Международен инструмент в областта на обществените поръчки

Протекционизмът в областта на обществените поръчки нараства в световен мащаб. През последното десетилетие проучванията показват, че броят на пречките пред обществените поръчки се е увеличил с 5. Тези пречки пред обществените поръчки могат да приемат различни форми. Те могат да бъдат правни разпоредби, ограничаващи de jure достъпа до пазара за чуждестранни оференти, или могат да бъдат практики, които на практика намаляват шансовете за успех на чуждестранните оференти в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Обичайно наблюдаваните ограничителни схеми или мерки, приети в трета държава, включват:

  • Изисквания за местно съдържание
  • Схеми за ценови преференции в полза на местни оференти в процедури за възлагане на обществени поръчки
  • Правно ограничение/забрана за чуждестранни оференти да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки

За повече информация относно пречките пред обществените поръчки ОИСР разработи таксономия на мерките за възлагане на обществени поръчки, ограничаващи достъпа до пазара на обществени поръчки в ЕС.

Срещали сте пречка в трета държава?

Можете да подадете жалба по Международен инструмент за обществените поръчки (IPI) директно чрез единната входна точка чрез формуляра за жалби по IPI.

Можете да се свържете директно с нас на адрес trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, ако имате въпроси или се нуждаете от подкрепа при подаването на жалбата.

Ще разгледаме Вашата жалба по IPI заедно с нашите експерти. След като приключим, ще Ви информираме за резултата от оценката.

Вие сте заинтересована страна и искате да предоставите информация в рамките на разследване по IPI?

Вж. насоките за предоставяне на информация от заинтересованите страни.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки