Novinky:

Kulatý stůl s malými a středními podniky na oslavu čtvrtého výročí CETA, 21. září 2021

Kulatý stůl s malými a středními podniky na oslavu čtvrtého výročí CETA, 21. září 2021

Vaše výrobky nebo služby již vyvážejí do Kanady, ale snažíte se rozšířit svůj podnik? nebo ještě do Kanady nevyvážejí, ale mají o to zájem? Přihlaste se k účasti na této akci do 17. září.

EU a Kanada patří k nejdynamičtějším ekonomikám světa. Kanada je devátou největší ekonomikou světa podle HDP a je významným dovozcem zboží a služeb, které podnikům v EU všech velikostí poskytují mnoho příležitostí.

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) je ambiciózní a inkluzivní dohoda o volném obchodu, která pokrývá prakticky všechna odvětví a aspekty obchodu mezi EU a Kanadou. Od září 2017 nabízí jeho široká oblast působnosti celou řadu výhod a výhod pro podniky v EU, včetně malých a středních podniků (MSP) v celé řadě odvětví. Díky komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci mohou malé a střední podniky využít preferenčního přístupu a omezit překážky, aby pomohly rozvíjet své podnikání.

Více

Lhůta pro registraci je 17. září 2021.

Registrační stránka

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy