Virksomhedens historie:

Fjernelse af hindringer: Italienske kosmetikSMV'er har fortsat adgang til Kina

Fjernelse af hindringer: Italienske kosmetikSMV'er har fortsat adgang til Kina

Takket være EU's markedsadgangspartnerskab har vi været i stand til hurtigt at indberette barrieren, så EU omgående kan påbegynde sin strategi for fjernelse af hindringer.

Fabio Franchina
ejer af Framesi S.p.A

Virksomheden

Mit navn er Fabio Franchina, og jeg er ejer af Framesi S.p.A., mellemstor kosmetikvirksomhed, beliggende i byen Paderno Dugnano, på udkanten af Milano i Italien. Min far grundlagde selskabet i 1945.

Vores virksomhed er specialiseret i professionelle hårplejeprodukter såsom shampoo, hårfarvningsmidler, hårstyling: fuldt udtænkt, oprettet og formuleret i Italien.

 

Adgang til udenlandske markeder: kernen i vores strategi

Vi er i vid udstrækning afhængige af international handel

  • vi eksporterer 75 % af vores "Made in Italy" -produkter
  • vi eksporterer til mere end 70 lande over hele verden.

Hindringer i tredjelande udgør imidlertid et stort problem for vores eksportmuligheder. Vi har ganske enkelt ikke råd til at blive forhindret i at få adgang til vores målmarkeder. Når sådanne hindringer opstår, er vi nødt til at handle hurtigt for at afhjælpe dem. Det er præcis, hvad Europa-Kommissionen gjorde, da der opstod en barriere i Kina.

Vores vækst vil komme fra Kina

I dag udgør vores handel med Kina kun 5 % af vores virksomhed, men vi forventer, at den vil vokse op til 20 % i løbet af de næste fem år. Det er derfor afgørende, at vi kan bevare adgangen til dette store marked.
Hindringer for
markedsadgang skubbede os næsten ud af Kina
.

I Kina er det obligatorisk at have specifikke krav på kinesisk på den ydre emballage.En mangeårig praksis i hele verden er at sætte en mærkat på et lokalt sprog over den originale emballage, som vi kalder for at klæbe på i vores jargon.Denne

enkle løsning gør det muligt at eksportere uden at medføre for store omkostninger, hvilket er meget vigtigt for mindre virksomheder.

Men vi stod over for et alvorligt problem, da vi blev informeret om en kinesisk lovgivning, der forbyder disse mærkater. Dette forbud ville reelt have lukket det kinesiske marked for vores virksomhed.

Vi kunne have mistet 7-8 % af den samlede omsætning med negative konsekvenser for både produktion og beskæftigelse. Denne situation var en reel trussel for vores virksomheds fremtid.

Takket være EU's indsats er problemet nu blevet løst, men

takket være EU's markedsadgangspartnerskab har vi været i stand til hurtigt at indberette barrieren, så EU straks kan påbegynde sin strategi for fjernelse af hindringer.

Jeg forstår, at Kommissionen og medlemsstaterne anvendte alle tænkelige fora til at give de kinesiske myndigheder meddelelse om vores bekymringer, hvilket i sidste ende førte til en afbrydelse af foranstaltningen, hvilket gjorde det muligt for os at undgå skaderne og fortsætte vores vækst i Kina.

 

Branchens synspunkt

Ifølge Cosmetics Europe, den europæiske brancheorganisation for kosmetik og personlig pleje, beskæftiger kosmetiksektoren omkring 1.8 mio. arbejdstagere i Europa og tilfører den europæiske økonomi en merværdi på mindst 29 mia. EUR om året. Der er i alt omkring 4,600 SMV'er i sektoren. Sammenslutningen kommenterede historien:

Da vores italienske foreningsmedlem Cosmetica Italia informerede os om denne markedsadgangsbarriere, som Framesi S.p.A. oprindeligt havde rapporteret, tøvede vi ikke med at bruge rammerne for markedsadgangspartnerskabet til at gøre Kommissionen opmærksom på dette problem. I kølvandet på den stigende protektionisme er det afgørende, at vi fortsætter med at anvende rammerne for markedsadgangspartnerskabet fremover.


Se mere

Del denne side: