Internationellt instrument för offentlig upphandling

Protektionismen inom offentlig upphandling ökar i hela världen. Under det senaste årtiondet har studier visat att antalet hinder för offentlig upphandling har ökat med 5. Dessa hinder för offentlig upphandling kan ta sig många uttryck. De kan vara rättsliga bestämmelser som rättsligt begränsar marknadstillträdet för utländska anbudsgivare eller kan vara praxis som i praktiken minskar utländska anbudsgivares chanser att lyckas i offentliga upphandlingsförfaranden.

Allmänt observerade restriktiva system eller åtgärder som antagits i tredjeländer omfattar följande:

  • Krav på lokalt innehåll
  • System med prispreferenser som gynnar inhemska anbudsgivare i offentliga upphandlingsförfaranden
  • Rättslig begränsning/förbud för utländska anbudsgivare att delta i offentliga upphandlingsförfaranden

För mer information om hinder för offentlig upphandling har OECD utvecklat en taxonomi för åtgärder för offentlig upphandling som begränsar tillträdet till EU:s upphandlingsmarknad.

Har du stött på ett hinder i ett tredjeland?

Du kan skicka in ett klagomål från instrumentet för internationell offentlig upphandling direkt till den enda kontaktpunkten via klagomålsformuläret för instrumentet för internationell upphandling (IPI).

Du är välkommen att kontakta oss direkt på trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu om du har några frågor eller behöver hjälp när du skickar in klagomålet.

Vi kommer att bedöma ditt IPI-klagomål tillsammans med våra experter. När vi har slutfört bedömningen kommer vi att informera dig om resultatet av bedömningen.

Dela sidan:

Genvägar