Przepisy dotyczące transportu bezpośredniego lub innej niż manipulacja

Nawet jeśli Twój produkt jest pochodzący (tj. jest zgodny z podstawowymi zasadami i jego przepisami), należy jeszcze sprawdzić, czy produkt został wysłany z kraju „pochodzenia” i przybył do UE bez manipulowania w innym kraju, z wyjątkiem działań niezbędnych do utrzymania produktu w dobrym stanie.

Należy sprawdzić szczegółowe warunki dotyczące tej kwestii oraz dokumenty niezbędne do wykazania, że spełniono tę zasadę zawartą w odnośnym zbiorze reguł pochodzenia.

Udostępnij tę stronę: