Smulkesnėms įmonėms skirtos internetinės priemonės ir paslaugos

Smulkesnėms įmonėms skirtos internetinės priemonės ir paslaugos

Paslaugos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Informacija apie prekybos muges

  • AUMA prekybos mugių duomenų bazė Informacija apie prekybos muges Vokietijoje ir visame pasaulyje, kurią teikia Vokietijos prekybos sąžiningos pramonės asociacija AUMA, kurioje pateikiama išsami informacija apie renginius, pvz., datos, platinimo duomenys, statistiniai duomenys ir informacija, kaip susisiekti su prekybos mugėmis ir renginių organizatoriais.

Maži ir vidutinio dydžio prekybos susitarimų skyriai

Jei šalis partnerė sutinka, į visus naujus prekybos susitarimus bus įtrauktas skyrius dėl MVĮ. Tai sudarytų sąlygas geriau keistis informacija patekimo į rinką klausimais, taip pat užtikrinti vaisingą Komisijos ir šalies partnerės bendradarbiavimą sprendžiant su MVĮ susijusius klausimus prekybos susitarime.

Be to, 2018 m. rugsėjo 26 d. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) jungtinis komitetas specialioje rekomendacijoje dėl MVĮ susitarė, kad kiekviena Šalis kitos Šalies MVĮ teikia informaciją internetu apie IEPS ir patekimą į rinką, ir kad kiekviena iš jų bendradarbiauja, kad spręstų su MVĮ susijusius klausimus.

Susisiekite su mumis

Konkrečius klausimus, susijusius su MVĮ, patekimu į rinką ir informacija šioje interneto svetainėje, galite pateikti užpildydami kontaktinę formą.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos