Príbeh spoločnosti:

Odstraňovanie prekážok: Talianske MSP pôsobiace v oblasti kozmetiky si ponechávajú prístup do Číny

Odstraňovanie prekážok: Talianske MSP pôsobiace v oblasti kozmetiky si ponechávajú prístup do Číny

Vďaka partnerstvu EÚ pre prístup na trh sme dokázali túto prekážku nahlásiť rýchlo, čo EÚ umožnilo okamžite začať svoju stratégiu odstraňovania prekážok.

Fabio Franchina,
majiteľ Framesi S.p.A

Spoločnosť

Volám sa Fabio Franchina a som majiteľom stredne veľkej kozmetickej spoločnosti Framesi S.p.A. so sídlom v meste Paderno Dugnano na okraji Milána v Taliansku. Môj otec založil spoločnosť v roku 1945.

Naše podnikanie sa špecializuje na profesionálne výrobky na starostlivosť o vlasy, ako sú šampóny, farby na vlasy, tvarovanie vlasov: plne koncipované, vytvorené a formulované v Taliansku.

 

Prístup na zahraničné trhy: jadro našej stratégie

Vo veľkej miere závisíme od medzinárodného obchodu.

  • vyvážame 75 % našich výrobkov „Vyrobené v Taliansku“
  • vyvážame do viac ako 70 krajín na celom svete.

Prekážky v tretích krajinách však predstavujú veľký problém pre naše vývozné príležitosti. Jednoducho si nemôžeme dovoliť brániť v prístupe na naše cieľové trhy. Keď sa takéto prekážky objavia, musíme urýchlene konať, aby sme ich vyriešili. Presne to urobila Európska komisia, keď sa v Číne objavila prekážka.

Náš rast bude pochádzať z Číny

. V súčasnosti predstavuje náš obchod s Čínou len 5 % nášho podnikania, ale očakávame, že v nasledujúcich piatich rokoch stúpne až na 20 %. Preto je nevyhnutné, aby sme si udržali prístup na tento veľký trh.

Prekážka prístupu na trh nás takmer vytlačila z Číny

V Číne je povinné mať osobitné požiadavky v čínštine na vonkajšom obale.Dlhodobou praxou na celom svete je umiestniť nálepku v miestnom jazyku nad pôvodným obalom, čo v našom žargóne nazývame nadmerné vylepšovanie.

Toto jednoduché riešenie umožňuje vývoz bez príliš vysokých nákladov, čo je pre menšie spoločnosti veľmi dôležité.Stretli sme sa

však s vážnym problémom, keď sme boli informovaní o čínskej legislatíve zakazujúcej tieto nálepky. Tento zákaz by skutočne zatvoril čínsky trh pre našu spoločnosť.

Mohli sme stratiť 7 – 8 % celkového obratu, čo by malo negatívny vplyv na výrobu aj zamestnanosť. Táto situácia bola skutočnou hrozbou pre budúcnosť našej spoločnosti.

Vďaka intervencii EÚ sa problém vyriešil,ale vďaka

partnerstvu EÚ pre prístup na trh sme dokázali túto prekážku rýchlo nahlásiť, čo EÚ umožnilo okamžite začať svoju stratégiu odstraňovania prekážok.

Chápem, že Komisia a členské štáty využili všetky možné fóra na vyjadrenie našich obáv čínskym orgánom, čo napokon viedlo k prerušeniu opatrenia, čo nám umožnilo vyhnúť sa škodám a pokračovať v našom raste v Číne.

 

Názor výrobného odvetvia

Podľa spoločnosti Cosmetics Europe, Európskeho obchodného združenia pre kozmetický priemysel a odvetvie osobnej starostlivosti, odvetvie kozmetických výrobkov zamestnáva v Európe približne 1,8 milióna pracovníkov a európskemu hospodárstvu ročne prináša pridanú hodnotu vo výške najmenej 29 miliárd EUR. V tomto sektore je celkovo približne 4 600 MSP. Združenie sa vyjadrilo k príbehu:

Keď nás naša talianska členka združenia Cosmetica Italia informovala o tejto prekážke prístupu na trh, ktorú pôvodne oznámila spoločnosť Framesi S.p.A., neváhali sme využiť rámec partnerstva pre prístup na trh na to, aby sme túto otázku okamžite oznámili Komisii. V dôsledku nárastu protekcionizmu je nevyhnutné, aby sme naďalej využívali rámec partnerstva pre prístup na trh v budúcnosti.


Pozri viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy