Cła ochronne

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo rozważa wywóz, w tej sekcji można dowiedzieć się, jakie należności celne przywozowe i inne koszty mogą zostać poniesione. Nie podaje on informacji dotyczących poszczególnych produktów. W tym celu należy skorzystać z funkcji wyszukiwania produktu.

Środki ochronne mogą być stosowane w przypadku, gdy przemysł jest dotknięty nieprzewidzianym, gwałtownym i nagłym wzrostem przywozu. Takie środki są stosowane bardzo rzadko i tylko w bardzo szczególnych okolicznościach. Środki ochronne mogą obejmować ilościowe ograniczenia przywozowe (kontyngenty handlowe) lub podwyżki ceł. Mogą one mieć zastosowanie do całego przywozu danego produktu od wszystkich partnerów handlowych lub z towarów określonego pochodzenia.

Informacje na temat unijnych ceł ochronnych

Informacje na temat wszystkich zakończonych i trwających dochodzeń w sprawie środków ochronnych w UE

Udostępnij tę stronę: