Jak korzystać z usług mojego asystenta ds. handlu ds. zamówień

Dowiedz się, czy masz prawo do udziału w danym przetargu rządowym poza UE w kilku prostych etapach

Etap 1: Proszę wskazać kraj, w którym udzielono zamówienia.

 • Najpierw należy wybrać zakładkę „Zamówienia” w zakładce „Moje asystent ds. handlu” na stronie internetowej Access2Markets i kontynuować
 • Wybierając kraj, w którym odbywa się zamówienie, z rozwijanej listy.

Etap 2: Wskazać podmiot zamawiający

 • Poprzez wykorzystanie opcji łącznego filtrowania, oraz
 • Przeglądając listę podmiotów.

 

Dostępne kryteria filtrowania są właściwe dla każdego kraju.

Pełna lista podmiotów jest prezentowana, gdy nie wypełniono kryteriów filtrowania i wciśnięto przycisk „Szukaj”.

Wyniki wyszukiwania są skagowane, przy czym można wybrać liczbę wpisów wyświetlanych na stronie (10, 20 lub 30). Na górze listy znajduje się nawigacja między stronami.

Po zidentyfikowaniu użytkownik może kliknąć przycisk „Wybierz”, aby wybrać podmiot będący przedmiotem zainteresowania.

Etap 3: Proszę wskazać przedmiot i szacunkową wartość zamówienia.

 • Wybierając „Przedmiot” spośród dostępnych opcji
  • Towary
  • Usługi
  • Usługi budowlane
 • Oraz poprzez określenie „szacowanej wartości oferty” wyrażonej w walucie kraju zamawiającego. System oblicza i przedstawia odpowiednią wartość wyrażoną w SDR (specjalne prawa ciągnienia).

Etap 4: Odpowiadaj na kolejno proponowane pytania

 • Na podstawie wybranych opcji i odpowiedzi na każde pytanie system generuje kolejne pytanie, które należy rozpatrzyć, i oferuje możliwe odpowiedzi na potrzeby wyboru użytkownika.
 • Pytania są nadal generowane do momentu wygenerowania oceny.

Etap 5: Zapoznaj się z oceną oraz odpowiednimi tekstami prawnymi i wytycznymi

 • Na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje:
  • Pozytywną ocenę, jeżeli okazuje się, że przedsiębiorstwa z UE kwalifikują się do udziału w danym przetargu, lub
  • Ocena negatywna, w przypadku gdy podmiot zamawiający nie ma obowiązku uwzględniania ofert przedsiębiorstw z UE.

 

Oceny mają charakter orientacyjny i nie są prawnie wiążące.

 

Na stronie „Podsumowanie dostarczonych informacji” można w każdej chwili skorzystać z opcji „Edytuj” w celu zmiany dowolnej z podanych odpowiedzi. W związku z tym system ponownie obliczy i rozwiązuje pytania, które należy zadać w nowym kontekście.

Udostępnij tę stronę: