Internetinės priemonės ir paslaugos mažesnėms įmonėms

Internetinės priemonės ir paslaugos mažesnėms įmonėms

Paslaugos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Kvietimas teikti paraiškas dėl Smulkiojo verslo lyderių konkurso

  • Kvietimą teikti paraiškas dėl Smulkiojo verslo čempionatų konkurso kartu surengė MSME grupė, Tarptautiniai prekybos rūmai (ICC) ir Tarptautinės prekybos centras (ITC). Smulkiojo verslo čempionų konkursas suteikia galimybę verslo rėmimo organizacijoms pasiūlyti novatoriškus, praktinius būdus, kaip padėti mažosioms įmonėms aktyviau dalyvauti pasaulinėje prekyboje.

  • Didėjant būtinybei spręsti klimato kaitos problemą, šių metų metine konkurencija siekiama padėti mažosioms įmonėms mažinti savo anglies pėdsaką ir pasinaudoti tvarumo inovacijomis, kad jos galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant JT tvarumo tikslų ir padedant mums pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

  • Paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. rugpjūčio 15 d. 23.59 val. Vidurio Europos laiku. Daugiau informacijos galima rasti spustelėjus šią nuorodą.

Informacija apie prekybos muges

  • AUMA prekybos mugių duomenų bazė Informacija apie prekybos muges Vokietijoje ir visame pasaulyje, kurią pateikė Vokietijos prekybos mugių pramonės asociacija AUMA ir kurioje pateikiama išsami informacija apie renginius, pvz., datas, platinimo duomenis, statistinius duomenis ir informaciją, kaip susisiekti su prekybos mugėmis ir renginių organizatoriais.

Maži ir vidutinio dydžio prekybos susitarimų skyriai

Jei šalis partnerė sutiks, visuose naujuose prekybos susitarimuose bus MVĮ skyrius. Tai leistų geriau keistis informacija patekimo į rinką klausimais, taip pat vaisingai bendradarbiauti Komisijai ir šaliai partnerei sprendžiant su MVĮ susijusius klausimus prekybos susitarime.

Be to, 2018 m. rugsėjo 26 d. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) jungtinis komitetas konkrečioje MVĮ rekomendacijoje susitarė, kad kiekviena Šalis internetu teikia kitos Šalies MVĮ informaciją apie IEPS ir patekimą į rinką ir kad MVĮ kontaktinis centras dirba kartu, kad spręstų konkrečius MVĮ klausimus.

Regioninės prekybos pagalbos tarnybos

Regioninės pagalbos tarnybos buvo sukurtos ir įdiegtos siekiant teikti ES MVĮ su konkrečiais regionais susijusią informaciją, pritaikytą padėti ES MVĮ patenkinti jų poreikius gauti su konkrečiu regionu susijusią informaciją apie prekybą. Regioninės pagalbos tarnybos siekia padėti naudotojams gauti informaciją, pvz., informaciją apie eksporto rinką, pagalbą patekti į rinką, konsultacijas reguliavimo klausimais, gaires dėl konkretiems regionams būdingų prekybos ypatumų, kad ES įmonėms būtų geriau padedama siekti internacionalizavimo ir jų veiklos įvairiuose regionuose visame pasaulyje.

Rytų partnerystės prekybos pagalbos tarnyba

Patekti į Rytų partnerystės prekybos pagalbos tarnybą, kad būtų galima nustatyti prekybos galimybes ir rasti informacijos apie patekimą į rinką ir potencialių partnerių šešiose Rytų partnerystės šalyse (Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovos Respublikoje ir Ukrainoje) ryšius. Prekiautojai gali ja naudotis, kad padidintų savo eksportą ir plėttųsi į papildomas rinkas.

Rytų partnerystės prekybos pagalbos tarnyba yra pagal iniciatyvą „EU4Business“ finansuojamas ES finansuojamas projektas, kurį parengė ir įgyvendina Tarptautinis prekybos centras, siekdamas didinti Rytų partnerystės šalių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių prekybos konkurencingumą regione ir Europos Sąjungoje.

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių prekybos pagalbos tarnyba

Naudotis Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių prekybos pagalbos tarnyba, kad būtų galima nustatyti prekybos galimybes ir rasti informacijos apie patekimą į rinką ir potencialių partnerių 10-yje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių (Alžyre, Egipte, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Libijoje, Maroke, Tunise ir Turkijoje) ryšius. Prekiautojai gali ja naudotis, kad padidintų savo eksportą ir plėttųsi į papildomas rinkas.

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių prekybos pagalbos tarnyba yra ES finansuojama iniciatyva, kurią parengė ir įgyvendina Tarptautinis prekybos centras, siekdamas padidinti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių prekybos konkurencingumą regione ir Europos Sąjungoje.

Kreipkitės į mus

Konkrečius klausimus, susijusius su MVĮ, patekimu į rinką ir informaciją, galite teikti šioje svetainėje užpildydami kontaktinę formą.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos