Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Idi na stranicu s najčešćim pitanjima
Odjeljak:
Zahtjevi koji se odnose na proizvode
Najčešća pitanja:

Mora li hrana koja se izvozi u EU dolaziti iz objekta koji je odobren u EU-u?

Za hranu životinjskog podrijetla – da, u većini slučajeva. Vidjeti popis odobrenih objekata.

Za hranu neživotinjskog podrijetla – ne nužno. U mnogim slučajevima djelatnost izvoza mora biti poznata uvozniku i prihvaćena kao dobavljač hrane u EU-u.

Za hranu koja sadržava bilje ili biljne proizvode obuhvaćene pravilima EU-a o zdravlju bilja – ne, izvoznici moraju ishoditi fitosanitarni certifikat koji su izdala nacionalna tijela u svojoj zemlji.

 

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice