ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξαγάγει εμπορεύματα εκτός της ΕΕ; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξαγωγής.

5 βήματα προς την εξαγωγή προϊόντος

 
 

Προτού ξεκινήσετε — Η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές;

Σκοπεύετε να εξαγάγετε ένα προϊόν για πρώτη φορά;

Προτού το πράξετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

 • Το προϊόν σας είναι ήδη επιτυχημένο στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να πωλεί το προϊόν σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
 • Η διοίκηση της εταιρείας σας έχει δεσμευτεί να επεκταθεί σε εξαγωγικές αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό/μάρκετινγκ/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εξαγωγών σε αγορές εκτός της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εξαγωγής του προϊόντος στην εξαγωγική σας αγορά; Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε το προϊόν σας απευθείας στον αγοραστή σας στην εξαγωγική σας αγορά, όπως σε άλλη εταιρεία ή σε καταναλωτή, ή έμμεσα με την απασχόληση τρίτου, όπως πράκτορα ή διανομέα. Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εξαγωγές μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατά περίπτωση, προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία που σχετίζεται με το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά;
 • Η εταιρεία σας διαθέτει την ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη να προσαρμόζει το προϊόν της σε πολιτιστικές προτιμήσεις ή διαφορετικά τεχνικά πρότυπα σε χώρες εκτός της ΕΕ;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις παραπάνω ερωτήσεις και συζητήστε τις στο πλαίσιο της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το κάνετε.

 

1

Βρείτε μια αγορά κι έναν αγοραστή

Για να εξάγετε εμπορεύματα εκτός της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε μια αγορά και να βρείτε έναν αγοραστή για το προϊόν σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Ο εμπορικός βοηθόςμου» θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε κατάλληλες αγορές για το προϊόν σας. Θα σας βοηθήσει επίσης να καθορίσετε τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον αγοραστή σας, όπως απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης για την εμπορία συγκεκριμένων αγαθών ή τη συμμετοχή σε έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Δεδομένου ότι ο αγοραστής σας θα είναι συνήθως ο εισαγωγέας και θα αναλάβει την ευθύνη για την εισαγωγή του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού και στην αγορά της, ο χαρακτηρισμός του για τον ρόλο αυτόν είναι ζωτικής σημασίας.

Τα ακόλουθα ιδρύματα ή φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ευκαιριών στην εξαγωγική αγορά και στην εξεύρεση εγκεκριμένων αγοραστών.

 • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες αγορές και επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
 • Οι πάροχοι ειδήσεων για το εμπόριο ή τα πρακτορεία προώθησης του εμπορίου στη χώρα σας ή στην επιλεγμένη εξαγωγική αγορά σας, τα οποία καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, μπορούν να είναι χρήσιμα. Οι εν λόγω φορείς παρέχουν συχνά μελέτες σχετικά με βασικούς εξαγωγικούς τομείς.
 • Οι σύμβουλοι εξαγωγών και οι σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις αγορές-στόχους σας;

Ελέγξτε τις πιθανές εξαγωγικές αγορές για να αξιολογήσετε κατά πόσον υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας και να εξετάσετε αν το προϊόν σας θα ήταν ανταγωνιστικό στην εξαγωγική αγορά.

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής αγοράς-στόχου σας.

Οι στατιστικές εισαγωγών μπορούν να καταδείξουν αν η χώρα-στόχος σας εισάγει ήδη το είδος του προϊόντος σας, από πού προέρχονται οι εισαγωγές και αν υπάρχει ήδη υψηλή προσφορά στην αγορά. Τα χαμηλά αριθμητικά στοιχεία μπορεί να δείχνουν μια ευκαιρία, αλλά και να αποκαλύπτουν εμπόδια ή ακόμη και εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά, τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εμπορικό Βοηθό μου.

Πώς μπορείτε να βρείτε δυνητικούς αγοραστές;

Μόλις επιλέξετε μία ή περισσότερες αγορές-στόχους, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός δυνητικών εμπορικών εταίρων και επιχειρηματικών επαφών.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

 • εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για τις συναντήσεις αγοραστών και πωλητών. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς στους οποίους συμμετέχουν επίσης εταιρείες από τρίτες χώρες.
 • εκδηλώσεις ή βοήθεια που παρέχουν τα εμπορικά επιμελητήρια για τη δημιουργία επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται όλο και περισσότερο διαδικτυακά και ίσως είναι σκόπιμο να εξεταστούν αντίστοιχες επιλογές.

Σε αντίθεση με τις εγχώριες συναλλαγές, πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά η καταλληλότητα του αγοραστή για τη συναλλαγή εισαγωγής και η πραγματική χρησιμοποίηση ή εμπορία του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε πωλήσεις στην κυβέρνηση στη δυνητική σας εξαγωγική αγορά.

Τι είναι οι δημόσιες συμβάσεις;

 

2

Ελέγξτε τους όρους εξαγωγής στην ΕΕ και τις απαιτήσεις εισαγωγής στην αγορά-στόχο σας

Για να εξάγετε το προϊόν σας εκτός της ΕΕ πρέπει να πληροίτε ορισμένες βασικές απαιτήσεις.

Πώς μπορείτε να εξάγετε;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξάγετε ένα προϊόν.

 • Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές απευθείας σε έναν αγοραστή στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτό μπορεί να είναι άλλη εταιρεία ή καταναλωτής.
 • Εναλλακτικά, ιδίως οι πολύ μικρές εταιρείες εξάγουν συχνά έμμεσα μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Ποιος μπορεί να εξαγάγει;

 • Κατά κανόνα, πρέπει να είστε εγκατεστημένος στην ΕΕ ως εταιρεία ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.
 • Γενικά, πρέπει επίσης να εγγραφείτε στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας εμπορικό επιμελητήριο.
 • Εάν είστε κάτοικος τρίτης χώρας, πρέπει να έχετε άδεια εργασίας για να ασκήσετε ανεξάρτητη εμπορική δραστηριότητα· επιπλέον, πρέπει να βρείτε πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που είναι πρόθυμο να ενεργεί για λογαριασμό σας ως εξαγωγέας (π.χ. πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής ή εκτελωνιστής).

Πώς να εγγραφείτε ως εξαγωγέας;

Ως εξαγωγέας της ΕΕ πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία για τον λεγόμενο αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI).

Ο EORI είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, τον οποίο χρειάζεστε για όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις εξαγωγής.

Συμβουλή: Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο και, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί πολύ μπροστά.

Προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες:

Εάν επιθυμείτε να εξάγετε σε χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με την οποία επωφελείστε από χαμηλότερους δασμούς, μπορεί επίσης να χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα (ΕΑ) ή, ανάλογα με τη συμφωνία, να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε εγγεγραμμένος εξαγωγέας (REX). Η ΕΣΔ εφαρμόζεται στη διεύθυνση και στο REX μέσω της εθνικής τελωνειακής διοίκησης της χώρας σας.

Ως εγκεκριμένος εξαγωγέας μπορείτε να συντάξετε «δηλώσεις καταγωγής», ως εγγεγραμμένος εξαγωγέας «βεβαιώσεις καταγωγής» και πέραν των κατώτατων ορίων αξίας για τις αποστολές, όπως ορίζονται στη σχετική συμφωνία. Οι εν λόγω δηλώσεις ή δηλώσεις αναφέρουν ότι τα προς εξαγωγή προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται σε δεδομένη εμπορική συμφωνία.

Πιθανές απλουστεύσεις

Εάν συχνά εξάγετε και διαθέτετε εξειδικευμένο προσωπικό και αξιόπιστη οργάνωση των τελωνειακών διαδικασιών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ). Στο πλαίσιο αυτό, οι πιο έμπειροι έμποροι μπορούν επίσης να εξετάσουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΕΟΦ).

Η εξαγωγή του προϊόντος σας περιορίζεται στην ΕΕ;

Η εξαγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή οι εξαγωγές ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Ενδέχεται να χρειαστείτε άδεια ή έγκριση.

 • Ελέγξτε στο TARIC αν χρειάζεστε άδεια εξαγωγής για το προϊόν σας·
 • Ελέγξτε τους εξαγωγικούς περιορισμούς στον χάρτη κυρώσεων της ΕΕ.
 • Για ορισμένα προϊόντα ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί του κράτους μέλους σας, τους οποίους θα πρέπει να ελέγξετε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σας.

Οι κύριοι τύποι προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύονται είναι:

 • ορισμένα ζώντα ζώα, κρέας και φυτά.
 • απειλούμενα είδη
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • επικίνδυνες χημικές ουσίες
 • φάρμακα και φάρμακα
 • όπλων
 • αγαθά διπλής χρήσης
 • απόβλητα
 • πολιτιστικά αγαθά (πολύτιμες αρχαιότητες και έργα τέχνης)
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά
 • μη αξιοπρεπή άρθρα, δημοσιεύσεις και βιντεοσκοπήσεις

Για τα προϊόντα αυτά, ελέγξτε ποιοι κανόνες ισχύουν.

Υπάρχουν περιορισμοί στην εξαγωγική σας αγορά;

Πρέπει επίσης να διασφαλίσετε ότι η χώρα που επιθυμείτε να εξάγετε δεν εφαρμόζει απαγορεύσεις ή περιορισμούς στο προϊόν σας που απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα ή τη διάθεσή του στην αγορά. Παρόλο που ο αγοραστής σας θα αναλάβει συνήθως την ευθύνη για την εισαγωγή καθώς και για τη χρήση ή την εμπορία του προϊόντος σας, για επιτυχείς και βιώσιμες συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε τις απαγορεύσεις εισαγωγής καθώς και τους περιορισμούς στις εισαγωγές στη χώρα εισαγωγής.

Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή των περιορισμών σε διάφορες χώρες προορισμού, επισκεφθείτε τον Εμπορικό Βοηθό μου.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε γενικές εξηγήσεις για τα διάφορα είδη περιορισμών στην ενότητα «Αγαθά».

Ποιοι δασμοί ισχύουν για το προϊόν σας;

Οι δασμοίμπορεί να χρειαστεί να πληρωθούν για το προϊόν σας όταν αυτό διατίθεται στην εξαγωγική αγορά. Οι δασμοί που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες προορισμού θα βρείτε στον Εμπορικό Βοηθόμου

Εξαρτάται από τη συμφωνία σας και τη σύμβασή σας με τον αγοραστή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται να αφεθεί ο εκτελωνισμός εισαγωγής στον αγοραστή, ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς που καθίστανται απαιτητοί κατά την εισαγωγή. Έχετε υπόψη ότι το τελευταίο θα προσθέσει στην τιμή του προϊόντος σας στην εξαγωγική σας αγορά. Αυτό το λεγόμενο κόστος εκφόρτωσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστικό.

 

Τι είναι ο εισαγωγικός δασμός;

Μπορεί η επιχείρησή μου να επωφεληθεί από προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού;

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με τη χώρα προορισμού, το προϊόν σας μπορεί να μειωθεί ή ακόμη και να καταργηθεί πλήρως. Οι δασμοί αυτοί ονομάζονται προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές.

Στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός» θα ισχύουν οι προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές που ισχύουν για τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ σε διάφορες χώρες προορισμού.

Ωστόσο, οι εν λόγω προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές εξαρτώνται από την παραγωγή του προϊόντος σας στο έδαφος των εταίρων της προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας και σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της εν λόγω συμφωνίας.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν υπάρχει προτιμησιακός δασμολογικός συντελεστής και ένα λεγόμενο προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ του κανονικού δασμολογικού συντελεστή ΜΕΚ και του προτιμησιακού δασμού της ΕΕ.

Σε αυτή την περίπτωση και θα θέλατε να προσκομίσετε αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής που θα επιτρέπει την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμού, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες καταγωγής.

Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστείτε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που προέρχονται από τρίτους. Εντός της ΕΕ, αυτό γίνεται με τις λεγόμενες δηλώσεις προμηθευτή που θα πρέπει να συγκεντρώσετε για τον σκοπό αυτό.

Για να μάθετε σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προορισμού, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Εμπορικό Βοηθό μου.

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ:

 • να παράσχετε ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο σύνολο κανόνων για εσάς κατά τις συναλλαγές σας με ξένες αγορές.
 • διασφάλιση ότι η νομοθεσία της τρίτης χώρας δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος των προϊόντων της ΕΕ.
 • δημιουργήστε νέες και καλύτερες εξαγωγικές ευκαιρίες για την εταιρεία σας και διευκολύνετε τις επενδύσεις στο εξωτερικό.

Ισχύουν μέτρα εμπορικής άμυνας για το προϊόν σας;

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας από τη χώρα εισαγωγής. Τα μέτρα αυτά μπορεί να συνεπάγονται σημαντικό κόστος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό των εξαγωγών σας. Τα σημαντικότερα είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν και αντισταθμιστικά μέτρα ή μέτρα διασφάλισης. Αν και ο αγοραστής σας σύμφωνα με τη συμβατική συμφωνία θα ενεργεί συνήθως ως εισαγωγέας και θα επωμίζεται το εν λόγω πρόσθετο κόστος, αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για επιτυχείς και βιώσιμες συναλλαγές.

Τα σχετικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, που εφαρμόζονται από μια συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής, αντικατοπτρίζονται στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Ποιοι είναι οι σχετικοί φόροι και οι πρόσθετοι δασμοί στην εξαγωγική σας αγορά;

Ελέγξτε επίσης ποιοι φόροι και, ενδεχομένως, πρόσθετοι δασμοί πρέπει να καταβληθούν κατά την εισαγωγή του προϊόντος σας. Οι φόροι και οι πρόσθετοι δασμοί που καθίστανται απαιτητοί κατά την εισαγωγή σε διάφορες χώρες προορισμού μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Τα έξοδα αυτά βαρύνουν συνήθως τον αγοραστή στο πλαίσιο του ρόλου του στον εισαγωγέα, αλλά αυξάνουν το κόστος εκφόρτωσης και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σας στην εξαγωγική αγορά. Όσον αφορά το τελευταίο, εξετάστε το ενδεχόμενο ευθυγράμμισης με τον εισαγωγέα σας.

Όταν πραγματοποιείτε απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές, ελέγξτε αν χρειάζεστε εγγραφή στις φορολογικές αρχές της εξαγωγικής σας αγοράς.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και οι τεχνικές απαιτήσεις για το προϊόν σας;

Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από την εξαγωγική σας αγορά. Η συμμόρφωση με αυτά εμπίπτει συνήθως στην ευθύνη του αγοραστή σας ως εισαγωγέα, ο οποίος, ωστόσο, θα χρειαστεί τη βοήθειά σας για να αποδείξει τη συμμόρφωση αυτή. Δεδομένου ότι αυτό καθορίζεται από τη συμβατική συμφωνία, θα πρέπει να φροντίσετε να αναλάβετε μόνο την ευθύνη για τις απαιτήσεις που ενδέχεται να εκπληρώσετε στο πλαίσιο του ρόλου σας ως εξαγωγέα. Η ευθυγράμμιση με τον εισαγωγέα δεν είναι μόνο σκόπιμη αλλά συνήθως αναγκαία. Οι πληροφορίες στην ενότητα «Ο εμπορικός βοηθόςμου» θα σας βοηθήσουν να διαφοροποιήσετε τις αντικειμενικές απαιτήσεις από τα ατομικά συμφέροντα του αγοραστή σας.

Οι απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από την εξαγωγική σας αγορά.

Για παράδειγμα:

Μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της χώρας. Αυτά μπορεί να διαφέρουν από εκείνα της ΕΕ.

Τα περισσότερα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής (που συχνά αναφέρονται ως υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις) στην εξαγωγική σας αγορά. Για τους σκοπούς αυτούς ενδέχεται να απαιτούνται διαφορετικοί τύποι δοκιμών και πιστοποίησης.

Αυτό ισχύει συχνά για τις τεχνικές απαιτήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα.

Οι περισσότερες χώρες απαιτούν υγειονομικά πιστοποιητικά για:

 • φυτά
 • ζώντων ζώων
 • ζωικών προϊόντων
 • γενετικά υλικά

Για παράδειγμα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει επίσης συνήθως να συνοδεύονται από πιστοποιητικό.

Πώς πιστοποιείτε το προϊόν σας;

Θα πρέπει να ελέγξετε στην ενότητα Διαδικασίες και διατυπώσεις του βοηθού μου για θέματα εμπορίου και, ανάλογα με την περίπτωση, να διευκρινίσετε στη συνέχεια με τον πελάτη σας τα ακόλουθα:

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις πιστοποίησης στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Ποια πιστοποιητικά γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες αρχές.
 • Κατά πόσον οι δοκιμές μπορούν να διενεργηθούν από διαπιστευμένο εργαστήριο ή ίδρυμα στην ΕΕ
 • ή αν η πιστοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα προορισμού.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης για το προϊόν σας;

Οι χώρες συχνά έχουν λεπτομερείς απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

 • Τα υποχρεωτικά σήματα και οι ετικέτες στα καταναλωτικά προϊόντα και στη συσκευασία τους συνδέονται συνήθως με ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και/ή το περιβάλλον. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όπως τα συστατικά ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Συνήθως υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για διάφορους κλάδους, π.χ. την ιατρική, την ηλεκτρική, τη διατροφική και τη χημική βιομηχανία, οι οποίοι όλοι έχουν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις.

Για μια επισκόπηση των σχετικών απαιτήσεων που εφαρμόζονται από μια συγκεκριμένη χώρα εισαγωγής, εξετάστε το τμήμα Διαδικασίες και Διατυπώσεις του βοηθού μου στον εμπορικό μου τομέα.

Το προϊόν σας χρήζει προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας;

Είναι σημαντικό να ελέγξετε πώς προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία του προϊόντος σας στη χώρα στην οποία θέλετε να εξάγετε.

 

 • Ελέγξτε αν πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή πώς προστατεύεται το σχέδιο ή υπόδειγμα, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή η γεωγραφική σας ένδειξη στην εξαγωγική σας αγορά

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε, η συμφωνία μπορεί να παρέχει πρόσθετη προστασία.

 

3

Προετοιμάστε την πώληση και οργανώστε τη μεταφορά

Πώς επιμερίζονται οι υποχρεώσεις μεταξύ σας και του αγοραστή σας;

Όπως προαναφέρθηκε, η ευθύνη των μερών μιας συναλλαγής εξαγωγής/εισαγωγής καθορίζεται στη συμβατική συμφωνία. Εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, την ευθύνη για την εισαγωγή, τη χρηστικότητα ή την εμπορία του προϊόντος σας αναλαμβάνει ο αγοραστής ως εισαγωγέας. Μόνο οι έμπειροι έμποροι θα πρέπει να παρεκκλίνουν από αυτόν τον κανόνα. Ανάλογα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας εισαγωγής, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να τηρήσετε ορισμένες απαιτήσεις εκεί, οπότε οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να παραμείνουν στον αγοραστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Incoterms ® για τον καθορισμό των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.

Η Incoterms ® καθορίζει τις ευθύνες των πωλητών και των αγοραστών για την παράδοση, την ασφάλιση και τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων πώλησης και καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής στην ΕΕ και για τις διατυπώσεις εισαγωγής στη χώρα προορισμού.

Παραδείγματα:

 • «Free on board» (FOB): σημαίνει ότι ο εξαγωγέας ή ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των τοπικών δαπανών:
 • μεταφορά των εμπορευμάτων στον λιμένα αποστολής
 • έξοδα φόρτωσης
 • διαδικασίες εκτελωνισμού στη χώρα εξαγωγής.

 

Ο πελάτης σας είναι υπεύθυνος για το κόστος:

 • μεταφορά από τον λιμένα αποστολής και μετά
 • ασφάλισης
 • εκφόρτωση
 • μεταφορά από τον λιμένα άφιξης στον τελικό προορισμό.
 • «Κόστος, ασφάλιση και ναύλος» (CIF): ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για τα τοπικά έξοδα στο πλαίσιο FOB, συν:
 • ναύλοι εμπορευμάτων
 • ασφάλισης

Στο πλαίσιο CIF, ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα έως ότου τα προϊόντα φθάσουν στον λιμένα προορισμού του.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Incoterm ® EXW δεν μπορεί να μεταβάλει την ευθύνη σας ως εξαγωγέα έναντι των αρχών της χώρας σας, ενώ η DDP ενέχει τον κίνδυνο ανάληψης ευθυνών στη χώρα εισαγωγής, τις οποίες δεν μπορεί να εκπληρώσει ο εξαγωγέας.

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία εξαγωγής και μεταφοράς;

Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί να βοηθήσει

 • διευθέτηση της παραλαβής και της παράδοσης των προϊόντων σας
 • διαπραγμάτευση ναύλων εμπορευματικών μεταφορών με τους μεταφορείς
 • κράτηση χώρου φορτίου
 • συσκευασία
 • ασφάλισης
 • προετοιμασία τελωνειακών εγγράφων για λογαριασμό σας

Αναζητήστε προγράμματα χρηματοδότησης των εξαγωγών και στήριξης των εξαγωγών που συχνά παρέχουν οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο ασφάλισης εξαγωγών που προσφέρεται είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε από εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαγωγών και εισαγωγών.

 

4

Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή στην ΕΕ

Τα έγγραφα που συντάσσονται για την εξαγωγή χρησιμεύουν επίσης, τουλάχιστον εν μέρει, για την εισαγωγή στη χώρα προορισμού. Ως εκ τούτου, η παρασκευή τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες απαιτήσεις και, κατά περίπτωση, να ευθυγραμμίζεται με τον αγοραστή σας ως εισαγωγέα.

Ποια έγγραφα προετοιμάζονται για τα τελωνεία;

 

Πρέπει πρώτα να υποβάλετε ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής στην εθνική σας τελωνειακή αρχή.

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Για μικρές αποστολές αξίας κάτω των 1,000 EUR μπορεί να αρκεί προφορική δήλωση συνοδευόμενη από έγγραφο μεταφοράς ή τιμολόγιο.

Η διασάφηση εξαγωγής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ίδια τα εμπορεύματα και τη μεταφορά. Περιλαμβάνει:

 • καταγωγή των εμπορευμάτων,
 • χώρα προορισμού,
 • κωδικοί εμπορευμάτων,
 • κωδικοί τελωνειακού καθεστώτος, και
 • αξία των εμπορευμάτων.

Στα έγγραφα που πρέπει να συντάξετε περιλαμβάνονται:

 • Τιμολόγιο και έγγραφα μεταφοράς και κατάλογος συσκευασίας: Πρέπει να φυλάσσετε όλα τα έγγραφα για τουλάχιστον τρία έτη σε περίπτωση ελέγχων μετά τον εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή (η εθνική εμπορική και φορολογική νομοθεσία προβλέπει συχνά μεγαλύτερες περιόδους).
 • Αρχεία ΦΠΑ και εξαγωγών: Όταν εξάγετε εκτός της ΕΕ, το προϊόν σας απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε επιχείρηση ή σε μεμονωμένο καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε αρχεία σχετικά με την εξαγωγή και το αποδεικτικό εξαγωγής που εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή.
 • Πιστοποιητικά ή άδειες: μπορεί επίσης να χρειαστούν πιστοποιητικά φυτοϋγείας ή άδειες εξαγωγής για σκοπούς εξαγωγής.

Ποιος υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση;

Μπορείτε να υποβάλετε ο ίδιος την τελωνειακή διασάφηση ή μπορεί να γίνει από πάροχο υπηρεσιών που είναι ο τελωνειακός αντιπρόσωπός σας. Εάν χρησιμοποιείτε εταιρεία διαβίβασης ή εκτελωνιστή, μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό σας.

Πώς πρέπει να προσκομίζεται η διασάφηση εξαγωγής και τα εμπορεύματα προς εξαγωγή;

Η διαδικασία εξαγωγής περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής, και
 • την προσκόμιση των εμπορευμάτων και την αναφορά του κύριου αριθμού αναφοράς (MRN) της διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου, ακολουθούμενη από παράδοση για έξοδο.

 

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της τελωνειακής σας αρχής.

Γενικά, πρέπει να υποβάλετε τη διασάφηση εξαγωγής σας στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο τελωνείο στο οποίο συσκευάζονται ή φορτώνονται τα εμπορεύματα σας για εξαγωγή εκτός της ΕΕ.

Εάν η αξία των εμπορευμάτων μιας αποστολής εξαγωγής δεν υπερβαίνει τα 3,000 EUR και τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να κατατεθεί στο τελωνείο του τόπου εξόδου.

 

Έχετε υπόψη ότι η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται πριν από την πραγματική στιγμή κατά την οποία τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από την ΕΕ. Παρέχει επαρκή χρόνο στο τελωνείο εξαγωγής για να διενεργήσει τις αναγκαίες αναλύσεις κινδύνου πριν χορηγήσει την άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων.

Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανές περιπτώσεις:

 • Τα εμπορεύματά σας μπορούν να παραδοθούν για εξαγωγή με βάση την υποβληθείσα διασάφηση εξαγωγής, ή
 • Τα εμπορεύματά σας μπορούν να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων και μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε περαιτέρω έγγραφα πριν από τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σας, ή
 • Η εξαγωγή σας μπορεί να επιλεγεί για ένα έγγραφο καθώς και για φυσικό έλεγχο.

Για τακτικότερες εξαγωγές, θα πρέπει να εξετάζονται απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ).

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /δικτυακοί τόποι/φορολογία/φάκελοι/πόροι /έγγραφα/τελωνεία/τελωνεία_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Ετοιμάστε τα έγγραφα για τον εκτελωνισμό των εισαγωγών στη χώρα προορισμού.

Όταν τα προϊόντα σας φθάσουν στη χώρα προορισμού, οι τοπικές απαιτήσεις και διαδικασίες εισαγωγής θα ισχύουν για τις εξαγωγές σας. Χρησιμοποιήστε τον εμπορικό βοηθό μου για να καθορίσετε αυτές τις απαιτήσεις και να είστε σε θέση να τις ευθυγραμμίσετε με τον αγοραστή σας.

Συμβουλή:

 • Μερικές φορές είναι δυνατή η επεξεργασία πριν από την άφιξη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά έγγραφα πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στη χώρα στην οποία εξάγετε.
 • Πρέπει να συμφωνήσετε με τον αγοραστή ποια έγγραφα πρέπει να συντάσσονται από τον εξαγωγέα και ποια από τον αγοραστή, ο οποίος ως εισαγωγέας είναι συνήθως υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό και τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς. Οι ρόλοι και οι ευθύνες του εξαγωγέα και του εισαγωγέα καθορίζονται από τη συμβατική συμφωνία, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο αυτό.

Έγγραφα που ενδέχεται να απαιτήσουν οι αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού

 • Εμπορικό τιμολόγιο (με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του).
 • Κατάλογος συσκευασίας
 • Άδειες εισαγωγής (αυτόματες ή μη αυτόματες) για ορισμένα εμπορεύματα.
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία.
 • Αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής (δηλαδή EUR.1, EUR-MED, δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής), υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού και ότι τα προϊόντα σας πληρούν τους σχετικούς κανόνες καταγωγής.
 • Πιστοποιητικό καταγωγής που αποδεικνύει τη μη προτιμησιακή καταγωγή του προϊόντος σας:
  • Μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό (μη προτιμησιακής) καταγωγής σε περίπτωση περιορισμών στις εισαγωγές (ορισμένων) προϊόντων από συγκεκριμένες χώρες, εφαρμογής μέτρων εμπορικής άμυνας ή παρακολούθησης των ειδικών εισαγωγών. Ωστόσο, ο εισαγωγέας μπορεί επίσης να ζητήσει το πιστοποιητικό αυτό για τους σκοπούς του.
  • Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδονται συνήθως από το τοπικό σας εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί επίσης να ανατεθεί σε υπουργεία ή τελωνειακές αρχές.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

 

Ο κατάλογος ελέγχου σας: 5 βήματα για την εξαγωγή προϊόντος

Πριν ξεκινήσετε

 • Συμβουλευτείτε τον κατάλογο των ερωτήσεων για την αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιμότητας της εταιρείας σας.
 • Συζητήστε και αποφασίστε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να συναλλάσσεται με τρίτες χώρες ή ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία μελλοντικών εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ.

Βήμα 1: Βρείτε μια αγορά κι έναν αγοραστή

 • Επιλέξτε τη νέα σας εξαγωγική αγορά.
 • Αξιολογήστε το επιχειρηματικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σας.
 • Συνυπολογίστε στην τιμή το κόστος που σχετίζεται με τις εξαγωγές, όπως π.χ. τους δασμούς, το κόστος μεταφοράς, το κόστος πρακτόρων κ.λπ.
 • Προσδιορίστε τους πιθανούς αγοραστές.
 • Προσδιορίστε τον φορέα/ίδρυμα/εταίρο που θα σας βοηθήσει με τις διατυπώσεις των διαδικασιών εξαγωγής. Για παράδειγμα, για την κατάρτιση συμβάσεων, τον καθορισμό όρων πληρωμής, τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή και την ύπαρξη περιορισμών στη μεταφορά χρημάτων στη χώρα εισαγωγής.
 • Να καθορίζουν προσεκτικά και να μοιράζονται τις ευθύνες μεταξύ του πωλητή/εξαγωγέα και του αγοραστή/εισαγωγέα, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που πράγματι μπορούν να εκπληρωθούν.

Βήμα 2: Ελέγξτε τους όρους εξαγωγής στην ΕΕ και αξιολογήστε τις απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά

 • Προσδιορίστε τις νομικές απαιτήσεις για μια πράξη εξαγωγής.
 • Αποκτήστε αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) (υποβάλετε αίτηση πολύ νωρίτερα).
 • Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε, ελέγξτε τους τακτικούς και προτιμησιακούς δασμούς για να καθορίσετε το προτιμησιακό περιθώριο. Ανάλογα με την περίπτωση, αξιολογήστε αν το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και προσδιορίστε τον εφαρμοστέο (προτιμησιακό) δασμολογικό συντελεστή.
 • Υποβάλετε αίτηση για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα ή εγγραφείτε στο σύστημα REX, εάν επιθυμείτε να εξάγετε σε χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με την οποία επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς.
 • Αξιολογήστε αν ισχύουν στην ΕΕ τυχόν εξαγωγικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις για εξαγωγές στη χώρα-στόχο σας ή για εξαγωγές του προϊόντος σας.
 • Διερευνήστε ποιοι φόροι και πρόσθετοι δασμοί εφαρμόζονται στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Ελέγξτε αν μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας πιθανά μέτρα εμπορικής άμυνας.
 • Ελέγξτε αν πρέπει να λάβετε αριθμό φορολογικού μητρώου για να πουλήσετε το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά (εάν πραγματοποιείτε απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές).
 • Προσδιορίστε τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, καθώς και τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά.
 • Αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης και της τεκμηρίωσης που απαιτείται στη χώρα προορισμού (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εργαστηρίων που απαιτούνται για τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις).
 • Ελέγξτε τους κανόνες συσκευασίας και επισήμανσης στην εξαγωγική αγορά.
 • Ελέγξτε αν χρειάζεται να προστατεύσετε τη διανοητική ιδιοκτησία για το προϊόν σας στην εξαγωγική αγορά.

Βήμα 3: Προετοιμάστε την πώληση και οργανώστε τη μεταφορά

 • Προετοιμάζει και υπογράφει τη σύμβαση με τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το τι και την οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο της ασφάλισης της εξαγωγής
 • Προσδιορίστε τους φορείς που μπορούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τη διαδικασία εξαγωγής και τα πιθανά προγράμματα στήριξης των εξαγωγών (εφόσον απαιτείται).

Βήμα 4: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εξαγωγή στην ΕΕ

 • Συμπληρώστε και υποβάλετε τη διασάφηση εξαγωγής.
 • Προσδιορίστε τυχόν πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτηθούν και σχεδιάζετε το ενδεχόμενο οι τελωνειακές αρχές να ζητήσουν περαιτέρω τεκμηρίωση ή να διενεργήσουν φυσικούς ελέγχους.
 • Προσκομίστε τα προς εξαγωγή εμπορεύματα στο τελωνείο για εξαγωγή και έξοδο.

Βήμα 5: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό των εισαγωγών στη χώρα προορισμού

 • Συντονίστε με τον αγοραστή σας ποια έγγραφα απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού.

Συμφωνήστε με τον αγοραστή ποιος είναι υπεύθυνος να παράσχει ποια έγγραφα, ποιος είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό της εισαγωγής και ποιος πληρώνει τους τελωνειακούς δασμούς, τους φόρους και τους πρόσθετους δασμούς. Αναλάβετε μόνο τις ευθύνες που μπορείτε να εκπληρώσετε.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις