Positiivi- ja negatiivilistaus

Kauppasopimuksissa osapuolet voivat kirjata sitoumuksensa ja poikkeukset luetteloihinsa kahden eri tekniikan – positiivilistan tai negatiivisen listan – mukaisesti.

Tekniikan valinta ei kuitenkaan ole ratkaisevaa kauppasopimuksessa tehtyjen sitoumusten laajuuden kannalta.

Sama avoimuuden tai suojan taso voidaan saavuttaa positiivisella luettelolla kuin negatiivisella luettelolla.

Soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luettelot

Kun kauppakumppani käyttää positiiviluetteloa, sen on nimenomaisesti (”myönteisesti”) lueteltava ne toimialat ja toimialojen osat, joilla se tekee markkinoillepääsyä ja kansallista kohtelua koskevia sitoumuksia.

Toisessa vaiheessa kauppakumppani luettelee kaikki näitä sitoumuksia koskevat poikkeukset tai ehdot ja ilmoittaa markkinoille pääsyä ja/tai kansallista kohtelua koskevat rajoitukset, joita se haluaa soveltaa.   

Negatiiviset luettelot

Kun kauppakumppanit käyttävät negatiivista luetteloa, niiden on käytävä läpi vain toinen vaihe.

Niiden ei tarvitse luetella aloja, joilla ne tekevät sitoumuksia. Kaikki toimialat tai toimialojen osat, joita ei ole lueteltu, ovat lähtökohtaisesti avoimia ulkomaisille palveluntarjoajille samoin ehdoin kuin kotimaisille palveluntarjoajille.

Osapuolet luettelevat ainoastaan ne toimialat tai toimialojen osat, joita ne rajoittavat tai joiden ulkopuolelle ne jäävät.

Mistä luettelot löytyvät sopimuksesta?

Kauppakumppanit käyttävät yleensä kahta eri liitettä varauksensa merkitsemiseksi negatiiviseen luetteloon.

  • Liitteessä I luetellaan nimenomaisesti kaikki voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö, jolla poiketaan markkinoille pääsystä ja/tai kansallisesta kohtelusta.
  • Liitteessä II luetellaan toimialat ja toimialojen osat, joilla säilytetään oikeus poiketa tulevaisuudessa markkinoille pääsystä ja/tai kansallisesta kohtelusta, myös tapauksissa, joissa ei tällä hetkellä ole käytössä toimenpiteitä.

EU on käyttänyt sekä negatiivisia luetteloita (esimerkiksi Kanadan ja Japanin kanssa tehdyissä sopimuksissa) että positiivisia luetteloita (Korean, Singaporen ja Vietnamin kanssa tehdyissä sopimuksissa).  

EU on myös hyväksynyt ns. hybridimallin käytön palvelukauppasopimuksessa. Lue lisää

Muut säännökset

Kauppakumppanit voivat myös ottaa käyttöön ns. standstill-lausekkeita ja/tai salpalausekkeita neuvotellessaan kauppasopimuksesta.

Tällaisissa lausekkeissa määritellään mahdollisuudet ottaa tulevaisuudessa käyttöön markkinoillepääsyä koskevia rajoituksia tai syrjiviä toimenpiteitä.

Siinäkin tapauksessa, että kauppasopimuksen osapuolet avaavat alan joko positiivisen tai negatiivisen luettelon kautta (ja joko pysähtyneenä tai salpaajana), ne voivat silti pitää voimassa tai ottaa käyttöön syrjimätöntä lainsäädäntöä, esimerkiksi

  • potilaiden hoitostandardit
  • pankkien pääomavaatimukset
  • tiettyjen ammattien pätevyysvaatimukset
  • yleispalveluvelvoitteet (esim. postialalla)
Jaa tämä sivu: