Valmisteverot

Myydäänkö yrityksenne tavaroita tai palveluja? Tämä osio auttaa ymmärtämään joitakin EU:ssa mahdollisesti sovellettavia veroja.

Verotettava tapahtuma

Veronalaisista tuotteista kannetaan valmisteveroa niiden tuotannon (kaikkialla EU:ssa) tai tuonnin (EU:n ulkopuolisista maista) yhteydessä.

Valmistevero maksetaan kuitenkin vasta kulutukseen luovutettaessa. Jos tuote tuodaan johonkin EU-maahan mutta kuljetetaan toiseen EU-maahan ja toimitetaan sinne, valmistevero kannetaan siinä EU-maassa, jossa tuotteet lopulta kulutetaan tai käytetään.

Alkoholijuomista maksettuja valmisteveroja voidaan hakea takaisin tietyin edellytyksin ja erityistapauksissa, kuten silloin, kun tavarat lopulta viedään EU:n ulkopuolisiin maihin.

Verolliset tuotteet ja verokannat

Alkoholia ja alkoholijuomia

Olut

Tavanomainen

Alennetut verokannat

Valmistevero voi perustua oluen määrään ja alkoholipitoisuuteen mitattuna joko tilavuusprosentteina HL/platoaste tai tilavuusprosentteina HL/alkoholi:

 • 0.748 euroa lopputuotteen hehtolitralta platoastetta kohti, tai
 • 1.87 euroa hehtolitralta/alkoholiprosentti valmiissa tuotteessa.

EU-maat voivat soveltaa alennettuja verokantoja sellaisten riippumattomien pienten panimoiden panimoihin, joiden vuosituotanto on enintään 200,000 hL. Alennetut verokannat saavat olla enintään 50 % tavanomaista kansallista valmisteverokantaa alhaisempia. EU-maat voivat soveltaa alennettuja verokantoja myös olueen, jonka todellinen alkoholipitoisuus on enintään 2,8 %. Platoasteiden määrä mittaa alkuperäisen uutteen painoprosenttiosuutta 100 grammassa olutta, ja se lasketaan varsinaisesta uutteesta ja lopputuotteen sisältämästä alkoholista (verotuksellisesti yksi platoaste vastaa oikeudellisesti 0,4 %: n alkoholia).

Viini
Tavanomainen Alennetut verokannat

0,00 EUR/hl tuotetta, mikä tarkoittaa, että EU-maat voivat soveltaa viiniin nollaverokantaa tai sitä korkeampaa verokantaa.

Jos EU-maat eivät ole vahvistaneet nollaverokantaa, ne voivat soveltaa alennettuja valmisteverokantoja kaikentyyppisiin kuohuviineihin ja kuohuviineihin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 8,5 % tilavuusprosentteina.

Muut käymistietä valmistetut juomat kuin viini ja olut
Tavanomainen Alennetut verokannat

0,00 EUR/hl tuotetta, mikä tarkoittaa, että EU-maat voivat soveltaa nollaverokantaa tai sitä korkeampaa verokantaa.

Jos EU-maat eivät ole vahvistaneet nollaverokantaa, ne voivat soveltaa alennettuja valmisteverokantoja kaikkiin muihin kuohumattomiin ja kuohuviin käymistietä valmistettuihin juomiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 8,5 % tilavuusprosentteina

Välituotteet
Tavanomainen Alennetut verokannat

45 EUR/hl tuotetta.

EU-maat voivat soveltaa yhtenäistä alennettua valmisteverokantaa välituotteisiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina on enintään 15 %. alennettu valmisteverokanta ei saa olla yli 40 % tavanomaista kansallista valmisteverokantaa alhaisempi, eikä se saa olla pienempi kuin viiniin ja muihin käymisen avulla valmistettuihin juomiin sovellettava yleinen kansallinen valmisteverokanta.

Etyylialkoholi
Tavanomainen Alennetut verokannat

550 EUR/hl puhdasta alkoholia.

EU-maat voivat soveltaa alennettuja valmisteverokantoja sellaisten pienten tislaamojen valmistamaan etyylialkoholiin, joiden puhtaan alkoholin vuosituotanto on enintään 10 hL. Alennetut verokannat saavat olla enintään 50 % tavanomaista kansallista valmisteverokantaa alhaisempia.

Valmistettu tupakka

Savukkeet

Savukkeista kannetaan arvon perusteella (suhteessa niiden arvoon) valmisteveroa, joka lasketaan enimmäishinnasta vähittäismyynnissä (tullit mukaan lukien). Niihin sovelletaan myös tuoteyksikköä kohti laskettua erityisvalmisteveroa.

Kussakin EU-maassa sovelletaan yleistä vähimmäisvalmisteveroa (paljousvero ja arvoon perustuva valmistevero ilman arvonlisäveroa), jonka vaikutus on 60 % kulutukseen luovutettujen savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta. Sen on oltava vähintään 90 euroa 1,000 savukkeelta riippumatta vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta.

EU-maiden, jotka kantavat yleisen vähimmäisvalmisteveron, joka on vähintään 115 euroa 1,000 savukkeelta (vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta), ei tarvitse täyttää 60 %: n vähimmäismäärää koskevaa vaatimusta.

Sikarit ja pikkusikarit

Sikarien ja pikkusikarien valmistevero on 5 % vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina, eli 12 euroa 1,000 kappaleelta tai kilogrammalta.

Hienoksi leikattu tupakka (savukkeiksi käärittävä)

Yleisen valmisteveron on oltava vähintään 48 % kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai 60 euroa kilogrammalta.

Muu piippu- ja savuketupakka

Yleisen valmisteveron on oltava vähintään 20 % vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina tai 22 euroa kilogrammalta.

Kivennäisöljyt

Bensiini

Lyijypitoinen bensiini: 421 euroa 1,000 litralta.

Lyijytön bensiini: 359 euroa 1,000 litralta.

Kaasuöljy

Ajoaineena käytettävät: 330 euroa 1,000 litralta.

Käytetään tiettyihin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 21 euroa 1,000 litralta.

Lämmitykseen (sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön) tarkoitetut: 21 euroa 1,000 litralta.

Nestekaasu ja metaani

Ajoaineena käytettävät: 125 euroa 1.000 kilogrammalta.

Käytetään tiettyihin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 41 euroa 1.000 kilogrammalta.

Lämmitykseen (sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön) tarkoitetut: 0 euroa 1,000 litralta.

Raskas polttoöljy

Käytetään lämmitykseen ja sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön: 15 euroa 1.000 kilogrammalta.

Petroli

Ajoaineena käytettävät: 330 euroa 1,000 litralta.

Käytetään tiettyihin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 21 euroa 1,000 litralta.

Lämmitykseen (sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön) tarkoitetut: 0 euroa 1000 litralta.

Energiatuotteet ja sähkö
Maakaasu

Ajoaineena käytettävät: 2.60 euroa gigajoulea kohti bruttolämpöarvoa.

Käytetään tiettyihin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 0.30 euroa/GJ

Lämmitykseen käytettävät

 • Yrityskäyttö: 0.15 euroa/GJ
 • Muu kuin yrityskäyttö: 0.30 euroa/GJ
Hiili ja koksi

Yrityskäyttö: 0.15 euroa gigajoulea kohti bruttolämpöarvoa.

Muu kuin yrityskäyttö: 0.30 euroa/GJ

Sähkö

Yrityskäyttö: 0.50 euroa megawattitunnilta.

Muu kuin yrityskäyttö: 1 euroa megawattitunnilta.

EU-maat voivat asettaa vain sellaisia verokantoja, jotka eivät alita EU:n direktiiveissä säädettyjä vähimmäisverotasoja.

Energiatuotteiden ja sähkön vähimmäisverotasot vahvistetaan neuvoston direktiivissä 2003/96/EY. Joillakin EU-mailla on kuitenkin mahdollisuus siirtymäkausiin, joiden aikana niiden on asteittain kurottava umpeen kuilua. Vähimmäisverotasot on kuvattu edellä olevassa taulukossa.

Suspensiojärjestelyt

Koska tavarat liikkuvat vapaasti EU:n sisämarkkinoilla, EU-maat tarvitsevat valvontamekanismin, jolla varmistetaan, että irtaimesta omaisuudesta peritään verot ja tullit lopullisessa määräpaikassa.

Nämä tavarat asetetaan yleensä suspensiomenettelyyn, mikä tarkoittaa, että tavarat voidaan lähettää yhdestä EU-maasta toiseen ennen kuin niistä on kannettu veroja, jos tullit lopulta maksetaan määräpaikassa.

Toimijoiden, jotka kuljettavat tuotteita suspensiomenettelyssä, on ilmoitettava EU-maiden veroviranomaisille luovutustensa lopullinen määräpaikka käyttäen hallinnollista tai kaupallista saateasiakirjaa:

 • saateasiakirjan jäljennöksissä olevat tiedot voidaan myös toimittaa sähköisesti.
 • sisäistä passitusta koskevia asiakirjoja ja TIR-yleissopimuksen tai ATA-yleissopimuksen asiakirjoja voidaan käyttää myös valmisteveroina käytettävinä saateasiakirjoina.
 • tavaroiden liikkumiseen liittyvien riskien kattamiseksi on annettava vakuus.
 • jos valmisteveron alaisia tuotteita kuljetetaan usein ja säännöllisesti suspensiomenettelyssä, EU-maat voivat sallia veloista vapauttamista koskevien menettelyjen vähentämisen.

Valmisteverot EU-maissa

Valmisteverot on yhdenmukaistettu EU:n tasolla neuvoston direktiivillä 2008/118/EY (EUVL L 9, 14/01/2009) ja eri direktiiveillä, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden valmisteveroja. Joitakin maakohtaisia sääntöjä voidaan kuitenkin edelleen soveltaa.

Maakohtaiset tiedot löytyvät verotuksen ja tulliliiton pääosaston tietokannasta.

EU:n valmisteverodirektiivejä ei sovelleta seuraavilla alueilla:

 • Saksa: Helgolandin saari ja Büsingenin alue
 • Italia: Livigno, Campione d’Italia ja Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet
 • Espanja: Ceuta ja Melilla
 • Kreikka: Athosvuori
 • Itävalta: Jungholz ja Mittelberg
 • Tanska: Grönlanti ja Färsaaret
 • Suomi: Ahvenanmaa

Valmisteveroja koskevaa erityisjärjestelmää sovelletaan seuraavilla alueilla:

 • Espanja: Kanariansaaret
 • Ranska: Korsika ja merentakaiset departementit
 • Portugali: Azorit ja Madeira

Itävalta

 

Belgia

 

Bulgaria

 

Kroatia

 

Kypros

 

Tšekki

 

Tanska

 

Viro

 

Suomi

 

Ranska

 

Saksa

 

Kreikka

 

Unkari

 

Irlanti

 

Italia

 

Latvia

 

Liettua

 

Luxemburg

 

Malta

 

Alankomaat

 

Puola

 

Romania

 

Slovakian tasavalta

 

Slovenia

 

Espanja

 

Ruotsi

 
Jaa tämä sivu: