Dopušteno odstupanje ili de minimis

Ako pravilo o podrijetlu koje je dodijeljeno vašem proizvodu nije ispunjeno (pogledajte odjeljak o dostatnoj transformaciji robe (poveznica na odjeljak)), u nekim se slučajevima i dalje može smatrati da vaš uvozni proizvod potječe iz partnerske zemlje.

I dalje se može smatrati da roba zadovoljava primjenjivo pravilo o podrijetlu ako vrijednost materijala bez podrijetla ne prelazi konkretan prag utvrđen u svakom skupu pravila o podrijetlu. Taj prag obično iznosi 10 % ili 15 % cijene franko tvornica vaše robe.

Ako je pravilo koje se primjenjuje na vašu robu jedno od triju pravila opisanih u odjeljku o dostatno promijenjenim proizvodima (poveznica na novi odjeljak), može se primijeniti sljedeće:

  • ako se primjenjuje pravilo o promjeni razvrstavanja u carinsku tarifu, to odstupanje omogućuje proizvođaču u partnerskoj zemlji uporabu materijala bez podrijetla koji imaju iste tarifne brojeve kao i konačni proizvod. To je pod uvjetom da vrijednost tih materijala ne prelazi prag dopuštenog odstupanja. Taj je prag naveden u relevantnim pravilima o podrijetlu.
  • ako se primjenjuje pravilo o proizvodnji od određenih proizvoda, to odstupanje omogućuje proizvođaču u partnerskoj zemlji uporabu materijala bez podrijetla koji predstavljaju kasniju fazu proizvodnje, pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi prag dopuštenog odstupanja. Taj je prag naveden u odgovarajućem skupu pravila o podrijetlu.
  • ako se primjenjuje pravilo dodane vrijednosti, imajte na umu da odstupanje za vaš uvozni proizvod ne možete upotrijebiti kao prag za određeno pravilo o podrijetlu koje se pripisuje vašem proizvodu. U tom se slučaju prag najvećeg postotka ne može premašiti.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice