kontrolu ozbiljnog rizika za zdravlje, Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine omogućuje se poduzimanje privremenih mjera ograničavanja uvoza. Međutim, one se provode tako da se poremećaji u trgovini između tih dviju zemalja svedu na najmanju moguću mjeru. Više informacija o postupcima dostupno je u Prilogu VI. Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Kontrola sanitarnih i fitosanitarnih mjera u Ukrajini

Vlada provodi tri vrste nadzora državne granice:

Sanitarna i epidemiološka kontrola

Time se nastoji zaštititi zemlju od širenja bolesti te provesti ispitivanja kojima se osigurava da je roba u skladu sa sanitarnim standardima. Ta je vrsta kontrole obvezna i uglavnom se provodi nad uvezenim prehrambenim proizvodima, nekim potrošačkim proizvodima i izvozom suncokretovih ulja. Roba koja pripada kategoriji poljoprivrednih proizvoda ne podliježe sanitarnoj i epidemiološkoj kontroli.

Veterinarska i sanitarna kontrola

Cilj je te kontrole spriječiti širenje bolesti životinja. Veterinarska i sanitarna kontrola obično se primjenjuje na izvoz, uvoz i provoz životinja, reprodukcijskog materijala, bioloških proizvoda, patološkog materijala, veterinarskih pripravaka, proizvoda za njegu životinja, dodataka hrani za životinje, premiksa i proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući mesne proizvode, jaja, mlijeko, ribu i med).

Fitosanitarni nadzor

Ta vrsta kontrole ne samo da sprječava širenje štetnih organizama, već je osmišljena i za nadzor karantenskih režima. Fitosanitarna kontrola primjenjuje se na izvoz, uvoz i provoz bilja i biljnih proizvoda (uključujući prehrambene proizvode), ambalaže, prijevoznih sredstava, tla i drugih proizvoda kojima se šire regulirani štetni organizmi.

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu biti znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom preprekom koja usporava vaše poslovanje ili sprječava vaš izvoz, možete nam reći
 • s pomoću internetskog obrasca izvijestite o tome što zaustavljate izvoz u Ukrajinu – EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Isprave i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i pojednostavnjeni carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima se korak po korak opisuju različite vrste dokumenata koje trebate pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (utvrđivao je posebne zahtjeve u pogledu oblika i sadržaja u odjeljku My Trade Assistant).
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde o vašem proizvodu u skladu su s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed zatražiti obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moji trgovinski asistent.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise kako dokazati podrijetlo vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i pokazatelji zemljopisnog podrijetla

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Ukrajinu.

Žigovi i autorska prava

Sporazum između EU-a i Ukrajine u skladu je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima, čime se osigurava pravedan i transparentan sustav za registraciju žigova. Ako uprava za žigove odbije zahtjev, odluka se mora priopćiti podnositelju zahtjeva u pisanom obliku te se moraju navesti razlozi odbijanja. Žig se može opozvati ako se u roku od pet godina nije stvarno rabio na području na kojem je registriran.

Dizajni i patenti

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine vaši neovisno stvoreni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su registracijom u razdoblju do 25 godina. Time će vam se osigurati isključivo pravo upotrebe dizajna i spriječiti da ga treće strane upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze bez vašeg pristanka.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Posebni odbor za geografske pokazatelje osnovan na temelju sporazuma između EU-a i Ukrajine pratit će provedbu sporazuma u vezi s intelektualnim vlasništvom i o tome izvijestiti Odbor za trgovinu.

Žigovi

Prijave žiga podnose se Ukrajinskom institutu za intelektualno vlasništvo (Ukrajinski PTO), koji je državno poduzeće.

Za prijavu žiga u Ukrajini bit će vam potrebni sljedeći dokumenti i informacije:

 • vaše puno ime i prezime
 • država u kojoj je osnovana
 • adresa i oznaka zemlje WIPO-a
 • slika i opis žiga koji tražite
 • opis ako žig sadržava verbalni element
 • oznaka boje žiga
 • popis proizvoda i/ili usluga za koje se podnosi zahtjev na temelju odgovarajuće međunarodne klasifikacije Nicanske klasifikacije
 • datum, zemlja i broj prijave za pravo prvenstva ili datum izložbe (ako se traži pravo prvenstva u skladu s Pariškom konvencijom)
 • ovjerena preslika prijave za pravo prvenstva ili dokument kojim se potvrđuje izlaganje izložbi sa žigom za koji je podnesena prijava na službeno priznatoj međunarodnoj izložbi
 • punomoć koju je potpisala ovlaštena osoba u ime podnositelja zahtjeva

Postupak registracije je sljedeći:

 • ako dokumenti za prijavu ispunjavaju uvjete, bit će obaviješteni o datumu podnošenja prijave.
 • dokumenti koje ste podnijeli provjeravaju se kako bi se osiguralo da su u skladu s formalnim zahtjevima ukrajinskog Zakona o žigovima – ako je vaš zahtjev u skladu, zatim se ispituje njegova osnovanost.
 • sadržajno ispitivanje – provjerava se ispunjava li vaša prijava žiga uvjete za zaštitu, kako je utvrđeno ukrajinskim pravom, te se provodi potraga za identitetom i sličnošću

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Prvo, kako biste se registrirali za oznaku zemljopisnog podrijetla u Ukrajini, morate podnijeti zahtjev na ukrajinskom jeziku. Dokumente možete podnijeti na stranom jeziku i dostaviti prijevod na ukrajinski jezik najkasnije tri mjeseca od datuma podnošenja prijave. Nakon što zaprimite vaš zahtjev i popratne dokumente, ocijenit će ih Ukrajinski institut za intelektualno vlasništvo.

Vaš zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti robe, oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda ili prava na uporabu registrirane kvalificirane oznake podrijetla proizvoda s informacijama o podnositelju zahtjeva i njegovom adresom
 • oznaka izvornosti proizvoda koje tražite ili oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda koje tražite
 • naziv robe za koju podnosite zahtjev za registraciju navedene oznake podrijetla ili pravo na uporabu registrirane kvalificirane oznake podrijetla
 • naziv i granice zemljopisnog mjesta na kojem se proizvodi proizvodi i na koje se odnose određena svojstva, kvalitete ili ugled
 • opis posebnih svojstava, kvaliteta, ugleda ili drugih značajki proizvoda
 • podaci o uporabi navedene kvalificirane oznake podrijetla robe na etiketi i pri označivanju robe
 • podaci o tome kako su određena svojstva, kvaliteta ugleda robe povezana s prirodnim uvjetima ili ljudskim faktorom određenog zemljopisnog mjesta

Napominjemo da ćete, kao strani podnositelj zahtjeva u Ukrajini, uz prijavu morati podnijeti i dodatne popratne dokumente. Ti bi dokumenti trebali potvrditi

 • pravna zaštita u relevantnoj državi članici EU-a kvalificiranog navođenja podrijetla robe koju tražite
 • vaše pravo na uporabu kvalificirane oznake podrijetla robe

Trgovina uslugama

Vlada Ukrajine i EU-a utvrdili su sva postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga uz visoku razinu transparentnosti. Rezerve koje je Ukrajina donijela nalaze se u prilozima XVI.-D do F.

Kako prolazite kroz priloge?

Sporazum između EU-a i Ukrajine sadržava tri priloga s kojima biste trebali biti upoznati pri izvozu. One sadržavaju zadrške koje je Ukrajina iznijela za izvoznike iz EU-a.

 • Prilog XVI.-D sadržava negativan popis svih uslužnih sektora koji podliježu posebnim ograničenjima pri osnivanju poduzeća u Ukrajini. To znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim sektorima koji nisu navedeni na popisu. Ograničenja su podijeljena na popis onih koji se primjenjuju na sve sektore ili podsektore te na popis u kojem su navedene posebne rezerve po sektoru ili podsektoru.
 • U Prilogu XVI.-E nalazi se pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. U tom se popisu navode svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • UPrilogu XVI.-F navedene su rezerve u pogledu ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka

Tko može osnovati poduzeće u Ukrajini?

Ako ste

 • poduzeće, sporazum između EU-a i Ukrajine, omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica vašeg poduzeća ili predstavništava u bilo kojoj zemlji.
 • ako ste pojedinac, sporazum između EU-a i Ukrajine pruža vam priliku za osnivanje i pokretanje poslovanja putem samozapošljavanja ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom.

Prema vama će se postupati na isti način kao i prema državljanima Ukrajine i obrnuto. U Prilogu XVI.-D naveden je popis sektora u kojima postoje ograničenja u pogledu poslovnog nastana.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste zainteresirani za prekogranično pružanje usluga, dopušteno vam je pružanje usluga Ukrajini (i obrnuto) uz iste uvjete koji se primjenjuju na državljane Ukrajine. Primjenjuju se sljedeće iznimke:

 • sektori kao što su javnobilježničke usluge, vlasništvo nad šumama ili vođenje obrazovnih ustanova, u kojima vlada Ukrajine zahtijeva da pružatelj usluga ima ukrajinsko državljanstvo ili poštanske usluge, za koje pružatelj usluga mora dobiti dozvolu
 • sektori koji su u potpunosti isključeni iz Sporazuma, npr. audiovizualne usluge, nacionalna pomorska kabotaža te usluge domaćeg i međunarodnog zračnog prijevoza – u članku 92. Sporazuma između EU-a i Ukrajine naveden je popis tih posebnih usluga

U sektorima u kojima vam je dopušten pristup tržištu u Ukrajini (i obrnuto) sporazumom između EU-a i Ukrajine uklanjaju se sljedeća ograničenja:

 • ograničenje broja pružatelja usluga
  • to se može učiniti zahtjevom za ispitivanje gospodarskih potreba, primjenom sustava kvota ili zakonima kojima se promiču monopoli ili isključivi pružatelji usluga, čime se ograničava ulazak drugih pružatelja usluga na tržište.
 • ukupna vrijednost uslužnih transakcija ili imovine
 • ukupan broj uslužnih djelatnosti ili ukupna količina pruženih usluga

U Prilogu XVI.-E nalazi se pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. U tom se popisu navode svi sektori u kojima smijete trgovati.  Kao posljedica toga, bilo koji uslužni sektor koji se ne nalazi na popisu ima ograničenja. Više informacija o popisu uslužnih sektora u kojima imate pristup tržištu dostupno je u Prilogu XIV.E Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Privremeni boravak

Sporazumom između EU-a i Ukrajine dopušteno vam je privremeno seliti u Ukrajinu kako biste radili kao diplomirani vježbenici, prodavatelj poslovnih usluga ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji. Na primjer, ako ste viši član osoblja odgovoran za osnivanje ili vođenje poslovne jedinice.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • osoba premještena unutar društva (ključno osoblje trgovačkog društva u Ukrajini (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do tri godine
 • poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi osnivanja poduzeća u Ukrajini (ili EU-u) ili prodavatelj poslovnih usluga) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva – do 1 godine

Ako ste ugovorni pružatelj usluga, sporazumom između EU-a i Ukrajine stvaraju se i mogućnosti za vas u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate

 • privremeno pružati dotičnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga u trajanju od najviše godinu dana
 • imati najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge
 • imati sveučilišnu diplomu ili kvalifikaciju kojom se dokazuje znanje jednakovrijedne razine i relevantne stručne kvalifikacije

 

Više informacija o

Javna nabava

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine EU i Ukrajina obvezuju se osigurati pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe, usluga ili građevinarstva i koncesija u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga. Otvaranje tržišta postupno se odvija u okviru sporazuma između EU-a i Ukrajine.

Sporazumom se osigurava i da se s ponuditeljima iz Ukrajine i EU-a postupa jednako kad je riječ o ponudama za natječaje.

Sporazumom između EU-a i Ukrajine obvezuju se i EU i Ukrajina da osiguraju ispunjavanje sljedećih uvjeta u pogledu natječaja

 • pozivi na podnošenje ponuda pravilno se objavljuju i objavljuju na internetu. Time se svim zainteresiranim poduzećima omogućuje pristup informacijama o predstojećim natječajima.
 • objavljene informacije uključuju najvažnije elemente ponude, kao što su predmet budućeg ugovora, primjenjivi rokovi ili uvjeti za podnošenje ponuda.
 • ne postoji izravna ili neizravna diskriminacija društava koja dolaze iz Ukrajine ili EU-a koja bi ih spriječila u ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u natječaju
 • transparentnost i jednako postupanje osigurani su tijekom cijelog natječajnog postupka
 • odluka o dodjeli ugovora priopćuje se svim podnositeljima zahtjeva, a razlozi zbog kojih nisu odabrani ponuditelji dostavljaju se na zahtjev.
 • u slučaju spora trgovačka društva imaju zakonsko pravo pokrenuti postupak pred nadležnim nacionalnim tijelima nadležnima za pravnu zaštitu.

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Kontakti za tehničke zahtjeve

Ukrajinski centar za znanost, istraživanje i osposobljavanje za certifikaciju, standarde i kvalitetu

2 Ulica Svyatoshinskaya, 03115 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. i telefaks: + 380 44452 – 6907

E-pošta: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Državna inspekcija za sigurnost hrane i zaštitu potrošača

Ulica Antonovycha, 03680 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Web: http://www.consumer.gov.ua/


Državna regulatorna služba Ukrajine

Arsenalna ulica, 01011 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Telefaks: + 380 44254 – 4393

E-pošta: inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua 

Odjel za tehničke propise Ministarstva gospodarskog razvoja i trgovine Ukrajine

12/2 Hrushevski ulica, 01008 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Telefaks: + 380 44528 – 9014

E-pošta: dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Ministarstvo poljoprivrede i prehrane Ukrajine

Ulica Khreshchatyk, 01001 Kijev, Ukrajina

Podaci za kontakt za žalbe građana:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-pošta: zvg@minagro.gov.ua 


Odjel za korespondenciju:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. i telefaks: + 380 44278 – 7602 

E-pošta: info@minagro.gov.ua

Ministarstvo gospodarskog razvoja i trgovine

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kijev, Ukrajina 

Tel.: + 380 44253 – 9394

Telefaks: + 380 44253 – 6371

E-pošta: meconomy@me.gov.ua

Ministarstvo zdravstva Ukrajine

Ured za javni prihvat

41 Jaroslavska ulica, 04071 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministarstvo ekologije i prirodnih resursa

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kijev 03035, Ukrajina

 

Javni prijem

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-pošta: gr_priem@menr.gov.ua

 

Javna referentna jedinica

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Centar za medije

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-pošta: press@menr.gov.ua

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice