Международен инструмент в областта на обществените поръчки

Протекционизмът в областта на обществените поръчки нараства в световен мащаб. През последното десетилетие проучванията показват, че броят на пречките пред обществените поръчки се е увеличил с 5. Тези пречки при възлагането на обществени поръчки могат да бъдат под различни форми. Те могат да бъдат правни разпоредби, ограничаващи de jure достъпа до пазара за чуждестранни оференти, или могат да бъдат практики, които на практика намаляват шансовете за успех на чуждестранните оференти в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Често наблюдаваните ограничителни схеми или мерки, приети в трети държави, включват:

  • Изисквания за местно съдържание
  • Схеми за ценови преференции в полза на местни оференти в процедури за възлагане на обществени поръчки
  • Правно ограничение/забрана за участие на чуждестранни оференти в процедури за възлагане на обществени поръчки

За повече информация относно пречките пред обществените поръчки ОИСР разработи таксономия на мерките за възлагане на обществени поръчки, ограничаващи достъпа до пазара на обществени поръчки в ЕС.

Срещали сте пречка в трета държава?

Можете да подадете жалба по международен инструмент за обществени поръчки (IPI) директно до единната входна точка чрез формуляра за жалби по IPI.

Можете да се свържете директно с нас на адрес trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, ако имате въпроси или се нуждаете от подкрепа при подаването на жалбата.

Ще разгледаме Вашата жалба по IPI заедно с нашите експерти. След като приключим, ще Ви уведомим за резултата от оценката.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки