Ulkomaisten suorien sijoitusten seulonta

Ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen eurooppalaisten puitteiden ansiosta EU:n jäsenvaltiot ja komissio voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja kolmansista maista tulevista investoinneista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen EU:ssa.

Asetus EU:n suorien ulkomaisten sijoitusten seurantakehyksen perustamisesta tuli voimaan 10. huhtikuuta 2019, ja sen yhteistyömekanismia sovelletaan 11. lokakuuta 2020.

Asetus täydentää EU:n yleistä investointipoliittista kehystä varmistamalla, että EU:n avoimuutta suoria ulkomaisia sijoituksia kohtaan tasapainotetaan mahdollisten uhkien asianmukaisella valvonnalla.

Lisätietoja ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla.

Jaa tämä sivu: