EORI number

Liidu tolliterritooriumil asutatud kauplejatel on tolli eesmärgil vaja ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumbrit (EORI), näiteks tollideklaratsiooni esitamiseks.

Kauplejad, kes ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, vajavad EORI numbrit ka eri olukordades.

Ettevõtjad ja kauplemiseks soovijad peavad tolliasutustega teavet vahetades kasutama EORI numbrit identifitseerimisnumbrina kõigis tolliprotseduurides.

Palun lugege kõiki üksikasju siin.

Jagage seda lehte: