Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących konkursu dla małych liderów przedsiębiorczości

  • Zaproszenie do składania wniosków dotyczących konkursu dla małych liderów zostało zorganizowane wspólnie przez Grupę MSME, Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) i Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC). Konkurs „Small Business Champions” stanowi dla organizacji wspierających przedsiębiorstwa okazję do zaproponowania innowacyjnych, praktycznych sposobów pomagania małym przedsiębiorstwom w odgrywaniu bardziej aktywnej roli w handlu światowym.

  • W miarę jak pilniejsze staje się przeciwdziałanie zmianie klimatu, tegoroczna konkurencja ma na celu wspieranie małych przedsiębiorstw w zmniejszaniu ich śladu węglowego i czerpaniu korzyści z innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby mogły one odgrywać kluczową rolę w osiąganiu celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspieraniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2022 r. o godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Informacje na temat targów

  • Baza danych targów handlowych AUMA Informacje na temat targów handlowych w Niemczech i na świecie dostarczone przez AUMA, Stowarzyszenie Niemieckich Towarzystw Handlowych, zawierające szczegółowe informacje na temat wydarzeń, takie jak daty, dane dotyczące dystrybucji, statystyki i informacje o tym, jak skontaktować się z targami i organizatorami imprez.

Małe i średnie rozdziały w umowach handlowych

Wszystkie nowe umowy handlowe będą zawierać rozdział dotyczący MŚP, jeżeli kraj partnerski wyrazi na to zgodę. Umożliwiłoby to lepszą wymianę informacji na temat kwestii związanych z dostępem do rynku, a także owocną współpracę między Komisją a krajem partnerskim w odniesieniu do kwestii związanych z MŚP w umowie handlowej.

Ponadto w dniu 26 września 2018 r. Wspólny Komitet Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) UE-Kanada (CETA) uzgodnił w specjalnym zaleceniu dotyczącym MŚP, że każda ze stron przekazuje MŚP drugiej Strony informacje online na temat CETA i dostępu do rynku oraz że punkt kontaktowy ds. MŚP po obu stronach współpracuje ze sobą w celu rozwiązania konkretnych problemów MŚP.

Kontakt z nami

Szczegółowe pytania dotyczące MŚP, dostępu do rynku i informacji na tej stronie można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Udostępnij tę stronę: