„Всичко, но оръжия“ (EBA)

Научете как да се възползвате от схемата на ЕС „Всичко освен оръжие“ (ВОО).

Накратко

Схемата ВОО премахва митата и квотите за целия внос на стоки (с изключение на оръжия и боеприпаси), внасяни в ЕС от най-слаборазвитите страни (НСРС).

Към януари 2019 г. държавите от Европейския банков орган (ЕБО) са:

Афганистан

Ангола

Бангладеш

Бенин

бутан

Буркина Фасо

Бирма/Мианмар

Бурунди

Камбоджа

Централноафриканска република

Чад

Коморски острови

Конго, Демократична република

Джибути

Източен Тимор

Екваториална Гвинея

Еритрея

Етиопия

Гамбия

Гвинея

Гвинея-Бисау

Хаити

Кирибати

Лаос

Лесото

Либерия

Мадагаскар

Малави

Мали

Мавритания

Непал

Нигер

Руанда

Сао Томе и Принсипи

Сенегал

Сиера Леоне

Соломонови острови

Сомалия

Южен Судан

Судан

Танзания

Того

Тувалу

Уганда

Вануату

Йемен

Замбия

 

Тарифи

Схемата ВОО премахва митата и квотите за целия внос на стоки (с изключение на оръжия и боеприпаси), внасяни в ЕС от най-слаборазвитите страни (НСРС).

 • търсене на цялата информация за тарифите за вашия продукт
 • ако имате съмнения, свържете се с вашите национални митнически органи

Правила за произход

 • правилата за произход са същите, които се прилагат за стандартната ОСП.

Преди да експортирате/внасяте, уверете се, че

 • консултирайте се с вашите митнически органи
 • Проверка за актуализации относно конкретни продукти от конкретни държави на страницата на ОСП и в моя търговски помощник

Допустимо отклонение

Допустимо отклонение

 • в цената на крайните продукти за рибни и промишлени продукти
 • по тегло на крайните продукти за селскостопански продукти

Допустимите отклонения, включени в ОСП, са по-облекчени от обичайните допустими отклонения. Те възлизат на 15 % от цената франко завода на крайния продукт вместо 10 %.

Специфичните допустими отклонения се отнасят също и за текстила и облеклото и са описани в уводните бележки към приложение 22—03.

Вж. също общото правило за толерантност или de minimis

Кумулация

Следните видове кумулация действат в рамките на търговията в рамките на Европейския банков орган (ЕБО);

 • двустранни
 • регионално
 • удължен
 • кумулация с Норвегия, Швейцария и Турция
Двустранна кумулация

Материалите с произход от ЕС могат да бъдат включени в продуктите, произведени в държава — членка на Европейския банков орган (ЕБО), а след това да се считат за материали с произход от тази държава от Европейския банков орган (ВОО), стига обработването, направено в държавата ВОО, да надхвърли минималните равнища.

Регионална кумулация

Група I

Група II

Група III

Група IV

Бруней Даруссалам

Боливия

Бангладеш *

Аржентина

Камбоджа *

Колумбия

Бутан *

Бразилия

Индонезия

Коста Рика

Индия

Парагвай

Лаос *

Ел Салвадор

Непал *

Уругвай

Малайзия

Гватемала

Пакистан

 

Мианмар *

Хондурас

Шри Ланка

 

Филипини

Никарагуа

 

 

Виетнам

Панама

 

 

 

Перу

 

 

 

Венесуела

 

 

* Държави, които понастоящем са бенефициери по инициативата „Всичко освен оръжие“

 • използването на компоненти между държави от една и съща група е разрешено (например Бангладеш може да използва съставки от Бутан, тъй като те са в група III), въпреки че някои важни правила трябва да се запомнят:
 • регионалната кумулация между държави в рамките на една и съща група се прилага само когато към момента на износа на продукта към Европейския съюз държавите, участващи в кумулацията, са страни бенефициери, а не само държави с право на участие.
 • ако стоките с произход от една държава бенефициер се обработват допълнително в друга държава — членка на групата, стоката може да се счита за стока с произход от последната държава (доколкото преработката надхвърля минималните операции)
 • за да се определи произходът на входящите данни (когато приносът на един член на групата се изпраща на друг член на групата), правилното правило за произход е това, което би било приложимо за прекия износ от страната доставчик за ЕС
 • налице е също така възможност за кумулиране между отделните държави бенефициери от група I и III от група III. Това е само при поискване и при определени условия.

Следва да се отбележи, че някои продукти са изключени от кумулацията, когато има разлики между статута на държавите по ОСП от една и съща група (ОСП/ОСП +/ЕБО). Списъкът на съответните продукти е включен в приложение 13б.

Разширена кумулация

Държавите по ВОО могат, при определени условия, да поискат от ЕС разрешение да кумулира с държави, с които ЕС има търговско споразумение.

 • Тази възможност е отворена само за промишлени продукти и преработени селскостопански продукти.
 • когато информацията от трета държава, с която ЕС е сключила ССТ, се изпраща в държава по ОСП, правилното правило за произход е това, което би било приложимо за директния износ от страната доставчик за ЕС
Кумулация със стоки с произход от Норвегия, Швейцария и Турция

Държавите бенефициери могат да сумират произхода на продуктите по глави 25—97 от Хармонизираната система, с произход от Норвегия, Швейцария и Турция.

 • материали с произход от Норвегия, Швейцария или Турция, които претърпяват повече от минимална операция в държава бенефициер, се счита, че са с произход от тази държава бенефициер и могат да бъдат изнасяни за ЕС, за Норвегия, за Швейцария или за Турция.
 • горното правило не се прилага за селскостопански продукти или продукти, обхванати от дерогация.
 • за да може да се прилага този вид кумулация, ЕС, Норвегия, Швейцария и Турция трябва да предоставят същото преференциално третиране на продукти с произход от държавите от ВОО

Липса на манипулация

Разпоредбата относно директния транспорт в правилата за произход по ОСП е заменена от клауза за неманипулация (член 74 от Регламент № 1063/2010 на Комисията).

 • основната разлика в сравнение с прякото предоставяне на транспорт е, че вносителите в ЕС няма да бъдат задължени да представят доказателства за тяхното съответствие с условията.
 • въпреки това митническата администрация на държава — членка на ЕС, може да поиска такова доказателство, ако има основания да счита, че условията не са изпълнени.

Възстановяване на мита

Възстановяването на мита е разрешено.

Условия на съда

За да може даден риболовен кораб да се счита за произхождащ от държава бенефициер — което би означавало, че рибата, уловена от този кораб извън териториалните води, е също така с произход — приложимите критерии се отнасят до държавата на регистрация и до флага на кораба, но също и до неговата собственост. Следва да се отбележи, че съгласно правилата за произход по ОСП няма конкретно изискване относно националността на екипажа или офицерите.

Минимални операции

Съществуват две серии от така наречените „минимални“ операции, които никога не са достатъчни, за да придадат произход:

 • посочените в член 76
 • и тези, приложими само за текстилните продукти и само за целите на регионалната кумулация, включени в приложение 16

Специфични правила за продуктите

Списъкът на обработването, което следва да се извърши на материали, за да придобие статут на продукт с произход, е включен в приложение 13а към същия регламент. Списъкът включва две колони:

 • едно от тях, приложимо за най-слабо развитите държави — бенефициери по ОСП
 • едно, приложимо за всички други държави — бенефициери по ОСП

Отделяне

Някои развиващи се страни изнасят високо конкурентни продукти, които не се нуждаят от преференции, за да получат успешно достъп до световните пазари. В този случай ОСП се оттегля от тези продуктови сектори чрез механизъм за отделяне:

 • когато средната стойност на вноса от държава бенефициер по ОСП (разделена на общата стойност на целия внос по ОСП за този раздел) за период от 3 години надвишава общия праг от 57 %
 • за зеленчукови продукти, животински или растителни масла, мазнини и восъци и отделяне на полезни изкопаеми се прилага, когато процентният дял на растителните продукти надхвърля 17,5 %.
 • за интервалите на отделяне на текстилните изделия, които се прилагат, когато процентният дял надвишава 47,2 %

ЕС преразглежда списъка на отделените продукти на всеки три години чрез регламент за изпълнение и въз основа на обективни критерии.

Тук можете да намерите актуален списък на отделените продукти.

Дерогации

При определени условия може да бъде предоставена специална дерогация, за да се даде възможност за по-облекчени правила за произход, приложими към конкретни продукти с произход от определени държави. Такава дерогация е предоставена на Кабо Верде. Моля, вж. дерогацията на Кабо Верде и приложимите правила за произход

Моля, проверете също така известието до вносителите, издадено от ЕС, информиращо операторите относно конкретни елементи, засягащи Бангладеш.

Правила за произход за определени продукти

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Използвайте „Моят търговски сътрудник“ на адрес:
  • научете за техническите изисквания, правила и процедури, които стоките, внасяни в Европейския съюз, трябва да отговарят на следните условия:
  • търсене на специфични правила и разпоредби, приложими по отношение на вашия продукт и неговата страна на произход

За да видите първо изискванията към вашия продукт, посочете неговия митнически код. Можете да търсите с името на вашия продукт във вградения търсачка.

Изисквания за здраве и безопасност

 • Използвайте „Моят търговски сътрудник“ на адрес:
  • научете за здравето, безопасността, здравето на животните и растенията и хигиенните (санитарните и фитосанитарните — СФС) стандарти, на които трябва да отговарят стоките, внасяни в Европейския съюз
  • търсене на правилата за здравето, безопасността и санитарните и фитосанитарните мерки, приложими към вашия продукт и неговата страна на произход

За да видите изискванията за вашия продукт, първо посочете неговия митнически код. Ако не сте запознати с митническия код, можете да го търсите с името на вашия продукт във вградения търсачка.

Документи и процедури за митническо освобождаване

Доказателства за произход

За да отговарят на условията за прилагане на преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите бенефициери от Европейския банков орган (ЕБО) на ЕС трябва да бъдат придружени от доказателство за произход.

Доказателството за произход може да бъде едно от следните:

Сертификатът следва да бъде предоставен на износителя веднага след като износът е осъществен (или е осигурен). По изключение при определени условия сертификат може да бъде издаден след износ.

 • Формуляр А на сертификата за произход — издаден от компетентните органи на страната бенефициер.

  Износителят, който подава заявление за сертификата, следва да бъде готов да представи документи, доказващи статута на произход на съответните продукти.

 • Декларация върху фактура, изготвена от износителя * — за пратки от 6,000 EUR или по-малко. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Доказателството за произход остава валидно 10 месеца след издаването.

* За да направите декларация върху фактура, трябва да въведете, печата или разпечатате следната декларация (на английски или френски език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ: "износителя на продуктите, обхванати от настоящия документ (разрешение №... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are [...] преференциалният произход съгласно правилата за произход на Общата схема за преференции на Европейската общност“. Трябва да подпишете декларацията върху фактура.

Други документи

Търсене на други документи и процедури за освобождаване от митница.

Интелектуална собственост и географски означения

 • Специфична информация за законодателството на ЕС относно
  • Права на интелектуална собственост
  • Географски означения

  по отношение на най-слабо развитите и развиващите се страни

 • Обща информация относно правата върху интелектуалната собственост и географските указания

Търговия с услуги

Обществени поръчки

 • Специфична информация за пазарите на обществени поръчки в ЕС
 • Обща информация относно законодателството за обществените поръчки, правилата и достъпа до различните пазари на обществени поръчки в ЕС

Инвестиции

Други (конкуренция, търговия и устойчиво развитие)

ЕС предоставя статут на ЕБО на страните, включени в списъка на най-слаборазвитите държави (НСРД) от Комитета за политика за развитие на Организацията на обединените нации.

 • не е необходимо държавите да кандидатстват, за да се възползват от ЕБО, а ЕС добавя или ги премахва въз основа на статута си на най-слабо развита държава.
 • ЕС може да оттегля преференциите си при определени извънредни обстоятелства, като например сериозно и системно нарушаване на принципите, установени в международните конвенции относно основните права на човека и трудовите права.
 • за разлика от стандартния режим на ОСП, държавите не губят статута си на ЕБО, подписвайки споразумение за свободна търговия с ЕС.
 • за разлика от стандартния режим на ОСП, ЕБО няма „механизъм за отделяне“ за продуктите
 • дата на изтичане на срока на действие на ЕБО

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки