Najčastejšie otázky:

Pre ktoré krajiny môžem nájsť informácie o mojom obchodnom asistentovi pre služby a investície?

V súčasnosti je môj obchodný asistent pre služby a investície obmedzený na Kanadu a Spojené kráľovstvo.

Upozorňujeme, že informácie o týchto dvoch krajinách sa vzťahujú len na právne služby a služby námornej dopravy. Zoznam zahrnutých krajín sa bude postupne rozširovať.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy