Handelsaftaler

Du skal sikre, at din handelsaftale er skriftlig og indeholder følgende punkter

  • navn og mængde for den vare, du importerer
  • beskrivelse af varen, herunder specifikationer, kvalitet osv.
  • betalingsmåde for varen
  • adresse og tidspunkt for levering og modtagelse af varen
  • betingelser for levering af varen
  • samlet værdi af varer i en hvilken som helst valuta, hvis modværdi skal angives i EUR
  • transportmiddel

Bemærk venligst, at Deres kontrakt også kan indeholde andre elementer.

Yderligere oplysninger om told findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Del denne side: