Det internationale instrument for offentlige indkøb

Protektionisme i forbindelse med offentlige indkøb er stigende på verdensplan. I løbet af det seneste årti har undersøgelser vist, at antallet af hindringer for offentlige indkøb er blevet ganget med 5. Disse hindringer for offentlige indkøb kan antage mange former. De kan være retlige bestemmelser, der de jure begrænser markedsadgangen for udenlandske tilbudsgivere, eller de kan være praksis, der de facto mindsker udenlandske tilbudsgiveres chancer for succes i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer.

Almindeligt observerede restriktive ordninger eller foranstaltninger, der er vedtaget i tredjelande, omfatter:

  • Krav til lokalt indhold
  • Prispræferenceordninger, der begunstiger indenlandske tilbudsgivere i offentlige udbudsprocedurer
  • Juridisk begrænsning/forbud for udenlandske tilbudsgivere mod at deltage i offentlige udbudsprocedurer

For yderligere oplysninger om hindringer for offentlige indkøb har OECD udviklet en klassificering af foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb, der begrænser adgangen til EU's marked for offentlige indkøb.

Er du stødt på en barriere i et tredjeland?

Du kan indgive en klage under det internationale instrument for offentlige indkøb (IPI) direkte til det centrale kontaktpunkt via IPI-klageformularen.

Du er velkommen til at kontakte os direkte på trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, hvis du har spørgsmål eller har brug for support, når du starter klagen.

Vi vurderer din IPI-klage sammen med vores eksperter. Når vi er færdige, informerer vi dig om resultatet af vurderingen.

Er du interesseret og ønsker at indsende oplysninger inden for rammerne af en IPI-undersøgelse?

Se vejledning om interesserede parters indsendelse af oplysninger.

Erklæring om ophavsret

Når du indsender oplysninger til Europa-Kommissionen, skal du angive erklæringen om ophavsret, bedes du gennemgå erklæringen om ophavsretsretningslinjer.

Del denne side: