Internationellt instrument för offentlig upphandling

Protektionismen inom offentlig upphandling ökar i hela världen. Under det senaste årtiondet har studier visat att antalet hinder för offentlig upphandling har multiplicerats med 5. Dessa hinder för offentlig upphandling kan ta sig många uttryck. De kan vara rättsliga bestämmelser som rättsligt begränsar tillträdet till marknaden för utländska anbudsgivare eller kan vara praxis som i praktiken minskar utländska anbudsgivares chanser till framgång i offentliga upphandlingsförfaranden.

Allmänt observerade restriktiva system eller åtgärder som antagits i ett tredjeland omfattar följande:

  • Krav på lokalt innehåll
  • Prispreferenssystem som gynnar inhemska anbudsgivare i offentliga upphandlingsförfaranden
  • Rättsliga begränsningar/förbud för utländska anbudsgivare att delta i offentliga upphandlingsförfaranden

För mer information om hinder för offentlig upphandling har OECD tagit fram en taxonomi för åtgärder för offentlig upphandling som begränsar tillträdet till EU:s upphandlingsmarknad.

Har du stött på ett hinder i ett tredjeland?

Du kan lämna in ett klagomål från ett internationellt instrument för offentlig upphandling direkt till den gemensamma kontaktpunkten via klagomålsformuläret.

Kontakta oss direkt på trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu om du har några frågor eller behöver hjälp när du lämnar in klagomålet.

Vi kommer att bedöma ditt IPI-klagomål tillsammans med våra experter. När bedömningen är klar kommer vi att informera dig om resultatet av bedömningen.

Är du intresserad part och vill lämna information inom ramen för en undersökning inom ramen för instrumentet för internationell upphandling?

Se vägledning om inlämning av uppgifter från berörda parter.

Dela sidan:

Genvägar