Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje na temat targów

  • Baza danych targów handlowych AUMA Informacje na temat targów handlowych w Niemczech i na świecie dostarczone przez AUMA, Stowarzyszenie Niemieckich Towarzystw Handlowych, zawierające szczegółowe informacje na temat wydarzeń, takie jak daty, dane dotyczące dystrybucji, statystyki i informacje o tym, jak skontaktować się z targami i organizatorami imprez.

Małe i średnie rozdziały w umowach handlowych

Wszystkie nowe umowy handlowe będą zawierać rozdział dotyczący MŚP, jeżeli kraj partnerski wyrazi na to zgodę. Umożliwiłoby to lepszą wymianę informacji na temat kwestii związanych z dostępem do rynku, a także owocną współpracę między Komisją a krajem partnerskim w odniesieniu do kwestii związanych z MŚP w umowie handlowej.

Ponadto w dniu 26 września 2018 r. Wspólny Komitet Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) UE-Kanada (CETA) uzgodnił w specjalnym zaleceniu dotyczącym MŚP, że każda ze stron przekazuje MŚP drugiej Strony informacje online na temat CETA i dostępu do rynku oraz że punkt kontaktowy ds. MŚP po obu stronach współpracuje ze sobą w celu rozwiązania konkretnych problemów MŚP.

Regionalne punkty informacyjne ds. handlu

Regionalne centra informacyjne zostały zaprojektowane i wdrożone w celu zapewnienia MŚP w danym regionie informacji handlowych dostosowanych do ich potrzeb w zakresie handlu w regionie i w UE. Regionalne punkty informacyjne mają na celu wspieranie użytkowników w zakresie informacji, takich jak informacje o rynkach eksportowych, pomoc w zakresie dostępu do rynku, doradztwo w kwestiach regulacyjnych, wytyczne dotyczące specyfiki handlu specyficznego dla danego regionu, aby lepiej pomóc przedsiębiorstwom w ich wysiłkach na rzecz umiędzynarodowienia i ich staraniach w różnych regionach na całym świecie.

Punkt informacyjny Partnerstwa Wschodniego ds. handlu

Dostęp do punktu informacyjnego ds. handlu w ramach Partnerstwa Wschodniego w celu określenia możliwości handlowych, znalezienia informacji na temat warunków dostępu do rynku oraz kontaktów potencjalnych partnerów w pięciu krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina). Przedsiębiorstwa handlowe mogą korzystać z platformy w celu zwiększenia wywozu i rozszerzenia się na dodatkowe rynki.

Punkt informacyjny ds. handlu w ramach Partnerstwa Wschodniego jest finansowanym przez UE projektem w ramach inicjatywy EU4Business, opracowanym i wdrażanym przez Międzynarodowe Centrum Handlu w celu zwiększenia konkurencyjności handlowej mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z krajów Partnerstwa Wschodniego w regionie i w Unii Europejskiej.

Punkt informacyjny ds. handlu Euromed

Dostęp do punktu informacyjnego Euromed Trade Helpdesk w celu określenia możliwości handlowych, uzyskania informacji na temat dostępu do rynku oraz kontaktów z potencjalnymi partnerami w 10 krajach Euromed (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Tunezja i Türkiye). Przedsiębiorstwa handlowe mogą z niego korzystać w celu zwiększenia wywozu i rozszerzenia się na dodatkowe rynki. Dostarcza również statystyk dotyczących handlu usługami i przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Euromed Trade Helpdesk to finansowana przez UE inicjatywa zaprojektowana i wdrożona przez Międzynarodowe Centrum Handlu w celu zwiększenia konkurencyjności handlowej mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw z krajów Euromed w regionie i w Unii Europejskiej.

Kontakt z nami

Szczegółowe pytania dotyczące MŚP, dostępu do rynku i informacji na tej stronie można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Udostępnij tę stronę: