Vejledning i eksport af tjenesteydelser

Planlægger din virksomhed at eksportere tjenesteydelser til lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til eksport, og skitserer de forskellige trin i eksportprocessen.

4 trin til eksport af en tjenesteydelse

 
 

Før du starter — Er din virksomhed klar til at handle?

Har du planer om at eksportere en tjenesteydelse for første gang?

Inden du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Har din service allerede succes på dit hjemmemarked eller i andre EU-lande?
 • Har din virksomhed kapacitet til at tilbyde denne tjeneste på udenlandske markeder uden for EU? Har det tilstrækkeligt personale, tid, finansielle og juridiske ressourcer?
 • Er din virksomheds ledelse fast besluttet på at udvide til eksportmarkeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for eksport til markeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for, hvordan tjenesteydelsen eksporteres til lande uden for EU? Du kan f.eks. eksportere din tjenesteydelse direkte til din køber på dit eksportmarked, f.eks. en anden virksomhed eller en forbruger. Eller du kan eksportere via e-handelsplatforme.
 • Har din virksomhed i givet fald den nødvendige beskyttelse af intellektuel ejendomsret i udlandet?
 • Har din virksomhed kapacitet og ekspertise til at tilpasse sin service til kulturelle præferencer eller forskellige standarder i lande uden for EU?

Før du fortsætter, bør du nøje overveje ovenstående spørgsmål og drøfte dem i din virksomhed for at afgøre, om du er parat til at eksportere dine tjenesteydelser til lande uden for EU, eller hvilke skridt du skal tage for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Trin 1: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan eksporteres

Der er typisk fire forskellige måder at eksportere din tjenesteydelse på til et marked uden for EU (også kaldet "leveringsmåder"). Disse er defineret i en international aftale, nemlig Verdenshandelsorganisationens almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (leveringsmåde 1):

 

Hvis din virksomhed er etableret i ét land og leverer tjenesteydelser til en kunde i et andet land, kaldes dette grænseoverskridende levering.

Kun tjenesten krydser grænsen.

Denne type tjeneste leveres ofte via onlineportaler, telefon eller e-mail.

Eksempel:

Et konsulentfirma i Tyskland indsender økonomiske analyserapporter til en klientvirksomhed i Indien.

Andre eksempler på tjenesteydelser, der ofte eksporteres gennem grænseoverskridende levering, omfatter:

 • markedsundersøgelser
 • statistisk udnyttelse
 • kommunikationsrådgivning, f.eks. konsulenttjenester i forbindelse med markedsføring
 • liberale tjenesteydelser (f.eks. juridiske tjenester, arkitekttjenester, regnskabstjenester)
 • tjenesteydelser i forbindelse med edb
 • teletjenester
 • kurervirksomhed

Forbrug af tjenester i udlandet (leveringsmåde 2):

 

Hvis din virksomhed leverer en tjenesteydelse på dit hjemmemarked til en udenlandsk kunde, kaldes det forbrug af tjenesteydelser i udlandet.

Kunden krydser grænsen og gør brug af den tjenesteydelse, du leverer på dit marked.

Eksempel:

En japansk kunde rejser til Irland og opholder sig på et eller flere hoteller i en restaurant og forbruger således tjenesteydelserne i Irland.

Handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 3):

 

Hvis din virksomhed etablerer sig på et udenlandsk marked, kan det kaldes handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet.

Dette indebærer, at der åbnes et datterselskab, en filial eller et repræsentationskontor i et andet land.

Eksempel:

En dansk bank åbner en filial i Canada, eller en fransk telekoncern beslutter at åbne et datterselskab i Australien.

De sektorer, hvor denne form for levering af tjenesteydelser er almindelig, omfatter:

 • finansielle tjenesteydelser
 • teletjenester
 • miljøtjenester

Generelt kaldes etablering eller erhvervelse af et udenlandsk selskab i udlandet udenlandske direkte investeringer.

Når du planlægger din investering på et udenlandsk marked, kan det land, du ønsker at investere i, anvende visse begrænsninger. Disse afhænger af de retlige rammer og kan omfatte:

 • restriktioner for udenlandsk ejerskab:      
  De tager typisk form af en begrænsning af den andel af virksomhedernes egenkapital, som ikke-residenter i landet har tilladelse til at besidde.
 • begrænsninger med hensyn til, hvilken type juridiske enheder der er tilladt:
  Disse kan omfatte specifikke forbud mod visse juridiske enheder, såsom joint ventures eller enkeltmandsvirksomheder.
 • screening- og godkendelsesprocedurer:
  Disse kan kræve, at udenlandske investorer udviser økonomiske fordele, eller at de får forhåndsgodkendelse til investeringen.
 • begrænsninger for udenlandsk personale: De har
  typisk form af en begrænsning af antallet/procentdelen af udenlandske statsborgere, der leder eller arbejder i datterselskaber af udenlandske virksomheder, og anden operationel kontrol af disse virksomheder.

Du kan kontakte et investeringsfremmebureau i det land, du ønsker at investere i, en lokal skatterådgiver eller en advokat med henblik på indgåelse af en investeringsaftale og anmode om oplysninger om andre forpligtelser for investorer i den specifikke sektor.

Databasen over handelshindringer giver dig mulighed for at søge efter "Investeringsrelaterede hindringer". Sådanne hindringer vises også i søgeresultaterne for "Min handelsassistent".

Fysiske personers tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 4):

 

Hvis en ansat i din virksomhed rejser til udlandet for at levere en tjenesteydelse i et land uden for EU på midlertidig basis, leverer du denne tjenesteydelse via en fysisk persons tilstedeværelse i udlandet.

Forskellige typer personale kan levere tjenesteydelser til din virksomhed:

 • forvirksomhedsinternt udstationerede: der er
  tale om ansatte i din virksomhed (ofte ledere, ledere, specialister), som overføres til din virksomheds handelsmæssige tilstedeværelse i et land uden for EU.
 • forretningsrejser: der er
  tale om kortvarige ophold på nogle få måneder (ofte begrænset til 3 måneder) uden løn i udlandet. Forretningsrejsende er normalt i en ledende stilling i din virksomhed og er ansvarlige for at etablere en virksomhed på målmarkedet.
 • kontraktuelle tjenesteydelsesleverandører: der er
  tale om ansatte i din virksomhed, som leverer en tjenesteydelse på grundlag af en aftale, som du har med en endelig forbruger i udlandet. Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser sendes til udlandet, da din virksomhed ikke har nogen handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet, og da deres midlertidige ophold i udlandet er nødvendigt for at opfylde kontrakten om levering af tjenesteydelser.

Ud over disse kategorier af virksomhedspersonale er selvstændige selvstændige erhvervsdrivende også omfattet af fysiske personers tilstedeværelse i udlandet:

 • selvstændige erhvervsdrivende: der er
  tale om selvstændige erhvervsdrivende, der leverer en tjenesteydelse på grundlag af en tjenesteydelseskontrakt i udlandet.

Sektorer, der ofte leverer tjenesteydelser via ansatte i udlandet, omfatter IKT-tjenester, ingeniørtjenester eller liberale tjenesteydelser eller andre tjenester, der er afhængige af eftersalgsstøtte.

Eksempler:

 • IT-virksomheder, der sender deres IT-eksperter for at rådgive om et projekt eller installere software lokalt
 • ingeniørvirksomheder, der sender deres personale til aktiviteter på stedet til projekter
 • advokater, der rejser for at rådgive kunder i et andet land
 • industrivirksomheder, der sender deres personale til planlægnings- og vedligeholdelsestjenester.

Generelt kan den samme tjenesteydelse leveres på forskellige måder:
Juridiske tjenesteydelser kan f.eks. leveres til kunden via e-mail (leveringsmåde 1), af et etableret datterselskab i udlandet (leveringsmåde 3) eller ved advokatens tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 4).

 

2

Trin 2: Find et marked og en køber

For at eksportere tjenesteydelser til lande uden for EU skal du først identificere et marked og en køber til din tjeneste.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om forskellige markeder og forretningspartnere og henvise dig til relevante rapporter.
 • Handelsspecifikke nyhedsudbydere eller handelsfremmebureauer i dit land eller på dit valgte eksportmarked, som omfatter markedsanalyse og vurdering af forretningsmuligheder, kan være en hjælp. Disse organer leverer ofte undersøgelser af vigtige eksportsektorer.
 • Eksportkonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan udvælger du målmarkederne?

Screene potentielle eksportmarkeder for at vurdere, om der er efterspørgsel efter dit produkt, og overveje, om dit produkt vil være konkurrencedygtigt på eksportmarkedet?

 

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle målmarked.

Importstatistikker kan vise, om det land, du ønsker at eksportere til at importere din tjenesteydelse, hvor importen kommer fra, og om der allerede er et stort udbud af din type tjenesteydelse på markedet.

Hvordan finder man potentielle købere?

Når du har valgt et eller flere målmarkeder, er det næste skridt at identificere potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

 

 • handelsmesser, der er tilrettelagt specielt for købere og sælgere. F.eks. afholder Enterprise Europe Network regelmæssige matchmaking-arrangementer for specifikke sektorer, som også virksomheder fra lande uden for EU deltager i.
 • arrangementer eller bistand fra handelskamre med henblik på at etablere kontakter mellem potentielle forretningspartnere.

Du kan også tjekke, om du har lov til at sælge til regeringen på dit potentielle eksportmarked.

 

 

3

Trin 3: Tjek, om din virksomhed kan drage fordel af en EU-handelsaftale

EU indgår ofte bilaterale handelsaftaler med lande uden for EU.

Tjek, om EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til i afsnittet Markeder.

EU's handelsaftaler kan omfatte handel med tjenesteydelser i nøglesektorer og ofte mindske eller endda fjerne hindringer for eksport i disse sektorer. Eksempler på sådanne nøglesektorer omfatter:

 • finansielle tjenesteydelser
 • telekommunikation
 • søtransport
 • liberale tjenesteydelser
 • digital handel

Hvilke fordele medfører handelsaftaler for dine udenlandske direkte investeringer?

Hvis EU har indgået en handelsaftale med landet, kan hindringerne for udenlandske direkte investeringer reduceres eller endda fjernes i visse sektorer, og den kan omfatte specifikke investeringsbestemmelser, der retligt binder et beskyttelsesniveau for udenlandske investeringer.

 

EU 's handelsaftaler

 • skabe et mere stabilt og forudsigeligt regelsæt for dig, når du handler med udenlandske markeder
 • sikre, at tredjelandets lovgivning ikke diskriminerer mod EU-tjenester
 • skabe nye og bedre eksportmuligheder for din virksomhed og gøre det lettere at investere i udlandet.

Hvad hvis min tjeneste ikke er omfattet af en EU-aftale?

Hvis EU endnu ikke har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, eller hvis din interessesektor ikke er omfattet af en bestemt aftale, bør du:

tjek de markedsadgangsbetingelser, der er anført i WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

WTO-medlemmerne opregner her deres hindringer for eksport af tjenesteydelser i deres liste over forpligtelser.

 

4

Trin 4: Vurdere kravene på dit eksportmarked

 

 • Kravene afhænger af, hvordan du vil eksportere (se trin 2), og af dit målmarked.

Du kan undersøge detaljerede oplysninger om de specifikke krav på dit valgte målmarked i afsnittet om markedet.

Hvilke krav skal du kontrollere for grænseoverskridende levering (leveringsmåde 1)?

 • Godkendelses- og licenskrav: Din virksomhed kan være nødt til at indhente visse licenser for at kunne levere tjenesteydelsen på eksportmarkedet.
 • Krav om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og kvalifikationer: Relevante eksamensbeviser for tjenesteydere og andre kvalifikationer skal accepteres af det land, du ønsker at eksportere til, for at du kan få lov til at levere dine tjenesteydelser i udlandet. Dette gælder for en del eksport af liberale tjenesteydelser: Eksempel: en EU-revisor har måske ikke lov til at tjekke en udenlandsk virksomheds konto, og du kan derfor som EU-virksomhed ikke eksportere din tjenesteydelse til det pågældende land.
 • Specifikke restriktioner for visse servicesektorer: Der kan f.eks. forekomme begrænsninger og restriktioner for forsikringsydelser. Tilsvarende kan en vis eksport af finansielle tjenesteydelser kræve en "ækvivalens" (leveret af mållandets lovgivere) for at blive accepteret på det udenlandske marked.

Hvilke krav skal du kontrollere med henblik på forbrug i udlandet (leveringsmåde 2)?

Forbrug i udlandet finder sted, når kunden rejser uden for sit land og forbruger den service, du leverer i dit land.

 • I de fleste tilfælde er de krav, du skal opfylde, de samme som, når du leverer din tjeneste på dit nationale marked eller EU-markedet.

Hvilke krav skal du kontrollere for handelsmæssig tilstedeværelse (leveringsmåde 3)?

Lande uden for EU kan have krav om handelsmæssig tilstedeværelse eller restriktioner, som EU's eksportører bør tage hensyn til, når de investerer i disse lande.

 • Lokal tilstedeværelse påkrævet:
  nogle tjenester kan ikke leveres til lande uden for EU uden en lokal tilstedeværelse på dette marked. Dette kan f.eks. være tilfældet for visse forsikringsydelser. Din virksomhed kan derfor være nødt til at etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet, f.eks. ved at etablere et datterselskab eller indgå i et samarbejde med lokale virksomheder på det udenlandske marked, f.eks. via et joint venture.
 • Lofter for udenlandsk egenkapital:
  visse lande anvender restriktioner på den maksimale andel af udenlandsk egenkapital, der er tilladt, når det drejer sig om investeringer.
 • Investeringsbegrænsninger:
  sådanne begrænsninger kan knyttes til specifikke licenser, der er nødvendige for enkeltpersoner eller virksomheder, eller begrænsninger i antallet af tilladte virksomheder.
 • Begrænsninger med hensyn til typen af juridisk enhed:
  visse udenlandske markeder kan have retlige bestemmelser, der kun tillader joint ventures, eller som udtrykkeligt forbyder andre retlige former for investering såsom enkeltmandsvirksomheder.
 • Begrænsning af antallet af leverandører:
  sådanne begrænsninger kan være relevante, når det drejer sig om specifikke licenser, som leverandørerne skal have.
 • Nationalitetskrav:
  visse sektorer eller produkttyper kan kræve, at investorer har licenser, der er begrænset til personer, der er statsborgere i det land, du ønsker at eksportere til, eller kan kræve, at lederne af virksomheden er af denne nationalitet. Desuden kan udlændinges erhvervelse og anvendelse af jord og fast ejendom begrænses.
 • Skattemæssige bestemmelser:
  særlige skattebestemmelser kan finde anvendelse på udenlandske investeringer, og specifikke lande kan have en retlig ramme, der omfatter diskriminerende beskatning af udenlandske investeringer.
 • Finansielle begrænsninger: der kan gælde
  visse finansielle begrænsninger for udenlandske direkte investeringer. Disse kan f.eks. omfatte restriktioner for pengeoverførsler, kapitaloverførsler og valutaomregning. Grænseoverskridende fusioner og overtagelser kan også begrænses.

Hvilke krav skal du kontrollere for fysiske personers tilstedeværelse (leveringsmåde 4)?

Eksport af en tjenesteydelse kræver meget ofte, at dine ansatte midlertidigt opholder sig i udlandet på målmarkedet for rent faktisk at kunne levere tjenesteydelsen.

F.eks.

 • en ingeniør i din virksomhed kan være nødt til at rejse for at opdatere en maskine/software eller vedligeholde udstyr. Men der kan være begrænsninger for personers mobilitet, når de leverer tjenesteydelser på denne måde.

Kravene til undersøgelse omfatter følgende:

 • Bopælskrav:
  tjenesteyderne skal muligvis have bopæl i mållandet.
 • Borgerskabskrav:
  leverandører af tjenesteydelser skal måske være statsborgere i det land, som du ønsker at eksportere tjenesteydelser til.
 • Licens- og certificeringskrav:
  leverandører af tjenesteydelser kan kræve særlige licenser, uddannelse, uddannelsesbeviser eller andre kvalifikationscertifikater. Det er vigtigt at vide, om visse certifikater er gyldige i udlandet. Det kan også forekomme, at de skal leveres af enheder i mållandet for visse erhverv/tjenesteydelser.
 • Krav om virksomhedsvisum og arbejdstilladelser:
  Et specifikt eksempel på krav om midlertidigt ophold og visum er, om arbejdstageren har lov til at medbringe sin ægtefælle eller deres børn under opholdet.
 • Økonomiske behovsprøver/arbejdsmarkedstest:
  nogle lande kan kræve, at du eller din kunde dokumenterer, at lokal arbejdskraft ikke kan opfylde servicebehovet.
 • Indrejserestriktioner/kvoter: der kan gælde
  visse indrejserestriktioner eller kvoter for udenlandsk levering af tjenesteydelser inden for bestemte erhverv.
 • Uddannelsesmæssige og andre kvalifikationskrav:
  det er vigtigt at vide, om visse certifikater er gyldige i det pågældende tredjeland.

Hvad skal du ellers finde ud af?

Når du leverer tjenesteydelser til lande uden for EU, skal du også tjekke, hvilke skatteregler der gælder. Der er bl.a. tale om:

 • lokale skatter og afgifter
 • Moms-udgifter

Der kan gælde forskellige skatteregler på dit eksportmarked. Nogle tjenesteydelser kan være omfattet af undtagelser afhængigt af det land, du ønsker at eksportere til, f.eks. hvis din virksomhed har en permanent tilstedeværelse i det pågældende land.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Din tjekliste: 4 trin til eksport af en tjenesteydelse

Inden du begynder: Vurdere, om din virksomhed er rede til at eksportere

 • Se tjeklisten med spørgsmål til vurdering af, om din virksomhed er klar til eksport
 • Diskuter og afgør, om din virksomhed er parat til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages som forberedelse til fremtidige handelsaktiviteter uden for EU

Trin 1: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan eksporteres

 • Beslut, hvordan du vil eksportere din tjeneste

Trin 2: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan eksporteres

 • Vælg dit nye eksportmarked og vurdere forretningspotentialet og dine tjenesteydelsers konkurrenceevne (det er vigtigt at medtage eksportrelaterede omkostninger i prisberegningerne)
 • Identificere potentielle købere
 • Angiv et agentur/en institution/partner, der kan støtte dig i tilrettelæggelsen af og formaliteterne i forbindelse med eksportprocessen (f.eks. forberedelse af kontrakter, kontrol af betalingsbetingelser, køberens kreditværdighed, restriktioner for kapitaloverførsel i køberens land)

Trin 3: Kontrol af, om din virksomhed kan drage fordel af en EU-handelsaftale

 • Bekræft, om EU har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til
 • Identificere kilder til yderligere oplysninger om den relevante handelsaftale
 • Undersøg betingelserne for markedsadgang for din tjeneste i listen over forpligtelser

Trin 4: Vurdere kravene på dit eksportmarked

 • Vurdere, om din tjeneste har lov til at komme ind på det eksportmarked, du er interesseret i, dvs. om der gælder restriktioner eller forbud
 • Hvis du ønsker at levere dine tjenesteydelser på tværs af grænserne, skal du tjekke, hvilke krav der gælder (f.eks. godkendelses- eller licenskrav)
 • Hvis du ønsker at etablere en tilstedeværelse på et udenlandsk marked, skal du tjekke, hvilke begrænsninger der kan gælde (f.eks. med hensyn til udenlandsk ejerskab, typen af tilladte juridiske enheder eller godkendelsesprocedurerne)
 • Hvis du ønsker, at en af dine ansatte skal ledsage den tjeneste, du eksporterer, skal du tjekke, hvilke specifikke krav der kan gælde (f.eks. med hensyn til kvalifikationer, arbejdstilladelser, nationalitetskrav eller adgangsbegrænsninger)
 • Tjek, hvilke skatteregler der gælder, når du leverer tjenesteydelser uden for EU
Del denne side: