Trgovinski sporazumi

EU je uspostavio posebne trgovinske aranžmane za potporu zemljama u razvoju.

Opći sustav povlastica (OSP)

EU nudi svoj trenutačni OSP zemljama s niskim i nižim srednjim dohotkom. Programom se djelomično ili potpuno ukidaju carine EU-a za velik broj proizvoda koji dolaze na tržište EU-a.

Opći sustav povlastica plus (OSP+)

Sustav OSP+ poseban je dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje. Njime se uvozne carine EU-a smanjuju na 0 % za ranjive zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom koje provode 27 međunarodnih konvencija povezanih s ljudskim pravima, radničkim pravima, zaštitom okoliša i dobrim upravljanjem.

Sve osim oružja (EBA)

Program EBA poseban je aranžman za najnerazvijenije zemlje kojim se omogućuje puni bescarinski i beskvotni pristup jedinstvenom tržištu EU-a za sve proizvode osim oružja i naoružanja.

Sporazumi o gospodarskom partnerstvu (SGP)

Sporazumi o gospodarskom partnerstvu trgovinski su i razvojni dogovori između EU-a i afričkih, karipskih i pacifičkih (AKP) zemalja čiji je cilj olakšati integraciju AKP-a u svjetsko gospodarstvo postupnom liberalizacijom trgovine i poboljšanom suradnjom povezanom s trgovinom.

Ostali posebni trgovinski aranžmani uključuju:

Uredba o pristupu tržištu (MAR)

Uredbom o zlouporabi tržišta omogućuje se bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za proizvode podrijetlom iz zemalja AKP-a koje nemaju koristi od režima EBA-e i koje su sklopile SGP-ove koji još nisu ratificirani.

Europski gospodarski prostor (EGP)

EGP okuplja 27 država članica EU-a i tri zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) – Island, Lihtenštajn i Norvešku na jedinstvenom tržištu EU-a, čime se jamči sloboda kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala te jedinstvene povezane politike (tržišno natjecanje, promet, energetika, ekonomska i monetarna suradnja).

Carinska unija

EU je dio triju carinskih unija

Carinske unije omogućuju slobodno kretanje robe između dvaju dijelova carinske unije, usklađivanje vanjskih tarifa, usklađene mjere trgovinske politike, zajedničke standarde i uzajamnu pomoć u carinskim pitanjima te suradnju u drugim područjima.

Prekomorske zemlje i područja (PZP-ovi)

PZP-ovi nisu dio područja Europske zajednice, ali su ustavno povezani s četirima državama članicama (Danskom, Francuskom i Nizozemskom).  Europska zajednica dodjeljuje jednostrane trgovinske povlastice svim proizvodima podrijetlom iz PZP-ova s ciljem promicanja njihovog gospodarskog i društvenog razvoja, kao i uspostave bliskih gospodarskih odnosa između njih i Zajednice u cjelini.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice