Aktualności:

Okrągły stół z udziałem MŚP w celu uczczenia czwartej rocznicy podpisania CETA (21 września 2021 r.)

Okrągły stół z udziałem MŚP w celu uczczenia czwartej rocznicy podpisania CETA (21 września 2021 r.)

Eksportując już swoje produkty lub usługi do Kanady, ale chcąc rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, czy też nie wywożą Państwo jeszcze do Kanady, ale chcesz to zrobić? Zarejestruj się na tym wydarzeniu przed 17 września.

UE i Kanada charakteryzują jedne z najbardziej dynamicznych gospodarek na świecie. Kanada jest dziewiątą co do wielkości gospodarką na świecie pod względem PKB i jest głównym importerem towarów i usług, oferującym wiele możliwości unijnym przedsiębiorstwom niezależnie od ich wielkości.

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą (CETA) jest ambitną i pluralistyczną umową o wolnym handlu, która obejmuje praktycznie wszystkie sektory i aspekty handlu UE-Kanada. Od września 2017 r. jej szeroki zakres oferuje pełny zakres korzyści i korzyści unijnym przedsiębiorstwom, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w wielu sektorach. Dzięki CETA MŚP mogą wykorzystać preferencyjny dostęp i zmniejszyć bariery, aby pomóc im w rozwoju działalności gospodarczej.

Więcej

Termin rejestracji upływa 17 września 2021 r.

Rejestracja

Udostępnij tę stronę: