SGP SADC – Južnoafrička razvojna zajednica

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država SADC-a (EPA) građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava međusobna ulaganja i trgovinu te poticanje razvoja diljem južne Afrike. Saznajte kako Sporazum o gospodarskom partnerstvu EU-a s pet država SADC-a može koristiti vašoj trgovini.

Kratak pregled sporazuma

Sporazum o gospodarskom partnerstvuizmeđu EU-a iJužnoafričke razvojne zajednice (SADC) koji čine Bocvana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Južna Afrika i Esvatini (bivši Svazi) potpisali su 10. lipnja 2016. Sporazum o SADC SGP-u. Sporazum o gospodarskom partnerstvu privremeno je stupio na snagu 10. listopada 2016., a Mozambik ga privremeno primjenjuje od 4. veljače 2018.

SADC SGP je trgovinski sporazum usmjeren na razvoj kojim se partnerima u skupini SADC SGP omogućuje asimetričan pristup. Oni mogu zaštititi osjetljive proizvode od potpune liberalizacije i uvesti zaštitne mjere ako uvoz iz EU-a prebrzo raste. U poglavlju o suradnji utvrđuju se područja povezana s trgovinom koja mogu imati koristi od financiranja. Sporazum sadržava i poglavlje o održivom razvoju koje obuhvaća socijalna i ekološka pitanja.

U pogledu trgovine robom novi pristup tržištu uključuje bolje trgovinske uvjete, uglavnom u poljoprivredi i ribarstvu, uključujući vino, šećer, proizvode ribarstva, cvijeće i konzervirano voće. EU će sa svoje strane dobiti značajan novi pristup tržištu Južnoafričke carinske unije (proizvodi uključuju pšenicu, ječam, sir, mesne proizvode i maslac).

Zemlje korisnice

 • Bocvana
 • Lesoto
 • Mozambik
 • Namibija
 • Južna Afrika
 • Esvatini (Svazi)

Preostalih šest članova regije Južnoafričke razvojne zajednice – Demokratska Republika Kongo, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Zambija i Zimbabve – sudjeluju u sporazumima o gospodarskom partnerstvu s EU-om ili pregovaraju o njima u okviru drugih regionalnih skupina, odnosno središnje Afrike ili istočne i južne Afrike.

Asimetrične odredbe u korist država SADC-a

SGP-om se predviđaju asimetrične odredbe u korist zemalja SADC SGP-a, kao što su isključenje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu, uz posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, prehrambene proizvode i nove industrije.

 • Zemlje SADC SGP-a mogu aktivirati pet bilateralnih zaštitnih mjera i povećati uvozne carine u slučaju da se uvoz iz EU-a poveća toliko ili toliko brzo da postoji opasnost da će narušiti domaću proizvodnju.
 • ako EU primijeni zaštitnu mjeru u skladu s pravilima WTO-a, EU svojim partnerima SADC SGP-a nudi petogodišnje izuzeće iz obnovljivih izvora od njegove primjene, čime se zemljama SADC SGP-a omogućuje da nastave izvoziti

Tarife

 • EU odobrava 100 % bescarinski i beskvotni pristup svom uvozu iz Bocvane, Lesota, Mozambika, Namibije i Svazija. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i besplatan za sve proizvode. EU ukida carine na 98,7 % uvoza iz Južne Afrike u okviru posebnih količinskih kvota.
 • zemlje koje su dio Južnoafričke carinske unije (Bocvana, Lesoto, Namibija, Južna Afrika i Esvatini) ukidaju carine na oko 86 % uvoza iz EU-a. Mozambik ukida carine na 74 % uvoza iz EU-a
 • Sve carine mogu se pronaći u prilozima I., II. i III. Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država SADC SGP-a.

 

Upotrijebite opciju Moj pomoćnik za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredišta. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ostvarili pravo na povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (SL L 250, 16.9.2016., str. 1924.) Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a. Pogledajte i Vodič o primjeni Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država SADC-a i EU-a.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu sa Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC SGP-a, proizvod mora biti podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a.

Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a, ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u ovom poglavlju (na primjer nedostatnu obradu ili preradu, pravilo o neizmijenjenosti). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje vam pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

 

Primjeri pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • Pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti određeni postotak cijene proizvoda franko tvornica
 • Promjena razvrstavanja u carinsku tarifu — proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda, na primjer, proizvodnje papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • Posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana za pređu, ta se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te kemijskom sektoru
 • Moguća je kombinacija tih različitih pravila, pri čemu se različita pravila poštuju alternativno ili u kombinaciji.

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost koja vam pomaže u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja
 • u Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a pravilo o toleranciji omogućuje proizvođaču upotrebu materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 15 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga od najvišeg materijala bez podrijetla, izraženog u vrijednosti navedenoj u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. do 6. Priloga 1. „Uvodne napomene”.
Zbrajanje

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a predviđa se

 • Bilateralna kumulacija koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz države SADC SGP— a smatraju materijalima podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda.
 • Puna kumulacija, koja omogućuje da se obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla u EU-u uzme u obzir u državi SADCSGP —a (i obrnuto) pri procjeni pridržavanja pravila za određeni proizvod.
 • Dijagonalna kumulacija koja i. omogućuje da se materijali podrijetlom iz bilo koje države SADCSGP —a, druge afričke, karipske i pacifičke države SGP —a ili iz prekomorske zemlje ili područja EU-a i ii. postupci ili prerada obavljeni u tim zemljama smatraju podrijetlom ili da su provedeni u državi SADCSGP — a ili EU-u kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti, uključujući sporazume o administrativnoj suradnji između dviju zemalja iz kojih se kumulira podrijetlo. Ova se kumulacija ne primjenjuje na i. materijale HS 1604 do 1605 podrijetlom iz Pacifika i ii. materijale podrijetlom iz Južne Afrike koji se ne mogu uvesti u EU bez carina i kvota.
 • Kumulacijau odnosu na materijale koji podliježu oslobođenju od carineprema načelu najpovlaštenije državeu EU-u, čime se izvoznicima u državi SADC SGP-a omogućuje brojenje materijala bez podrijetla koji bi pri uvozu u EU imali koristi od bescarinskog i beskvotnog tretmana u okviru carinskih stopa najpovlaštenije nacije EU-a, kao da su podrijetlom iz te države SADC SGP-a, ako su uključeni u proizvod koji je ondje proizveden, pod uvjetom da na taj materijal nisu na snazi antidampinške pristojbe ili pristojbe za sprečavanje izbjegavanja mjera protiv tog materijala iz zemlje podrijetla
 • Kumulacija s obzirom na materijale podrijetlom iz drugih zemalja koje uživaju pogodnosti povlaštenog bescarinskog i beskvotnog pristupa EU u, koja omogućuje materijale podrijetlom iz zemalja koje imaju bescarinski i beskvotni pristup EU-u da bi se taj materijal smatrao podrijetlom iz države SADCSGP —a ako se upotrebljava u proizvodnji proizvoda pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti. Ta kumulacija trenutačno se ne primjenjuje.
Odstupanja

Na zahtjev države SADCSGP —a moglo bi se odobriti posebno odstupanje, pod posebnim uvjetima, kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu za određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Trenutačno se ne primjenjuju nikakva posebna odstupanja.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

U Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u državu SADC SGP-a (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

U slučaju dvojbe carinska tijela mogu od deklaranta zatražiti da dostavi dokaz o sukladnosti, koji se može pružiti bilo kojim sredstvom, uključujući ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice ili činjenične ili konkretne dokaze koji se temelje na označivanju ili numeriranju paketa ili bilo koji dokaz povezan sa samom robom.

Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a.

Postupci u vezi s podrijetlom

Postupci u vezi s podrijetlom povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela utvrđeni su u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu?

Kako biste ostvarili pravo na povlašteno postupanje, morate dostaviti dokaz o podrijetlu.

 • trebat će vam jedno od sljedećeg:
 • dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci od datuma izdavanja
 • dokaz o podrijetlu nije potreban ako:
  • ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 500 EUR u slučaju malih pakiranja, ili
  • 1200 EUR u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika
Potvrda o prometu robe EUR.1
 • obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 nalazi se u Prilogu III. i daje upute za njezino ispunjavanje.
 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
Izjava o podrijetlu (vlastita izjava izvoznika)

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može ga izraditi

 • ovlašteni izvoznik, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR

 

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji često šalje pošiljke proizvoda na temelju ovog Sporazuma za sastavljanje izjava o podrijetlu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda.

Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima pružiti sva jamstva potrebna za provjeru statusa proizvoda s podrijetlom te ispunjenja ostalih zahtjeva ovog Protokola.

Carinska tijela mogu opozvati status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

 

Što bi trebala sadržavati izjava o podrijetlu?

 • kako bi dao izjavu o podrijetlu, izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku):„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”
 • Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a i nalazi se u Prilogu IV. Obratite se svojim carinskim tijelima u pogledu mogućih dodatnih zahtjeva.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Podnošenje

 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da je podnesena u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti ima li uvezeni proizvod doista proizvod s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i izvozne stranke
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju
 • Pretraživanje posebnih pravila i propisa koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u bazi podataka My Trade Assistant

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web —mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazum o gospodarskom partnerstvu uključuje bilateralni protokol između EU-a i Južne Afrike o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima.

 • EU štiti više od 100 južnoafričkih imena kao što su Rooibos, poznata infuzija iz Južne Afrike i brojna imena vina kao što su Stellenbosch i Paarl
 • Južna Afrika štiti više od 250 naziva EU-a po kategorijama hrane, vina i jakih alkoholnih pića

To znači, na primjer, da proizvođač u zemlji koja nije Južna Afrika ne može stavljati čaj proizveden iz tvornice s vlastitog državnog područja pod simbolički važnim nazivom Rooibos. Isto vrijedi i za tradicionalne nazive proizvoda u EU-u.

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Druga područja

Natjecanje

 • EU je prestao izvoziti subvencije na sve proizvode koji se izvoze u zemlje SADC SGP-a
 • EU je sveo mjere na najmanju moguću mjeru s učincima na proizvodnju i narušavanje trgovine
 • ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, SGP-ovi omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima

Rješavanje sporova

U okviru SADC SGP-a sporovi se rješavaju savjetovanjem ili posredovanjem te u konačnici arbitražom. Nakon arbitražnog postupka stranka protiv koje je izjavljen prigovor poduzima sve potrebne korake kako bi postupila u skladu s odlukom. U slučaju neusklađenosti druga stranka ima pravo na naknadu ili joj je dopušteno poduzeti sve odgovarajuće mjere, kao što je povećanje carina.

Održivi razvoj

SADC SGP izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. na ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazum stoga sadrži neke od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati suspenziju trgovinskih povlastica.
 • zajedničke institucije SGP-a zadužene su za praćenje i procjenu učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Trgovina između zemalja SADC SGP-a odnosi se na trgovinu između zemalja SADC SGP-a kao i na trgovinu s EU-om.

 • pravilima o podrijetlu SADC SGP-a podupire se razvoj novih vrijednosnih lanaca u regiji. Odredbama o akumulaciji omogućuje se primjena sniženih tarifa na granici EU-a za voće ubrano u jednoj zemlji regije i zatim konzervirano i konzervirano u drugoj. Ta vrsta fleksibilnih pravila o podrijetlu koristi poduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru ribarstva i industrijskom sektoru.
 • SADC SGP usklađuje carine Južnoafričke carinske unije uvedene na uvoz podrijetlom iz EU-a i time poboljšava funkcioniranje carinske unije. Na taj se način SADC SGP-om jača regionalna integracija
 • svaka država SADC SGP-a složila se da se svaka prednost koju je dodijelila EU-u proširuje i na druge države SADC SGP-a.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć u okviru pomoći za trgovinu. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači manje poteškoća u poslovanju s carinom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice