Митнически съюз ЕС-Сан Марино

Проявявате ли интерес към вноса на продукти от Сан Марино? Този раздел ви помага да разберете митническия съюз на ЕС със Сан Марино.

Накратко

Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между ЕС и Сан Марино (2002) е в сила от 1991 г.

 • с него се премахват всички тарифи и нетарифни мерки за почти всички стоки
 • в него се предвижда свободно обращение за всички стоки, които са произведени в ЕС или Сан Марино, както и за стоките, които идват от трети държави, ако са спазени формалностите по вноса и са събрани дължимите мита или такси с равностоен ефект и не е налице пълно или частично възстановяване на тези мита или такси по отношение на посочените продукти.

Търговията със стоки обхваща всички категории стоки, с изключение на продуктите, попадащи в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Тарифи

 • в него се предвиждат нулеви тарифи и липса на квоти за обхванатите стоки

Правилата за произход

 • Сан Марино прилага, по същия начин като Общността, разпоредбите на Общността относно правилата за произход в търговията с държави, ползващи се с тарифни преференции.

 

Проверете правилата за произход, които се прилагат за вашия конкретен продукт в Моят търговски асистент.

Изискванията към продуктите

Технически правила и изисквания

 • научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз
 • потърсете специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в Моят търговски асистент. За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да знаете неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го търсите с името на вашия продукт в вградената търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност СФС

 • научете повече за стандартите в областта на здравето, безопасността, санитарните и фитосанитарните стандарти, на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внесени в Европейския съюз.
 • потърсете правилата в областта на здравето, безопасността и санитарните и фитосанитарните мерки, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в „Моят търговски асистент“. За да видите изискванията за вашия продукт, първо трябва да знаете неговия митнически код. Ако не знаете митническия код, можете да го търсите с името на вашия продукт в вградената търсачка.

Документи и процедури за митническо оформяне

 • научете повече за документите и процедурите за митническо оформяне, необходими за внос в Европейския съюз

Интелектуална собственост и географски указания

 • научете повече за законодателството в областта на интелектуалната собственост и географските указания в ЕС, както и за политиката на ЕС в областта на ПИС в търговията

Търговия с услуги

 • повече информация за правилата, разпоредбите и механизмите за търговия с услуги

Обществени поръчки

 • обща информация за законодателството, правилата и достъпа в областта на обществените поръчки на различните пазари
 • намерете конкретна информация за пазара на обществени поръчки в ЕС

За колективно

 • намерете обща информация, за да можете да инвестирате в чужбина
 • намерете конкретна информация, ако инвестирате от чужбина в ЕС

Връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки