Internationellt instrument för offentlig upphandling

Protektionismen inom offentlig upphandling ökar i hela världen. Under det senaste årtiondet har studier visat att antalet hinder för offentlig upphandling har multiplicerats med 5. Dessa hinder för offentlig upphandling kan ta sig många former. De kan vara rättsliga bestämmelser som rättsligt begränsar marknadstillträdet för utländska anbudsgivare eller de kan vara praxis som i praktiken minskar chanserna för utländska anbudsgivare att lyckas i offentliga upphandlingsförfaranden.

Allmänt observerade restriktiva system eller åtgärder som antagits i tredjeland omfattar följande:

  • Krav på lokalt innehåll
  • Prispreferenssystem som gynnar inhemska anbudsgivare i offentliga upphandlingsförfaranden
  • Rättslig begränsning/förbud för utländska anbudsgivare att delta i offentliga upphandlingsförfaranden

För mer information om hinder för offentlig upphandling har OECD tagit fram en taxonomi för åtgärder för offentlig upphandling som begränsar tillträdet till EU:s upphandlingsmarknad.

Har du stött på ett hinder i ett tredjeland?

Du kan starta ett klagomål från instrumentet för internationell offentlig upphandling (IPI) direkt till den gemensamma kontaktpunkten via IPI:s klagomålsformulär.

Du är välkommen att kontakta oss direkt på trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu om du har några frågor eller behöver hjälp när du inleder klagomålet.

Vi kommer att bedöma ditt IPI-klagomål tillsammans med våra experter. När vi är klara kommer vi att informera dig om resultatet av bedömningen.

Är du intresserad och vill lämna information inom ramen för en IPI-undersökning?

Se vägledning om inlämnande av information från berörda parter.

Förklaring om upphovsrätt

När du lämnar information till Europeiska kommissionen måste du ange upphovsrättsförklaringen, se över deklarationen om upphovsrättsliga riktlinjer.

Dela sidan:

Genvägar