Muut tullausasiakirjat

Kansainvälisen tavarakaupan aikana on tärkeää laatia useita tulliselvitystä varten tarvittavia keskeisiä asiakirjoja. Näitä ovat yleensä muun muassa kauppalasku, valtuutetun talouden toimijan asema, alkuperäselvitys, sitova tariffitieto, sitova alkuperätieto, asiaankuuluvat todistukset tai lisenssit sekä alv- ja vientikirjanpito.

Kuljetusvälineestä riippuen on kuitenkin yleensä täytettävä lisäasiakirjat ja esitettävä ne määrämaan tulliviranomaisille, jotta tavarat voidaan tarkastaa. Tässä osiossa esitetään yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista muista asiakirjatyypeistä:

 • Konossementti (Shipping)
 • FIATA Bill of Lading (yhdistetty liikenne)
 • Road Waybill (maantieliikenne)
 • Air Waybill (lentorahti)
 • Rautatiereitti (rautatierahti)
 • ATA Carnet (kaikki liikennemuodot)
 • TIR-carnet (yhdistetty maantieliikenne ja muu liikenne)
 • Pakkausluettelo

Tuonti- ja vientiprosessin yleiskuvaus sekä yleiset vaiheet ovat nähtävissä myös vaiheittaisissa oppaissa.

Konossementti

Konossementti (B/L) on varustamon liikenteenharjoittajalle antama asiakirja, jossa todetaan, että tavarat on vastaanotettu aluksella. Konossementti on sellaisenaan todiste siitä, että rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavarat. Se velvoittaa ne toimittamaan tavarat vastaanottajalle. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot tavaroista, aluksesta ja määräsatamasta. Siinä esitetään kuljetussopimus ja annetaan tavaroiden omistusoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että konossementin haltija on nyt tavaran omistaja.

Konossementti voi olla siirtokelpoinen asiakirja. Voidaan käyttää useita erityyppisiä konossementteja. ”Puhdas konossementti” tarkoittaa, että tavarat on vastaanotettu selvästi hyvässä kunnossa ja hyvässä kunnossa. ”Epäpuhtaat tai suorat konossementit” tarkoittaa, että tavarat ovat vahingoittuneet tai huonossa kunnossa. Tällaisissa tapauksissa rahoituspankki voi kieltäytyä hyväksymästä lähettäjän asiakirjoja.

FIATA-koossementti

FIATA Bill of Lading on International Federation of Freight Forwarders Associations -järjestön (FIATA) laatima asiakirja. Sitä käytetään erilaisissa liikennemuodoissa (multimodaaliset liikennemuodot), ja sitä voidaan käyttää yhdistettyä kuljetusta koskevana asiakirjana, jonka tila on jälkimarkkinakelpoinen. Tiettyä liikennemuotoa ei ole täsmennetty. Oikeudellinen vastuu tavaroista voidaan siirtää matkan aikana.

Tiereitti (CMR)

Kuljetuskirja on asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot tavaroiden kansainvälisestä maantiekuljetuksesta. Siitä määrätään tavaroiden kansainvälisessä tiekuljetuksessa vuonna 1956 tehdyssä yleissopimuksessa (CMR-yleissopimus). Se mahdollistaa sen, että lähettäjä saa tavarat käyttöönsä kuljetuksen aikana. Asiakirjasta on oltava neljä jäljennöstä, ja lähettäjän ja kuljettajan on allekirjoitettava ne. Ensimmäinen kappale on tarkoitettu lähettäjälle; Toinen jää rahdinkuljettajan haltuun; Kolmas on tavaroiden mukana ja toimitetaan vastaanottajalle; Vastaanottajan on allekirjoitettava ja leimattava neljäs kappale ennen kuin se palautetaan lähettäjälle. Yleensä kullekin ajoneuvolle annetaan CMR-asiakirja.

CMR-muistio ei ole otsikko, eikä siitä voida neuvotella. Laillista omistusoikeutta ei voida siirtää.

Air Waybill (AWB)

Lentorahtikirja on asiakirja, jolla todistetaan lähettäjän ja liikenteenharjoittajan yrityksen välinen kuljetussopimus. Sen myöntää rahdinkuljettajan asiamies, ja se kuuluu tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 12 päivänä lokakuuta 1929 tehdyn Varsovan yleissopimuksen määräysten soveltamisalaan. Useita tavaralähetyksiä varten voidaan käyttää yhtä lentorahtikirjaa. Se sisältää kolme alkuperäiskappaletta ja useita lisäjäljennöksiä. Kukin kuljetukseen osallistuva osapuoli (lähettäjä, vastaanottaja ja liikenteenharjoittaja) säilyttää yhden alkuperäiskappaleen. Jäljennöksiä voidaan vaatia lähtö-/määrälentoasemalla, toimituksen aikana ja joissain tapauksissa myös muiden rahdinkuljettajien toimesta. Lentorahtikirja on rahtikirja, josta käy ilmi kuljetussopimus. Se todistaa tavaroiden vastaanottamisen.

IATA:n vakiomuotoinen lentorahtikirja on Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) lentoliikenteen harjoittajien käyttämä erityinen lentorahtikirja. Se sisältää yleensä Varsovan yleissopimuksessa vahvistetut vakioehdot.

Rautatiereitti (CIM)

Rautatierahtikirja (CIM) on asiakirja, jota tarvitaan tavaroiden kuljettamiseen rautateitse. Sitä säännellään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevalla vuoden 1980 yleissopimuksella (COTIF-CIM). Liikenteenharjoittaja antaa CIM-todistuksen viitenä kappaleena. Alkuperäiset tiedot ovat tavaroiden mukana. Lähettäjä säilyttää alkuperäiskappaleen kaksoiskappaleen. Kuljettaja säilyttää loput kolme kappaletta sisäisiin tarkoituksiin. CIM katsotaan rautatieliikennesopimukseksi.

ATA-carnet

ATA-carnet’t (Admission Temporaire/Temporaryadmission) ovat kansainvälisiä tulliasiakirjoja, jotka suurimmassa osassa teollisuusmaata myöntävät kauppakamarit ja jotka mahdollistavat tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin ilman tulleja ja veroja. ATA-carnet’ita voidaan antaa seuraaville tavaraluokille: Kaupalliset näytteet, ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet ja tavarat, jotka on tarkoitettu esittelemään tai käytettäväksi messuilla, näytöissä, näyttelyissä jne. Lisätietoja on saatavilla Kansainväliseltä kauppakamarilta. 

TIR-carnet

TIR-carnet’t ovat tavaroiden kansainvälisessä kuljetuksessa käytettäviä passitusasiakirjoja, kun osa matkasta on tehtävä maanteitse. Ne mahdollistavat tavaroiden kuljetuksen TIR-menettelyssä. TIR-menettely otettiin käyttöön vuoden 1975 TIR-yleissopimuksessa, ja se allekirjoitettiin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa. TIR-järjestelmässä edellytetään, että tavarat kuljetetaan turvallisissa ajoneuvoissa tai konteissa. Kaikilla tavaroista maksettavilla tulleilla ja veroilla on kansainvälisesti voimassa oleva vakuus. TIR-carnet’ssa määrätään, että kauttakulku- ja määrämaiden on hyväksyttävä tämä vakuus.

Pakkausluettelo

Pakkausluettelo (P/L) on kauppalaskun ja kuljetusasiakirjojen mukana seuraava kaupallinen asiakirja. Siinä annetaan tietoja tuoduista tavaroista ja kunkin lähetyksen pakkaustiedoista (paino, mitat, käsittelykysymykset jne.).

Sitä tarvitaan saapuvan rahdin tulliselvitystä varten.

Pakkausluettelo sisältää yleensä seuraavat tiedot:

 • viejää, tuojaa ja kuljetusyritystä koskevat tiedot
 • myöntämispäivä
 • rahtilaskun numero
 • pakkaustyyppi (tynnyri, laatikko, laatikko, piippu, pussi jne.)
 • pakkausten lukumäärä
 • kunkin pakkauksen sisältö (tavaran kuvaus ja kappalemäärä kollia kohti)
 • merkit ja numerot
 • nettopaino, bruttopaino ja pakkausten mittaaminen

Erityistä lomaketta ei vaadita. Viejä laatii pakkausluettelon tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaisesti. Alkuperäinen asiakirja ja vähintään yksi jäljennös on toimitettava. Sitä ei yleensä tarvitse allekirjoittaa. Käytännössä pakkausluettelon alkuperäiskappale ja jäljennös allekirjoitetaan kuitenkin usein. Pakkausluettelo voidaan laatia millä tahansa kielellä. Käännöstä on kuitenkin suositeltavaa tehdä englanniksi.

Jaa tämä sivu: