EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2020.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet sille virallisen hyväksyntänsä.

Kauppasopimus

 • poistaa tullit, byrokratian ja muut esteet, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat vietäessä Vietnamiin
 • helpottaa keskeisten tuotteiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden, kauppaa
 • avaa Vietnamin markkinat EU:n palveluviennille esimerkiksi liikenteen ja televiestinnän alalla.

Kun investointisopimus tulee voimaan, se

 • investointi-ilmapiirin parantaminen edelleen
 • lisää varmuutta eurooppalaisille ja vietnamilaisille sijoittajille.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Kauppasopimus hyödyttää yrityksiä

 • poistetaan 99 prosenttia kaikista tulleista ja poistetaan osittain loput 1 prosenttia rajallisten tullittomien kiintiöiden avulla;
 • sääntelyesteiden ja päällekkäisen byrokratian vähentäminen
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu, mukaan lukien maantieteelliset merkinnät, joita myönnetään erityisille alueellisille elintarvikkeille ja juomille, kuten konjakki, Rioja-viinit ja fetajuusto
 • palvelujen ja julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen
 • sen varmistaminen, että sovitut säännöt voidaan panna täytäntöön.

Vietnam poisti 65 prosenttia EU:n tavaroiden tulleista sopimuksen voimaantulopäivänä. Loppuosa poistuu asteittain vuoteen 2030 mennessä.

EU poistaa asteittain Vietnamista tulevan tuonnin tullit vuoteen 2027 mennessä.

Tässä epäsymmetrisessä mallissa otetaan huomioon se, että Vietnam on kehitysmaa.

Kauppasopimuksella poistetaan tullit useilta keskeisiltä EU:n vientituotteilta.

 • useimpien koneiden ja laitteiden ei enää tarvitse maksaa Vietnamista enintään 35 prosentin tuontitullia – loput eivät enää maksa niitä elokuuhun 2025 mennessä.
 • yli 150 cm³ moottoripyörien Vietnamin 75 prosentin tuontitullit poistetaan asteittain elokuuhun 2027 mennessä.
 • useimpien autojen 78 prosentin tuontitullit poistetaan asteittain elokuuhun 2030 mennessä.
 • autonosien osalta Vietnamin tuontitullit poistetaan asteittain enintään 32 prosenttia elokuuhun 2027 mennessä.
 • noin puolet EU:n lääkkeistä ei enää joudu maksamaan vietnamilaisista enintään 8 prosentin tuontitulleja. Loput eivät enää maksa sitä elokuuhun 2027 mennessä EU:n tekstiiliviennin ei enää tarvitse maksaa vietnamilaista 12 prosentin tuontitullia.
 • lähes 70 prosenttia EU:n kemikaalien viennistä ei enää joudu maksamaan vietnamilaisista enintään 5 prosentin tuontitulleja. Loput voidaan tuoda tullitta jopa 25 prosenttiin asti kolmen, viiden tai seitsemän vuoden kuluttua.

Tullien poistamisen lisäksi Vietnam on suostunut

 • poistaa nykyiset vientitullinsa suuntautuvalta vienniltä
 • ei lisää jäljellä olevia harvoja tulleja.

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Eurooppalaiset maatalous- ja elintarviketuotteiden tuottajat ja viejät hyötyvät Vietnamin kasvavista markkinoista ja tullien asteittaisesta poistamisesta.

 

Vietnamin nykyinen
tuontitulli

Tuontitulli poistetaan
asteittain

Naudanliha ja karitsat

20 %

Elokuu 2023

Jäädytetty sianliha

15 %

Elokuu 2027

Tuore sianliha, muut eläimenosat ja kinkku

Enintään 25 %

Elokuuta 2029

Siipikarja ja muut eläimenosat

Enintään 40 %

Elokuu 2030

Maitotuotteet

Enintään 15 %

Elokuu 2025

Useimmat maantieteellisellä merkinnällä varustetut juustot

Enintään 15 %

Elokuu 2023

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

50 % ja 48 %

Elokuu 2027

Olut

35 %

Elokuu2030

Elintarvikevalmisteet

Enintään 40 %

Elokuu 2027

Leipomot ja leivonnaiset

Enintään 40 %

Elokuu 2025

Suklaa

30 %

Elokuu 2027

Pasta

20–38 %

Elokuu 2027

Tietyt makaronivalmisteet, joissa on lihatäyte

20–38 %

Elokuu 2030

Tässä käsikirjassa on yksityiskohtainen kuvaus maatalouselintarvikkeiden vientiedellytyksistä. Käsikirja vietnamilaisille viejille.

Kaikkein herkimpien tuotteiden osalta EU avaa markkinansa vietnamilaisille vietnamilaisille viennille vain rajoitetusti, jotta EU:n tuottajiin ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia.

EU myöntää Vietnamille tullittomia tariffikiintiöitä, joiden määrä on kiinteä ja rajoitettu ja joita ei koroteta vuosittain

 • dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys
 • munat ja munankeltuaiset
 • etanoli
 • valkosipuli
 • maniokkitärkkelys
 • mannitoli
 • sienet
 • riisi
 • sorbitoli
 • sokeri ja tuotteet, joiden sokeripitoisuus on korkea
 • sokerimaissi.

Kauppasopimuksessa tunnustetaan ja suojataan tai Vietnamissa tuotettujen viinien, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimilla pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat:

 • vähän/vapaiden tuholais- tai tautialueiden tunnistaminen
 • avoimuuden ja tietojenvaihdon varmistaminen
 • mekanismit kaupan esteiden välttämiseksi.

Tarkempia tietoja on jäljempänä kohdassa.

Kuinka suuret Vietnamin markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Vietnamin kanssa?

Vietnam, jonka väkiluku on yli 97 miljoonaa, on EU:n keskeinen vientimarkkina-alue Aasiassa.

Vietnam on maailman 17. suurin tavarakaupan kumppani ja Kaakkois-Aasian toiseksi suurin kauppakumppani.

Vietnam on tärkeä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuotantopanosten lähde.

Vuonna 2019 Vietnamin maatalouselintarvikkeiden kauppa EU:n kanssa oli tasapainossa

 • Vietnamin vienti – 2,16 miljardia euroa
 • EU:n vienti Vietnamiin – 1,14 miljardia euroa.

Kauppasopimuksen myötä EU:n ja Vietnamin välinen kauppa tällä alalla todennäköisesti kasvaa edelleen.

Vuonna 2018 EU:n ja Vietnamin välisen palvelukaupan tasapaino oli positiivinen

 • EU:n palveluvienti Vietnamiin – 2,1 miljardia euroa
 • Vietnamin palvelujen vienti – 1,8 miljardia euroa.

Tariffit

Vietnamiin suuntautuvaa vientiä varten

Ennen kauppasopimusta Vietnam sovelsi EU:n maatalouselintarvikkeiden vientiin enintään 50 prosentin tuontitulleja ja teollisuustuotteisiin, kuten autoihin ja koneisiin, jopa 78 prosentin tuontitulleja. Kauppasopimuksen mukaan Vietnam on oikeudellisesti sitoutunut alentamaan tullejaan asteittain kolmen ja kymmenen vuoden kuluessa elokuusta 2020.

Suuntautuvaa tuontia varten

Noin 84 prosenttia EU:n tuonnista Vietnamista oli 1. elokuuta 2020 alkaen tullitonta.

Tästä hyötyvät muun muassa seuraavat alat:

• lääkkeet

• useimmat petrokemikaalit (tietyt petrokemian alan tullit poistetaan asteittain vasta kolmen vuoden kuluttua).

EU poistaa Vietnamista peräisin olevaan tuontiin sovellettavat jäljellä olevat tullit asteittain marraskuuhun 2030 mennessä.

EU soveltaa edelleen tulleja joihinkin tuotteisiin, myös joihinkin kalatuotteisiin (tilapia, boniitit).

Kauppasopimuksen liitteessä 2-A vahvistetaan yksityiskohtaisesti eri tavaraluokkien tullien poistamisen vaiheet viiden vuoden aikana.

 

Löydät yksityiskohtaisen tariffinpoistoaikataulun tietyn tuotteen osalta My Trade Assistant -sivustosta.

 

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen alkuperätuotteiden määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmää koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Onko tuotteeni EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukainen alkuperätuote?

Jotta tuotteesi voidaan soveltaa EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukaiseen alhaisempaan tai nollatulliin, sen on oltava peräisin tai Vietnamista.

Tuotteen katsotaan olevan peräisin tai Vietnamista, jos se on

 • tai Vietnamissa kokonaan tuotettu
 • jotka on valmistettu yksinomaan EU:n tai Vietnamin alkuperäaineksista tai
 • jotka on tuotettu tai Vietnamissa ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että näille aineksille on tehty riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä II vahvistetut tuotekohtaiset säännöt. Ks. liite I ”Alkuhuomautukset” tuotekohtaisiin alkuperäsääntöihin. Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisessa on myös joitakin lisäjoustoja, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

 

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esim. riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäjoustot auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleransseja tai kumulaatiota).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • tietyt toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sietokyvyn tai kumulaation, noudattaminen edellyttää lisäjoustoa.

Joustavuutta on tarkoitus lisätä tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sietokyvyn tai kumulaation, noudattamiseksi.

Toleranssi (sallittu poikkeama

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksessa sallittu poikkeamasääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo ei ylitä

 • 10 % harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluvien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita, painosta tai noudettuna-hinnasta
 • Harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluvien muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden tekstiili- ja vaatetustuotteiden osalta sovelletaan 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta liitteen A huomautuksen 6 ja 7Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset ” mukaisesti.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon (arvon tai painon) ylittymiseen.

Poikkeamaa ei sovelleta kokonaan tuotettuihin tuotteisiin.

Kumulaatio

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksessa määrätään neljästä alkuperäkumulaatiotavasta. Huomaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio: Vietnamin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on etuuskohtelusopimus EU:n kanssa, jossa liitteessä III luetellut ainekset voidaan lukea Vietnamin alkuperäaineksiksi, kun niitä on jatkojalostettu tai käytetty johonkin liitteessä IV lueteltuun tuotteeseen. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta
 • Korean tasavallan alkuperäkankaita voidaan pitää Vietnamin alkuperätuotteina, jos niitä on edelleen jalostettu tai käytetty johonkin liitteessä V lueteltuun tuotteeseen, jotka on tuotettu Vietnamissa tietyin edellytyksin. Tätä kumulaatiota sovelletaan 23 päivästä joulukuuta 2020.
 • Osapuolen pyynnöstä kankaita, jotka ovat peräisin maasta, jonka kanssa sekä EU että Vietnam soveltavat etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta, voidaan pitää EU:n tai Vietnamin alkuperätuotteina, kun niitä on jatkojalostettu tai sisällytetty johonkin pöytäkirjan liitteessä V lueteltuun tuotteeseen, joka on saatu kyseisessä osapuolessa tietyin edellytyksin. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö).

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Vietnamiin (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa. Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • erien jakaminen osiin.

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • kaikki itse tavaroihin liittyvä näyttö.
Tullinpalautus

Etuuskohteluun oikeuttavan tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen nojalla.

Alkuperää koskevat menettelyt

Tullietuuskohtelun hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä.

 

Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • hakea etuuksia tai
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Lue lisää: Alkuperäsääntöjä koskevat ohjeet – EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus.

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäselvitys

EU:n viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin, antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi laatia

 • viejä, joka on rekisteröity rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX). Samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa).
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Vietnamista peräisin olevien tuotteiden osalta viejät voivat käyttää seuraavia alkuperäselvityksiä:

 • alkuperätodistus
 • alkuperäilmoitus, jonka on laatinut

kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa.

sen jälkeen, kun Vietnam on ilmoittanut tällaisesta järjestelmästä (tätä ei vielä ole), viejä, joka on hyväksytty tai rekisteröity Vietnamin asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Mitä alkuperäselvityksen olisi sisällettävä?

Alkuperävakuutus

Alkuperävakuutuksen olisi oltava mukana kauppalaskussa tai tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa.

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä IV. Tuojamaa ei saa vaatia, että tuoja toimittaa käännöksen alkuperävakuutuksesta.

Toimittaminen ja voimassaolo

 • Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä.
 • Yleensä alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään 12 kuukauden aikana.

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen ohjeissa alkuperävakuutuksesta useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille annetaan lisäselvityksiä.

Alkuperätodistus

Vietnamin toimivaltaiset viranomaiset antavat alkuperätodistuksen liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperätodistus on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua vientipäivästä (ilmoitettu lähetyspäivä).

Alkuperätodistus voidaan antaa jälkikäteen erityistilanteissa.

 • sitä ei annettu vientihetkellä virheiden, tahattomien laiminlyöntien tai muiden pätevien syiden vuoksi
 • alkuperätodistus on annettu, mutta sitä ei ole hyväksytty tuonnin yhteydessä teknisistä syistä, tai
 • tarkasteltavana olevien tuotteiden lopullinen määräpaikka ei ollut tiedossa vientihetkellä. Alkuperätodistuksen kaksoiskappale voidaan antaa, jos kyseessä on esimerkiksi varkaus, katoaminen tai tuhoutuminen. Se on voimassa 12 kuukautta.
Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset.

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän.

Tuojaosapuolen vierailu viejään ei ole sallittua. Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Farmaseuttiset tuotteet

Sopimuksella varmistetaan farmaseuttisten/lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta, että käytetään kansainvälisiä standardeja, käytäntöjä ja ohjeita, jotka on laatinut

 • Maailman terveysjärjestö (WHO)
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden teknisten vaatimusten yhdenmukaistamista käsittelevä kansainvälinen neuvosto
 • Farmaseuttisia tarkastuksia koskeva yleissopimus ja farmaseuttisia tarkastuksia koskeva yhteistyöohjelma
 • Lääkinnällisten laitteiden sääntelyviranomaisten kansainvälinen foorumi.

Näiden elinten tunnustaminen standardoinnin vertailuarvoksi on olennaisen tärkeää EU:n ja Vietnamin välisen sääntely-yhteistyön lisäämiseksi. Sopimuksen mukaan Vietnam sitoutuu julkaisemaan tai asettamaan saataville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lääkkeiden/lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden hinnoittelua, korvauksia tai sääntelyä koskevat sääntönsä. Vietnam myös yksinkertaistaa myyntilupaa koskevia vaatimuksia. Tämä vähentää viivästyksiä ja kustannuksia, jotka aiheutuvat tuotteiden asettamisesta saataville Vietnamissa, ja se on erityisen tärkeää tutkimukseen perustuvien lääkkeiden kannalta.

Alkoholijuomat

Vietnam aikoo

 • poistaa asteittain korkeat tullit viiniltä (50 %) ja väkeviltä alkoholijuomilta (48 %) seitsemän vuoden aikana ja oluelta (35 %) kymmenen vuoden aikana
 • juomien valmistusta ja jakelua koskevien lupien rajoitusten helpottaminen
 • EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaaminen.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelusäännöt

Sekä että Vietnamilla on tiukkaa lainsäädäntöä elintarviketurvallisuudesta sekä eläinten ja kasvien terveydestä. Kauppasopimuksen tavoitteena on helpottaa maataloustuotteiden vientiä ja turvata samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden suojelun tarvittava taso. Vuoropuhelun ja kaupan lisääntymisen pitäisi ajan mittaan lisätä osapuolten välistä luottamusta. Nämä ovat sopimuksen tämän osan tärkeimpiä etuja.

EU yhtenä toimijana

Terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä koskevissa sopimuksen määräyksissä ja niiden täytäntöönpanossa hyödynnetään EU:n yhdenmukaistettujen terveyssääntöjen lisäarvoa. Sopimus helpottaa yhtenäistä ja avointa kehystä EU:n elintarvikkeiden Vietnamiin suuntautuvan viennin hyväksymiselle. Vietnam sitoutuu soveltamaan samoja tuontivaatimuksia kaikista EU:n jäsenvaltioista tuleviin samankaltaisiin tuotteisiin. Tämä on tärkeä askel EU:n vientihakemusten hyväksymisen nopeuttamisessa ja syrjivän kohtelun välttämisessä.

Ennakkoluetteloon merkitseminen

Kun Vietnam on hyväksynyt eläinperäisten elintarvikkeiden luokan ja on vakuuttunut siitä, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on valmiudet tarkastaa ja valvoa EU:n elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamista, Vietnam sallii automaattisesti tuonnin kaikista kyseisen EU:n jäsenvaltion toimittamista laitoksista. Tätä viejäosapuolen laitosten hyväksyntää ilman yksittäisiä ennakkotarkastuksia kutsutaan ennakkoluetteloon merkitsemiseksi. Näin vältetään yksittäisten EU:n laitosten raskaat ja kalliit tarkastukset.

Hedelmien ja vihannesten vienti

Sopimus sisältää määräyksiä, joilla helpotetaan hedelmien ja vihannesten vientiä tai tuontia.

Kun EU tai Vietnam tekee tuhoojariskianalyysin, ne tekevät sen ilman aiheetonta viivytystä saatuaan pyynnön viejäosapuolelta. Vaikeuksien ilmetessä EU ja Vietnam sopivat aikataulusta tuhoojariskianalyysin tekemiseksi.

 

Löydät valmistetta koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset My Trade Assistant -sivustolta.

 

Kaupan tekniset esteet (TBT)

Tekniset vaatimukset vaikuttavat useimpiin ostamiinmme tuotteisiin. Nämä tekniset vaatimukset voidaan luoda pakollisilla teknisillä määräyksillä ja vapaaehtoisilla standardeilla, joilla määritetään tuotteen laatu.

 • koko ja muoto
 • suunnittelu
 • selosteet, merkinnät ja pakkaukset
 • toiminta ja suorituskyky.

Menettelyt, joilla tarkistetaan, onko tuote näiden vaatimusten mukainen, voivat myös muodostaa kaupan teknisen esteen. Näihin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin voi kuulua tuotetestaus, tarkastus ja sertifiointi.

 

Hallitukset ottavat yleensä käyttöön tällaisia teknisiä vaatimuksia yleisen edun nimissä. Tarkoituksena on esimerkiksi suojata

 • ihmisten terveyttä ja turvallisuutta
 • eläimiä ja kasveja ja niiden terveyttä
 • ympäristö
 • kuluttajat epäilevät vilpillisiä käytäntöjä.

 

Vaikka ja Vietnamilla voi olla samanlaisia tavoitteita, kun ne ottavat käyttöön teknisiä määräyksiä, nykyiset standardit ja menettelyt tuotteiden tarkastamiseksi voivat poiketa toisistaan, mikä muodostaa kaupan esteen. Kauppasopimuksella pyritään parantamaan EU:n ja Vietnamin yhteistyötä tuotteiden teknisten vaatimusten osalta, vähentämään tarpeettomia kustannuksia ja helpottamaan tuotevaatimuksia koskevien tietojen saatavuutta.

Tekniset määräykset

Vietnam on sopinut, että

 • arvioida vaihtoehtoja ehdotetuille teknisille määräyksille ja tehdä niistä vaikutustenarviointi
 • tekniset määräykset perustuvat kansainvälisiin standardeihin
 • tarkistetaan nykyisiä teknisiä määräyksiä niiden saattamiseksi kansainvälisten standardien mukaisiksi.
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vietnam on sopinut, että

 • hyväksyy toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitukseksi siitä, että se on kansallisen lainsäädännön mukainen
 • varmistetaan, että yrityksillä on mahdollisuus valita vaatimustenmukaisuuden arviointimahdollisuudet
 • varmistetaan, että akkreditointilaitokset ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat toisistaan riippumattomia eikä niillä ole eturistiriitoja
 • harkittava testaus-, tarkastus- ja sertifiointielimiin liittymistä tai kannustettava niitä liittymään kansainvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten yhdenmukaistamiseksi ja/tai hyväksymisen helpottamiseksi.
Standardit

Sopimukseen sisältyy sitoumuksia, jotka koskevat

 • kannustetaan standardointielimiä osallistumaan kansainvälisten standardien valmisteluun kansainvälisissä standardointielimissä.
 • käytetään kansainvälisiä standardeja perustana kotimaisten standardien kehittämiselle.
 • päällekkäisyyksien välttäminen kansainvälisten standardointielinten työn kanssa
 • tarkistaa säännöllisesti kansallisia ja alueellisia standardeja, jotka eivät perustu kansainvälisiin standardeihin, niiden saattamiseksi kansainvälisten standardien mukaisiksi
 • ilmoittaa teknisistä määräyksistä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, jotka tekevät vapaaehtoisista standardeista pakollisia.
Avoimuus

Sopimus sisältää sitoumuksia, jotka koskevat

 • varmistetaan, että kaikki tekniset määräykset ja pakolliset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat julkisesti saatavilla virallisilla verkkosivuilla maksutta
 • annetaan EU:n ja Vietnamin yrityksille ja muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuus osallistua kaikkiin uusia teknisiä määräyksiä koskeviin julkisiin kuulemisiin tasavertaisesti
 • vastaus toisen osapuolen esittämiin huomautuksiin ehdotetuista teknisistä määräyksistä.
Markkinoiden valvonta

Kauppasopimus sisältää määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei seuraavien välillä ole eturistiriitoja:

 • markkinavalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminto
 • valvonnan tai valvonnan kohteena olevat markkinavalvontaelimet ja yritykset.

Ota meihin yhteyttä

Autot – tullien ulkopuoliset esteet

Tullien poistaminen ei tarkoita automaattista pääsyä kauppakumppanin markkinoille: EU:n tavaroiden on edelleen oltava Vietnamin autoalaa koskevien sääntöjen mukaisia. Kauppasopimus sisältää liitteen, jossa käsitellään tarpeettomia tullien ulkopuolisia esteitä autoteollisuudessa ja jolla pyritään helpottamaan kauppaa. Liite tulee voimaan elokuussa 2023.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kauppasopimus parantaa tullimenettelyjä ja tekee tulliselvityksistä yrityksille helpompaa ja edullisempaa.

Toimitusketjun turvallisuuden parantamiseksi EU ja Vietnam osallistuvat kauppakumppanuusohjelmien, kuten EU:n valtuutettuja talouden toimijoita koskevan ohjelman, vastavuoroiseen tunnustamiseen.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten. Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevat tuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus.

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

 

Menettelyt

Lisätietoja siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa, jotta et voi hyötyä tullietuuskohtelusta, ks. edellä oleva alkuperäsääntöjä koskeva jakso. Yleisiä tietoja tullimenettelyistä.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus sisältää myös sääntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpanosta.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteelliset merkinnät ovat merkkejä, joita käytetään perinteisissä elintarvikkeissa ja juomissa, joilla on erityisiä ominaisuuksia tai joiden maine johtuu niiden valmistuspaikasta. Esimerkkejä ovat Roquefort-juusto, Rioja-viini ja Parman kinkku. Maantieteelliset merkinnät antavat kuluttajille mahdollisuuden tietää, että tuote on aito eikä väärennetty.

Sopimuksen mukaisesti Vietnam on lujittanut nykyisiä järjestelyjään maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi perustamalla järjestelmän niiden rekisteröimiseksi Vietnamissa. Tämän vuoksi on laitonta myydä väärennettyjä tuotteita samalla nimellä kuin aito tuote.

Tämän seurauksena 169 EU:n ja 39 vietnamilaisen viinien, väkevien alkoholijuomien ja tiettyjen maataloustuotteiden maantieteellisen merkinnän suojan taso on verrattavissa EU:n vastaaviin merkintöihin Vietnamissa. Vietnamilaiset kuluttajat tuntevat paremmin aidot laadukkaat EU:n elintarvikkeet, viinit ja väkevät alkoholijuomat.

Täydellinen luettelo EU:n ja Vietnamin maantieteellisistä merkinnöistä

Patentit

Kauppasopimuksen mukaisesti Vietnam on sopinut tehokkaasta mekanismista, jolla patenttien haltijoille maksetaan korvauksia patenttien lyhyemmästä kestosta, joka johtuu kohtuuttomista viivästyksistä ensimmäisen myyntiluvan myöntämisessä.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Kauppasopimus yhdenmukaistaa Vietnamin tekijänoikeuslainsäädännön EU:n ja muiden maiden lainsäädännön kanssa siten, että yleisradioyhtiöt ja julkisten esitysten järjestäjät maksavat rojalteja äänitallenteiden tuottajille ja esittäjille.

Tavaramerkit

EU ja Vietnam suojelevat tunnettuja tavaramerkkejä seuraavien suositusten mukaisesti:

 • Pariisin liitto teollisoikeuden suojelemiseksi
 • Maailman henkisen omaisuuden järjestö.

Testitietojen suojaaminen

Farmaseuttisia ja maatalouskemian tuotteita koskevat tiedot suojataan viiden vuoden ajan.

Teolliset mallit

Vietnam liittyy teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen ja suojaa malleja vähintään 15 vuoden ajan. Vietnam suojaa kasvinjalostajanoikeudet uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (UPOV) mukaisesti. Se tarkoittaa, että suojellaan uusia kasvilajikkeita, esimerkiksi sellaisia, jotka antavat parempia satoja tai jotka ovat tuholaiskestäviä (kuten tietyt rotaatiota kestävät riisilajikkeet).

Täytäntöönpano

Sopimuksella parannetaan täytäntöönpanon oikeudellista kehystä kaikilla tasoilla. Vietnamin viranomaisilla ja tullivirkamiehillä on myös enemmän valtuuksia ja parempia välineitä rikkomusten käsittelemiseksi.

Oikeudenhaltijat voivat pyytää Vietnamin tulliviranomaisia takavarikoimaan ja tuhoamaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu tarjoaa tukipalvelua, jolla tuetaan suoraan pienyrityksiä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Palvelut

Kauppasopimus kattaa laajan valikoiman palveluja ja tarjoaa palveluntarjoajille ja valmistusteollisuuteen tehtäville investoinneille lisäpääsyn markkinoille.

EU ja Vietnam ovat sopineet tiettyjen rajoitusten vähentämisestä tai poistamisesta

 • kuinka monta yritystä voi tarjota palveluja?
 • palveluliiketoimien tai -varojen arvo
 • palvelutapahtumien lukumäärä tai palvelujen tuotosten määrä
 • kuinka monta henkilöä voidaan palkata?
 • ulkomaisessa omistuksessa olevan tytäryhtiön tyyppi, joka voidaan perustaa paikallisesti
 • ulkomaista osakkuutta/omaa pääomaa koskevat rajoitukset.

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintä
 • rahoitus
 • tietokoneet ja niihin liittyvät
 • kuljetus
 • ympäristönsuojelu
 • liike-elämä, mukaan lukien asiantuntijapalvelut
 • postinjakelu
 • jakelu.

EU ja Vietnam ovat myös sopineet varmistavansa, että kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin tietyillä aloilla sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä, jotta voidaan luoda ennakoitavissa oleva liiketoimintaympäristö ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tämä koskee

 • postipalvelut: määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät ryhdy kilpailunvastaisiin käytäntöihin; oikeudenmukaiset lupamenettelyt; sääntelyviranomaisen riippumattomuus
 • televiestintäpalvelut: suurten toimittajien on annettava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin kohtuullisin ja avoimin ehdoin; sääntelyviranomaisen riippumattomuus; numeron siirrettävyys
 • kansainvälinen meriliikenne
 • tietokonepalvelut
 • kansallinen sääntely: kattavat säännökset lupamenettelyistä ja ammattipätevyydestä; sijoittajia, jotka hakevat lupaa palvelun tarjoamiseen tai sijoittamiseen, on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja niitä on suojeltava mielivaltaisilta rajoituksilta; muutoksenhakuoikeus
 • kansainväliset meriliikennepalvelut: palvelujen, joihin on sitouduttu, selkeät määritelmät; oikeudenmukaiset edellytykset satamiin pääsylle; ja lopettaa lastinjakojärjestelyt; tyhjien konttien syöttö ja uudelleensijoittaminen tiettyihin satamiin.

 

EU

Vietnam

Asiantuntijapalvelut

 • arkkitehtipalvelut
 • kirjanpito
 • tekniset ja integroidut tekniset palvelut
 • Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • liikkeenjohdon konsultointipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välityspalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotus
 • arkkitehtipalvelut
 • integroitu tekninen suunnittelu
 • kaupunkisuunnittelu ja kaupunkiympäristö
 • Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
 • sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja avustavan hoitohenkilöstön palvelut

Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Kaikki tähän liittyvät palvelut tällä alalla

Kaikki tähän liittyvät palvelut tällä alalla

Tutkimus ja kehittäminen

 • luonnontieteet ja tieteidenväliset tieteet, lukuun ottamatta julkisrahoitteisia tutkimus- ja kehittämispalveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet

Liike-elämän palvelut

 • kiinteistöalan palvelujen mainonta
 • ilman välittäjän apua tarjottavat vuokraus- ja leasingpalvelut
 • markkinatutkimus
 • liikkeenjohdon konsultointipalvelut
 • valmistukseen liittyvä neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja julkaiseminen
 • yleissopimuksen mukaiset palvelut
 • kääntäminen
 • suunnittelupalvelujen suunnittelu
 • Sisustussuunnittelu- ja muut muotoilu- ja suunnittelupalvelut
 • perintätoimistojen palvelut
 • luottoraportointipalvelut
 • päällekkäiset palvelut
 • televiestinnän konsultointipalvelut
 • puhelinvastaajapalvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • liikkeenjohdon konsultointipalvelut
 • tekniset testaus- ja analysointipalvelut
 • valmistukseen liittyvät palvelut

Postipalvelut

Kaikki asiaan liittyvät posti- ja kuriiripalvelut

Kaikki postipalvelut lukuun ottamatta julkisia palveluja ja varattuja palveluja

 

Televiestintäpalvelut

Palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa

Palvelut (lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa), kuten

 • Perus- ja lisäarvopalvelut, sekä toiminnot että muut kuin laitteistoihin perustuvat palvelut (kiinteät, satelliittivälitteiset matkaviestintäverkot)

Rakennuspalvelut

 

Kaikki rakennuspalvelut ja niihin liittyvät tekniset palvelut (lueteltu W/120-alaluokituksessa)

 • Kaikki rakennuspalvelut (sisältyy toimialaluokitukseen W/120)

 

Jakelu

palvelut

 • komission virkamiesten palvelut
 • tukkukaupan palvelut
 • vähittäiskaupan palvelut
 • franchising-palvelut
 • komission virkamiesten palvelut
 • tukkukaupan palvelut
 • vähittäiskaupan palvelut
 • franchising-palvelut

Ympäristöpalvelut

 • jätevesipalvelut
 • kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli
 • ilman suojelu ja ilmastokäsittely sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • muut ympäristöpalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • viemäröintipalvelut,
 • jätehuoltopalvelut,
 • jätteiden keräys- ja käsittelypalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • pakokaasujen puhdistuspalvelut
 • meluntorjuntapalvelut
 • luonnon ja maisemien suojelua koskevat palvelut
 • ympäristövaikutusten arviointipalvelut

Rahoituspalvelut

 • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
 • pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut
 • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
 • pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut

 

 

 • hotellit, ravintolat ja ateriapalvelut lukuun ottamatta lentoliikennepalvelujen ateriapalveluja
 • matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (mukaan lukien matkaoppaiden palvelut)
 • matkailijoiden opastuspalvelut
 • Hotelli- ja ravintolapalvelut, mukaan lukien majoituspalvelut, ateria- ja juomapalvelut
 • Ateria- ja juomapalvelupalvelut, lukuun ottamatta ateriapalveluja hallituksen ylläpitämissä ruokailulaitoksissa
 • matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut

Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

 

 • viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja diskopalvelut)
 • uutis- ja uutistoimistopalvelut
 • Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut
 • urheiluun liittyvät palvelut
 • Virkistyspuistojen ja uimarantojen palvelut
 • viihdepalvelut (mukaan lukien teatteri-, musiikkiyhtye- ja sirkuspalvelut)
 • elektronisten pelien liiketoiminta

Kuljetus

 • merenkulkuun ja merenkulun liitännäispalveluihin liittyvät palvelut
 • sisävesiliikenne
 • lentoliikennepalvelut
 • rautatieliikenteen palvelut
 • maantieliikenne 
 • kaikkia kuljetusmuotoja tukevat palvelut
 • muut liikennemuodot

Muut liikennepalvelut

 • merenkulkuun ja merenkulun liitännäispalveluihin liittyvät palvelut
 • sisävesiliikenne
 • lentoliikennepalvelut
 • rautatieliikenteen palvelut
 • maantieliikenne
 • kaikkia kuljetusmuotoja tukevat palvelut

Valmistusteollisuus

 • elintarvikkeet ja juomat
 • vaatteet
 • jalkineet
 • koneet ja laitteet
 • paperituotteet
 • tietojenkäsittely- ja sähkökoneet ja -laitteet
 • elintarvikkeet ja juomat
 • vaatteet
 • paperituotteet
 • kemikaalit
 • tietyt koneet ja laitteet
 • tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Sähköinen kaupankäynti

EU ja Vietnam ovat sopineet

 • olla kantamatta tulleja sähköisille siirroille
 • edistää niiden välisen sähköisen kaupankäynnin kehittämistä
 • jatketaan vuoropuhelua sähköisen kaupankäynnin esiin tuomista sääntelykysymyksistä.
 • Sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehittämisen on oltava sopusoinnussa kansainvälisten tietosuojanormien kanssa.

Julkiset hankinnat

Sopimuksen mukaan julkiset hankinnat ovat yhtä avoimia ja oikeudenmukaiset kuin EU:n teollisuusmaiden ja edistyneempien kehitysmaiden kanssa tekemissä kauppasopimuksissa.

Se kattaa

 • kaikki Vietnamin keskushallinnon ministeriöt, mukaan lukien infrastruktuuri, kuten tiet ja satamat, sekä etnisiä vähemmistöasioita käsittelevä komitea ja hallituksen tarkastusvirasto
 • julkiset elimet Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä, joiden osuus Vietnamin muista kuin keskushallinnon julkisista hankinnoista on 50 prosenttia
 • Vietnamin (EVN) ja Vietnamin rautateiden kansallisen sähköoperaattorin (VNR) sivuliikkeet;
 • 34 terveysministeriön valvomaa julkista sairaalaa
 • kaksi suurta yliopistoa ja kaksi suurta tutkimuslaitosta
 • lähes kaikki rakennuspalvelut, mukaan lukien liikenneministeriön alaiset hankinnat, ja ruoppauspalvelut.

Keskeiset kysymykset

Vietnam on kehitysmaa, joten siihen sovelletaan sopimuksen mukaan eriytettyä kohtelua ja siirtymätoimenpiteitä.

Sillä on 15 vuoden siirtymäaika alentaa kynnysarvoja asteittain tasolle, joka on verrattavissa muiden kansainvälisen yleisen hankintasopimuksen osapuolina olevien maiden tarjoamiin kynnysarvoihin. Esimerkiksi valtionhallinnon yksiköiden tekemiin hankintoihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen alkuperäinen kynnysarvo, joka on 1,5 miljoonaa standardinosto-oikeutta, alennetaan asteittain 130 000 erityisnosto-oikeuteen.

Vietnam sopi myös keskitetyn verkkoportaalin kehittämisestä hankintasopimusten julkistamista varten. Sen on oltava toiminnassa viimeistään elokuussa 2030.

Kauppa ja kestävä kehitys

Talouskasvun, sosiaalisen kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen ovat kestävän kehityksen kolme perustekijää. Kauppapolitiikalla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia talouteen, työllisyyteen, työelämän normeihin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ympäristöön. EU haluaa varmistaa, että sen kauppapolitiikalla tuetaan kestävää kehitystä ja sen kumppanimaissa sekä maailmanlaajuisesti.

Tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kauppa- ja investointipolitiikan, työvoimapolitiikan ja ympäristöpolitiikan keskinäisen täydentävyyden edistäminen
 • sen varmistaminen, että kaupan ja investointien lisääntyminen ei tapahdu työntekijöiden ja ympäristönsuojelun kustannuksella
 • varmistetaan, että ympäristön ja työsuojelun kansalliset tasot ovat kansainvälisten perusnormien ja -sopimusten mukaisia.

Työelämän normit

EU ja Vietnam sitoutuvat panemaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, jotka ne ovat ratifioineet. Vietnam sitoutuu myös ratifioimaan ILO:n yleissopimukset perusoikeuksista, joita se ei ole vielä allekirjoittanut, kuten

 • Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston vuonna 2006 antama ministerijulistus täyden ja tuottavan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn tuottamisesta kaikille
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset.

Ympäristö ja ilmastonmuutos

EU ja Vietnam sitoutuvat panemaan tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, joiden osapuolia ne ovat, kuten

 • biologista monimuotoisuutta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus
 • uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus (CITES)
 • ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) investoinnit EU ja Vietnam sopivat parantavansa markkinoille pääsyä palvelualoilla ja muilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa. Vietnamin markkinoille pääsyn lisäämisen pitäisi houkutella ulkomaisia sijoittajia ja luoda mahdollisuuksia kehittää valmistusteollisuutta Vietnamissa.

Investoinnit

EU ja Vietnam sopivat parantavansa markkinoille pääsyä palvelualoilla ja muilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa. Vietnamin markkinoille pääsyn lisäämisen pitäisi houkutella ulkomaisia sijoittajia ja luoda mahdollisuuksia kehittää valmistusteollisuutta Vietnamissa.

Ulkomaisia investointeja koskevia rajoituksia on lievennetty:

 • elintarvikeala, kuten kalan ja vesiviljelytuotteiden jalostus
 • lannoiteala
 • keraamiset tuotteet
 • laivojen moottorien kokoaminen
 • yleiskäyttöön tarkoitettuihin koneisiin liittyvät palvelut
 • maatalouskoneet ja -laitteet
 • kodinkoneet ja laitteet
 • polkupyörät
 • virvoitusjuomien valmistusta koskevat lisenssit.

EU ja Vietnam ovat allekirjoittaneet investointisuojasopimuksen. Se tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet sille virallisen hyväksyntänsä.

Kun investointisopimus tulee voimaan, se parantaa entisestään investointiympäristöä ja tarjoaa sijoittajille enemmän varmuutta. Se korvaa Vietnamin ja EU:n jäsenvaltioiden välillä voimassa olevat 21 kahdenvälistä investointisopimusta.

Investointisopimuksella varmistetaan investointien suojelun korkea taso samalla kun säilytetään EU:n ja Vietnamin oikeus sääntelyyn pyrkiä oikeutettuihin julkisen politiikan tavoitteisiin, kuten terveyden, yleisen turvallisuuden tai ympäristön suojeluun.

Se antaa eurooppalaisille ja vietnamilaisille sijoittajille perustakeet siitä, että hallitukset noudattavat tiettyjä perusperiaatteita, joiden mukaan ulkomaiset sijoittajat voivat luottaa sijoituspäätöksiä tehdessään.

Näitä takuita ovat muun muassa seuraavat:

 • syrjimättömyys
 • pakkolunastus ei ole mahdollista ilman nopeaa ja asianmukaista korvausta
 • mahdollisuus siirtää ja kotiuttaa sijoitukseen liittyviä varoja
 • yleinen tae oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • sitoumus siitä, että hallitukset noudattavat omia kirjallisia ja oikeudellisesti sitovia sopimusvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan.

Investointisopimuksen mukaan sijoittajilla on mahdollisuus nykyaikaiseen ja uudistettuun tapaan ratkaista investointeja koskevia kiistoja – investointituomioistuinjärjestelmä.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin muutoksenhakua varten.

Investointituomioistuinjärjestelmän institutionaalinen luonne ja mahdollisuus hakea muutosta päätöksiin varmistavat, että investointisopimusta tulkitaan oikeudellisesti asianmukaisella ja ennakoitavalla tavalla.

Investointisopimus myös tekee riita-asioista kustannustehokkaampia ja nopeampia käyttäjien kannalta ja siten myös pienten yritysten kannalta. Siinä säädetään seuraavaa:

 • tuomareiden palkat, joista vastaavat EU ja Vietnam (normi kansainvälisissä tuomioistuimissa) eivätkä riidan osapuolet;
 • selkeät menettelylliset määräajat
 • vapaaehtoinen sovittelumekanismi riitojen ratkaisemiseksi sovinnollisesti ja nopeasti
 • mahdollisuus esittää kanteita yhdelle ainoalle tuomarille (kolmen jaon sijaan), jos kanteita ovat nostaneet pienemmät yritykset tai vahingonkorvauksen määrä on suhteellisen pieni
 • mahdollisuus järjestää neuvottelut videoneuvotteluna, erityisesti jos kyseessä on pienempi yritys, ennen riitojenratkaisun virallisia ensimmäisiä vaiheita.

Investointisopimukseen sisältyy myös määräys siirtymisestä sopimuksen nojalla perustetusta kahdenvälisestä investointituomioistuinjärjestelmästä monenväliseen investointituomioistuimeen, kun tällainen tuomioistuin on olemassa. Keskusteluja sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun monenvälisestä uudistuksesta, myös monenvälisen investointituomioistuimen perustamisesta, käydään parhaillaan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisenkauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL).

Hyödyllisiä linkkejä ja kontakteja

Vietnamin teollisuus- ja kauppaministeriö

Osoite: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Sähköposti: bbt@moit.gov.vn Puh: (+ 84) 24 2220 2108

Faksi: (+ 84) 24 2220 2525

Euroopan unionin edustusto Vietnamissa

Osoite: Kerros, West wing, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, Ba Dinhin piiri, Hanoi

Sähköposti: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Puhelin: (+ 84) 24 3941 0099

Faksi: (+ 84) 24 3946 1701

Muita linkkejä:

Lyhyt kuvaus

 

Euroopan unionilla ja Vietnamilla on vapaakauppasopimus ja sijoitussuojasopimus, jotka tulivat voimaan 1. elokuuta 2020.

Jaa tämä sivu: