Ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta

Ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevat eurooppalaiset puitteet antavat EU:n jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja kolmansista maista tulevista sijoituksista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen EU:ssa.

Asetus EU:n suorien ulkomaisten sijoitusten seurantakehyksen perustamisesta tuli voimaan 10. huhtikuuta 2019, ja sen yhteistyömekanismia sovelletaan 11. lokakuuta 2020 alkaen.

Asetuksella täydennetään EU:n yleistä investointipolitiikan kehystä varmistamalla, että EU:n avoimuus ulkomaisille ulkomaisille sijoituksille tasapainotetaan mahdollisten uhkien asianmukaisella valvonnalla.

Lisätietoja ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla.

Jaa tämä sivu: