SGP SADC – Južnoafrička razvojna zajednica

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava se međusobno ulaganje i međusobna trgovina te se potiče razvoj diljem Južne Afrike. Saznajte kako EU-ov Sporazum o gospodarskom partnerstvu s pet država SADC-a može koristiti vašoj trgovini.

Ukratko o dogovoru

Sporazum o gospodarskom partnerstvuizmeđu EU-a iJužnoafričke razvojne zajednice (SGP) između EU-a i Južnoafričke razvojne zajednice (SGP) koji čine Bocvana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Južna Afrika i Eswatini (bivši Svazi) potpisali su 10. lipnja 2016. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Južne Afrike. Sporazum o gospodarskom partnerstvu privremeno je stupio na snagu 10. listopada 2016., pri čemu se Mozambik privremeno primjenjuje od 4. veljače 2018.

SADC SGP trgovinski je sporazum usmjeren na razvoj kojim se partnerima iz skupine SADC SGP omogućuje asimetričan pristup. Mogu zaštititi osjetljive proizvode od potpune liberalizacije i uvesti zaštitne mjere kada uvoz iz EU-a raste prebrzo. U poglavlju o suradnji utvrđena su područja povezana s trgovinom koja mogu imati koristi od financiranja. Sporazum sadržava i poglavlje o održivom razvoju koje obuhvaća socijalna i ekološka pitanja.

Kad je riječ o trgovini robom, novi pristup tržištu uključuje bolje trgovinske uvjete uglavnom u poljoprivredi i ribarstvu, uključujući vino, šećer, proizvode ribarstva, cvijeće i konzervirano voće. Sa svoje strane, EU će dobiti značajan novi pristup tržištu Južnoafričke carinske unije (proizvodi uključuju pšenicu, ječam, sir, mesne proizvode i maslac).

Zemlje korisnice

 • Bocvana
 • Lesoto
 • Mozambik
 • Namibija
 • Južna Afrika
 • Eswatini (Svazi)

Ostalih šest članica Južnoafričke razvojne zajednice – Demokratska Republika Kongo, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Zambija i Zimbabve – dio su SGP-ova ili pregovaraju o sporazumima o gospodarskom partnerstvu s EU-om kao dio drugih regionalnih skupina, konkretno Srednje Afrike ili istočne i južne Afrike.

Asimetrične odredbe u korist zemalja SADC-a

SGP-om se predviđaju asimetrične odredbe u korist zemalja SADC SGP-a, kao što su isključenje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu, uz posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, prehrambene proizvode i nove industrije.

 • Zemlje SADC SGP-a mogu aktivirati pet bilateralnih zaštitnih mjera i povećati uvozne carine ako se uvoz iz EU-a toliko ili brzo poveća da bi mogao narušiti domaću proizvodnju.
 • ako EU primijeni zaštitnu mjeru u skladu s pravilima WTO-a, EU svojim partnerima iz SADC SGP-a nudi obnovljivo petogodišnje izuzeće od njezine primjene, čime se zemljama SADC SGP-a omogućuje nastavak izvoza.

Tarife

 • EU odobrava stopostotni pristup bez carina i kvota za sav uvoz iz Bocvane, Lesota, Mozambika, Namibije i Svazija. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode. EU ukida carine na 98,7 % uvoza iz Južne Afrike u okviru posebnih količinskih kvota.
 • zemlje koje su dio Južnoafričke carinske unije (Bocvana, Lesoto, Namibija, Južna Afrika i Eswatini) ukidaju carine na oko 86 % uvoza iz EU-a. Mozambik ukida carine na 74 % uvoza iz EU-a
 • sve carine nalaze se u prilozima I., II. i III. SGP-u između EU-a i SADC-a.

 

Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima

Pravila o podrijetlu

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite „Alat zasamoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (SL L 250, 16.9.2016., str. 1924.) Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a. Pogledajte i Vodič o primjeni Protokola 1. SGP-a između SADC-a i EU-a.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a, proizvod mora biti podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a.

Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer, nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za određene proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

 

Primjeri pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • Pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti određeni postotak cijene proizvoda franko tvornica
 • Promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda, na primjer, proizvodnje papira (poglavlje 48. u Harmoniziranom sustavu) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • Posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana za pređu, takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru
 • Kombinacija tih različitih pravila moguća je ako se različita pravila poštuju alternativno ili u kombinaciji.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako biste se uskladili s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • u Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a pravilom o odstupanju proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 15 % cijene proizvoda franko tvornica.
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga za maksimalne materijale bez podrijetla izražene u vrijednosti navedenoj u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene od 5. do 6. Priloga 1. „Uvodne napomene”
Kumulacija

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a predviđa se sljedeće:

 • bilateralna kumulacija, kojom se omogućuje da se materijali podrijetlom iz države SADC SGP- a računaju kao materijali s podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda.
 • puna kumulacija, kojom se omogućuje da se obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla u EU-u uzme u obzir u državi SADC SGP -a (i obrnuto) pri procjeni usklađenosti s pravilom za određene proizvode.
 • dijagonalna kumulacija, kojom se omogućuje i. da se materijali podrijetlom iz bilo koje države SADC SGP -a, iz druge afričke karipske i pacifičke države SGP -a ili iz prekomorske zemlje ili područja EU-a i ii. postupci ili prerada izvršeni u tim zemljama smatraju materijalima s podrijetlom ili da su provedeni u državi SADC SGP -a ili EU-u kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti, uključujući sporazume o administrativnoj suradnji između dviju zemalja iz kojih je podrijetlo kumulirano. Ta se kumulacija ne primjenjuje na i. materijale od HS 1604 do 1605 podrijetlom iz Pacifika i ii. materijale podrijetlom iz Južne Afrike koji se ne mogu uvoziti u EU bez carina i kvota.   
 • kumulacijau odnosu na materijale koji u EU-u podliježu bescarinskom tretmanu najpovlaštenije nacije, kojim se izvoznicima u državi SADC SGP-a omogućuje da uračunaju materijale bez podrijetla koji bi pri uvozu u EU imali koristi od bescarinskog i beskvotnog tretmana na temelju nacionalnih carina EU-a s najviše povlastica, kao da imaju podrijetlo iz te države SADC SGP-a, kada su uključeni u proizvod koji je ondje proizveden, pod uvjetom da na taj materijal iz zemlje podrijetla nisu na snazi antidampinške pristojbe ili pristojbe za sprečavanje izbjegavanja mjera
 • kumulacija u odnosu na materijale podrijetlom iz drugih zemalja na koje se primjenjuje povlašteni bescarinski i beskvotni pristup EU- u, kojom se omogućuje da se materijali podrijetlom iz zemalja na koje se primjenjuje bescarinski i beskvotni pristup EU-u za taj materijal računaju kao materijali s podrijetlom iz države SADC SGP -a ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti. Ta se kumulacija trenutačno ne primjenjuje.
Odstupanja

Na zahtjev države SADC SGP -a moglo bi se odobriti posebno odstupanje pod posebnim uvjetima kako bi se omogućila primjena blažeg pravila o podrijetlu za određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Trenutačno se ne primjenjuju posebna odstupanja.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo izravnog prijevoza:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

U Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u državu SADC SGP-a (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provesti u trećoj zemlji ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo kakve dokumentacije kako bi se osigurala usklađenost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • konzerviranje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • pošiljke za razdvajanje pošiljaka

U slučaju dvojbe, carinska tijela mogu zatražiti od deklaranta da dostavi dokaz o sukladnosti, koji se može pružiti na bilo koji način, uključujući ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice ili činjenične ili konkretne dokaze koji se temelje na označivanju ili numeriranju paketa ili bilo koji dokaz koji se odnosi na samu robu.

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi na temelju povlaštene carine dopušten je u skladu sa Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a.

Postupci u vezi s podrijetlom

Postupci u vezi s podrijetlom povezani s traženjem povlaštene tarife i provjerom carinskih tijela utvrđeni su u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako biste ostvarili pravo na povlašteni tretman, morate dostaviti dokaz o podrijetlu

 • trebat će vam sljedeće:
 • dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja.
 • dokaz o podrijetlu nije potreban ako
  • ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 500 EUR u slučaju malih pakiranja, ili
  • 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika
Potvrda o prometu robe EUR.1
 • primjerak potvrde o prometu robe EUR.1 uključen je u Prilog III. i daje upute za njegovo ispunjavanje.
 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
Izjava o podrijetlu (samoizjava izvoznika)

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili države SADC SGP-a dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može ga izraditi na sljedeći način:

 • ovlašteni izvoznik, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR

 

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji često šalje pošiljke proizvoda na temelju ovog Sporazuma za sastavljanje izjava o podrijetlu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda.

Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima pružiti sva jamstva potrebna za provjeru statusa proizvoda s podrijetlom te ispunjavanja ostalih zahtjeva ovog Protokola.

Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju bilo kakve zlouporabe.

 

Što bi trebala sadržavati izjava o podrijetlu?

 • kako bi sastavio izjavu o podrijetlu, izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi trebao upisati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku): „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Prilogu IV. Provjerite kod svojih carinskih tijela eventualne dodatne zahtjeve.
 • morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Podnošenje ponuda/zahtjev

 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da je u zemlji uvoznici podnesena najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista proizvod s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i stranke izvoznice
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju
 • u bazi podataka Moji trgovinski asistenti pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazum o gospodarskom partnerstvu uključuje bilateralni protokol između EU-a i Južne Afrike o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima.

 • EU štiti više od 100 južnoafričkih naziva kao što su Rooibos, poznata infuzija iz Južne Afrike i brojni nazivi vina kao što su Stellenbosch i Paarl
 • Južna Afrika štiti više od 250 naziva EU-a u kategorijama hrane, vina i jakih alkoholnih pića

To znači, na primjer, da proizvođač u zemlji koja nije Južna Afrika ne može staviti na tržište čaj prerađen iz tvornice s vlastitog državnog područja pod simbolički važnim nazivom Rooibos. Isto vrijedi i za tradicionalne nazive proizvoda u EU-u.

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Ostala područja

Tržišno natjecanje

 • EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SADC SGP-a
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere s učincima narušavanja proizvodnje i trgovine
 • ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i nove industrije.

Rješavanje sporova

U okviru SADC SGP-a sporovi se rješavaju savjetovanjem ili posredovanjem te u konačnici arbitražom. Nakon arbitražnog postupka stranka protiv koje je podnesena pritužba poduzima sve potrebne korake kako bi postupila u skladu s odlukom. U slučaju neispunjavanja obveza druga stranka ima pravo na naknadu ili joj je dopušteno poduzimanje svih odgovarajućih mjera, kao što je povećanje carina.

Održivi razvoj

SADC SGP izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazum stoga sadržava jedan od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene u Sporazumu iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa SADC-om odnosi se na trgovinu među zemljama SADC SGP-a i trgovinu s EU-om.

 • pravilima o podrijetlu SADC SGP-a podupire se razvoj novih vrijednosnih lanaca u regiji. Odredbama o kumuliranju omogućuje se primjena diskontnih carina na granici EU-a za voće ubrano u jednoj zemlji regije, a zatim konzervirano i konzervirano u drugoj. Ta vrsta fleksibilnih pravila o podrijetlu koristi poduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru ribarstva i industrijskom sektoru.
 • SADC SGP-om usklađuju se carine Južnoafričke carinske unije uvedene na uvoz podrijetlom iz EU-a i posljedično poboljšava funkcioniranje carinske unije. Na taj se način SADC SGP-om jača regionalna integracija.
 • svaka država SADC SGP-a suglasna je da se svaka prednost koju je dodijelila EU-u proširuje i na druge države SADC SGP-a.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć u okviru pomoći za trgovinu. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači manje pozornosti pri postupanju s carinom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice