Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje na temat targów handlowych

  • Baza danych AUMA dotycząca targów handlowych „Informacje na temat targów handlowych w Niemczech i na całym świecie” dostarczona przez AUMA, Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Targów Handlowych, zawierająca szczegółowe informacje na temat wydarzeń, takie jak daty, dane dystrybucyjne, statystyki i informacje o tym, jak skontaktować się z targami i organizatorami imprez.

Małe i średnie rozdziały umów handlowych

Wszystkie nowe umowy handlowe będą zawierać rozdział dotyczący MŚP, jeżeli kraj partnerski wyrazi na to zgodę. Umożliwiłoby to lepszą wymianę informacji na temat kwestii związanych z dostępem do rynku, a także owocną współpracę między Komisją a krajem partnerskim w odniesieniu do kwestii związanych z MŚP w umowie handlowej.

Ponadto w dniu 26 września 2018 r. Wspólny Komitet kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) uzgodnił w konkretnym zaleceniu dotyczącym MŚP, że każda ze stron udostępnia MŚP drugiej strony informacje online na temat CETA i dostępu do rynku oraz że punkt kontaktowy ds. MŚP po każdej ze stron współpracuje w celu rozwiązania konkretnych problemów MŚP.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowe pytania dotyczące MŚP, dostępu do rynku i informacji można znaleźć na tej stronie internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Udostępnij tę stronę: