Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Ukrajine

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju Sporazum o pridruživanju od studenoga 2014. Kao dio tog sporazuma o pridruživanju, od siječnja 2016. privremeno se primjenjuje detaljni i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini (DCFTA). Njime se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Ukrajinu. Sporazumom se olakšava trgovina povećanjem učinkovitosti carinskih postupaka i postupnim usklađivanjem ukrajinskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući standarde, s onima EU-a.

Ukratko o sporazumu

EU i Ukrajina privremeno primjenjuju Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini (DCFTA) od 1. siječnja 2016. kao dio šireg Sporazuma o pridruživanju, čije se političke odredbe i odredbe o suradnji privremeno primjenjuju od studenoga 2014. DCFTA-om se otvaraju tržišta za robu i usluge s obje strane na temelju predvidljivih i provedivih trgovinskih pravila.

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju

 • poduzećima iz EU-a olakšati uvoz iz Ukrajine i izvoz u nju te ih učiniti cjenovno pristupačnijima
 • uvodi niz prednosti za vaše poduzeće, kao što su ukidanje carina te učinkovito i brzo olakšavanje prometa putem carina na međunarodnim granicama

 

EUje jedan od najvećih trgovinskih partnera Ukrajine, što znači da postoji nekoliko prilika za uvoz i izvoz iz EU-a u Ukrajinu i obrnuto. Ključna izvozna roba su sirovine kao što su željezo, čelik, rudarski proizvodi, poljoprivredni proizvodi, strojevi i kemijski proizvodi. Ukrajina trenutačno radi na pojednostavnjenju politika u korist malih poduzeća pri trgovanju s EU-om. Mala poduzeća mogu dobiti potporu i iz vodeće inicijative EU-a za MSP-ove.

Tarife

Sporazumom između EU-a i Ukrajine poboljšava se konkurentnost europskih poduzeća na ukrajinskom tržištu i obrnuto. Općenito, kad je riječ o trgovini robom, sporazumom je ukinuta većina carina – EU: 98,1 % i Ukrajina: 99,1 %.

Industrijski proizvodi

Iako je velik dio carina na industrijske proizvode ukinut kada je sporazum stupio na snagu, dogovorena su prijelazna razdoblja za niz proizvodnih linija.

EU

Sporazumom je uklonjeno 94,7 % tarifnih stavki.

EU i dalje postupno ukida carine za nekoliko roba sa sljedećim prijelaznim razdobljima

 • minerali – 2019.
 • kemikalije – 2021.
 • gnojiva – 2023.
 • drvni proizvodi – 2021.
 • obuća – 2021.
 • proizvodi od bakra – 2021.
 • proizvodi od aluminija – 2023.
 • automobili i većina motornih vozila – 2023.
Ukrajina

Stupanjem na snagu sporazuma 49,2 % industrijskih proizvoda moglo bi ući u Ukrajinu bez carina.

Udio izvoza EU-a koji je Ukrajina liberalizirala trebao bi se do 2023. povećati na 96 %. Daljnje postupno ukidanje carina odnosi se na sljedeće proizvodne linije:

 • minerali – 2023.
 • organske kemikalije – 2019.
 • gnojiva – 2019.
 • gume za gume – 2021.
 • kožni proizvodi – 2021.
 • tekstil kao što su pokrivala za glavu – 2019.

Ukrajinski sektor motornih vozila također će imati prijelazno razdoblje do 2026., što je rezultat pregovora dogovorenih u okviru WTO-a 2008.

Poljoprivredni proizvodi

EU

Uvozne carine na većinu poljoprivrednih proizvoda uvezenih u EU 2016. smanjene su na nulu. Carinske kvote primjenjuju se na ostale poljoprivredne proizvode koji nisu liberalizirani. Tim se kvotama upravlja prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva ili na temelju uvoznih dozvola. Popis svih carinskih kvota za EU i Ukrajinu nalazi se u dodacima 1. i 2. Prilogu I.-A.

Ukrajina

Gotovo polovina ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda liberalizirana je kada je sporazum stupio na snagu, ali na mali broj robe primjenjuje se prijelazno razdoblje koje traje do 2023.

Neće se sve ukrajinske uvozne carine smanjiti na nulu

 • do 2026. na 8,7 % poljoprivredno-prehrambenih carina na robu kao što su mliječni proizvodi, jaja, šećer, životinjska ulja i masti primjenjivat će se ograničena linearna smanjenja za 20 – 60 % – nakon toga će se primjenjivati preostala carina.
 • na šećer, meso peradi i svinjsko meso primjenjivat će se carinske kvote – roba uvezena u okviru navedenih količina oslobođena je carine

Sporazumom između EU-a i Ukrajine zabranjuje se primjena izvoznih carina za obje strane. Međutim, ukrajinska vlada pristala je do 2026. postupno ukinuti postojeće izvozne carine na određenu robu, uključujući stoku i kožu, sjeme nekih vrsta uljarica i vrste metala. Više informacija o tome dostupno je u Prilogu I.-C Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Predviđen je poseban mehanizam zaštitnih mjera za ukrajinski izvoz u trajanju do 2031. To znači da je Ukrajini dopušteno uvođenje dodatne pristojbe na izvoznu carinu za nekoliko roba, kao što su sirovine za kožu, sjemenke suncokreta i vrste metala, čelika i bakra ako tijekom godišnjeg razdoblja kumulativni obujam izvoza iz Ukrajine u EU premaši graničnu razinu. Više informacija o tome dostupno je u Prilogu I.-D Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

 

Carinsku stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom pravila su iz Konvencije PEM ( Regionalna konvencija o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla) (SL L 54, 26.2.2013., str. 4.). Zahtjevi za pravila o podrijetlu na temelju Konvencije PEM definirani su u Prilogu 2. Dodatku I. Konvenciji PEM. Ta su pravila u postupku revizije te bi se sredinom 2021. trebao primjenjivati novi skup alternativnih pravila o podrijetlu, uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, dopuštenom odstupanju i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će biti ublažene.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU-a, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera u sporazumima o slobodnoj trgovini u južnom i istočnom susjedstvu EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar te zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuromediteranskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine u skladu s Konvencijom PEM?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Ukrajine.

Proizvod „podrijetlom” ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Ukrajini, ili
 • proizvedeni u EU-u ili Ukrajini s pomoću materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za određene proizvode utvrđenima u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM;
  vidjeti i Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Za određene proizvode postoje alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak II.

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći da se uskladite s pravilima za određene proizvode, na primjer s dopuštenim odstupanjem ili kumulacijom.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su dopušteno odstupanje ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje da upotrebljava materijale bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za proizvod u iznosu do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koja su uključena u napomene 5. i 6. Priloga I. „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”
Kumulacija

U Konvenciji PEM predviđena su dva načina kumuliranja podrijetla.

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Ukrajine mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • dijagonalna kumulacija – materijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje hoće li konačni proizvod imati pravo na povlašteni pristup pri izvozu u treću ugovornu stranku u paneuromediteranskoj zoni – dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi trgovinski sporazum između svih predmetnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu.
  Provjerite „matricu” (tablica koja sadržava sve sporazume na snazi primjenom Konvencije PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Ukrajina može primjenjivati dijagonalnu kumulaciju (u travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Ukrajine koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Island, Švicarska (uključujući Lihtenštajn) i Norveška)

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Do dijagonalne kumulacije dolazi između nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i međusobno imaju sporazume o slobodnoj trgovini. To je slučaj kada proizvođač robe iz bilo koje zemlje može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da je podrijetlom iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, ukrajinski trgovac koji priprema odjeću u Ukrajini za izvoz u Švicarsku može upotrebljavati tkanine podrijetlom iz EU-a za proizvodnju odjeće i može ih smatrati proizvodima podrijetlom iz Ukrajine. Ispunjen je zahtjev dvostruke transformacije, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće te se smatra da je odjeća podrijetlom iz Ukrajine kada se izvozi u Švicarsku te će stoga imati slobodan pristup na švicarskom tržištu.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM-a dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Ukrajinu (i obrnuto) ili kroz državna područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svi drugi postupci namijenjeni očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni podnosi se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (npr. teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju je roba prošla
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu
 • ako to nije moguće, bilo kakve dokazne isprave

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Ukrajine nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvoze u okviru povlaštene carine.

Postupci uvezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu vrijedi četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III. sadržava ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te se u njemu navode upute za njihovo ispunjavanje
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED navedena su na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR
Kako podnijeti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi za identifikaciju proizvoda trebao upisati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno naznačeno.”

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu u EUR-MED-u

U tom je slučaju izjava sljedeća (Prilog IV.)

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno navedeno.

— kumulacija se primjenjuje s... (ime zemlje/zemalja).

- kumulacijase ne primjenjuje”

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na službenim jezicima u zoni PEM kako je navedeno u Prilogu IV. (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Sporazumom između EU-a i Ukrajine predviđa se usklađivanje zakonodavstva, standarda i postupaka ocjenjivanja sukladnosti između Ukrajine i EU-a. Stoga proizvođači iz Ukrajine moraju ispuniti samo jedan skup zahtjeva za stavljanje svojih proizvoda na tržište EU-a i Ukrajine.

Približni propisi za Ukrajinu uključuju

 • ovlašćivanje i stavljanje na tržište proizvoda, kojima se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti
 • opća sigurnost proizvoda, utvrđivanje kriterija o tome što treba uzeti u obzir pri procjeni sigurnosti proizvoda i utvrđivanje kada treba zabraniti proizvod jer on predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Za popis svih 27 propisa koji obuhvaćaju sigurnosne zahtjeve za širok raspon proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske proizvode i jednostavne tlačne posude vidjeti Prilog III. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

Kad je riječ o standardima, Ukrajina

 • donosi međunarodne i europske standarde u skladu s najboljom praksom
 • predano stavljanju izvan snage svih proturječnih nacionalnih standarda. To uključuje sve proturječne standarde GOST-a (Gosudarstvenny Standart) koji se primjenjuju u postsovjetskim državama.
Kako ću znati da je roba koju uvozim u EU u skladu s propisima i standardima EU-a?

Suradnja stranaka u postupcima nadzora tržišta i ocjenjivanja sukladnosti znači da je, ako izvozite visokorizičnu robu kao što su tlačne posude, dizala i određeni strojevi u EU, potrebno samo ocjenjivanje sukladnosti koje provodi prijavljeno tijelo (laboratorij ili druga inspekcijska i certifikacijska tijela koja je akreditirala ukrajinska vlada).

Pronađite popis 114 imenovanih tijela u Ukrajini koja sudjeluju u ocjenjivanju sukladnosti proizvoda, a sva ih je akreditirala ukrajinska nacionalna akreditacijska agencija

Ako želite uvoziti robu iz Ukrajine u EU, morat ćete proći postupak dokazivanja sukladnosti putem EU izjave o sukladnosti koju je potpisao vaš proizvođač. Nakon što to učini, proizvođač može staviti oznaku CE na svoje proizvode ako je to potrebno.

Na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine sklopit će se Sporazum o sukladnosti, ocjenjivanju i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA). Riječ je o vrsti Sporazuma o uzajamnom priznavanju između EU-a i Ukrajine. U skladu s tim sporazumom EU i Ukrajina dopustit će da se industrijski proizvodi navedeni u prilozima ACAA-u koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti stavljaju na tržište bez daljnjih postupaka ispitivanja ili sukladnosti.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Kako biste mogli neometano izvoziti iz Ukrajine ili uvoziti u EU iz Ukrajine ili obrnuto, postoje određena pravila o zdravlju i sigurnosti bilja i životinja između Ukrajine i EU-a koja biste trebali znati. Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine usklađena su mnoga sanitarna i fitosanitarna pravila te je strankama zabranjeno uvođenje neopravdanih prepreka.

Kad je riječ o bolestima životinja ili bilja, uključujući štetne organizme, postoje postupci za priznavanje statusa područja slobodnog od štetnih organizama u određenim regijama. To se odnosi na trgovinu i obavješćivanje o rizicima za javno zdravlje, zdravlje životinja ili biljaka. U slučaju da zemlja uvoznica mora poduzeti mjere za kontrolu ozbiljnog rizika za zdravlje, Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine omogućuje se poduzimanje privremenih mjera ograničavanja uvoza. Međutim, one se provode tako da se poremećaji u trgovini između tih dviju zemalja svedu na najmanju moguću mjeru. Više informacija o postupcima potražite u Prilogu VI. Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Sanitarna i fitosanitarna kontrola u Ukrajini

Vlada provodi tri vrste nadzora državne granice:

Sanitarna i epidemiološka kontrola

Time se nastoji zaštititi zemlju od širenja bolesti i provesti testove kojima se osigurava da je roba u skladu sa sanitarnim standardima. Ta je vrsta kontrole obvezna i provodi se uglavnom nad uvezenim prehrambenim proizvodima, nekim potrošačkim proizvodima i izvozom suncokretovih ulja. Roba koja pripada kategoriji poljoprivrednih proizvoda neće podlijegati sanitarnoj i epidemiološkoj kontroli.

Veterinarski i sanitarni nadzor

Cilj je ove kontrole spriječiti širenje bolesti životinja. Veterinarska i sanitarna kontrola obično se primjenjuje na izvoz, uvoz i provoz životinja, reprodukcijskog materijala, bioloških proizvoda, patološkog materijala, veterinarskih pripravaka, proizvoda za njegu životinja, dodataka hrani za životinje, premiksa i proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući mesne proizvode, jaja, mlijeko, ribu i med).

Fitosanitarni nadzor

Ta vrsta kontrole ne samo da sprečava širenje štetnih organizama, već je namijenjena i nadzoru karantenskih režima. Fitosanitarna kontrola primjenjuje se na izvoz, uvoz i provoz bilja i biljnih proizvoda (uključujući prehrambene proizvode), ambalaže, prijevoznih sredstava, tla i drugih proizvoda koji šire regulirane štetne organizme.

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga vam kao izvozniku mogu biti veliko opterećenje.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći
 • prijavite što prekidate izvoz u Ukrajinu s pomoću internetskog obrasca – EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navedite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja na stranici Moji trgovački pomoćnik).
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i zemljopisni pokazatelji

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu robe u Ukrajinu.

Žigovi i autorska prava

Sporazum između EU-a i Ukrajine usklađen je s nekoliko međunarodnih sporazuma kojima se uređuje upravljanje žigovima i autorskim pravima, čime se osigurava pravedan i transparentan sustav za registraciju žigova. Ako uprava za žigove odbije zahtjev, odluka se mora priopćiti podnositelju zahtjeva u pisanom obliku i navesti razloge za odbijanje. Žig se može opozvati ako nije bio u stvarnoj uporabi u roku od pet godina na području na kojem je registriran.

Dizajni i patenti

U skladu sa sporazumom između EU-a i Ukrajine vaši neovisno stvoreni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su svojom registracijom u razdoblju do 25 godina. Time ćete dobiti isključivo pravo na uporabu dizajna i spriječiti treće strane da ga upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze bez vašeg pristanka.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Posebni odbor za zemljopisne pokazatelje osnovan na temelju Sporazuma između EU-a i Ukrajine pratit će provedbu Sporazuma u vezi s intelektualnim vlasništvom i izvješćivati Odbor za trgovinu.

Žigovi

Prijave žigova trebalo bi podnijeti ukrajinskom institutu za intelektualno vlasništvo (Ukrajinski PTO), koji je državno poduzeće.

Ako želite podnijeti žig u Ukrajini, trebat ćete sljedeće dokumente i informacije:

 • vaše puno ime
 • zemlja osnivanja
 • adresa i WIPO-ov kôd zemlje
 • slika i opis žiga koji tražite
 • opis ako žig sadržava verbalni element
 • oznaka boje žiga
 • popis proizvoda i/ili usluga za koje je podnesen zahtjev u skladu s odgovarajućom međunarodnom klasifikacijom Nicanske klasifikacije
 • datum, zemlja i broj prijave za pravo prvenstva ili datum izložbe (ako se traži pravo prvenstva u skladu s Pariškom konvencijom)
 • ovjerena preslika prijave za pravo prvenstva ili dokumenta kojim se potvrđuje izlaganje izložaka koji sadržavaju žig za koji je podnesena prijava na službeno priznatoj međunarodnoj izložbi
 • punomoć koju je potpisala ovlaštena osoba u ime podnositelja zahtjeva

Postupak registracije je sljedeći:

 • ako dokumentacija za prijavu ispunjava uvjete, bit ćete obaviješteni o datumu podnošenja prijave.
 • dokumenti koje ste podnijeli provjeravaju se kako bi se utvrdilo jesu li u skladu s formalnim zahtjevima ukrajinskog Zakona o žigovima. Ako je vaša prijava u skladu s vašim zahtjevom, zatim se ispituje osnovanost prijave.
 • sadržajno ispitivanje – provjerava se ispunjava li vaša prijava žiga pravo na zaštitu, kako je utvrđeno ukrajinskim pravom, te se pretražuju identitet i sličnost

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Prvo, da biste se registrirali za oznaku zemljopisnog podrijetla u Ukrajini, zahtjev morate podnijeti na ukrajinskom jeziku. Dokumente možete podnijeti na stranom jeziku i poslati prijevod na ukrajinski najkasnije tri mjeseca od datuma podnošenja prijave. Nakon što primite vaš zahtjev i popratne dokumente, ocijenit će ih ukrajinski institut za intelektualno vlasništvo.

Vaša prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za registraciju oznake izvornosti proizvoda, oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda ili prava na uporabu registrirane kvalificirane oznake podrijetla proizvoda s informacijama o podnositelju zahtjeva i njegovom adresom
 • oznaka izvornosti proizvoda koje tražite ili oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda za koje tražite
 • naziv robe za koju podnosite zahtjev za registraciju navedene oznake podrijetla ili pravo na uporabu registrirane kvalificirane oznake podrijetla
 • naziv i granice zemljopisnog mjesta na kojem se proizvodi i na koje se odnose posebna svojstva, kvalitete ili ugled
 • opis posebnih svojstava, kvaliteta, ugleda ili drugih značajki robe
 • podaci o uporabi oznake podrijetla robe za koju se tvrdi da je kvalificirana na etiketi i označivanju robe
 • podaci o tome kako su određena svojstva, kvalitete ugleda robe povezani s prirodnim uvjetima ili ljudskim faktorom određenog zemljopisnog mjesta

Napominjemo da se od vas kao stranog podnositelja zahtjeva u Ukrajini očekuje da uz svoj zahtjev dostavite i dodatne popratne dokumente. Ti bi dokumenti trebali potvrditi

 • pravnu zaštitu kvalificirane oznake podrijetla robe koju potražujete u relevantnoj državi članici EU-a
 • vaše pravo na uporabu kvalificirane oznake podrijetla robe

Trgovina uslugama

Vlada Ukrajine i EU utvrdili su sva postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga s visokom razinom transparentnosti. Rezerve koje je donijela Ukrajina nalaze se u prilozima XVI.-D do F.

Kako prolazite kroz priloge?

Sporazum između EU-a i Ukrajine sadržava tri priloga s kojima biste trebali biti upoznati pri izvozu. Oni sadržavaju rezerve koje je Ukrajina iznijela za izvoznike iz EU-a.

 • Prilog XVI.-D sadržava negativan popis svih uslužnih sektora koji podliježu posebnim ograničenjima pri osnivanju poduzeća u Ukrajini. To znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim sektorima koji nisu navedeni. Ograničenja su podijeljena na popis onih koji se primjenjuju na sve sektore ili podsektore te na popis u kojem su navedene posebne rezerve po sektoru ili podsektoru.
 • Prilog XVI.-E sadržava pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. U ovom su popisu navedeni svi sektori u kojima možete trgovati.
 • UPrilogu XVI.-F navode se rezerve u pogledu ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka

Tko može osnovati poduzeće u Ukrajini?

Ako ste

 • poduzeće, sporazum između EU-a i Ukrajine omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica poduzeća ili predstavništava u bilo kojoj zemlji.
 • kao pojedinac, sporazum između EU-a i Ukrajine pruža vam mogućnosti za osnivanje i osnivanje poduzeća samozapošljavanjem ili poduzećima koja su pod vašom kontrolom.

S vama će se postupati jednako kao prema državljanima Ukrajine i obrnuto. U Prilogu XVI.D naveden je popis sektora u kojima su uvedena ograničenja u pogledu poslovnog nastana.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste zainteresirani za prekogranično pružanje usluga, dopušteno vam je pružati usluge Ukrajini (i obrnuto) pod istim uvjetima kao i za državljane Ukrajine. Primjenjuju se sljedeće iznimke:

 • sektori kao što su bilježničke usluge, vlasništvo nad šumama ili vođenje obrazovnih ustanova, u kojima vlada Ukrajine zahtijeva da pružatelj usluga ima ukrajinsko državljanstvo, ili poštanske usluge, u kojima pružatelj usluga mora dobiti dozvolu
 • sektori koji su potpuno isključeni iz Sporazuma, npr. audiovizualne usluge, nacionalna pomorska kabotaža te usluge domaćeg i međunarodnog zračnog prijevoza – u članku 92. Sporazuma između EU-a i Ukrajine naveden je popis tih posebnih usluga

U sektorima u kojima vam je dopušten pristup tržištu Ukrajine (i obrnuto) sporazumom između EU-a i Ukrajine uklanjaju se sljedeća ograničenja:

 • gornja granica broja pružatelja usluga
  • to se može učiniti zahtjevom za ispitivanje gospodarskih potreba, primjenom sustava kvota ili zakonima kojima se promiču monopoli ili isključivi pružatelji usluga, čime se ograničava ulazak drugih pružatelja usluga na tržište.
 • ukupna vrijednost uslužnih transakcija ili imovine
 • ukupan broj uslužnih djelatnosti ili ukupna količina pruženih usluga

Prilog XVI.-E sadržava pozitivan popis uslužnih sektora u kojima možete obavljati prekograničnu trgovinu uslugama. U ovom su popisu navedeni svi sektori u kojima možete trgovati. Kao posljedica toga, svaki uslužni sektor koji se ne nalazi na popisu ima ograničenja. Više informacija o popisu uslužnih sektora u kojima imate pristup tržištu potražite u Prilogu XIV.-E Sporazumu između EU-a i Ukrajine.

Privremeni boravak

Na temelju sporazuma između EU-a i Ukrajine dopušteno vam je privremeno se preseliti u Ukrajinu kako biste radili kao diplomirani pripravnici, prodavatelji poduzeća ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji. Na primjer, ako ste viši član osoblja odgovoran za osnivanje ili vođenje poslovne jedinice.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • osobe premještene unutar društva (ključno osoblje trgovačkog društva u Ukrajini (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do tri godine
 • poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi poslovnog nastana u Ukrajini (ili EU-u) ili prodavatelj robe ili pružatelj usluga) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva – do jedne godine

Ako ste ugovorni pružatelj usluga, sporazumom između EU-a i Ukrajine stvaraju se i mogućnosti za vas u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu morate:

 • privremeno pružanje predmetne usluge kao zaposlenik subjekta koji je dobio ugovor o pružanju usluga u trajanju od najviše godinu dana
 • najmanje tri godine radnog iskustva u sektoru u kojem nudite ugovorne usluge
 • imati sveučilišnu diplomu ili kvalifikaciju kojom se dokazuje znanje jednakovrijedne razine i relevantne stručne kvalifikacije

 

Više informacija o

Javna nabava

U okviru sporazuma između EU-a i Ukrajine EU i Ukrajina obvezuju se osigurati pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe, usluga ili građevinarstva te koncesije u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga. Otvaranje tržišta odvija se postupno u okviru sporazuma između EU-a i Ukrajine.

Sporazumom se osigurava i da se s ponuditeljima iz Ukrajine i iz EU-a postupa jednako kada se međusobno natječu za natječaje.

Sporazumom između EU-a i Ukrajine obvezuju se i EU i Ukrajina da osiguraju ispunjavanje sljedećih uvjeta u pogledu natječaja

 • pozivi na podnošenje ponuda pravilno se objavljuju i objavljuju na internetu. Time se svim zainteresiranim poduzećima omogućuje pristup informacijama o predstojećim natječajima.
 • objavljene informacije uključuju najvažnije elemente ponude, kao što su predmet budućeg ugovora, primjenjivi rokovi ili uvjeti za podnošenje ponuda.
 • ne postoji izravna ili neizravna diskriminacija poduzeća iz Ukrajine ili EU-a koja bi ih spriječila u ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u natječaju
 • transparentnost i jednako postupanje zajamčeni su tijekom cijelog natječajnog postupka
 • odluka o dodjeli ugovora dostavlja se svim podnositeljima zahtjeva, a razlozi zašto nisu odabrani ponuditelj navode se na zahtjev.
 • u slučaju spora trgovačka društva imaju zakonsko pravo postaviti pitanja nadležnim nacionalnim tijelima za preispitivanje.

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Kontakti za tehničke zahtjeve

Ukrajinski centar za znanost, istraživanje i osposobljavanje u području certifikacije, standarda i kvalitete

 

2 Ulica Svyatoshinskaya, 03115 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. i telefaks: + 380 44452 – 6907

E-pošta: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web -mjesto: http://uas.org.ua

Državna inspekcija za sigurnost hrane i zaštitu potrošača

 

174 Ulica Antonovycha, 03680 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Web -mjesto: http://www.consumer.gov.ua/


Državna regulatorna služba Ukrajine

 

9/11 Arsenalna ulica, 01011 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Faks: + 380 44254 – 4393

E-pošta: inform@dkrp.gov.ua

Web -mjesto: http://www.drs.gov.ua

Odjel za tehničke propise Ministarstva gospodarskog razvoja i trgovine Ukrajine

 

12/2 Ulica Hrushevskiy, 01008 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Faks: + 380 44528 – 9014

E-pošta: dtr@me.gov.ua

Web -mjesto: http://www.me.gov.ua

Web -mjesto: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Ministarstvo poljoprivrede i prehrane Ukrajine

24 Street Khreshchatyk, 01001 Kijev, Ukrajina

Podaci za kontakt za žalbe građana:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-pošta: zvg@minagro.gov.ua

Odjel zadužen za obradu
korespondencije:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. i telefaks: + 380 44278 – 7602

E-pošta: info@minagro.gov.ua

Ministarstvo gospodarskog razvoja i trgovine

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44253 – 9394

Faks: + 380 44253 – 6371

E-pošta: meconomy@me.gov.ua

Ministarstvo zdravstvene skrbi Ukrajine

Javni ured za prihvat

41 Ulica Yaroslavska, 04071 Kijev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministarstvo ekologije i prirodnih resursa

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kijev 03035, Ukrajina

 

Javni prijem

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-pošta: gr_priem@menr.gov.ua

 

Javno-referentna jedinica

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Centar za medije

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-pošta: press@menr.gov.ua

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice