Συχνές ερωτήσεις:

Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;

Επί του παρόντος, ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις περιορίζεται στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες για τις δύο αυτές χώρες καλύπτουν μόνο τις νομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Ο κατάλογος των καλυπτόμενων χωρών θα επεκταθεί σταδιακά.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις