SGP SADC – Južnoafrička razvojna zajednica

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a (EPA) građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava se međusobno ulaganje i trgovina te poticanje razvoja diljem južne Afrike. Saznajte kako Sporazum o gospodarskom partnerstvu EU-a s pet država SADC-a može koristiti vašoj trgovini.

Ukratko o sporazumu

Sporazum o gospodarskom partnerstvuizmeđu EU-a iJužnoafričke razvojne zajednice (SADC) sastavljen od Bocvane, Lesota, Mozambika, Namibije, Južne Afrike i Esvatinija (bivši Svazi) potpisan je 10. lipnja 2016. Sporazum o gospodarskom partnerstvu privremeno je stupio na snagu 10. listopada 2016., a Mozambik ga privremeno primjenjuje od 4. veljače 2018.

SADC SGP je trgovinski sporazum usmjeren na razvoj kojim se partnerima u skupini SADC SGP-a omogućuje asimetričan pristup. Mogu zaštititi osjetljive proizvode od potpune liberalizacije i uvesti zaštitne mjere u slučaju prebrzog rasta uvoza iz EU-a. U poglavlju o suradnji utvrđuju se područja povezana s trgovinom koja mogu imati koristi od financiranja. Sporazum sadržava i poglavlje o održivom razvoju koje obuhvaća socijalna i okolišna pitanja.

Kad je riječ o trgovini robom, novi pristup tržištu uključuje bolje trgovinske uvjete, uglavnom u poljoprivredi i ribarstvu, među ostalim za vino, šećer, proizvode ribarstva, cvijeće i konzervirano voće. Sa svoje strane, EU će dobiti značajan novi pristup tržištu Južnoafričke carinske unije (proizvodi uključuju pšenicu, ječam, sir, mesne proizvode i maslac).

Zemlje korisnice

 • Bocvana
 • Lesoto
 • Mozambik
 • Namibija
 • Južna Afrika
 • Esvatini (Svazi)

Ostalih šest članica regije Južnoafričke razvojne zajednice – Demokratska Republika Kongo, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Zambija i Zimbabve – sudjeluju u sporazumima o gospodarskom partnerstvu ili pregovaraju o sporazumima o gospodarskom partnerstvu s EU-om kao dijelom drugih regionalnih skupina, odnosno Srednje Afrike ili istočne i južne Afrike.

Asimetrične odredbe u korist zemalja SADC-a

SGP-om se predviđaju asimetrične odredbe u korist zemalja SADC SGP-a, kao što su isključenje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu, uz posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, prehrambene proizvode i nove industrije.

 • Zemlje SADC SGP-a mogu aktivirati pet bilateralnih zaštitnih mjera i povećati uvozne carine u slučaju da se uvoz iz EU-a toliko ili brzo poveća da bi mogao narušiti domaću proizvodnju.
 • ako EU primijeni zaštitnu mjeru u skladu s pravilima WTO-a, EU svojim partnerima SADC SGP-a nudi obnovljivo petogodišnje izuzeće od njegove primjene, čime se zemljama SADC SGP-a omogućuje nastavak izvoza.

Tarife

 • EU odobrava stopostotni bescarinski i beskvotni pristup cjelokupnom uvozu iz Bocvane, Lesota, Mozambika, Namibije i Svazija. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode. EU ukida carine na 98,7 % uvoza iz Južne Afrike u okviru posebnih kvota količine.
 • zemlje koje su dio Južnoafričke carinske unije (Bocvana, Lesoto, Namibija, Južna Afrika i Esvatini) ukidaju carine na oko 86 % uvoza iz EU-a. Mozambik ukida carine na 74 % uvoza iz EU-a
 • sve carine nalaze se u prilozima I., II. i III. SGP-u između EU-a i SADC SGP-a.

 

Upotrijebite opciju pretraživanja Mojeg trgovinskog asistenta kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima

Pravilima o podrijetlu;

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Provjerite „Alat zasamoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Moj trgovinski pomoćnik kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (SL L 250, 16.9.2016., str. 1924.) Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a. Pogledajte i Vodič o primjeni Protokola 1. SGP-a SADC-EU.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu sa Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a, proizvod mora biti podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a.

Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a ako

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za određene proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

 

Primjeri pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • Pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti određeni postotak cijene proizvoda franko tvornica
 • Promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda, na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • Posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana za pređu, takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru
 • Kombinacija tih različitih pravila moguća je uz poštovanje različitih pravila alternativno ili u kombinaciji.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako biste se uskladili s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • u Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a, pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode do 15 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalnog broja materijala bez podrijetla izraženog u vrijednosti navedenoj u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene od 5. do 6. Priloga 1. „Uvodne napomene”
Kumulacija

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a predviđeno je sljedeće:

 • dvostrana kumulacija, kojom se omogućuje da se materijali podrijetlom iz države SADC SGP -a računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda.
 • puna kumulacija kojom se omogućuje da se obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla u EU-u uzme u obzir u državi SADC SGP -a (i obrnuto) pri procjeni usklađenosti s pravilom za određene proizvode.
 • dijagonalna kumulacija, koja omogućuje i. da se materijali podrijetlom iz bilo koje države SADC SGP -a, druge afričke, karipske i pacifičke države SGP -a ili iz prekomorske zemlje ili područja EU-a i ii. da se postupci ili prerada obavljeni u tim zemljama smatraju materijalima s podrijetlom ili da su obavljeni u državi SADC SGP -a ili EU-u kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti, uključujući sporazume o administrativnoj suradnji između tih dviju zemalja iz kojih se kumulira podrijetlo. Ta se kumulacija ne primjenjuje na i. materijale od HS 1604 do 1605 podrijetlom iz Pacifika i ii. materijale podrijetlom iz Južne Afrike koji se ne mogu uvoziti u EU bez carina i kvota.   
 • kumulacijau pogledu materijala na koje se u EU-u primjenjuje oslobođenje od carineutvrđene premanačelu najpovlaštenije nacije, čime se izvoznicima u državi SADC SGP-a omogućuje da uračunaju materijale bez podrijetla na koje bi se pri uvozu u EU primjenjivalo bescarinsko i beskvotno postupanje u skladu s carinama EU-a za najpovlaštenije nacije, kao da su podrijetlom iz te države SADC SGP-a, ako su uključeni u tamo proizvedeni proizvod, pod uvjetom da ne postoje antidampinške pristojbe ili carine za sprečavanje izbjegavanja mjera u odnosu na taj materijal iz zemlje podrijetla
 • kumulacija za materijale podrijetlom iz drugih zemalja na koje se primjenjuje povlašteni bescarinski i beskvotni pristup EU -u, kojom se omogućuje da se materijali podrijetlom iz zemalja na koje se primjenjuje bescarinski i beskvotni pristup EU-u smatraju materijalima podrijetlom iz države SADC SGP -a ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti. Ta kumulacija trenutačno se ne primjenjuje.
Odstupanja

Na zahtjev države SADC SGP -a moglo bi se odobriti posebno odstupanje pod posebnim uvjetima kako bi se omogućilo da se blaža pravila o podrijetlu primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Trenutačno se ne primjenjuju posebna odstupanja.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

U Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u državu SADC SGP-a (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • čuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

U slučaju dvojbe, carinska tijela mogu zatražiti od deklaranta da pruži dokaz o sukladnosti, koji se može pružiti bilo kojim sredstvom, uključujući ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice ili činjenične ili konkretne dokaze koji se temelje na označivanju ili numeriranju paketa ili bilo koji dokaz povezan sa samom robom.

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene tarife dopušten je na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a.

Postupci u vezi s podrijetlom

Postupci u vezi s podrijetlom koji se odnose na zahtijevanje povlaštene tarife i provjeru koju provode carinska tijela utvrđeni su u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako biste ostvarili pravo na povlašteno postupanje, morate dostaviti dokaz o podrijetlu

 • trebat će vam ili
 • dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci od datuma izdavanja
 • dokaz o podrijetlu nije potreban ako
  • ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 500 EUR u slučaju malih pakiranja, ili
  • 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika
Potvrda o prometu robe EUR.1
 • ogledni primjerak potvrde EUR.1 uključen je u Prilog III. i sadržava upute za njegovo ispunjavanje.
 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
Izjava o podrijetlu (vlastita izjava izvoznika)

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može se izraditi na sljedeći način:

 • ovlaštenog izvoznika, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR

 

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji često šalje pošiljke proizvoda na temelju ovog Sporazuma za sastavljanje izjava o podrijetlu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda.

Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima pružiti sva jamstva potrebna za provjeru statusa proizvoda s podrijetlom te ispunjavanja ostalih zahtjeva ovog Protokola.

Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

 

Što bi izjava o podrijetlu trebala sadržavati?

 • kako bi dao izjavu o podrijetlu, izvoznik bi trebao upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi: „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno naznačeno.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Prilogu IV. Provjerite kod svojih carinskih tijela eventualne dodatne zahtjeve.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Podnošenje

 • izjavu o podrijetlu može podnijeti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlji uvoznici podnese najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i stranke izvoznice
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Tijela stranke izvoznice određuju podrijetlo i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju
 • pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u bazi podataka Moji trgovinski pomoćnik

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

Opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela nalazi se u prethodnom odjeljku o pravilima o podrijetlu.

Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazum o gospodarskom partnerstvu uključuje bilateralni protokol između EU-a i Južne Afrike o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima.

 • EU štiti više od 100 južnoafričkih naziva kao što su Rooibos, poznata infuzija iz Južne Afrike i brojni nazivi vina kao što su Stellenbosch i Paarl.
 • Južna Afrika štiti više od 250 naziva EU-a raspoređenih po kategorijama hrane, vina i jakih alkoholnih pića

To znači, na primjer, da proizvođač u zemlji koja nije Južna Afrika ne može prodavati čaj prerađen iz biljke s vlastitog državnog područja pod simbolički važnim nazivom Rooibos. Isto vrijedi i za tradicionalne nazive proizvoda iz EU-a.

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Druga područja

Natjecanje

 • EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SADC SGP-a
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere s učincima narušavanja proizvodnje i trgovine
 • ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima

Rješavanje sporova

Na temelju SADC SGP-a sporovi se rješavaju savjetovanjem ili posredovanjem te naposljetku arbitražom. Nakon arbitražnog postupka stranka protiv koje je izjavljen prigovor poduzima sve potrebne korake kako bi postupila u skladu s odlukom. U slučaju neusklađenosti druga stranka ima pravo na naknadu ili joj je dopušteno poduzeti sve odgovarajuće mjere, kao što je povećanje pristojbi.

Održivi razvoj

SADC SGP izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazum stoga sadržava jedan od najjačih izraza o pravima i održivom razvoju dostupnih u sporazumima EU-a.

 • „klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih koristi.
 • zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

SADC SGP odnosi se na trgovinu među zemljama SADC SGP-a kao i na trgovinu s EU-om.

 • pravilima o podrijetlu SADC SGP-a podupire se razvoj novih lanaca vrijednosti u regiji. Odredbama o zbrajanju omogućuje se primjena sniženih carina na granici EU-a za voće ubrano u jednoj zemlji regije koje se zatim čuva i konzervira u drugoj. Ta vrsta fleksibilnih pravila o podrijetlu koristi poduzećima u poljoprivredno-prehrambenom, ribarskom i industrijskom sektoru.
 • SADC SGP-om usklađuju se carine Južnoafričke carinske unije uvedene na uvoz podrijetlom iz EU-a i time poboljšava funkcioniranje carinske unije. Na taj se način SADC SGP-om jača regionalna integracija.
 • svaka država SADC SGP-a složila se da se svaka prednost koju je dodijelila EU-u proširuje i na druge države SADC SGP-a.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć za pomoć trgovini. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači da imate manje truda u postupanju s carinom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice