Företagsberättelse:

Avlägsna hinder: Italienska kosmetikaföretag har fortfarande tillgång till Kina

Avlägsna hinder: Italienska kosmetikaföretag har fortfarande tillgång till Kina

Tack vare EU:s partnerskap för marknadstillträde har vi snabbt kunnat rapportera hindret, vilket gör det möjligt för EU att omedelbart inleda sin strategi för undanröjande av hinder.

Fabio Franchina
ägare av Framesi S.p.A

Företaget

Jag heter Fabio Franchina och äger Framesi S.p.A., medelstort kosmetikaföretag i staden Paderno Dugnano, i utkanten av Milano i Italien. Min far grundade företaget 1945.

Vårt företag specialiserar sig på hårvårdsprodukter för professionellt bruk, t.ex. schampo, hårfärgningsmedel och hårstilning: har utformats, skapats och formulerats fullt ut i Italien.

 

Tillträde till utländska marknader: kärnan i vår strategi

I stor utsträckning är vi nu beroende av internationell handel

  • vi exporterar 75 % av våra produkter ”Made in Italy”
  • vi exporterar till mer än 70 länder över hela världen.

Hinder i tredjeländer utgör dock ett stort problem för våra exportmöjligheter. Vi har helt enkelt inte råd att hindras från att komma in på våra målmarknader. När sådana hinder väl uppstår måste vi agera snabbt för att ta itu med dem. Detta är precis vad Europeiska kommissionen gjorde när ett hinder uppkom i Kina.

Vår tillväxt kommer att komma från Kina

I dag utgör vår handel till Kina endast 5 % av vår verksamhet, men vi förväntar oss att den kommer att växa upp till 20 % under de kommande fem åren. Det är därför viktigt att vi kan upprätthålla tillträdet till denna stora marknad.
Hinder för
marknadstillträde har nästan trängt ut oss från Kina


I Kina är det obligatoriskt att ha särskilda krav på kinesiska på ytterförpackningen.En långvarig praxis i hela världen är att sätta ett klistermärke på ett lokalt språk över originalförpackningen, vilket vi kallar för klistermärken i vår jargong.Denna

enkla lösning gör det möjligt att exportera utan att medföra för höga kostnader, något som är mycket viktigt för mindre företag.

Men vi ställdes inför ett allvarligt problem när vi informerades om en kinesisk lagstiftning som förbjuder dessa klistermärken. Detta förbud skulle i praktiken ha stängt den kinesiska marknaden för vårt företag.

Vi kunde ha förlorat 7 – -8 % av den totala omsättningen med negativa konsekvenser för både produktion och sysselsättning. Denna situation utgjorde ett verkligt hot mot vårt företags framtid.

Tack vare EU:s ingripande har problemet nu lösts,men tack vare

EU:s partnerskap för marknadstillträde har vi snabbt kunnat rapportera hindret, vilket gör det möjligt för EU att omedelbart inleda sin strategi för undanröjande av hinder.

Jag förstår att kommissionen och medlemsstaterna använde alla tänkbara forum för att framföra våra farhågor till de kinesiska myndigheterna, vilket så småningom ledde till att åtgärden avbröts, så att vi kunde undvika skadan och fortsätta vår tillväxt i Kina.

 

Industrins ståndpunkt

Enligt Cosmetics Europe, den europeiska branschorganisationen för kosmetika- och kroppsvårdsbranschen, sysselsätter kosmetikaindustrin omkring 1.8 miljoner arbetstagare i Europa och tillför minst 29 miljarder euro i mervärde till den europeiska ekonomin varje år. Det finns omkring 4,600 små och medelstora företag inom sektorn. Föreningen kommenterade berättelsen:

När vår italienska föreningsmedlem, Cosmetica Italia, informerade oss om detta hinder för marknadstillträde som Framesi S.p.A. ursprungligen rapporterade, tvekade vi inte att använda ramen för partnerskapet för marknadstillträde för att flagga denna fråga till kommissionen. I kölvattnet av den ökade protektionismen är det viktigt att vi fortsätter att använda ramen för partnerskapet för marknadstillträde framöver.


Se mer

Dela sidan:

Genvägar