Najčastejšie otázky:

Pre ktoré podmienky prístupu na trh nájdem informácie o mojom obchodnom asistentovi pre služby a investície?

Môj obchodný asistent pre služby a investície poskytuje informácie podľa spôsobu poskytovania o týchto podmienkach prístupu na trh.

 • Cezhraničné poskytovanie služieb
  • požiadavky na miestnu prítomnosť;
  • požiadavky na udeľovanie licencií a udeľovanie povolení;
  • požiadavky na registráciu;
  • kvalifikačné požiadavky;
  • množstevné obmedzenia;
  • daňové a iné finančné opatrenia;
  • obmedzenia prenosu údajov a
  • požiadavky na lokalizáciu údajov
 • Obchodná prítomnosť
  • požiadavky na udeľovanie licencií a udeľovanie povolení;
  • horné hranice zahraničných akcií;
  • požiadavky na štátnu príslušnosť;
  • vrcholový manažment a predstavenstvo;
  • množstevné obmedzenia;
  • daňové a iné finančné opatrenia;
  • obmedzenia prenosu údajov a požiadavky na lokalizáciu údajov;
  • požiadavky na prenos technológií a prenos údajov;
  • prístup k pôde;
  • miestny obsah a požiadavky na vývoz;
  • obmedzenia rozsahu činností určitých subjektov
 • Prítomnosť/pohyb fyzických osôb/profesionálov
  • požiadavky na pobyt;
  • požiadavky na štátnu príslušnosť;
  • požiadavky na pracovné povolenie;
  • testy trhu práce;
  • požiadavky na odbornú kvalifikáciu
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy