EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2020.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet sille virallisen suostumuksensa.

Kauppasopimus

 • poistetaan tullit, byrokratia ja muut esteet, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat viedessään Vietnamia
 • helpottaa elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden kaltaisten keskeisten tavaroiden kauppaa
 • avaa Vietnamin markkinat EU:n palveluviennille esimerkiksi liikenteen ja televiestinnän alalla.

Kun investointisopimus on tullut voimaan, se

 • parantaa edelleen investointi-ilmapiiriä
 • lisää varmuutta eurooppalaisille ja vietnamilaisille sijoittajille.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Kauppasopimus hyödyttää yrityksiä

 • poistetaan 99 prosenttia kaikista tulleista ja osittain poistetaan loput 1 prosentti rajatuilla tullittomilla kiintiöillä;
 • sääntelyesteiden ja päällekkäisen byrokratian vähentäminen
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien tietyille alueellisille elintarvikkeille ja juomille, kuten konjakille, Rioja-viineille tai Feta-juustolle myönnetyt maantieteelliset merkinnät
 • palvelujen ja julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen
 • varmistetaan, että sovitut säännöt voidaan panna täytäntöön.

Vietnam poisti 65 prosenttia tulleistaan EU:n tavaroilta sopimuksen voimaantulopäivänä. Se poistaa loput asteittain vuoteen 2030 mennessä.

EU poistaa asteittain Vietnamista tulevaa tuontia koskevat tullinsa vuoteen 2027 mennessä.

Tässä epäsymmetrisessä mallissa otetaan huomioon se, että Vietnam on kehitysmaa.

Kauppasopimuksella poistetaan tullit useilta keskeisiltä EU:n vientituotteilta

 • useimpien koneiden ja laitteiden ei enää tarvitse maksaa vietnamilaista 35 prosentin tuontitullia – loput eivät enää maksa niitä elokuuhun 2025 mennessä.
 • yli 150 cm³:n moottoripyörissä Vietnamin tuontitullit, jotka ovat 75 prosenttia, poistetaan asteittain kokonaan elokuuhun 2027 mennessä.
 • useimmissa autoissa vietnamilaiset 78 prosentin tuontitullit poistetaan asteittain elokuuhun 2030 mennessä.
 • autonosien osalta Vietnamin tuontitullit poistetaan asteittain elokuuhun 2027 mennessä jopa 32 prosenttia.
 • noin puolella EU:n lääkkeistä ei enää tarvitse maksaa Vietnamin tuontitulleja, joiden suuruus on enintään 8 prosenttia. Muiden ei enää elokuuhun 2027 mennessä tarvitse maksaa vietnamilaista 12 prosentin tuontitullia.
 • lähes 70 prosenttia EU:n kemikaaliviennistä ei enää joudu maksamaan Vietnamista jopa 5 prosentin tuontitulleja – loput voivat tulla tulleitta jopa 25 prosenttia kolmen, viiden tai seitsemän vuoden jälkeen.

Tullien poistamisen lisäksi Vietnam on myös suostunut siihen, että

 • poistaa nykyiset vientitullinsa EU:hun suuntautuvalta vienniltään
 • ei lisää niitä harvoja tulleja, jotka jäävät jäljelle.

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Eurooppalaiset maatalouselintarvikkeiden tuottajat ja viejät hyötyvät Vietnamin kasvavista markkinoista ja tullien asteittaisesta poistamisesta.

Tuote

Vietnamin nykyinen
tuontitulli

Tuontitullit poistetaan
asteittain

Naudanliha ja karitsa

20 %

Elokuu 2023

Jäädytetty sianliha

15 %

Elokuu 2027

Tuore sianliha, muut eläimenosat ja kinkut

Enintään 25 %

Elokuu 2029

Siipikarja ja muut eläimenosat

Enintään 40 %

Elokuu 2030

Maitotuotteet

Enintään 15 %

Elokuu 2025

Useimmat maantieteellisellä merkinnällä varustetut juustot

Enintään 15 %

Elokuu 2023

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

50 % ja 48 %

Elokuu 2027

Olut

35 %

Elokuu2030

Elintarvikevalmisteet

Enintään 40 %

Elokuu 2027

Leipomot ja leivonnaiset

Enintään 40 %

Elokuu 2025

Suklaa

30 %

Elokuu 2027

Makaronivalmisteet

20–38 %

Elokuu 2027

Tietyt makaronivalmisteet, joissa on lihatäytteitä

20–38 %

Elokuu 2030

Tässä käsikirjassa on yksityiskohtainen kuvaus maatalouselintarvikkeiden vientiedellytyksistä. Käsikirja Vietnamiin suuntautuvaa vientiä varten.

Herkimpien tuotteiden osalta EU avaa markkinansa vietnamilaiselle vietnamilaiselle vieraalle viennille vain vähäisessä määrin, jotta EU:n tuottajille ei aiheutuisi haittaa.

EU myöntää Vietnamille tullittomia tariffikiintiöitä, joiden määrä on kiinteä ja rajoitettu ilman vuotuista korotusta

 • dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys
 • munat ja munankeltuaiset
 • etanoli
 • valkosipuli
 • maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys)
 • mannitoli
 • sieniä
 • riisiä
 • sorbitoli
 • sokeri ja tuotteet, joiden sokeripitoisuus on korkea
 • sokerimaissi.

Kauppasopimuksessa tunnustetaan EU:ssa tai Vietnamissa tuotettujen viinien, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät ja suojellaan niitä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimilla pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

 • vähäisten/vapaiden tuholaisten tai tautien alueiden tunnustaminen
 • avoimuuden ja tietojenvaihdon varmistaminen
 • mekanismit kaupan esteiden välttämiseksi.

Lisätietoja on jäljempänä kohdassa.

Kuinka suuret Vietnamin markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Vietnamin kanssa?

Vietnamin väkiluku on yli 97 miljoonaa, joten se on EU:n keskeinen vientimarkkina-alue Aasiassa.

EU:ssa Vietnam on maailman 17:nneksi suurin tavarakaupan kumppani ja toiseksi suurin Kaakkois-Aasiassa.

Vietnam on EU:lle tärkeä raaka-aineiden ja muiden hyödykkeiden lähde.

Vietnamin ja EU:n välisen maatalouselintarvikekaupan tase oli positiivinen vuonna 2019.

 • Vietnamin vienti EU:hun – 2,16 miljardia euroa
 • EU:n vienti Vietnamiin – 1,14 miljardia euroa.

Kauppasopimus todennäköisesti lisää EU:n ja Vietnamin välistä kauppaa tällä alalla.

Vuonna 2018 EU:n ja Vietnamin välisen palvelukaupan tase oli positiivinen.

 • EU:n palveluvienti Vietnamiin – 2,1 miljardia euroa
 • Vietnamin palveluvienti EU:hun – 1,8 miljardia euroa.

Tariffit

Vietnamiin suuntautuvassa viennissä

Ennen kauppasopimusta Vietnam sovelsi enintään 50 prosentin tuontitulleja EU:n maatalouselintarvikkeiden vientiin ja jopa 78 prosentin tuontitullia teollisuustuotteisiin, kuten autoihin ja koneisiin. Kauppasopimuksen mukaan Vietnam on oikeudellisesti velvollinen alentamaan tullejaan asteittain kolmen ja kymmenen vuoden kuluessa elokuusta 2020.

Tuonti EU:hun

Noin 84 prosenttia EU:n tuonnista Vietnamista tuli tullitta 1. elokuuta 2020 mennessä.

Tästä hyötyvät muun muassa seuraavat alat:

• lääkkeet

• useimmat petrokemian tuotteet (tietyt petrokemian tullit poistetaan asteittain vasta kolmen vuoden kuluttua).

EU poistaa lähes kaikki Vietnamista tulevaan tuontiin sovellettavat tullit marraskuuhun 2030 mennessä.

EU jatkaa tullien soveltamista muutamiin tuotteisiin, myös joihinkin kalatuotteisiin (maapia, boniitin tonnikala) myös siirtymäkauden päätyttyä.

Kauppasopimuksen liitteessä 2-A esitetään yksityiskohtaisesti eri tavararyhmien tullien poistamisen vaiheet viiden vuoden aikana.

 

Yksityiskohtainen aikataulu tietyn tuotteen tullien purkamiseksi on My Trade Assistant -osiossa.

 

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen alkuperätuotteiden määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmää koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Onko tuotteeni alkuperätuote EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukainen alennettu tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Vietnamista.

Tuotteen katsotaan olevan peräisin EU:sta tai Vietnamista, jos se on

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Vietnamissa
 • valmistettu yksinomaan EU:n tai Vietnamin alkuperäaineksista, tai
 • jotka on tuotettu EU:ssa tai Vietnamissa ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely liitteessä II vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ks. tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”. Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisessa on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia, kuten toleranssit tai kumulaatio.

 

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esim. riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäjoustot auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssit tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten toleranssin tai kumulaation, noudattaminen on joustavampaa.

Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten toleranssin tai kumulaation, noudattaminen edellyttää lisäjoustoa.

Suvaitsevaisuus

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen toleranssisääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo ei ylitä

 • 10 % tuotteen painosta tai noudettuna-hinnasta harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluvien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden osalta, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • Harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluvien muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta sovelletaan 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta liitteen A ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” 6 ja 7 huomautuksen mukaisesti.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon (joko arvon tai painon) ylittymiseen.

Poikkeamaa ei sovelleta kokonaan tuotettuihin tuotteisiin.

Kumulaatio

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksessa määrätään neljästä tavasta kumuloitua alkuperää. Huomatkaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio: Vietnamin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa EU:ssa
 • kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on etuuskohtelusopimus EU:n kanssa ja jossa liitteessä III lueteltuja aineksia voidaan pitää Vietnamin alkuperäaineksina, kun ne on jatkokäsitelty tai sisällytetty johonkin liitteessä IV lueteltuun tuotteeseen. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
 • Korean tasavallasta peräisin olevia kankaita voidaan pitää Vietnamin alkuperätuotteina, jos ne on tietyin edellytyksin käsitelty tai sisällytetty johonkin liitteessä V lueteltuun Vietnamissa tuotettuun tuotteeseen. Tätä kumulaatiota sovelletaan 23. joulukuuta 2020 alkaen.
 • Osapuolen pyynnöstä kankaita, jotka ovat peräisin maasta, jonka kanssa sekä EU että Vietnam soveltavat etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta, voidaan pitää EU:n tai Vietnamin alkuperätuotteina, jos ne on edelleen jalostettu tai sisällytetty johonkin pöytäkirjan liitteessä V luetelluista tuotteista, jotka on tuotettu kyseisessä osapuolessa tietyin edellytyksin. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö).

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Vietnamiin (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa. Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan omien erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin.

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet
 • kaikki itse tavaroihin liittyvät todisteet.
Tullinpalautus

Etuuskohtelutullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Etuustariffin hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä.

 

Menettelyt vahvistetaan sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Ne selventävät esimerkiksi sitä, miten

 • tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • hakea etuuskohtelua tai
 • tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Lisää: Alkuperäsääntöjä koskevat ohjeet – EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Tuotantomenetelmä

EU:n viejät voivat itse todeta tuotteensa olevan peräisin EU:sta antamalla alkuperävakuutuksen, jonka

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX) rekisteröityä viejää. Samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa etuuskohtelukauppaa koskevissa EU:n sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa).
 • viejää, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa.

Vietnamista peräisin olevien tuotteiden osalta viejät voivat käyttää seuraavia alkuperäselvityksiä:

 • alkuperätodistus
 • alkuperäilmoitus, jonka on laatinut

kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa

kun Vietnam on ilmoittanut tällaisesta järjestelmästä EU:lle (tätä ei ole vielä tehty), viejä, joka on hyväksytty tai rekisteröity Vietnamin asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Mitä alkuperäselvityksen olisi sisällettävä?

Alkuperävakuutus

Alkuperävakuutus olisi esitettävä kauppalaskussa tai muussa tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa.

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä IV. Tuojamaa ei voi vaatia tuojaa toimittamaan käännöstä alkuperävakuutuksesta.

Toimittaminen ja voimassaolo

 • Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä.
 • Tavallisesti alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään 12 kuukauden ajan.

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevissa ohjeissa, jotka koskevat alkuperävakuutusta useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille, annetaan lisäselityksiä.

Alkuperätodistus

Vietnamin toimivaltaiset viranomaiset antavat alkuperätodistuksen käyttäen liitteessä VII olevaa mallia.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperätodistus on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua vientipäivästä (ilmoitettu lähetyspäivä).

Alkuperätodistus voidaan antaa jälkikäteen erityistilanteissa.

 • sitä ei annettu vientihetkellä virheiden, tahattomien laiminlyöntien tai muiden pätevien syiden vuoksi
 • alkuperätodistus on annettu, mutta sitä ei ole hyväksytty tuonnin yhteydessä teknisistä syistä, tai
 • kyseisten tuotteiden lopullinen määräpaikka ei ollut tiedossa vientihetkellä. Alkuperätodistuksen kaksoiskappale voidaan antaa esimerkiksi varkauden, katoamisen tai tuhoutumisen yhteydessä. Se on voimassa 12 kuukautta.
Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset.

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tullit tarkastavat tuotteiden alkuperän

Tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja. Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Farmaseuttiset tuotteet

Farmaseuttisten tuotteiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta sopimuksella varmistetaan seuraavien tahojen kehittämien kansainvälisten standardien, käytäntöjen ja ohjeiden käyttö:

 • Maailman terveysjärjestö
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden teknisten vaatimusten yhdenmukaistamista käsittelevä kansainvälinen neuvosto
 • Farmaseuttisten tuotteiden tarkastusta koskeva yleissopimus ja farmaseuttisten tarkastusten yhteistyöohjelma
 • Lääkinnällisten laitteiden sääntelyviranomaisten kansainvälinen foorumi.

Näiden elinten tunnustaminen standardien asettamisen vertailuarvoksi on olennaisen tärkeää EU:n ja Vietnamin välisen sääntely-yhteistyön lisäämiseksi. Sopimuksen mukaan Vietnam sitoutuu julkaisemaan tai asettamaan saataville viipymättä asianmukaisen varhaisessa vaiheessa lääkkeiden, lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden hinnoittelua, korvaamista tai sääntelyä koskevat sääntönsä. Vietnam yksinkertaistaa myös myyntilupavaatimuksia. Tämä vähentää viiveitä ja kustannuksia tuotteiden saattamisessa saataville Vietnamissa, ja se on erityisen tärkeää tutkimukseen perustuvien lääkkeiden kannalta.

Alkoholijuomat

Vietnam

 • poistetaan asteittain viinin (50 prosenttia) ja väkevien alkoholijuomien (48 prosenttia) korkeat tullit seitsemän vuoden aikana ja oluen (35 prosenttia) osalta 10 vuoden aikana
 • helpotetaan juomien valmistusta ja jakelua koskevien lupien rajoituksia
 • suojellaan EU:n maantieteellisiä merkintöjä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelusäännöt

Sekä EU:lla että Vietnamilla on tiukkaa lainsäädäntöä elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä eläinten ja kasvien terveydestä. Kauppasopimuksella pyritään helpottamaan maataloustuotteiden vientiä ja turvaamaan samalla tarvittava ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden suojelun taso. Vuoropuhelun ja kaupan lisääntymisen olisi ajan mittaan johdettava osapuolten välisen luottamuksen lisääntymiseen. Nämä ovat sopimuksen tämän osan tärkeimpiä etuja.

EU yhtenä kokonaisuutena

Sopimuksen terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä koskevissa määräyksissä ja niiden täytäntöönpanossa hyödynnetään terveysasioita koskevien EU:n yhdenmukaistettujen sääntöjen tuomaa lisäarvoa. Sopimus helpottaa yhtenäisen ja avoimen kehyksen luomista EU:n elintarvikkeiden viennille Vietnamiin. Vietnam sitoutuu soveltamaan samoja tuontivaatimuksia samanlaisiin tuotteisiin, jotka tulevat kaikista EU:n jäsenvaltioista. Tämä on tärkeä askel EU:n vientihakemusten hyväksymisen nopeuttamiseksi ja syrjivän kohtelun välttämiseksi.

Esilistalle merkitseminen

Kun Vietnam on hyväksynyt eläinperäisten elintarvikkeiden luokan ja luottaa siihen, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on valmiudet tarkastaa ja valvoa EU:n elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten noudattamista, Vietnam sallii automaattisesti tuonnin kaikista kyseisen EU:n jäsenvaltion toimittamista laitoksista. Tätä viejäosapuolen laitosten hyväksyntää ilman yksittäisiä ennakkotarkastuksia kutsutaan ennakkolistaksi. Näin vältetään EU:n yksittäisten laitosten hankalat ja kalliit tarkastukset.

Hedelmien ja vihannesten vienti

Sopimuksessa on määräyksiä, joilla helpotetaan hedelmien ja vihannesten vientiä tai tuontia.

Kun EU tai Vietnam tekee tuhoojariskianalyysin, ne tekevät sen ilman aiheetonta viivytystä, kun ne saavat pyynnön viejäosapuolelta. Vaikeuksien ilmetessä EU ja Vietnam sopivat aikataulusta tuhoojariskin analysoimiseksi.

 

Tuotekohtaiset säännöt ja vaatimukset löytyvät Oma kauppaavustaja -osiosta.

 

Kaupan tekniset esteet

Tekniset vaatimukset vaikuttavat useimpiin ostettaviin tuotteisiin. Nämä tekniset vaatimukset voidaan luoda pakollisilla teknisillä määräyksillä ja vapaaehtoisilla standardeilla, jotka määrittävät tuotteen

 • koko ja muoto
 • suunnittelu
 • merkinnät ja pakkaus
 • toiminnot ja suorituskyky.

Menettelyt, joilla tarkastetaan, onko tuote näiden vaatimusten mukainen, voivat myös muodostaa teknisen esteen kaupalle. Näihin niin kutsuttuihin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin voi sisältyä tuotetestausta, tarkastuksia ja sertifiointia.

 

Hallitukset ottavat yleensä käyttöön tällaisia teknisiä vaatimuksia yleisen edun vuoksi. Esimerkiksi suojella

 • ihmisten terveyttä ja turvallisuutta
 • eläimiä ja kasveja ja niiden terveyttä
 • ympäristö
 • kuluttajat vilpillisiltä menettelyiltä.

 

Vaikka EU:lla ja Vietnamilla voi olla samat tavoitteet, kun ne ottavat käyttöön teknisiä määräyksiään, tosiasialliset standardit ja menettelyt tuotteiden tarkastamiseksi voivat olla erilaisia, mikä muodostaa esteen kaupalle. Kauppasopimuksella pyritään parantamaan tapaa, jolla EU ja Vietnam tekevät yhteistyötä tuotteita koskevien teknisten vaatimusten alalla, vähentämään tarpeettomia kustannuksia ja helpottamaan tuotevaatimuksia koskevien tietojen saatavuutta.

Tekniset määräykset

Vietnam on suostunut

 • arvioidaan vaihtoehtoja ehdotetuille teknisille määräyksille ja tehdään niistä vaikutustenarviointi.
 • kansainvälisten standardien tekniset perusmääräykset
 • tarkistetaan nykyisiä teknisiä määräyksiä niiden saattamiseksi kansainvälisten standardien mukaisiksi.
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vietnam on suostunut

 • hyväksytään toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka osoittaa kansallisen lainsäädännön mukaisuuden
 • varmistetaan, että yrityksillä on mahdollisuus valita vaatimustenmukaisuuden arviointivälineet
 • varmistaa, että akkreditointilaitokset ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat toisistaan riippumattomia eikä niillä ole eturistiriitoja
 • harkitsemaan testaus-, tarkastus- ja sertifiointielinten liittymistä tai kannustamista liittymään kansainvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten yhdenmukaistamiseksi ja/tai hyväksymisen helpottamiseksi.
Vaatimukset

Sopimukseen sisältyy sitoumuksia, jotka koskevat

 • kannustetaan standardointielimiä osallistumaan kansainvälisten standardien valmisteluun kansainvälisissä standardointielimissä.
 • käyttää kansainvälisiä standardeja perustana kansallisten standardien kehittämiselle
 • vältetään päällekkäisyyksiä kansainvälisten standardointielinten työn kanssa tai päällekkäisyyksiä sen kanssa.
 • tarkistetaan säännöllisesti kansallisia ja alueellisia standardeja, jotka eivät perustu kansainvälisiin standardeihin, jotta ne olisivat kansainvälisten standardien mukaisia.
 • ilmoitettava teknisistä määräyksistä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, jotka tekevät vapaaehtoisista standardeista pakollisia.
Läpinäkyvyys

Sopimus sisältää sitoumuksia, jotka koskevat

 • varmistaa, että kaikki tekniset määräykset ja pakolliset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat julkisesti saatavilla virallisilla verkkosivustoilla maksutta
 • EU:n ja Vietnamin yrityksille ja muille asiasta kiinnostuneille henkilöille annetaan mahdollisuus osallistua yhtäläisin perustein kaikkiin uusia teknisiä määräyksiä koskeviin julkisiin kuulemisiin.
 • vastaus toisen sopimuspuolen esittämiin, ehdotettuja teknisiä määräyksiä koskeviin huomautuksiin.
Markkinavalvonta

Kauppasopimuksessa on määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei seuraavien välillä ole eturistiriitoja:

 • markkinavalvontatoiminto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminto
 • markkinavalvontaelimet ja valvonnan alaiset yritykset.

Ota yhteyttä

Autot – tullien ulkopuoliset esteet

Tullien poistaminen ei tarkoita automaattista pääsyä kauppakumppanin markkinoille: EU:n tavaroiden on edelleen noudatettava Vietnamin autoalaa koskevia sääntöjä. Kauppasopimukseen sisältyy liite, jonka tarkoituksena on puuttua autoalan tarpeettomiin tullien ulkopuolisiin kaupan esteisiin. Liite tulee voimaan elokuussa 2023.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kauppasopimus parantaa tullimenettelyjä ja tekee tulliselvityksestä yrityksille helpompaa ja halvempaa.

Toimitusketjun turvallisuuden parantamiseksi EU ja Vietnam aloittavat kauppakumppanuusohjelmien, kuten valtuutettuja talouden toimijoita koskevan EU:n ohjelman, vastavuoroisen tunnustamisen.

Asiakirjaa

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen. Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppaavustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevat tuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus.

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

 

Menettelyt

Lisätietoa siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa, jotta voit hyötyä tullietuuskohtelusta, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”. Yleiset tiedot tullimenettelyistä.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus sisältää myös sääntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteelliset merkinnät ovat merkkejä, joita käytetään perinteisissä elintarvikkeissa ja juomissa, joilla on erityisiä ominaisuuksia tai erityinen maine tuotantopaikan vuoksi. Esimerkkejä ovat Roquefort-juusto, Rioja-viini ja Parman kinkku. Maantieteelliset merkinnät antavat kuluttajille mahdollisuuden tietää, että tuote on aito eikä väärennetty.

Vietnam on sopimuksen nojalla vahvistanut nykyisiä maantieteellisten merkintöjen suojaamisjärjestelyjään perustamalla järjestelmän niiden rekisteröimiseksi Vietnamissa. Tämän vuoksi on laitonta myydä väärennettyjä tuotteita samalla nimellä kuin aito artikkeli.

Tämän seurauksena 169 EU:n ja 39 vietnamilaista viinien, väkevien alkoholijuomien ja tiettyjen maataloustuotteiden maantieteellistä merkintää nauttii Vietnamissa samantasoista suojaa kuin EU:ssa. Vietnamilaiset kuluttajat ovat entistä tietoisempia aidoista laadukkaista EU:n elintarvikkeista, viineistä ja väkevistä alkoholijuomista.

Täydellinen luettelo EU:n ja Vietnamin maantieteellisistä merkinnöistä

Patentteja

Vietnam on kauppasopimuksessa sopinut tehokkaasta mekanismista, jolla patenttien omistajille maksetaan korvauksia lyhyemmästä patenttiajasta, joka johtuu ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen kohtuuttomasta viivästymisestä.

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet

Kauppasopimuksella Vietnamin tekijänoikeuslainsäädäntö yhdenmukaistetaan EU:n ja muiden maiden tekijänoikeuslainsäädännön kanssa, jotta lähetystoiminnan harjoittajat ja julkisen esitysten järjestäjät maksavat tekijänoikeuskorvauksia äänitallenteiden tuottajille ja esittäjille.

Tavaramerkit

EU ja Vietnam suojelevat tunnettuja tavaramerkkejä seuraavien suositusten mukaisesti:

 • Teollisoikeuden suojelemista käsittelevä Pariisin liitto
 • Maailman henkisen omaisuuden järjestö.

Testitietojen suojaaminen

Farmaseuttisia ja maatalouskemikaaleja koskevat tiedot suojataan viiden vuoden ajan.

Teolliset mallit

Vietnam liittyy teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä ja mallien suojaamista koskevaan Haagin sopimukseen vähintään 15 vuoden ajan. Vietnam suojaa kasvinjalostajanoikeuksia uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (UPOV) mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että uusia kasvilajikkeita, esimerkiksi sellaisia, joiden sato on parempi tai jotka ovat tuholaiskestäviä (kuten tietyt mätää kestävät riisilajikkeet), suojellaan.

Täytäntöönpano

Sopimuksella parannetaan täytäntöönpanon oikeudellista kehystä kaikilla tasoilla. Vietnamin viranomaisilla ja tullivirkailijoilla on myös enemmän valtuuksia ja parempia välineitä puuttua rikkomuksiin.

Oikeudenhaltijat voivat pyytää Vietnamin tulliviranomaisia takavarikoimaan ja tuhoamaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu tarjoaa pk-yrityksille suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Palvelujen

Kauppasopimus kattaa laajan palveluvalikoiman, ja sillä lisätään palveluntarjoajien ja valmistusteollisuuteen tehtävien investointien markkinoille pääsyä.

EU ja Vietnam ovat sopineet vähentävänsä tai poistavansa tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat

 • kuinka monta yritystä voi tarjota palveluja?
 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen arvo
 • palvelutoimintojen lukumäärä tai palvelutuotosten määrä
 • kuinka monta henkilöä voi työllistyä?
 • paikallisesti perustettavan ulkomaisessa omistuksessa olevan tytäryhtiön tyyppi
 • ulkomaisen osakkeenomistuksen/oman pääoman rajoitukset.

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintä
 • rahoitus
 • tietokoneet ja niihin liittyvät
 • liikenne
 • ympäristö
 • yritystoiminta, mukaan lukien asiantuntijapalvelut
 • postitoiminta
 • jakelu.

EU ja Vietnam ovat myös sopineet varmistavansa, että kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä tietyillä aloilla, jotta voidaan luoda ennakoitavissa oleva liiketoimintaympäristö ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tätä sovelletaan

 • postipalveluilla: määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät harjoita kilpailunvastaisia käytäntöjä; oikeudenmukaiset lupamenettelyt; sääntelyviranomaisen riippumattomuus
 • televiestintäpalvelut: suurten toimittajien on tarjottava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin kohtuullisin ja avoimin ehdoin; sääntelyviranomaisen riippumattomuus; numeron siirrettävyys
 • kansainvälinen meriliikenne
 • tietokonepalvelut
 • kotimainen sääntely: kattavat säännökset lupamenettelyistä ja ammattipätevyydestä; sijoittajia, jotka hakevat lupaa tarjota palveluja tai sijoittaa, on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heitä on suojeltava mielivaltaisilta rajoituksilta; valitusoikeus
 • kansainväliset meriliikennepalvelut: selkeät määritelmät sidotuista palveluista; oikeudenmukaiset edellytykset satamiin pääsylle; ja lopettaa lastinjakojärjestelyt; tyhjien konttien syöttö ja uudelleensijoittaminen tietyissä satamissa.

 

EU

Vietnam

Ammatilliset palvelut

 • arkkitehtipalvelut
 • kirjanpito
 • tekniset ja tekniset kokonaispalvelut
 • Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • johdon konsulttipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välimiespalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotukseen.
 • arkkitehtipalvelut
 • rakennushankkeiden
 • kaupunkisuunnittelu ja kaupunkimaisemat
 • Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
 • sairaanhoitopalvelut, fysioterapeutit ja avustava hoitohenkilöstö

Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Kaikki tähän liittyvät palvelut

Kaikki tähän liittyvät palvelut

Tutkimus ja kehittäminen

 • luonnontieteet ja monitieteet lukuun ottamatta julkisrahoitteisia tutkimus- ja kehittämispalveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet

Yrityspalvelut

 • kiinteistöalan mainontapalvelut
 • Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman kuljettajaa
 • markkinatutkimus
 • johdon konsulttipalvelut
 • valmistusteollisuuteen liittyvä neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja julkaiseminen
 • yleissopimukseen liittyvät palvelut
 • käännös
 • suunnittelupalvelut
 • sisustussuunnittelu ja muut erikoissuunnittelupalvelut
 • Keräystoimistopalvelut
 • luottotietojen raportointipalvelut
 • päällekkäiset palvelut
 • televiestinnän konsultointipalvelut
 • puhelinvastaanottimet
 • mainostaminen
 • markkinatutkimus
 • johdon konsulttipalvelut
 • tekniset testaus- ja analyysipalvelut
 • valmistusteollisuuteen liittyvät palvelut

Postipalvelut

Kaikki asiaan liittyvät posti- ja kuriiripalvelut

Kaikki postipalvelut, lukuun ottamatta julkisia palveluja ja varattuja palveluja

 

Televiestintäpalvelut

Palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa

Palvelut (lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa), kuten

 • Perus- ja lisäarvopalvelut, sekä toiminnot että muut kuin laitepohjaiset (kiinteät satelliittivälitteiset matkaviestinverkot)

Rakennuspalvelut

 

Kaikki rakennuspalvelut ja niihin liittyvät tekniset palvelut (jotka on lueteltu alakohtaisessa luokitteluluettelossa W/120)

 • Kaikki rakennuspalvelut (jotka on lueteltu alakohtaisessa luokitteluluettelossa W/120)

 

Jakautuvat tuet

palvelujen

 • komission virkamiesten palvelut
 • tukkukaupan palvelut
 • vähittäiskaupan palvelut
 • franchising-palvelut
 • komission virkamiesten palvelut
 • tukkukaupan palvelut
 • vähittäiskaupan palvelut
 • franchising-palvelut

Ympäristöpalvelut

 • jätevesipalvelut
 • kiinteän/vaarallisen jätteen käsittely, lukuun ottamatta vaarallisten jätteiden rajat ylittäviä kuljetuksia
 • ilman ja ilmaston suojelu sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • muut ympäristöpalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • viemäripalvelut,
 • jätehuoltopalvelut,
 • jätteiden keruu- ja loppusijoituspalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • pakokaasujen puhdistuspalvelut
 • meluntorjuntapalvelut
 • Luonnon- ja maisemansuojelupalvelut
 • ympäristövaikutusten arviointipalvelut

Rahoituspalvelut

 • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
 • pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut
 • vakuutuspalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut

 

 

 • hotellit, ravintolat ja ateriapalvelut, pl. lentoliikennepalvelujen ateriapalvelut
 • matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut (mukaan lukien matkanjärjestäjät)
 • matkailijoiden opastuspalvelut
 • Hotelli- ja ravintolapalvelut, mukaan lukien majoituspalvelut, ateriapalvelut ja juomapalvelut
 • Elintarvike- ja juomatarjoilupalvelut, lukuun ottamatta hallituksen hallinnoimissa ruokailutiloissa tarjottavia ateriapalveluja
 • matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut

Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

 

 • viihdepalvelut (mukaan lukien teatteri-, suorat kaista-, sirkus- ja diskopalvelut)
 • Uutis- ja uutistoimistopalvelut
 • kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuuripalvelut
 • urheilupalvelut
 • Virkistyspuisto- ja rantapalvelut
 • viihdepalvelut (mukaan lukien teatteri-, kaista- ja sirkuspalvelut)
 • elektronisten pelien liiketoiminta

Liikenne

 • Meri- ja merenkulkualan liitännäispalvelut
 • sisävesiliikenne
 • lentoliikennepalvelut
 • rautatieliikennepalvelut
 • maantieliikenne 
 • kaikkien liikennemuotojen liitännäispalvelut
 • muut kuljetusvälineet

Muut kuljetuspalvelut

 • Meri- ja merenkulkualan liitännäispalvelut
 • sisävesiliikenne
 • lentoliikennepalvelut
 • rautatieliikennepalvelut
 • maantieliikenne
 • kaikkien liikennemuotojen liitännäispalvelut

Valmistus

 • ruoka ja juomat
 • vaatetus
 • jalkineet
 • koneet ja laitteet
 • paperituotteet
 • Tietojenkäsittely- ja sähkökoneet ja -laitteet
 • ruoka ja juomat
 • vaatetus
 • paperituotteet
 • kemikaalit
 • tietyt koneet ja laitteet
 • Tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Sähköinen kaupankäynti

EU ja Vietnam ovat sopineet

 • tullien kantamatta jättäminen sähköisille lähetyksille
 • edistää sähköistä kaupankäyntiä niiden välillä
 • jatketaan vuoropuhelua sähköisen kaupankäynnin esiin tuomista sääntelykysymyksistä.
 • Sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehittämisessä on noudatettava kansainvälisiä tietosuojanormeja.

Julkiset hankinnat

Sopimuksen mukaan julkiset hankinnat ovat yhtä avoimia ja niiden menettelyt oikeudenmukaisia kuin EU:n kehittyneiden ja edistyneempien kehitysmaiden kanssa allekirjoittamissa kauppasopimuksissa vahvistetut menettelyt.

Se kattaa:

 • kaikki Vietnamin keskushallinnon ministeriöt, mukaan lukien infrastruktuuri, kuten tiet ja satamat, sekä etnisiä vähemmistöjä käsittelevä valiokunta ja hallituksen tarkastusvirasto
 • Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä sijaitsevat julkiset elimet, joiden osuus Vietnamin muista kuin keskushallinnon julkisista hankinnoista on 50 prosenttia
 • Vietnamin (EVN) ja Vietnamin rautateiden (VNR) kansallisen sähköalan operaattorin sivuliikkeet;
 • 34 terveysministeriön valvonnassa olevaa julkista sairaalaa
 • kaksi suurta yliopistoa ja kaksi suurta tutkimuslaitosta
 • lähes kaikki rakennuspalvelut, mukaan lukien liikenneministeriön alaiset hankinnat ja ruoppauspalvelut.

Keskeisiä kysymyksiä

Vietnam on kehitysmaa, joten se hyötyy sopimuksen nojalla eriytetystä kohtelusta ja siirtymätoimenpiteistä.

Sillä on 15 vuoden siirtymäaika, jotta kynnysarvot voidaan asteittain alentaa tasolle, joka vastaa muiden julkisia hankintoja koskevan kansainvälisen sopimuksen osapuolina olevien maiden tarjoamaa tasoa. Esimerkiksi alkukynnystä, joka on 1,5 miljoonaa standardinosto-oikeutta valtionhallinnon yksiköiden tekemiin hankintoihin liittyville tavaroille ja palveluille, on alennettava asteittain 130000 erityisnosto-oikeuteen.

Vietnam sopi myös keskitetyn verkkoportaalin kehittämisestä hankintasopimusten ilmoittamista varten. Sen on oltava toiminnassa viimeistään elokuussa 2030.

Kauppa ja kestävä kehitys

Talouskasvun, sosiaalisen kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen ovat kolme perustekijää kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Kauppapolitiikalla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia talouteen, työllisyyteen, työnormeihin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ympäristöön. EU haluaa varmistaa, että sen kauppapolitiikalla tuetaan kestävää kehitystä EU:ssa, sen kumppanimaissa ja maailmanlaajuisesti.

Tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kauppa- ja investointi-, työ- ja ympäristöpolitiikkojen keskinäisen täydentävyyden edistäminen
 • sen varmistaminen, että kaupan ja investointien lisääntyminen ei tapahdu työntekijöiden ja ympäristönsuojelun kustannuksella
 • varmistetaan, että kansallinen ympäristönsuojelun ja työsuojelun taso on keskeisten kansainvälisten normien ja sopimusten mukainen.

Työelämän normit

EU ja Vietnam sitoutuvat panemaan ratifioimansa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset täytäntöön. Vietnam sitoutuu myös ratifioimaan perusoikeuksia koskevat ILO:n yleissopimukset, joita se ei ole vielä allekirjoittanut, kuten

 • Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen vuonna 2006 antama julkilausuma täystyöllisyyden ja ihmisarvoisen työn luomisesta kaikille
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset.

Ympäristö ja ilmastonmuutos

EU ja Vietnam sitoutuvat panemaan tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, joiden osapuolia ne ovat, kuten

 • biologista monimuotoisuutta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus
 • Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta (CITES)
 • ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) investoinnit EU ja Vietnam sopivat parantavansa palvelualoilla ja muilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa, tehtävien investointien markkinoille pääsyä. Parempi pääsy Vietnamin markkinoille houkuttelee ulkomaisia sijoittajia ja luo mahdollisuuksia valmistusteollisuuden kehittämiseen Vietnamissa.

Sijoitus

EU ja Vietnam sopivat parantavansa markkinoille pääsyä palvelualoilla ja muilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa. Parempi pääsy Vietnamin markkinoille houkuttelee ulkomaisia sijoittajia ja luo mahdollisuuksia valmistusteollisuuden kehittämiseen Vietnamissa.

Ulkomaisia investointeja koskevia rajoituksia on lievennetty seuraavilla aloilla:

 • elintarvikeala, kuten kalan ja vesiviljelytuotteiden jalostus
 • lannoiteala
 • keraamit
 • laivojen moottoreiden kokoonpano
 • yleiskäyttöisiin koneisiin liittyvät palvelut
 • maatalouskoneet
 • kodinkoneet
 • polkupyörät
 • virvoitusjuomien valmistusluvat.

EU ja Vietnam ovat allekirjoittaneet investointisuojasopimuksen. Se tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet sille virallisen suostumuksensa.

Kun investointisopimus on tullut voimaan, se parantaa entisestään investointi-ilmapiiriä ja tarjoaa sijoittajille enemmän varmuutta. Se korvaa Vietnamin ja EU:n jäsenvaltioiden välillä voimassa olevat 21 kahdenvälistä investointisopimusta.

Investointisopimuksella varmistetaan investointien suojelun korkea taso samalla kun säilytetään EU:n ja Vietnamin sääntelyoikeus oikeutettujen julkisen politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten terveyden, yleisen turvallisuuden tai ympäristön suojelu.

Se antaa eurooppalaisille ja vietnamilaisille sijoittajille perustakeet siitä, että hallitukset noudattavat tiettyjä perusperiaatteita kohtelusta, johon ulkomaiset sijoittajat voivat luottaa sijoituspäätöksiä tehdessään.

Näitä takuita ovat muun muassa seuraavat:

 • syrjimättömyys
 • pakkolunastus ei ole mahdollista ilman nopeaa ja asianmukaista korvausta
 • mahdollisuus siirtää ja kotiuttaa sijoitukseen liittyviä varoja
 • yleinen takuu oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • sitoumus siitä, että hallitukset noudattavat omia kirjallisia ja oikeudellisesti sitovia sopimusvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan.

Investointisopimuksen mukaan investoijat voivat valita nykyaikaisen ja uudistetun tavan ratkaista investointeja koskevia riitoja – investointituomioistuinjärjestelmä.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin, joka käsittelee valituksia.

Investointituomioistuinjärjestelmän institutionaalinen luonne ja mahdollisuus hakea muutosta päätöksiin varmistavat, että investointisopimusta tulkitaan oikeudellisesti oikein ja ennakoitavalla tavalla.

Investointisopimus tekee myös riidoista kustannustehokkaampia ja nopeampia käyttäjien kannalta ja siten myös pienten yritysten ulottuvilla. Siinä säädetään seuraavaa:

 • tuomareiden palkat, jotka EU ja Vietnam maksavat (kansainvälisten tuomioistuinten sääntö) eivätkä riidan osapuolet;
 • selkeät menettelylliset määräajat
 • vapaaehtoinen sovittelumekanismi riitojen ratkaisemiseksi sovinnollisesti ja nopeasti
 • mahdollisuus esittää vaatimuksia ainoalle tuomarille (kolmen jaoston sijaan) silloin, kun kanteita esittävät pienemmät yritykset tai vahingonkorvausten määrä on suhteellisen pieni
 • mahdollisuus järjestää neuvottelut videoneuvottelun avulla, erityisesti jos mukana on pienempi yritys, ennen riitojenratkaisun ensimmäisiä virallisia vaiheita.

Investointisopimukseen sisältyy myös määräys siirtymisestä sopimuksella perustetusta kahdenvälisestä investointituomioistuinjärjestelmästä monenväliseen investointituomioistuimeen silloin, kun tällainen tuomioistuin perustetaan. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL) käydään parhaillaan keskusteluja sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun monenvälisestä uudistuksesta, myös monenvälisen investointituomioistuimen perustamisesta.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteyksiä

Vietnamin teollisuus- ja kauppaministeriö

Osoite: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Sähköposti: bbt@moit.gov.vn Puhelin: (+ 84) 24 2220 2108

Faksi: (+ 84) 24 2220 2525

Euroopan unionin Vietnamin-edustusto

Osoite: Kerros, länsisiipi, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai -katu, Ba Dinhin piiri, Hanoi

Sähköposti: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Puhelin: (+ 84) 24 3941 0099

Faksi: (+ 84) 24 3946 1701

Aiheeseen liittyvää:

Lyhyt kuvaus

 

Euroopan unionilla ja Vietnamilla on vapaakauppasopimus ja sijoitussuojasopimus, jotka tulivat voimaan 1. elokuuta 2020.

Jaa tämä sivu: