Bindande ursprungsinformation

Om du är osäker på varornas ursprung eller helt enkelt vill ha rättssäkerhet kan du ansöka om bindande ursprungsinformation.

Bindande ursprungsbesked avser ett skriftligt beslut som intygar era varors ursprung och är bindande i Europeiska unionen.

Beslut om bindande ursprungsbesked är bindande för innehavaren och för EU:s tullmyndigheter. Beskedet gäller vanligtvis i tre år från utfärdandedagen.

Hur och var ansöker man om ett beslut om bindande ursprungsbesked?

Ansökan ska göras skriftligen till de behöriga myndigheterna i det EU-land där ett företag är etablerat eller där det avser att använda det bindande ursprungsbeskedet. Du måste se till att varubeskrivningen i de bindande ursprungsuppgifterna är identisk med de varor som du exporterar eller importerar.

Myndigheterna har 120 dagar på sig från den dag då de registrerade din ansökan att fatta ett beslut.

Observera att ett bindande ursprungsbesked inte befriar dig från kravet att tillhandahålla ursprungsbevis.

Mer information

Dela sidan:

Genvägar