Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Narzędzia i usługi online dla mniejszych przedsiębiorstw

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje na temat targów handlowych

  • Baza danych dotyczących targów handlowych AUMA: Informacje na temat targów handlowych w Niemczech i na całym świecie dostarczone przez AUMA, stowarzyszenie niemieckiego przemysłu sprawiedliwego handlu, zawierające szczegółowe informacje na temat wydarzeń, takie jak daty, dane dotyczące dystrybucji, dane statystyczne i informacje o tym, jak skontaktować się z targami i organizatorami wydarzeń.

Małe i średnie rozdziały umów handlowych

Wszystkie nowe umowy handlowe będą zawierać rozdział dotyczący MŚP, jeżeli kraj partnerski wyrazi na to zgodę. Umożliwiłoby to lepszą wymianę informacji na temat kwestii związanych z dostępem do rynku, a także owocną współpracę między Komisją a krajem partnerskim w odniesieniu do kwestii związanych z MŚP w umowie handlowej.

Ponadto w dniu 26 września 2018 r. Wspólny Komitet kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) uzgodnił w konkretnym zaleceniu w sprawie MŚP, że każda ze stron przekazuje MŚP drugiej strony informacje on-line na temat CETA i dostępu do rynku oraz że punkty kontaktowe ds. MŚP po obu stronach współpracują w celu rozwiązania problemów dotyczących MŚP.

Kontakt

Szczegółowe pytania dotyczące MŚP, dostępu do rynku i informacji na tej stronie można kierować za pomocą formularza kontaktowego.

Udostępnij tę stronę:

Linki