История на предприятия:

Премахване на пречките: Италианското предприятие за козметични продукти (МСП) запазва достъп до Китай

Премахване на пречките: Италианското предприятие за козметични продукти (МСП) запазва достъп до Китай

Благодарение на партньорството на ЕС за достъп до пазари успяхме да съобщим за пречките бързо, което позволи на ЕС незабавно да започне своята стратегия за премахване на пречките.

Fabio Franchina,
собственик на Framesi S.p.A

Дружество

Името ми е Fabio Franchina и аз съм собственик на Framesi S.p.A., средно предприятие за козметични продукти, разположено в град Paderno Dugnano, в покрайнините на Милано в Италия. Баща ми основава дружеството през 1945 г.

Нашето предприятие е специализирано в професионални продукти за грижа за косата, като шампоани, бои за коса, стилизиране на коса: напълно замислена, създадена и формулирана в Италия.

 

Достъп до чуждестранни пазари: същината на нашата стратегия

До голяма степен сега разчитаме на международната търговия.

  • изнасяме 75 % от нашите продукти „Произведено в Италия“
  • изнасяме за повече от 70 държави по света.

Бариерите в трети държави обаче представляват голям проблем за нашите възможности за износ. Просто не можем да си позволим да бъдем възпрепятствани да имаме достъп до нашите целеви пазари. След като възникнат такива пречки, трябва да действаме бързо, за да се справим с тях. Точно това направи Европейската комисия, когато в Китай се появи пречка.

Нашият растеж ще дойде от Китай

днес, като търговията ни в Китай представлява едва 5 % от нашия бизнес, но очакваме тя да нарасне до 20 % през следващите пет години. Поради това е от съществено значение да можем да запазим достъпа до този голям пазар.
Бариерата за
достъп до пазара почти ни изтласкаше от Китай


В Китай е задължително да имаме специфични изисквания на китайски език върху външните опаковки.Дългогодишна практика в целия свят е да поставяме стикер на местен език върху оригиналната опаковка, което се нарича прекалено прилепване в нашия жаргон.

Това просто решение дава възможност за износ, без да е свързано с твърде много разходи, нещо много важно за по-малките дружества.

Но бяхме изправени пред сериозен проблем, когато бяхме информирани за китайско законодателство, забраняващо тези стикери. Тази забрана на практика би затворила китайския пазар за нашето дружество.

Бихме могли да загубим 7 — -8 % от общия оборот с отрицателни последици както за производството, така и за заетостта. Тази ситуация беше реална заплаха за бъдещето на нашето дружество.

Благодарение на намесата на ЕС проблемът вече е решен,но благодарение

на партньорството на ЕС за достъп до пазари успяхме бързо да съобщим за бариерата, което позволи на ЕС незабавно да започне своята стратегия за премахване на пречките.

Разбирам, че Комисията и държавите членки са използвали всички възможни форуми, за да изразят опасенията си пред китайските органи, което в крайна сметка доведе до прекъсване на мярката, което ни позволи да избегнем щетите и да продължим растежа си в Китай.

 

Гледната точка на отрасъла

Според Cosmetics Europe, Европейската търговска асоциация за козметичната промишленост и сектора за лична хигиена, козметичният сектор осигурява заетост на около 1.8 милиона работници в Европа и осигурява най-малко 29 милиарда евро добавена стойност за европейската икономика годишно. В сектора има общо около 4,600 МСП. Сдружението коментира историята:

Когато нашият италиански член на сдружението Cosmetica Italia ни информира за тази бариера за достъп до пазара, първоначално докладвана от Framesi S.p.A., не се поколебахме да използваме рамката на Партньорството за достъп до пазари, за да сигнализираме за този въпрос пред Комисията. След засилването на протекционизма е от съществено значение да продължим да използваме рамката на Партньорството за достъп до пазари в бъдеще.


Вж. повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки