Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

EU:n ulkopuoliset markkinat - Vietnam

Tähän maahan sovellettava kauppasopimus/-järjestely

Lisätietoja: Vietnam

Tee muita markkinoita koskeva haku

Lisätietoa on kauppasopimusten luettelossa: tutustu siihen, miten kukin kauppasopimus palvelee tavaroiden ja palveluiden kauppaa, investointeja sekä osallistumista tarjouskilpailuihin kauppakumppanimaassa.

Sellaisista maista, joilla ei tällä hetkellä ole kauppasopimusta EU:n kanssa, on yleisempi kuvaus EU:n kauppasuhteista ja taloudellisesta yhteistyöstä niiden kanssa.

Jaa tämä sivu:

Linkit