ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει εμπορεύματα εκτός της ΕΕ; Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξαγωγής.

5 Βήματα προς τηνεξαγωγήπροϊόντος

 
 

Προτού ξεκινήσετε — Είναι η εταιρεία σας έτοιμη για εμπορική δραστηριότητα;

Σχεδιάζετε να εξάγετε ένα προϊόν για πρώτη φορά;

Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

 • Το προϊόν σας είναι ήδη επιτυχημένο στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να πωλεί το προϊόν σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
 • Δεσμεύεται η διοίκηση της εταιρείας σας να επεκταθεί σε εξαγωγικές αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό/εμπορικό/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εξαγωγών σε αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εξαγωγής του προϊόντος στην εξαγωγική σας αγορά; Για παράδειγμα, μπορείτε να εξάγετε το προϊόν σας απευθείας στον αγοραστή σας στην εξαγωγική σας αγορά, όπως άλλη εταιρεία ή καταναλωτής, ή έμμεσα με την πρόσληψη τρίτου, όπως πράκτορα ή διανομέας. Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εξαγωγές μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατά περίπτωση, προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία που σχετίζεται με το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας την ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη να προσαρμόζει το προϊόν της στις πολιτιστικές προτιμήσεις ή στα διαφορετικά τεχνικά πρότυπα σε χώρες εκτός της ΕΕ;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις ανωτέρω ερωτήσεις και συζητήστε τα εντός της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να συναλλάσσετε με χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το πράξετε.

 

1

Βρείτε μια αγορά και έναν αγοραστή

Για την εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσετε μια αγορά και να βρείτε αγοραστή για το προϊόν σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον βοηθό μου γιατο εμπόριο θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κατάλληλες αγορές για το προϊόν σας. Θα σας βοηθήσει επίσης να καθορίσετε τις απαιτήσεις για τον αγοραστή σας, όπως απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης για την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων ή τη συμμετοχή σε έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Δεδομένου ότι ο αγοραστής σας είναι συνήθως ο εισαγωγέας και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εισαγωγή του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού και στην αγορά της, τα προσόντα του για τον ρόλο αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Τα ακόλουθα ιδρύματα ή επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ευκαιριών της εξαγωγικής αγοράς και στην εξεύρεση ειδικευμένων αγοραστών.

 • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες αγορές και επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
 • Οι πάροχοι ειδικών ειδήσεων ή τα γραφεία προώθησης του εμπορίου στη χώρα σας ή στην επιλεγμένη εξαγωγική σας αγορά που καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μπορεί να είναι χρήσιμα. Οι φορείς αυτοί συχνά παρέχουν μελέτες για βασικούς εξαγωγικούς τομείς.
 • Οι σύμβουλοι εξαγωγών και οι σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις αγορές-στόχους σας;

Ελέγξτε τις δυνητικές εξαγωγικές αγορές για να αξιολογήσετε κατά πόσον υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας και να εξετάσετε αν το προϊόν σας θα ήταν ανταγωνιστικό στην εξαγωγική αγορά.

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής αγοράς-στόχου σας.

Οι στατιστικές εισαγωγών μπορούν να δείξουν αν η χώρα-στόχος σας εισάγει ήδη το είδος του προϊόντος σας, από το οποίο προέρχονται οι εισαγωγές και αν υπάρχει ήδη υψηλή προσφορά στην αγορά. Τα χαμηλά αριθμητικά στοιχεία μπορεί να δείχνουν μια ευκαιρία αλλά και να αποκαλύψουν εμπόδια ή ακόμη και εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά, τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε με τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Πώς μπορούν να βρεθούν πιθανοί αγοραστές;

Μόλις επιλέξετε μία ή περισσότερες αγορές-στόχους, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός δυνητικών εμπορικών εταίρων και επιχειρηματικών επαφών.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

 • Εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για τους αγοραστές και τους πωλητές. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς, στις οποίες συμμετέχουν και εταιρείες από τρίτες χώρες.
 • Εκδηλώσεις ή βοήθεια από εμπορικά επιμελητήρια για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά και ίσως είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι αντίστοιχες επιλογές.

Σε αντίθεση με τις εγχώριες συναλλαγές, πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά ο χαρακτηρισμός του αγοραστή για την εισαγωγή και η πραγματική χρήση ή εμπορία του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε πωλήσεις στην κυβέρνηση στην πιθανή σας εξαγωγική αγορά.

Τι είναι οι δημόσιες συμβάσεις;

 

2

Ελέγξτε τους όρους εξαγωγής στην ΕΕ και τις απαιτήσεις εισαγωγής στην αγορά-στόχο

Για να εξάγετε το προϊόν σας εκτός της ΕΕ πρέπει να πληροίτε ορισμένες βασικές απαιτήσεις.

Πώς μπορείτε να εξαγάγετε;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξαγάγετε ένα προϊόν.

 • Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές απευθείας σε έναν αγοραστή στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτό μπορεί να είναι άλλη εταιρεία ή καταναλωτής.
 • Εναλλακτικά, ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά εξάγουν έμμεσα μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Ποιος μπορεί να εξάγει;

 • Κατά κανόνα, πρέπει να είστε εγκατεστημένος στην ΕΕ ως εταιρεία ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ.
 • Γενικά, πρέπει επίσης να εγγραφείτε στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο.
 • Εάν είστε κάτοικος τρίτης χώρας, πρέπει να διαθέτετε άδεια εργασίας για την άσκηση ανεξάρτητης εμπορικής δραστηριότητας· επιπλέον, πρέπει να βρείτε ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που επιθυμεί να ενεργεί για λογαριασμό σας ως εξαγωγέας (π.χ. πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής ή εκτελωνιστής).

Πώς να εγγραφείτε ως εξαγωγέας;

Ως εξαγωγέας της ΕΕ πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή διοίκηση για τον λεγόμενο αριθμό EORI των οικονομικών φορέων.

Ο αριθμός EORI είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ και τον οποίο χρειάζεστε για όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις εξαγωγής.

Συμβουλή: Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα και να εφαρμοστεί πολύ σύντομα.

Προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες:

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές σε χώρα της ΕΕ που έχει συνάψει προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με χαμηλότερους δασμούς και να επωφεληθείτε από αυτούς, μπορεί επίσης να χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα (EA) ή, ανάλογα με τη συμφωνία, για να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε εγγεγραμμένος εξαγωγέας (REX). Η ΕΣΔ εφαρμόζεται στο ΣΕΕ και στο ΣΕΕ μέσω της εθνικής σας τελωνειακής διοίκησης.

Ως εξουσιοδοτημένος, μπορείτε να συντάξετε «δηλώσεις καταγωγής», ως εγγεγραμμένος εξαγωγέας «βεβαιώσεις καταγωγής» επίσης πέραν των κατώτατων ορίων αξίας για αποστολές, όπως ορίζονται στη σχετική συμφωνία. Οι εν λόγω δηλώσεις ή δηλώσεις αναφέρουν ότι τα προς εξαγωγή προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται σε μια δεδομένη εμπορική συμφωνία.

Πιθανές απλουστεύσεις

Εάν συχνά εξάγετε και διαθέτετε έμπειρο προσωπικό και αξιόπιστη οργάνωση των τελωνειακών διαδικασιών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ). Στο πλαίσιο αυτό, οι πιο έμπειροι έμποροι μπορούν επίσης να εξετάσουν το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΕΟΦ).

Η εξαγωγή του προϊόντος σας υπόκειται σε περιορισμούς στην ΕΕ;

Η εξαγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή οι εξαγωγές ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί να χρειαστείτε άδεια ή έγκριση.

 • Ελέγξτε στο TARIC αν χρειάζεστε άδεια εξαγωγής για το προϊόν σας·
 • Ελέγξτε τους εξαγωγικούς περιορισμούς του Χάρτη Κυρώσεων της ΕΕ.
 • Για ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να υπάρχουν κατ’ εξαίρεση εθνικοί περιορισμοί του κράτους μέλους σας, τους οποίους θα πρέπει να συμβουλευτείτε με τις αρμόδιες αρχές του.

Οι κυριότεροι τύποι προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις είναι:

 • ορισμένα ζώντα ζώα, κρέας και φυτά.
 • απειλούμενα είδη
 • ορισμένα τρόφιμα
 • επικίνδυνα χημικά προϊόντα
 • φάρμακα και φάρμακα
 • όπλων
 • αγαθά διπλής χρήσης
 • απόβλητα
 • πολιτιστικά αγαθά (πολύτιμες αρχαιότητες και έργα τέχνης)
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά εμπορεύματα
 • μη αξιοπρεπή άρθρα, δημοσιεύσεις και βιντεοσκοπήσεις

Για τα προϊόντα αυτά ελέγξτε ποιοι κανόνες ισχύουν.

Υπάρχουν περιορισμοί στην εξαγωγική σας αγορά;

Πρέπει επίσης να διασφαλίσετε ότι η χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε δεν εφαρμόζει απαγορεύσεις ή περιορισμούς στο προϊόν σας που το απαγορεύουν να εισέλθει στη χώρα ή να διατεθεί στην αγορά της. Αν και ο αγοραστής σας συνήθως αναλαμβάνει την ευθύνη για την εισαγωγή καθώς και για τη χρήση ή την εμπορία του προϊόντος σας, για επιτυχείς και βιώσιμες συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε τις απαγορεύσεις εισαγωγής καθώς και τους περιορισμούς εισαγωγής στη χώρα εισαγωγής.

Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή των περιορισμών σε διάφορες χώρες προορισμού, επισκεφθείτε τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε γενικές εξηγήσεις για τα διάφορα είδη περιορισμών στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Ποιοι δασμοί ισχύουν για το προϊόν σας;

Ενδέχεταινα χρειαστεί να καταβληθούν δασμοί για το προϊόν σας όταν διατίθεται στην εξαγωγική αγορά. Θα βρείτε τους ισχύοντες δασμούς διαφόρων χωρών προορισμού στον βοηθό μου για το εμπόριο

Εξαρτάται από τη συμφωνία και τη σύμβασή σας με τον αγοραστή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να αφεθεί ο εκτελωνισμός εισαγωγής στον αγοραστή ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς που καθίστανται απαιτητοί κατά την εισαγωγή. Έχετε υπόψη σας ότι η τελευταία θα αυξήσει την τιμή του προϊόντος σας στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτό το λεγόμενο εκφορτωθέν κόστος θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστικό.

 

Τι είναι ο εισαγωγικός δασμός;

Μπορεί η εταιρεία μου να επωφεληθεί από προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού;

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με τη χώρα προορισμού, το προϊόν σας μπορεί να μειωθεί ή ακόμη και να καταργηθεί πλήρως. Οι εν λόγω δασμοί ονομάζονται προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές.

Στον βοηθό μουγια το εμπόριο θα εφαρμόζετε τους προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ σε διάφορες χώρες προορισμού.

Ωστόσο, αυτοί οι προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές εξαρτώνται από την παραγωγή του προϊόντος σας στο έδαφος των εταίρων της προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας και σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της παρούσας συμφωνίας.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν υπάρχει προτιμησιακός δασμολογικός συντελεστής και ένα λεγόμενο προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ του κανονικού δασμολογικού συντελεστή ΜΕΚ και του προτιμησιακού δασμού της ΕΕ.

Σε αυτή την περίπτωση και επιθυμείτε να προσκομίσετε απόδειξη προτιμησιακής καταγωγής που να επιτρέπει την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμού, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες καταγωγής.

Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστείτε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που προέρχονται από τρίτους. Εντός της ΕΕ αυτό πραγματοποιείται με τις λεγόμενες δηλώσεις προμηθευτή που θα πρέπει να συγκεντρώσετε για τον σκοπό αυτό.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προορισμού, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ:

 • Παροχή ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου συνόλου κανόνων για εσάς όταν συναλλάζεστε με ξένες αγορές.
 • Να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της τρίτης χώρας δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος των προϊόντων της ΕΕ.
 • Δημιουργία νέων και καλύτερων ευκαιριών εξαγωγής για την εταιρεία σας και διευκόλυνση των επενδύσεων στο εξωτερικό.

Εφαρμόζονται μέτρα εμπορικής άμυνας στο προϊόν σας;

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας από τη χώρα εισαγωγής. Τα μέτρα αυτά μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικό κόστος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό της εξαγωγής σας. Τα πιο συναφή είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν και αντισταθμιστικά μέτρα ή μέτρα διασφάλισης. Παρόλο που ο αγοραστής σας, σύμφωνα με τη συμβατική συμφωνία, θα ενεργεί συνήθως ως εισαγωγέας και θα επωμίζεται αυτό το πρόσθετο κόστος, αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για επιτυχείς και βιώσιμες συναλλαγές.

Τα σχετικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, που εφαρμόζονται από μια συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής, αντικατοπτρίζονται στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Ποιοι είναι οι σχετικοί φόροι και πρόσθετοι δασμοί στην εξαγωγική σας αγορά;

Επίσης, ελέγξτε ποιοι φόροι και, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να καταβληθούν πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή του προϊόντος σας. Οι φόροι και οι πρόσθετοι δασμοί που οφείλονται κατά την εισαγωγή σε διάφορες χώρες προορισμού μπορούν επίσης να ζητηθούν από τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Τα έξοδα αυτά βαρύνουν συνήθως τον αγοραστή στο πλαίσιο του ρόλου του στον εισαγωγέα, αλλά αυξάνουν το κόστος εκφορτωθέντος προϊόντος και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σας στην εξαγωγική αγορά. Όσον αφορά το τελευταίο, εξετάστε το ενδεχόμενο ευθυγράμμισης με τον εισαγωγέα σας.

Όταν πραγματοποιείτε απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές, ερευνήστε αν χρειάζεται να εγγραφείτε στις φορολογικές αρχές της εξαγωγικής σας αγοράς.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και τεχνικές απαιτήσεις για το προϊόν σας;

Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από την εξαγωγική σας αγορά. Η συμμόρφωση με αυτές εμπίπτει συνήθως στην ευθύνη του αγοραστή σας ως εισαγωγέα, ο οποίος, ωστόσο, θα χρειαστεί τη βοήθειά σας για να αποδείξει την εν λόγω συμμόρφωση. Δεδομένου ότι αυτό καθορίζεται από τη συμβατική συμφωνία, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί μόνο για να αναλάβετε την ευθύνη για τις απαιτήσεις που μπορείτε να καλύψετε στο πλαίσιο του ρόλου σας ως εξαγωγέα. Η ευθυγράμμιση με τον εισαγωγέα δεν είναι μόνο σκόπιμη αλλά συνήθως απαραίτητη. Οι πληροφορίες στον ιστότοπο My Trade Assistantθα σας βοηθήσουν να διαφοροποιήσετε τις αντικειμενικές απαιτήσεις από τα ατομικά συμφέροντα του αγοραστή σας.

Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από την εξαγωγική σας αγορά.

Για παράδειγμα:

Μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της χώρας. Αυτά μπορεί να διαφέρουν από εκείνα της ΕΕ.

Τα περισσότερα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τεχνικές ή υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις (οι οποίες συχνά αναφέρονται ως υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις) στην εξαγωγική σας αγορά. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να απαιτούν διαφορετικούς τύπους δοκιμών και πιστοποίησης.

Αυτό συμβαίνει συχνά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και με τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα.

Οι περισσότερες χώρες απαιτούν υγειονομικά πιστοποιητικά για:

 • φυτά
 • ζώντα ζώα
 • ζωικών προϊόντων
 • γενετικά υλικά

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για παράδειγμα, πρέπει επίσης συνήθως να συνοδεύονται από πιστοποιητικό.

Πώς πιστοποιείτε το προϊόν σας;

Θα πρέπει να ελέγξετε στην ενότητα Διαδικασίες και διατυπώσεις του βοηθού μου για το εμπόριο και, ανάλογα με την περίπτωση, να διευκρινίσετε στον πελάτη σας τα εξής:

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις πιστοποίησης στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Ποια πιστοποιητικά γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες αρχές.
 • Κατά πόσον η δοκιμή μπορεί να διενεργηθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο ή οργανισμό στην ΕΕ
 • ή εάν η πιστοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα προορισμού.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης για το προϊόν σας;

Οι χώρες συχνά έχουν λεπτομερείς απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

 • Τα υποχρεωτικά σήματα και ετικέτες στα καταναλωτικά προϊόντα και στη συσκευασία τους συνδέονται συνήθως με ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και/ή το περιβάλλον. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όπως τα συστατικά ή η ημερομηνία λήξης.

Συνήθως υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί υπεύθυνοι για διαφορετικές βιομηχανίες, π.χ. ιατρική, ηλεκτρική, διατροφική και χημική βιομηχανία, οι οποίες έχουν όλες πολύ διαφορετικές απαιτήσεις.

Για μια επισκόπηση των σχετικών απαιτήσεων που εφαρμόζει μια συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασίες και διατυπώσεις του βοηθού μου για το εμπόριο.

Χρειάζεται το προϊόν σας προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας;

Είναι σημαντικό να ελέγχετε πώς προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία του προϊόντος σας στη χώρα στην οποία θέλετε να εξάγετε.

 

 • Ελέγξτε αν πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή πώς προστατεύεται το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας, τα πνευματικά σας δικαιώματα ή η γεωγραφική σας ένδειξη στην εξαγωγική σας αγορά

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε, η συμφωνία μπορεί να παρέχει επιπλέον προστασία.

 

3

Προετοιμασία της πώλησης και οργάνωση της μεταφοράς

Πώς επιμερίζονται οι υποχρεώσεις σας και του αγοραστή σας;

Όπως προαναφέρθηκε, η ευθύνη των μερών μιας συναλλαγής εξαγωγής/εισαγωγής καθορίζεται στη συμβατική συμφωνία. Εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, η ευθύνη για την εισαγωγή, τη χρηστικότητα ή την εμπορία του προϊόντος σας πρέπει να αναληφθεί από τον αγοραστή ως εισαγωγέα. Μόνο έμπειροι έμποροι θα πρέπει να παρεκκλίνουν από αυτόν τον κανόνα. Ανάλογα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας εισαγωγής, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με ορισμένες απαιτήσεις εκεί, οπότε αυτές θα πρέπει να παραμείνουν στον αγοραστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους όρους Incoterms ® για να ορίσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις των μερών.

Η Incoterms ® καθορίζει τις ευθύνες των πωλητών και αγοραστών για την παράδοση, την ασφάλιση και τη μεταφορά εμπορευμάτων βάσει συμβάσεων πώλησης και καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής στην ΕΕ και τις διατυπώσεις εισαγωγής στη χώρα προορισμού.

Παραδείγματα:

 • «Ελεύθερο επί του σκάφους» (FOB): σημαίνει ότι ο εξαγωγέας ή ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των τοπικών δαπανών:
 • μεταφορά των εμπορευμάτων στον λιμένα αποστολής
 • δαπάνες φόρτωσης
 • διαδικασίες εκτελωνισμού στη χώρα εξαγωγής.

 

Ο πελάτης σας είναι υπεύθυνος για το κόστος:

 • μεταφορά από τον λιμένα αποστολής και μετά
 • ασφάλιση
 • εκφόρτωση
 • μεταφορά από τον λιμένα άφιξης στον τελικό προορισμό.
 • «Κόστος, ασφάλιση και ναύλος» (CIF)σημαίνει ότι ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για τις τοπικές δαπάνες στο πλαίσιο FOB, συν:
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • ασφάλιση

Με βάση την τιμή CIF, ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες έως ότου τα προϊόντα φθάσουν στον λιμένα προορισμού του.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Incoterm ® EXW δεν μπορεί να μεταβάλει την ευθύνη σας ως εξαγωγέα έναντι των αρχών της χώρας σας, ενώ η DDP ενέχει τον κίνδυνο ανάληψης ευθυνών στη χώρα εισαγωγής, τις οποίες δεν μπορεί να αναλάβει ο εξαγωγέας.

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία εξαγωγής και μεταφοράς;

Ο μεταφορέας μπορεί να βοηθήσει

 • οργάνωση της παραλαβής και της παράδοσης των προϊόντων σας
 • διαπραγμάτευση ναύλων με μεταφορείς
 • κράτηση χώρου φορτίου
 • συσκευασία
 • ασφάλιση
 • προετοιμασία τελωνειακών εγγράφων για λογαριασμό σας

Αναζητήστε προγράμματα χρηματοδότησης των εξαγωγών και στήριξης των εξαγωγών, τα οποία συχνά παρέχουν οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Εξετάστε την ασφάλιση εξαγωγών που προσφέρεται είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε από εθνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς εξαγωγών.

 

4

Προετοιμασία των εγγράφων για την εκκαθάριση των εξαγωγών στην ΕΕ

Τα έγγραφα που καταρτίζονται για εξαγωγή χρησιμεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, και για εισαγωγή στη χώρα προορισμού. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες απαιτήσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον αγοραστή σας ως εισαγωγέα.

Ποια έγγραφα πρέπει να προετοιμαστούν για τα τελωνεία;

 

Πρέπει πρώτα να υποβάλετε ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής στην τελωνειακή αρχή της χώρας σας.

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Για μικρές αποστολές αξίας κάτω των 1,000 EUR μπορεί να αρκεί προφορική δήλωση συνοδευόμενη από παραστατικό μεταφοράς ή τιμολόγιο.

Η διασάφηση εξαγωγής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ίδια τα εμπορεύματα και τη μεταφορά. Περιλαμβάνει:

 • καταγωγή των εμπορευμάτων,
 • τη χώρα προορισμού,
 • κωδικοί εμπορευμάτων,
 • κωδικοί τελωνειακού καθεστώτος, και
 • αξία των εμπορευμάτων.

Τα έγγραφα που πρέπει να προετοιμάσετε περιλαμβάνουν:

 • Έγγραφα τιμολογίου και μεταφοράς και κατάλογος συσκευασίας: Πρέπει να φυλάξετε όλα τα έγγραφα για τουλάχιστον τρία έτη σε περίπτωση ελέγχου μετά την εκκαθάριση των εξαγωγών (η εθνική εμπορική και φορολογική νομοθεσία προβλέπει συχνά μεγαλύτερες περιόδους).
 • Αρχεία ΦΠΑ και εξαγωγών: Όταν εξάγετε εκτός της ΕΕ, το προϊόν σας απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε επιχείρηση ή σε μεμονωμένο καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε αρχεία σχετικά με την εξαγωγή και την απόδειξη εξαγωγής που εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή.
 • Πιστοποιητικά ή άδειες: μπορεί επίσης να χρειαστούν πιστοποιητικά φυτοϋγείας ή άδειες εξαγωγής για εξαγωγικούς σκοπούς.

Ποιος υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση;

Μπορείτε να υποβάλετε ο ίδιος την τελωνειακή διασάφηση ή να την υποβάλετε ένας πάροχος υπηρεσιών που είναι ο τελωνειακός αντιπρόσωπός σας. Εάν απασχολείτε εταιρεία διαμετακόμισης ή εκτελωνιστή, μπορείτε να ενεργήσετε εξ ονόματός σας.

Πώς να προσκομίσετε τη διασάφηση εξαγωγής και τα εμπορεύματα για εξαγωγή;

Η διαδικασία εξαγωγής περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής, και
 • Την προσκόμιση των εμπορευμάτων και την ένδειξη του κύριου αριθμού αναφοράς (MRN) της διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου, ακολουθούμενη από άδεια παραλαβής για έξοδο.

 

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της τελωνειακής αρχής σας.

Γενικά, πρέπει να καταθέσετε τη διασάφηση εξαγωγής σας στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο τελωνείο στο οποίο συσκευάζονται ή φορτώνονται τα εμπορεύματα σας για αποστολή εξαγωγής εκτός της ΕΕ.

Εάν η αξία των εμπορευμάτων σε μία παρτίδα εξαγωγής δεν υπερβαίνει τα 3,000 EUR και τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να κατατεθεί στο τελωνείο του τόπου εξόδου.

 

Έχετε υπόψη ότι η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται πριν από την πραγματική στιγμή κατά την οποία τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από την ΕΕ. Να δοθεί επαρκής χρόνος στο τελωνείο εξαγωγής για τη διενέργεια των απαραίτητων αναλύσεων κινδύνου πριν από τη χορήγηση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων.

Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής;

Υπάρχουν τρεις πιθανές περιπτώσεις:

 • Τα εμπορεύματα σας μπορούν να παραδοθούν για εξαγωγή με βάση τη διασάφηση εξαγωγής που υποβάλατε, ή
 • Τα προϊόντα σας μπορεί να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων και μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε περαιτέρω έγγραφα πριν από τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας, ή
 • Η εξαγωγή σας μπορεί να επιλεγεί για έγγραφο καθώς και για φυσικό έλεγχο.

Για πιο τακτικές εξαγωγές θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απλουστευμένων τελωνειακών διασαφήσεων, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ).

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /ιστότοποι/φορολογία/φάκελοι/πόροι/έγγραφα/τελωνεία/customs/customs/code/guidance_export_en.pdf

 

5

Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή στη χώρα προορισμού.

Όταν τα προϊόντα σας φτάσουν στη χώρα προορισμού, οι τοπικές απαιτήσεις και διαδικασίες εισαγωγής θα ισχύουν για τις εξαγωγές σας. Χρησιμοποιήστε τον βοηθό μου για να καθορίσετε αυτές τις απαιτήσεις και να είστε σε θέση να τις ευθυγραμμίσετε με τον αγοραστή σας.

Συμβουλή:

 • Μερικές φορές είναι δυνατή η επεξεργασία πριν από την άφιξη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά έγγραφα πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στη χώρα στην οποία εξάγετε.
 • Πρέπει να συμφωνήσετε με τον αγοραστή ποια έγγραφα πρέπει να συντάσσονται από τον εξαγωγέα και ποια από τον αγοραστή, ο οποίος ως εισαγωγέας είναι συνήθως υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό και τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς. Οι ρόλοι και οι ευθύνες του εξαγωγέα και του εισαγωγέα καθορίζονται από τη συμβατική συμφωνία η οποία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής διαπραγμάτευσης εν προκειμένω.

Έγγραφα που μπορούν να απαιτήσουν οι αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού

 • Εμπορικό τιμολόγιο (με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του).
 • Κατάλογος συσκευασίας
 • Άδειες εισαγωγής (αυτόματες ή μη) για ορισμένα εμπορεύματα.
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία.
 • Αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής (δηλαδή EUR.1, EUR-MED, δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής), υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού και τα προϊόντα σας πληρούν τους σχετικούς κανόνες καταγωγής.
 • Πιστοποιητικό καταγωγής που αποδεικνύει τη μη προτιμησιακή καταγωγή του προϊόντος σας:
  • Μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό (μη προτιμησιακής) καταγωγής σε περίπτωση περιορισμών κατά την εισαγωγή (ορισμένων) προϊόντων από συγκεκριμένες χώρες, την εφαρμογή μέτρων εμπορικής άμυνας ή την παρακολούθηση ειδικών εισαγωγών. Ωστόσο, ο εισαγωγέας μπορεί επίσης να ζητήσει το εν λόγω πιστοποιητικό για τους σκοπούς του.
  • Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδονται συνήθως από το τοπικό εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί επίσης να ανατεθεί σε υπουργεία ή τελωνειακές αρχές.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

 

Ο κατάλογος ελέγχου σας: 5 Βήματα για την εξαγωγή προϊόντος

Πριν ξεκινήσετε

 • Συμβουλευθείτε τον κατάλογο των ερωτήσεων για την αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιμότητας της εταιρείας σας.
 • Συζητήστε και αποφασίστε εάν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να συναλλάσσεται με χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία μελλοντικών εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ.

Βήμα 1: Βρείτε μια αγορά και έναν αγοραστή

 • Επιλέξτε τη νέα σας εξαγωγική αγορά.
 • Αξιολογήστε το επιχειρηματικό δυναμικό και πόσο ανταγωνιστικό είναι το προϊόν σας.
 • Συμπερίληψη του κόστους που σχετίζεται με τις εξαγωγές στους υπολογισμούς των τιμών, όπως τα τιμολόγια, το κόστος μεταφοράς, το κόστος των πρακτόρων κ.λπ.
 • Προσδιορισμός δυνητικών αγοραστών.
 • Προσδιορισμός οργανισμού/ιδρύματος/εταίρου για την υποστήριξη των διατυπώσεων των διαδικασιών εξαγωγής. Για παράδειγμα, για την κατάρτιση συμβάσεων, τον καθορισμό των όρων πληρωμής, τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή και την ύπαρξη τυχόν περιορισμών στη μεταφορά χρημάτων στη χώρα εισαγωγής.
 • Να ορίσει προσεκτικά και να επιμερίσει τις ευθύνες μεταξύ του πωλητή/εξαγωγέα και του αγοραστή/εισαγωγέα, έτσι ώστε να θεωρούνται μόνον εκείνες που μπορούν πράγματι να εκπληρωθούν.

Βήμα 2: Ελέγξτε τις συνθήκες εξαγωγής στην ΕΕ και αξιολογήστε τις απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά

 • Προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων για μια εξαγωγική επιχείρηση.
 • Απόκτηση αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) (υποβάλετε αίτηση πολύ νωρίτερα).
 • Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε, ελέγξτε τους τακτικούς και προτιμησιακούς δασμούς για να προσδιορίσετε το προτιμησιακό περιθώριο. Ανάλογα με την περίπτωση, αξιολογήστε αν το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και προσδιορίστε τον εφαρμοστέο (προτιμησιακό) δασμολογικό συντελεστή.
 • Υποβάλετε αίτηση για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα ή εγγραφείτε στο σύστημα REX, εάν επιθυμείτε να εξάγετε σε χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία και επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς.
 • Αξιολογήστε αν ισχύουν στην ΕΕ τυχόν εξαγωγικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις για εξαγωγές στη χώρα-στόχο σας ή για εξαγωγές του προϊόντος σας.
 • Να διερευνήσετε ποιοι φόροι και πρόσθετοι δασμοί ισχύουν στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Ελέγξτε αν τυχόν μέτρα εμπορικής άμυνας μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας.
 • Ελέγξτε αν πρέπει να λάβετε αριθμό φορολογικού μητρώου για να πουλήσετε το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά (αν πωλείτε απευθείας στους καταναλωτές).
 • Προσδιορίστε τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και τεχνικές απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης και της τεκμηρίωσης που απαιτούνται στη χώρα προορισμού (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εργαστηρίων που απαιτούνται για τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις).
 • Έλεγχος των κανόνων συσκευασίας και επισήμανσης στην εξαγωγική αγορά.
 • Ελέγξτε αν πρέπει να προστατεύσετε τη διανοητική ιδιοκτησία του προϊόντος σας στην εξαγωγική αγορά.

Βήμα 3: Προετοιμασία της πώλησης και οργάνωση της μεταφοράς

 • Προετοιμάζει και υπογράφει τη σύμβαση με τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το τι και την οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς.
 • Εξέταση της ασφάλισης εξαγωγών
 • Προσδιορίστε τους φορείς που μπορούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τη διαδικασία εξαγωγής και πιθανά προγράμματα στήριξης των εξαγωγών (εφόσον απαιτείται).

Βήμα 4: Προετοιμασία των εγγράφων για την εκκαθάριση των εξαγωγών στην ΕΕ

 • Συμπλήρωση και υποβολή της διασάφησης εξαγωγής.
 • Προσδιορίστε τυχόν πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτηθούν και σχεδιάστε το ενδεχόμενο οι τελωνειακές αρχές να ζητήσουν περαιτέρω έγγραφα ή να διενεργήσουν φυσικούς ελέγχους.
 • Προσκομίστε τα εμπορεύματα σας για εξαγωγή στα τελωνεία για εξαγωγή και έξοδο.

Βήμα 5: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή στη χώρα προορισμού

 • Συντονίστε με τον αγοραστή σας ποια έγγραφα απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού.

Συμφωνεί με τον αγοραστή ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή των εγγράφων και ποιος είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή και καταβάλλει τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς. Αναλαμβάνετε μόνο τις ευθύνες που μπορείτε να αναλάβετε.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις