ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει εμπορεύματα εκτός της ΕΕ; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να εξάγει και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξαγωγής.

5 Βήματα προς την κατεύθυνση της εξαγωγής ενός προϊόντος

 
 

Πριν ξεκινήσετε — Είναι η επιχείρησή σας έτοιμη να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές;

Σκοπεύετε να εξαγάγετε ένα προϊόν για πρώτη φορά;

Προηγουμένως, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

 • Το προϊόν σας είναι ήδη επιτυχές στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να πωλεί το προϊόν σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
 • Δεσμεύεται η διοίκηση της εταιρείας σας να επεκτείνει τις εξαγωγικές αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό/εμπορικό/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εξαγωγών σε αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εξαγωγής του προϊόντος στην εξαγωγική σας αγορά; Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε το προϊόν σας απευθείας στον αγοραστή σας στην εξαγωγική σας αγορά, όπως σε άλλη εταιρεία ή σε καταναλωτή, ή έμμεσα, χρησιμοποιώντας τρίτο μέρος, όπως αντιπρόσωπο ή διανομέα. Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εξαγωγές μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατά περίπτωση, η διανοητική ιδιοκτησία που σχετίζεται με το προϊόν σας προστατεύεται στην εξαγωγική σας αγορά;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας την ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη να προσαρμόσει το προϊόν της στις πολιτιστικές προτιμήσεις ή στα διαφορετικά τεχνικά πρότυπα σε χώρες εκτός της ΕΕ;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις παραπάνω ερωτήσεις και συζητήστε τις στο πλαίσιο της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να συναλλάσσεστε με τρίτες χώρες ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το κάνετε.

 

1

Βρείτε μια αγορά κι έναν αγοραστή

Για να εξαγάγετε προϊόντα εκτός της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσετε μια αγορά και να βρείτε αγοραστή για το προϊόν σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Ο εμπορικός βοηθόςμου» θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κατάλληλες αγορές για το προϊόν σας. Θα σας βοηθήσει επίσης να καθορίσετε τις απαιτήσεις για τον αγοραστή σας, όπως οι απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης για την εμπορία συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Δεδομένου ότι ο αγοραστής σας είναι συνήθως ο εισαγωγέας και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εισαγωγή του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού και στην αγορά της, ο χαρακτηρισμός του για τον ρόλο αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Οι ακόλουθοι φορείς ή φορείς μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ευκαιριών στις εξαγωγικές αγορές και στην εξεύρεση εγκεκριμένων αγοραστών.

 • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες αγορές και τους επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
 • Οι ειδικοί για το εμπόριο πάροχοι ειδήσεων ή οι υπηρεσίες προώθησης του εμπορίου στη χώρα σας ή στην επιλεγμένη εξαγωγική αγορά σας που καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μπορούν να βοηθήσουν. Οι οργανισμοί αυτοί συχνά παρέχουν μελέτες σε βασικούς εξαγωγικούς τομείς.
 • Σύμβουλοι εξαγωγών και σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις αγορές-στόχους σας;

Εξέταση δυνητικών εξαγωγικών αγορών για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας και εξέταση του κατά πόσον το προϊόν σας θα είναι ανταγωνιστικό στην εξαγωγική αγορά.

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής αγοράς-στόχου σας.

Τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές μπορούν να δείξουν αν η χώρα-στόχος σας εισάγει ήδη τον τύπο του προϊόντος σας, από το οποίο προέρχονται οι εισαγωγές και εάν υπάρχει ήδη υψηλή προσφορά στην αγορά. Τα χαμηλά αριθμητικά στοιχεία μπορεί να δείξουν μια ευκαιρία, αλλά και να αποκαλύψετε εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά ή ακόμη και φραγμούς, τα οποία μπορείτε να ελέγξετε με τον βοηθό μου σε θέματα εμπορίου.

Πώς μπορείτε να βρείτε δυνητικούς αγοραστές;

Μόλις επιλέξετε μία ή περισσότερες αγορές-στόχους, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός δυνητικών εμπορικών εταίρων και επιχειρηματικών επαφών.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

 • εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για συναντήσεις αγοραστών και πωλητών. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς, στις οποίες συμμετέχουν επίσης εταιρείες από τρίτες χώρες.
 • εκδηλώσεις ή βοήθεια που παρέχονται από εμπορικά επιμελητήρια για τη δημιουργία επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο και ίσως είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι αντίστοιχες επιλογές.

Σε αντίθεση με τις εγχώριες συναλλαγές, ο χαρακτηρισμός του αγοραστή για την εισαγωγική συναλλαγή και η πραγματική χρησιμοποίηση ή εμπορία του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν σας επιτρέπεται να πωλήσετε στην κυβέρνηση στη δυνητική εξαγωγική αγορά σας.

Τι είναι οι δημόσιες συμβάσεις;

 

2

Ελέγξτε τις συνθήκες εξαγωγής στην ΕΕ και τις απαιτήσεις εισαγωγής στην αγορά-στόχο

Για να εξαγάγετε το προϊόν σας εκτός της ΕΕ πρέπει να πληροίτε ορισμένες βασικές απαιτήσεις.

Πώς μπορείτε να εξαγάγετε;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξαγάγετε ένα προϊόν.

 • Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε απευθείας σε έναν αγοραστή στην εξαγωγική σας αγορά. Μπορεί να πρόκειται για άλλη εταιρεία ή καταναλωτή.
 • Εναλλακτικά, ιδίως οι πολύ μικρές εταιρείες πραγματοποιούν συχνά έμμεσες εξαγωγές μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Ποιος μπορεί να εξάγει;

 • Κανονικά πρέπει να είστε εγκατεστημένος στην ΕΕ ως εταιρεία ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ.
 • Γενικά, πρέπει επίσης να εγγραφείτε στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο εμπορικό σας επιμελητήριο.
 • Εάν είστε κάτοικος ΕΕ, πρέπει να διαθέτετε άδεια εργασίας για την άσκηση ανεξάρτητης εμπορικής δραστηριότητας· επιπλέον, πρέπει να βρείτε ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που είναι πρόθυμο να ενεργεί για λογαριασμό σας ως εξαγωγέας (π.χ. πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής ή εκτελωνιστής).

Πώς να εγγραφείτε ως εξαγωγέας;

Ως εξαγωγέας της ΕΕ πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον λεγόμενο αριθμό καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (EORI).

Ο EORI είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, τον οποίο χρειάζεστε για όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις εξαγωγής.

ΕΥΘΥΝΗ: Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα.

Προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες:

Εάν επιθυμείτε να εξαγάγετε σε χώρα της οποίας η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με χαμηλότερους δασμούς και να επωφεληθείτε από αυτούς, μπορεί επίσης να χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για την ιδιότητα του εγκεκριμένου εξαγωγέα (ΕΑ) ή, ανάλογα με τη συμφωνία, να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε εγγεγραμμένος εξαγωγέας (REX). Η ΕΣΔ εφαρμόζεται στο ΣΕΕ και το REX μέσω της εθνικής τελωνειακής διοίκησης της χώρας σας.

Ως εξουσιοδοτημένος εξαγωγέας, μπορείτε να συντάξετε «δηλώσεις καταγωγής», ως εγγεγραμμένος εξαγωγέας «δηλώσεις καταγωγής» και πέραν των κατώτατων ορίων αξίας για τις αποστολές, όπως ορίζονται στη σχετική συμφωνία. Οι εν λόγω δηλώσεις ή δηλώσεις αναφέρουν ότι τα προς εξαγωγή προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται σε δεδομένη εμπορική συμφωνία.

Πιθανές απλουστεύσεις

Εάν συχνά εξάγετε και διαθέτετε καταρτισμένο προσωπικό και αξιόπιστη οργάνωση των τελωνειακών διαδικασιών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ). Στο πλαίσιο αυτό, οι πιο έμπειροι επιτηδευματίες μπορούν επίσης να εξετάσουν το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΕΟΦ).

Περιορίζεται η εξαγωγή του προϊόντος σας στην ΕΕ;

Η εξαγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή η εξαγωγή ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού μπορεί να απαγορευθεί ή να περιοριστεί. Ενδέχεται να χρειάζεστε άδεια ή έγκριση.

 • Ελέγξτε στο TARIC για να δείτε αν χρειάζεστε άδεια εξαγωγής για το προϊόν σας·
 • Ελέγξτε τους εξαγωγικούς περιορισμούς στον χάρτη κυρώσεων της ΕΕ.
 • Για ορισμένα προϊόντα μπορεί να υπάρχουν κατ’ εξαίρεση εθνικοί περιορισμοί του κράτους μέλους σας, τους οποίους θα πρέπει να ελέγξετε με τις αρμόδιες αρχές του.

Οι κύριοι τύποι προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις είναι:

 • ορισμένα ζώντα ζώα, κρέας και φυτά.
 • απειλούμενα με εξαφάνιση είδη
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜ
 • επικίνδυνες χημικές ουσίες
 • φάρμακα και φάρμακα
 • όπλα
 • αγαθά διπλής χρήσης
 • απόβλητα
 • πολιτιστικά αγαθά (αξιόλογες αρχαιότητες και έργα τέχνης)
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά εμπορεύματα
 • αναξιοπρεπή άρθρα, δημοσιεύσεις και βιντεοσκοπήσεις

Για τα προϊόντα αυτά ελέγχεται ποιοι κανόνες ισχύουν.

Υπάρχουν περιορισμοί στην εξαγωγική σας αγορά;

Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι η χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε δεν εφαρμόζει απαγορεύσεις ή περιορισμούς στο προϊόν σας που απαγορεύουν την είσοδό του στη χώρα ή τη διάθεσή του στην αγορά. Παρόλο που ο αγοραστής σας αναλαμβάνει συνήθως την ευθύνη για την εισαγωγή, καθώς και για τη χρήση ή την εμπορία του προϊόντος σας, για επιτυχείς και βιώσιμες συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε τις απαγορεύσεις εισαγωγής καθώς και τους περιορισμούς εισαγωγών στη χώρα εισαγωγής.

Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή των περιορισμών σε διάφορες χώρες προορισμού, επισκεφθείτε τον δικό μου εμπορικό βοηθό.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε γενικές εξηγήσεις για τα διάφορα είδη περιορισμών στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Ποιοι δασμοί ισχύουν για το προϊόν σας;

Ενδέχεταινα χρειαστεί να πληρώσετε δασμούς για το προϊόν σας όταν το προϊόν διατίθεται στην εξαγωγική αγορά. Θα βρείτε τους δασμούς που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες προορισμού στον εμπορικό βοηθό μου

Εξαρτάται από τη συμφωνία και τη σύμβασή σας με τον αγοραστή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να αφήνεται ο εκτελωνισμός κατά την εισαγωγή στον αγοραστή, ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς που καθίστανται απαιτητοί κατά την εισαγωγή. Μην ξεχνάτε ότι η τελευταία θα προσθέσει στην τιμή του προϊόντος σας στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτό το λεγόμενο κόστος εκφόρτωσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστικό.

 

Τι είναι ο εισαγωγικός δασμός;

Μπορεί η εταιρεία μου να επωφεληθεί από προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού;

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με τη χώρα προορισμού, το προϊόν σας μπορεί να μειωθεί ή ακόμη και να καταργηθεί πλήρως. Οι εν λόγω δασμοί ονομάζονται προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές.

Στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός» θα λάβετε τους προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ σε διάφορες χώρες προορισμού.

Ωστόσο, οι εν λόγω προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές εξαρτώνται από το αν το προϊόν σας παράγεται στο έδαφος των εταίρων της προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας και σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της παρούσας συμφωνίας.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν υπάρχει προτιμησιακός δασμολογικός συντελεστής και το λεγόμενο προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ του κανονικού δασμολογικού συντελεστή ΜΕΚ και του προτιμησιακού δασμού της ΕΕ.

Στην περίπτωση αυτή και θα θέλατε να προσκομίσετε αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής που να επιτρέπει την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμού, θα πρέπει να τηρείτε τους κανόνες καταγωγής.

Για τον σκοπό αυτό, θα χρειάζεστε τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που προέρχονται από τρίτους. Εντός της ΕΕ αυτό πραγματοποιείται με τις λεγόμενες δηλώσεις προμηθευτή που θα πρέπει να συγκεντρώσετε για τον σκοπό αυτό.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προορισμού μπορείτε να συμβουλευτείτε τον εμπορικό βοηθό μου.

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ:

 • παρέχετε ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο σύνολο κανόνων για εσάς όταν συναλλάσσεστε με ξένες αγορές.
 • να διασφαλίσει ότι οι νόμοι των τρίτων χωρών δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των προϊόντων της ΕΕ.
 • δημιουργήστε νέες και καλύτερες εξαγωγικές ευκαιρίες για την εταιρεία σας και διευκολύνοντας τις επενδύσεις στο εξωτερικό.

Ισχύουν μέτρα εμπορικής άμυνας για το προϊόν σας;

Ταμέτρα εμπορικής άμυνας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας από τη χώρα εισαγωγής. Τα μέτρα αυτά μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικό κόστος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εξαγωγών σας. Τα σημαντικότερα είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ, αλλά μπορεί επίσης να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα ή μέτρα διασφάλισης. Αν και ο αγοραστής σας σύμφωνα με τη συμβατική συμφωνία θα ενεργεί συνήθως ως εισαγωγέας και θα επωμίζεται το εν λόγω πρόσθετο κόστος, αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για επιτυχείς και βιώσιμες συναλλαγές.

Τα σχετικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, που εφαρμόζονται από μια συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής, αντικατοπτρίζονται στον εμπορικό βοηθό μου.

Ποιοι είναι οι σχετικοί φόροι και πρόσθετοι δασμοί στην εξαγωγική σας αγορά;

Ελέγξτε επίσης ποιοι φόροι και, κατά περίπτωση, πρόσθετοι δασμοί πρέπει να καταβληθούν κατά την εισαγωγή του προϊόντος σας. Οι φόροι και οι πρόσθετοι δασμοί που καθίστανται απαιτητοί κατά την εισαγωγή σε διάφορες χώρες προορισμού μπορούν επίσης να αναζητηθούν στον εμπορικό βοηθό μου.

Τα έξοδα αυτά θα βαρύνουν συνήθως τον αγοραστή στο πλαίσιο του ρόλου του στον εισαγωγέα, αλλά θα αυξήσουν το εκφορτωθέν κόστος και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σας στην εξαγωγική αγορά. Όσον αφορά το τελευταίο, εξετάστε την ευθυγράμμιση με τον εισαγωγέα σας.

Όταν πραγματοποιείτε απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές, διερευνήστε αν χρειάζεστε εγγραφή στις φορολογικές αρχές της εξαγωγικής σας αγοράς.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και οι τεχνικές απαιτήσεις για το προϊόν σας;

Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από την εξαγωγική σας αγορά. Η συμμόρφωση με αυτά εμπίπτει συνήθως στην ευθύνη του αγοραστή σας ως εισαγωγέα, ο οποίος, ωστόσο, θα χρειαστεί τη βοήθειά σας για να αποδείξει αυτή τη συμμόρφωση. Δεδομένου ότι αυτό καθορίζεται από τη συμβατική συμφωνία, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να αναλάβετε μόνο τις απαιτήσεις που μπορείτε να εκπληρώσετε στο πλαίσιο του ρόλου σας ως εξαγωγέα. Η ευθυγράμμιση με τον εισαγωγέα είναι όχι μόνο σκόπιμη, αλλά συνήθως αναγκαία. Οι πληροφορίες στον εμπορικό βοηθό μου θασας βοηθήσουν να διαφοροποιήσετε τις αντικειμενικές απαιτήσεις από τα ατομικά συμφέροντα του αγοραστή σας.

Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από την εξαγωγική σας αγορά.

Για παράδειγμα:

Ίσως χρειαστεί να προσκομίσετε πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της χώρας. Αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες της ΕΕ.

Τα περισσότερα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής (που συχνά αναφέρονται ως υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις) στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτά ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικούς τύπους δοκιμών και πιστοποίησης.

Αυτό ισχύει συχνά για τις τεχνικές απαιτήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα.

Οι περισσότερες χώρες απαιτούν υγειονομικά πιστοποιητικά για:

 • φυτά
 • ζώντα ζώα
 • ζωικά προϊόντα
 • γενετικά υλικά

Για παράδειγμα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει επίσης συνήθως να συνοδεύονται από πιστοποιητικό.

Πώς να πιστοποιήσετε το προϊόν σας;

Θα πρέπει να ελέγξετε στην ενότητα Διαδικασίες και διατυπώσεις του Εμπορικού Συμβούλου μου και, ανάλογα με την περίπτωση, να διευκρινίσετε στη συνέχεια με τον πελάτη σας τα ακόλουθα:

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις πιστοποίησης στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Ποια πιστοποιητικά γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες αρχές.
 • Κατά πόσον οι δοκιμές μπορούν να διενεργηθούν από διαπιστευμένο εργαστήριο ή ίδρυμα στην ΕΕ
 • ή αν η πιστοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί στη χώρα προορισμού.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης για το προϊόν σας;

Οι χώρες έχουν συχνά λεπτομερείς απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

 • Τα υποχρεωτικά σήματα και οι ετικέτες στα καταναλωτικά προϊόντα και στις συσκευασίες τους σχετίζονται συνήθως με τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και/ή το περιβάλλον. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όπως τα συστατικά ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Συνήθως υπάρχουν διάφοροι φορείς που είναι αρμόδιοι για διάφορους κλάδους, π.χ. η ιατρική, η ηλεκτρική, η βιομηχανία τροφίμων και η χημική βιομηχανία, οι οποίες έχουν όλες πολύ διαφορετικές απαιτήσεις.

Για μια επισκόπηση των σχετικών απαιτήσεων που εφαρμόζονται από μια συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής, ανατρέξτε στο τμήμα Διαδικασίες και Διατυπώσεις του Μέλους Εμπορίου μου.

Το προϊόν σας χρειάζεται προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας;

Είναι σημαντικό να ελέγξετε πώς προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία του προϊόντος σας στη χώρα στην οποία θέλετε να εξαγάγετε.

 

 • Ελέγξτε αν πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή πώς προστατεύονται τα σχέδια ή υποδείγματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οι γεωγραφικές ενδείξεις σας στην εξαγωγική σας αγορά

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία θέλετε να εξαγάγετε, η συμφωνία μπορεί να παρέχει πρόσθετη προστασία.

 

3

Προετοιμάστε την πώληση και οργανώστε τη μεταφορά

Πώς επιμερίζονται οι ευθύνες μεταξύ σας και του αγοραστή σας;

Όπως προαναφέρθηκε, η ευθύνη των μερών μιας συναλλαγής εξαγωγής/εισαγωγής καθορίζεται στη συμβατική συμφωνία. Εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, την ευθύνη για την εισαγωγή, τη χρηστικότητα ή την εμπορία του προϊόντος σας θα πρέπει να αναλαμβάνει ο αγοραστής ως εισαγωγέας. Μόνο οι έμπειροι επιτηδευματίες θα πρέπει να παρεκκλίνουν από αυτόν τον κανόνα. Ανάλογα με τις νομικές ρυθμίσεις στη χώρα εισαγωγής, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με ορισμένες απαιτήσεις της χώρας αυτής, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις αυτές να παραμείνουν στον αγοραστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Incoterms® για να καθορίσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις των μερών.

Το Incoterms® καθορίζει τις ευθύνες των πωλητών και των αγοραστών για την παράδοση, την ασφάλιση και τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων πώλησης και καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής στην ΕΕ και τις διατυπώσεις εισαγωγής στη χώρα προορισμού.

Παραδείγματα:

 • «Ελεύθερο επί του σκάφους» (FOB): σημαίνει ότι ο εξαγωγέας ή ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των τοπικών δαπανών:
 • μεταφορά των εμπορευμάτων στον λιμένα αποστολής
 • κόστος φόρτωσης
 • διαδικασίες εκτελωνισμού στη χώρα εξαγωγής.

 

Ο πελάτης σας είναι υπεύθυνος για το κόστος:

 • μεταφορά από τον λιμένα αποστολής και μετά
 • ασφάλιση
 • εκφόρτωση
 • μεταφορά από τον λιμένα άφιξης στον τελικό προορισμό.
 • «Κόστος, ασφάλιση και ναύλος» (CIF): ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για τις τοπικές δαπάνες στο πλαίσιο του FOB, συν:
 • επιβαρύνσεις φορτίου
 • ασφάλιση

Στο σημείο CIF, ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα μέχρι την άφιξη των προϊόντων στον λιμένα προορισμού του.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Incoterm® EXW δεν μπορεί να μεταβάλει την ευθύνη σας ως εξαγωγέα έναντι των αρχών της χώρας σας, ενώ το DDP ενέχει τον κίνδυνο ανάληψης ευθυνών στη χώρα εισαγωγής, τις οποίες δεν μπορεί να εκπληρώσει ο εξαγωγέας.

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία εξαγωγής και μεταφοράς;

Ένας πράκτορας προώθησης μπορεί να βοηθήσει με

 • οργάνωση της συλλογής και παράδοσης των προϊόντων σας
 • διαπραγμάτευση ναύλων με μεταφορείς
 • κράτηση χώρου φορτίου
 • συσκευασία
 • ασφάλιση
 • προετοιμασία τελωνειακών εγγράφων για λογαριασμό σας

Αναζητήστε προγράμματα χρηματοδότησης των εξαγωγών και στήριξης των εξαγωγών τα οποία συχνά παρέχουν οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Να εξετάσει το ενδεχόμενο ασφάλισης εξαγωγών που προσφέρεται είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε από εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαγωγών-εισαγωγών.

 

4

Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό των εξαγωγών στην ΕΕ

Τα έγγραφα που καταρτίζονται για εξαγωγή χρησιμεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, για εισαγωγή στη χώρα προορισμού. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες απαιτήσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον αγοραστή σας ως εισαγωγέα.

Ποια έγγραφα προετοιμάζονται για τα τελωνεία;

 

Πρέπει πρώτα να υποβάλετε ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής στην εθνική τελωνειακή αρχή της χώρας σας.

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Για μικρές αποστολές αξίας κάτω των 1,000 EUR, μπορεί να αρκεί προφορική δήλωση συνοδευόμενη από παραστατικό μεταφοράς ή τιμολόγιο.

Η διασάφηση εξαγωγής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ίδια τα εμπορεύματα και τη μεταφορά. Περιλαμβάνει:

 • την καταγωγή των εμπορευμάτων,
 • χώρα προορισμού,
 • κωδικοί εμπορευμάτων,
 • τους κωδικούς τελωνειακού καθεστώτος, και
 • αξία των εμπορευμάτων.

Τα έγγραφα που πρέπει να προετοιμάσετε περιλαμβάνουν:

 • Τιμολόγιο και έγγραφα μεταφοράς και κατάλογος συσκευασίας: Πρέπει να φυλάσσετε όλα τα έγγραφα για τουλάχιστον τρία έτη σε περίπτωση ελέγχων μετά τον εκτελωνισμό των εξαγωγών (η εθνική εμπορική και φορολογική νομοθεσία προβλέπει συχνά μεγαλύτερες περιόδους).
 • Αρχεία ΦΠΑ και εξαγωγών: Όταν εξάγετε εκτός της ΕΕ, το προϊόν σας απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε επιχείρηση ή σε μεμονωμένο καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε αρχεία σχετικά με την εξαγωγή και την απόδειξη εξαγωγής που εκδίδει η τελωνειακή αρχή.
 • Πιστοποιητικά ή άδειες: ενδέχεται επίσης να απαιτούνται φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής για σκοπούς εξαγωγής.

Ποιος υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση;

Μπορείτε να υποβάλετε ο ίδιος την τελωνειακή διασάφηση ή να την υποβάλετε από πάροχο υπηρεσιών που είναι ο τελωνειακός σας αντιπρόσωπος. Εάν προσλαμβάνετε διαβιβάζουσα εταιρεία ή εκτελωνιστή, μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό σας.

Πώς υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής και τα εμπορεύματα προς εξαγωγή;

Το καθεστώς εξαγωγής περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής, και
 • την προσκόμιση των εμπορευμάτων και την ένδειξη του κύριου αριθμού αναφοράς (MRN) της διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου, ακολουθούμενη από παράδοση προς έξοδο.

 

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της τελωνειακής σας αρχής.

Γενικά, πρέπει να καταθέσετε τη διασάφηση εξαγωγής σας στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας ή, κατά περίπτωση, στο τελωνείο στο οποίο συσκευάζονται ή φορτώνονται τα εμπορεύματα για εξαγωγή εκτός της ΕΕ.

Εάν η αξία των εμπορευμάτων σε μία αποστολή εξαγωγής δεν υπερβαίνει τα 3,000 EUR και τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο τελωνείο του τόπου εξόδου.

 

Έχετε υπόψη ότι η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται πριν από την πραγματική στιγμή κατά την οποία τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από την ΕΕ. Να δοθεί επαρκής χρόνος στο τελωνείο εξαγωγής για τη διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων κινδύνου πριν από τη χορήγηση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων.

Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανές περιπτώσεις:

 • Τα εμπορεύματά σας μπορούν να παραδοθούν προς εξαγωγή με βάση την υποβληθείσα διασάφηση εξαγωγής, ή
 • Τα προϊόντα σας μπορούν να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων και μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε περαιτέρω έγγραφα πριν από τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σας, ή
 • Η εξαγωγή σας μπορεί να επιλεγεί για έλεγχο εγγράφου καθώς και για φυσικό έλεγχο.

Για πιο τακτικές εξαγωγές, θα πρέπει να εξεταστούν απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ).

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /τόποι/φορολογία/φάκελοι/πόροι/έγγραφα /τελωνεία/τελωνειακός κώδικας/ οδηγίες_export_en.pdf

 

5

Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή στη χώρα προορισμού.

Όταν τα προϊόντα σας φθάσουν στη χώρα προορισμού, οι τοπικές απαιτήσεις και διαδικασίες εισαγωγής θα ισχύουν για τις εξαγωγές σας. Χρησιμοποιήστε τον εμπορικό βοηθό μου για να καθορίσετε τις εν λόγω απαιτήσεις και να είστε σε θέση να τις ευθυγραμμίσετε με τον αγοραστή σας.

ΕΥΘΥΝΗ:

 • Μερικές φορές είναι δυνατή η επεξεργασία πριν από την άφιξη, δηλαδή μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά έγγραφα πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στη χώρα στην οποία εξάγετε.
 • Πρέπει να συμφωνήσετε με τον αγοραστή ποια έγγραφα πρέπει να συνταχθούν από τον εξαγωγέα και ποια από τον αγοραστή, ο οποίος, ως εισαγωγέας, είναι συνήθως υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό και τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς. Οι ρόλοι και οι ευθύνες του εξαγωγέα και του εισαγωγέα καθορίζονται από τη συμβατική συμφωνία, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο αυτό.

Έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούν οι αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού

 • Εμπορικό τιμολόγιο (με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του).
 • Κατάλογος συσκευασίας
 • Πιστοποιητικά εισαγωγής (αυτόματα ή μη) για ορισμένα εμπορεύματα.
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία.
 • Αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής (δηλ. EUR.1, EUR-MED, δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής), υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού και τα προϊόντα σας πληρούν τους σχετικούς κανόνες καταγωγής.
 • Πιστοποιητικό καταγωγής που αποδεικνύει τη μη προτιμησιακή καταγωγή του προϊόντος σας:
  • Μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό (μη προτιμησιακής) καταγωγής σε περίπτωση περιορισμών στις εισαγωγές (ορισμένων) προϊόντων από συγκεκριμένες χώρες, της εφαρμογής μέτρων εμπορικής άμυνας ή της παρακολούθησης ειδικών εισαγωγών. Ωστόσο, ο εισαγωγέας μπορεί επίσης να ζητήσει το πιστοποιητικό αυτό για τους σκοπούς του.
  • Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδονται συνήθως από το εμπορικό σας επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, η ευθύνη αυτή μπορεί επίσης να ανατεθεί σε υπουργεία ή τελωνειακές αρχές.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

 

Ο κατάλογος ελέγχου σας: 5 βήματα για την εξαγωγή ενός προϊόντος

Πριν ξεκινήσετε

 • Συμβουλευθείτε τον κατάλογο σημείων ελέγχου των ερωτήσεων για την αξιολόγηση της ετοιμότητας εξαγωγής της εταιρείας σας.
 • Συζητήστε και αποφασίστε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να συναλλαγεί με τρίτες χώρες ή ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία μελλοντικών εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ.

Βήμα 1: Βρείτε μια αγορά κι έναν αγοραστή

 • Επιλέξτε τη νέα σας εξαγωγική αγορά.
 • Αξιολογήστε το επιχειρηματικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σας.
 • Συνυπολογίστε στην τιμή το κόστος που σχετίζεται με τις εξαγωγές, όπως π.χ. τους δασμούς, το κόστος μεταφοράς, το κόστος πρακτόρων κ.λπ.
 • Προσδιορισμός δυνητικών αγοραστών.
 • Προσδιορίστε τον φορέα/ίδρυμα/εταίρο που θα σας βοηθήσει με τις διατυπώσεις των διαδικασιών εξαγωγής. Για παράδειγμα, για την κατάρτιση συμβάσεων, τον καθορισμό των όρων πληρωμής, τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή και εάν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφορά χρημάτων στη χώρα εισαγωγής.
 • Προσδιορίστε προσεκτικά και κατανέμετε τις ευθύνες μεταξύ του πωλητή/εξαγωγέα και του αγοραστή/εισαγωγέα, έτσι ώστε να θεωρούνται μόνο εκείνες που μπορούν πράγματι να εκπληρωθούν.

Βήμα 2: Ελέγξτε τις συνθήκες εξαγωγής στην ΕΕ και αξιολογήστε τις απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά

 • Προσδιορίστε τις νομικές απαιτήσεις για μια πράξη εξαγωγής.
 • Αποκτήστε αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) (υποβάλετε αίτηση πολύ νωρίτερα).
 • Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία θέλετε να εξαγάγετε, ελέγξτε τους τακτικούς και προτιμησιακούς δασμούς για να καθορίσετε το προτιμησιακό περιθώριο. Κατά περίπτωση, αξιολογήστε αν το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και προσδιορίστε τον εφαρμοστέο (προτιμησιακό) δασμολογικό συντελεστή.
 • Υποβάλετε αίτηση για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα ή εγγραφείτε στο σύστημα REX, εάν επιθυμείτε να εξαγάγετε σε χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία και θέλετε να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς.
 • Αξιολογήστε αν ισχύουν στην ΕΕ τυχόν εξαγωγικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις για εξαγωγές στη χώρα-στόχο σας ή για εξαγωγές του προϊόντος σας.
 • Διερευνήστε ποιοι φόροι και πρόσθετοι δασμοί εφαρμόζονται στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Ελέγξτε αν μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας πιθανά μέτρα εμπορικής άμυνας.
 • Ελέγξτε αν πρέπει να λάβετε αριθμό φορολογικού μητρώου για να πωλήσετε το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά (εάν πραγματοποιείτε απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές).
 • Προσδιορίστε τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, καθώς και τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης και της τεκμηρίωσης που απαιτείται στη χώρα προορισμού (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εργαστηρίων που απαιτούνται για τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις).
 • Ελέγξτε τους κανόνες συσκευασίας και επισήμανσης στην εξαγωγική αγορά.
 • Ελέγξτε αν πρέπει να προστατεύσετε τη διανοητική ιδιοκτησία για το προϊόν σας στην εξαγωγική αγορά.

Στάδιο 3: Προετοιμάστε την πώληση και οργανώστε τη μεταφορά

 • Προετοιμασία και υπογραφή της σύμβασης με τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το τι και την οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο ασφάλισης εξαγωγών
 • Προσδιορίστε τα ιδρύματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τη διαδικασία εξαγωγών και πιθανά προγράμματα στήριξης των εξαγωγών (εφόσον απαιτείται).

Βήμα 4: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό των εξαγωγών στην ΕΕ

 • Συμπληρώστε και υποβάλετε τη διασάφηση εξαγωγής.
 • Προσδιορίστε τυχόν πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν και προγραμματίστε τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να ζητήσουν περαιτέρω τεκμηρίωση ή να διενεργήσουν φυσικούς ελέγχους.
 • Προσκομίστε τα προς εξαγωγή εμπορεύματα στο τελωνείο για εξαγωγή και έξοδο.

Βήμα 5: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή στη χώρα προορισμού

 • Συντονίστε με τον αγοραστή σας τα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού.

Συμφωνήστε με τον αγοραστή ποιος είναι υπεύθυνος να παράσχει ποια έγγραφα, ποιος είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό της εισαγωγής και ποιος πληρώνει τους τελωνειακούς δασμούς, τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς. Αναλάβετε μόνο τις ευθύνες που μπορείτε να εκπληρώσετε.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις